۱,۴۴۱
این نگاره توسط اِنی کاظمی در تاریخ ۱۴ام دی، ۱۳۸۹ و در دسته "مشاهیر + مشاهیر ایران باستان + مشاهیر تاریخ ایران" ارسال شده است.

نویسنده :

انی کاظمی در مقبره کو روش هخا منشی

آه اِنی کاظمی در مقبره

نویسنده نگاره : اِنی کاظمی * (۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد)، همچنین معروف به کوروش دوم نخستین شاه و بنیان‌گذار دودمان شاهنشاهی هخامنشی است. شاه پارسی، به‌خاطر بخشندگی‌، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه‌گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ ، آزاد کردن برده‌ها و بندیان، احترام به دین‌ها و کیش‌های گوناگون، گسترش و غیره شناخته شده‌است.

اما قبل از خواندن کامل مطلب چند لینک مرتبط با کوروش بزرگ :

کوروش بزرگ (۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد)، همچنین معروف به کوروش دوم نخستین شاه و بنیان‌گذار دودمان شاهنشاهی هخامنشی است. شاه پارسی، به‌خاطر بخشندگی‌، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه‌گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده‌ها و بندیان، احترام به دین‌ها و کیش‌های گوناگون، گسترش تمدن و غیره شناخته شده‌است.

ایرانیان کوروش را پدر و یونانیان، که وی سرزمین‌های ایشان را تسخیر کرده بود، او را سرور و قانونگذار می‌نامیدند. یهودیان این پادشاه را به منزله مسح‌شده توسط پروردگار بشمار می‌آوردند، ضمن آنکه بابلیان او را مورد تأیید مردوک می‌دانستند.

تبار کوروش از جانب پدرش به پارس‌ها می‌رسد که برای چند نسل بر انشان(شمال خوزستان کنونی)، در جنوب غربی ایران، حکومت کرده بودند.

کوروش درباره خاندانش بر سفالینهٔ استوانه شکلی محل حکومت آن‌ها را نقش کرده‌است. بنیانگذار سلسلهٔ هخامنشی، شاه هخامنش انشان ‌است. پس از مرگ او، فرزندش چا ایش پیش به حکومت انشان رسید.

حکومت چا ایش پیش نیز پس از مرگش توسط دو نفر از پسرانش کوروش اول شاه انشان و آریارامن شاه پارس دنبال شد. سپس، پسران هر کدام، به ترتیب اول شاه انشان و آرشام شاه پارس، بعد از آن‌ها حکومت کردند.

کمبوجیه اول با شاهدخت ماندانا دختر ایشتوویگو (آژی دهاک یا آستیاگ) پادشاه ماد ازدواج کرد و کوروش بزرگ نتیجه این ازدواج بود.

نویسان باستانی از قبیل ، گزنفون وکتزیاس درباره چگونگی زایش کوروش اتفاق نظر ندارند.

اگرچه هر یک سرگذشت تولد وی را به شرح خاصی نقل کرده‌اند، اما شرحی که آنها درباره ماجرای زایش کوروش ارائه داده‌اند، بیشتر شبیه افسانه می‌باشد.

تاریخ نویسان نامدار زمان ما همچون ویل دورانت و پرسی سایکس و حسن پیرنیا، شرح چگونگی زایش کوروش را از هرودوت برگرفته‌اند. بنا به نوشته هرودوت، آژی دهاک شبی خواب دید که از دخترش آنقدر آب خارج شد که همدان و کشور ماد و تمام سرزمین آسیا را غرق کرد.

آژی دهاک تعبیر خواب خویش را از مغ‌ها پرسش کرد. آنها گفتند از او فرزندی پدید خواهد آمد که بر ماد غلبه خواهد کرد. این موضوع سبب شد که آژی دهاک تصمیم بگیرد دخترش را به بزرگان ماد ندهد، زیرا می‌ترسید که دامادش مدعی خطرناکی برای تخت و تاج او بشود. بنابر این آژی دهاک دختر را به کمبوجیه اول شاه آنشان که خراجگزار ماد بود، به زناشویی داد.

ماندانا پس از ازدواج با کمبوجیه باردار شد و شاه این بار خواب دید که از شکم دخترش تاکی رویید که شاخ و برگهای آن تمام آسیا را پوشانید.

پادشاه ماد، این بار هم از مغ‌ها تعبیر خوابش را خواست و آنها اظهار داشتند، تعبیر خوابش آن است که از دخترش ماندانا فرزندی بوجود خواهد آمد که بر آسیا چیره خواهد شد

آستیاگ بمراتب بیش از خواب اولش به هراس افتاد و از این رو دخترش را به حضور طلبید.

دخترش به همدان نزد وی آمد. پادشاه ماد بر اساس خوابهایی که دیده بود از فرزند دخترش سخت وحشت داشت، پس زادهٔ دخترش را به یکی از بستگانش بنام هارپاگ، که در ضمن وزیر و سپهسالار او نیز بود، سپرد و دستور داد که کوروش را نابود کند.

هارپاگ طفل را به خانه آورد و ماجرا را با همسرش در میان گذاشت. در پاسخ به پرسش همسرش راجع به سرنوشت کوروش، هارپاگ پاسخ داد وی دست به چنین جنایتی نخواهد آلود، چون یکم کودک با او خوشایند است و دوم چون شاه فرزندان زیاد ندارد دخترش ممکن است جانشین او گردد، در این صورت معلوم است شهبانو با کشنده فرزندش مدارا نخواهد کرد.

پس کوروش را به یکی از چوپان‌های شاه به‌ نام مهرداد (میترادات) داد و از از خواست که وی را به دستور شاه به کوهی در میان جنگل رها کند تا طعمهٔ ددان گردد.

چوپان کودک را به خانه برد. وقتی همسر چوپان به نام سپاکو از موضوع با خبر شد، با ناله و زاری به شوهرش اصرار ورزید که از کشتن کودک خودداری کند و بجای او، فرزند خود را که تازه زاییده و مرده بدنیا آمده بود، در جنگل رها سازد.

مهرداد شهامت این کار را نداشت، ولی در پایان نظر همسرش را پذیرفت. پس جسد مرده فرزندش را به ماموران هارپاگ سپرد و خود سرپرستی کوروش را به گردن گرفت.

روزی کوروش که به پسر چوپان معروف بود، با گروهی از فرزندان امیرزادگان بازی می‌کرد. آنها قرار گذاشتند یک نفر را از میان خود به نام شاه تعیین کنند و کوروش را برای این کار برگزیدند.

کوروش همبازیهای خود را به دسته‌های مختلف بخش کرد و برای هر یک وظیفه‌ای تعیین نمود و دستور داد پسر آرتم بارس را که از شاهزادگان و سالاران درجه اول پادشاه بود و از وی فرمانبرداری نکرده بود تنبیه کنند.

پس از پایان ماجرا، فرزند آرتم بارس به پدر شکایت برد که پسر یک چوپان دستور داده‌است وی را تنبیه کنند.

پدرش او را نزد آژی دهاک برد و دادخواهی کرد که فرزند یک چوپان پسر او را تنبیه و بدنش را مضروب کرده‌است. شاه چوپان و کوروش را احضار کرد و از کوروش سوال کرد: «تو چگونه جرأت کردی با فرزند کسی که بعد از دارای بزرگ‌ترین مقام کشوری است، چنین کنی؟» کوروش پاسخ داد: «در این باره حق با است، زیرا همه آن‌ها مرا به پادشاهی برگزیده بودند و چون او از فرمانبرداری نکرد، دستور تنبیه او را دادم، حال اگر شایسته مجازات می‌باشم، اختیار با توست.»

آژی دهاک از دلاوری کوروش و شباهت وی با خودش به اندیشه افتاد. در ضمن بیاد آورد، مدت زمانی که از رویداد رها کردن طفل دخترش به کوه می‌گذرد با سن این کودک برابری می‌کند. بنابراین آرتم بارس را قانع کرد که در این باره دستور لازم را صادر خواهد کرد و او را مرخص کرد.

سپس از چوپان درباره هویت طفل مذکور پرسشهایی به عمل آورد. چوپان پاسخ داد: «این طفل فرزند من است و مادرش نیز زنده‌است.» اما شاه نتوانست گفته چوپان را قبول کند و دستور داد زیر شکنجه واقعیت امر را از وی جویا شوند.

چوپان ناچار به اعتراف شد و حقیقت امر را برای آژی دهاک آشکار کرد و با زاری از او بخشش خواست.

سپس آژی دهاک دستور به احضار هارپاگ داد و چون او چوپان را در حضور پادشاه دید، موضوع را حدس زد و در برابر پرسش آژی دهاک که از او پرسید: «با طفل دخترم چه کردی و چگونه او را کشتی؟»

پاسخ داد: «پس از آن که طفل را به خانه بردم، تصمیم گرفتم کاری کنم که هم دستور تو را اجرا کرده باشم و هم مرتکب قتل فرزند دخترت نشده باشم» و ماجرا را به طور کامل نقل نمود.

آژی دهاک چون از ماجرا خبردار گردید خطاب به هارپاگ گفت: امشب به افتخار زنده بودن و پیدا کردن کوروش جشنی در دربار برپا خواهم کرد. پس تو نیز به خانه برو و خود را برای جشن آماده کن و پسرت را به اینجا بفرست تا با کوروش بازی کند. هارپاگ چنین کرد.

از آن طرف آژی دهاک مغان را به حضور طلبید و در مورد کورش و خوابهایی که قبلاً دیده بود دوباره سوال کرد و نظر آنها را پرسید. مغان به وی گفتند که شاه نباید نگران باشد زیرا رویا به حقیقت پیوسته و کوروش در حین بازی شاه شده‌است پس دیگر جای نگرانی ندارد و قبلاً نیز اتفاق افتاده که رویاها به این صورت تعبیر گردند.

شاه از این ماجرا خوشحال شد. شب هنگام هارپاگ خوشحال و بی خبر از همه جا به مهمانی آمد. شاه دستور داد تا از گوشتهایی که آماده کرده‌اند به هارپاگ بدهند ؛ سپس به هارپاگ گفت می‌خواهی بدانی که این گوشتهای لذیذ که خوردی چگونه تهیه شده‌اند.سپس دستور داد ظرفی را که حاوی سر و دست و پاهای بریده فرزند هارپاگ بود را به وی نشان دهند.

هنگامی که ماموران شاه درپوش ظرف را برداشتند هارپاگ سر و دست و پاهای بریده فرزند خود را دید و گرچه به وحشت افتاده بود خود را کنترل نمود و هیچ تغییری در صورت وی رخ نداد و خطاب به شاه گفت: هرچه شاه انجام دهد همان درست است و ما فرمانبرداریم.این نتیجه نافرمانی هارپاگ از دستور شاه در کشتن کوروش بود.

کوروش برای مدتی در دربار آژی دهاک ماند سپس به دستور وی عازم آنشان شد. پدر کوروش کمبوجیه اول و مادرش ماندانا از وی استقبال گرمی به عمل آوردند. کوروش در دربار کمبوجیه اول خو و اخلاق والای انسانی پارس‌ها و فنون جنگی و نظام پیشرفته آن‌ها را آموخت و با آموزش‌های سختی که سربازان پارس فرامی‌گرفتند پرورش یافت. بعد از مرگ پدر وی شاه آنشان شد.

بعد از آنکه کوروش شاه آنشان شد در اندیشه حمله به مادافتاد.

دراین میان هارپاگ نقشی عمده بازی کرد.هارپاگ بزرگان ماد را که از نخوت و شدت عمل شاهنشاه ناراضی بودند بر ضد ایشتوویگو(آژی دهاک)شورانید و موفق شد، کوروش را وادار کند بر ضد پادشاه ماد لشکرکشی کند و او را شکست بدهد.

با شکست کشور ماد به‌وسیله پارس که کشور دست نشانده و تابع آن بود، پادشاهی ۳۵ سالهایشتوویگو پادشاه ماد به انتها رسید، اما به گفته هرودوت کوروش به ایشتوویگو آسیبی وارد نیاورد و او را نزد خود نگه داشت.

کوروش به این شیوه در ۵۴۶ پادشاهی ماد و ایران را به دست گرفت و خود را پادشاه ایران اعلام نمود.

کوروش پس از آنکه ماد و پارس را متحد کرد و خود را شاه ماد و پارس نامید، در حالیکه بابل به او خیانت کرده بود، خردمندانه از قارون، شاه لیدی خواست تا حکومت او را به رسمیت بشناسد و در عوض کوروش نیز سلطنت او را بر لیدی قبول نماید.

اما قارون (کرزوس) در کمال کم خردی به جای قبول این پیشنهاد به فکر گسترش مرزهای کشور خود افتاد و به این خاطر با شتاب سپاهیانش را از رود هالسی (قزل‌ایرماق امروزی در کشور ترکیه) که مرز کشوری وی و ماد بود گذراند و کوروش هم با دیدن این حرکت خصمانه، از همدان به سوی لیدی حرکت کرد و دژسارد که آن را تسخیر ناپذیر می‌پنداشتند، با صعود تعدادی از سربازان ایرانی از دیواره‌های آن سقوط کرد و قارون (کروزوس)، شاه لیدی به اسارت ایرانیان درآمد و کوروش مرز کشور خود را به دریای روم و همسایگی یونانیان رسانید.

نکته قابل توجه رفتار کوروش پس ازشکست قارون است. کوروش، شاه شکست خورده لیدی را نکشت و تحقیر ننمود، بلکه تا پایان عمر تحت حمایت کوروش کرد و مردم سارد علی رغم آن که حدود سه ماه لشکریان کوروش را در شرایط جنگی و در حالت محاصره شهر خود معطل کرده بودند، مشمول عفو شدند.

پس از لیدی کوروش نواحی شرقی را یکی پس از دیگری زیر فرمان خود در آورد و به ترتیب گرگان (هیرکانی)، پارت، هریو (هرات)، رخج، مرو، بلخ، زرنگیانا (سیستان) و سوگود (نواحی بین آمودریا و سیردریا) و ثتگوش (شمال غربی هند) را مطیع خود کرد.

هدف اصلی کوروش از لشکرکشی به شرق، تأ مین امنیت و تحکیم موقعیت بود وگرنه در سمت شرق ایران آن روزگار، حکومتی که بتواند با کوروش به معارضه بپردازد وجود نداشت.

کوروش با زیر فرمان آوردن نواحی شرق ایران، وسعت سرزمین‌های تحت تابعیت خود را دو برابر کرد. حال دیگر پادشاه بابِل از خیانت خود به کوروش و عهد شکنی در حق وی که در اوائل پیروزی او بر ماد انجام داده بود واقعاً پشیمان شده بود.

البته ناگفته نماند که یکی از دلایل اصلی ترس «نبونید» پادشاه بابِل، همانا شهرت کوروش به داشتن سجایای اخلاقی و محبوبیت او در نزد مردم بابِل از یک سو و نیز پیش‌بینی‌های پیامبران بنی اسرائیل درباره آزادی قوم یهود به دست کوروش از سوی دیگر بود.

بابل بدون مدافعه در ۲۲ مهرماه سال ۵۳۹ ق.م سقوط کرد و فقط محله شاهی چند روز مقاومت ورزیدند، پادشاه محبوس گردید و کوروش طبق عادت، در کمال آزاد منشی با وی رفتار کرد و در سال بعد (۵۳۸ق.م) هنگامی که او در گذشت عزای ملی اعلام شد و خود کوروش در آن شرکت کرد.

با فتح بابل مستعمرات آن یعنی سوریه، فلسطین و فنیقیه نیز سر تسلیم پیش نهادند و به حوزه حکومتی اضافه شدند. رفتار کوروش پس از فتح بابل جایگاه خاصی بین باستان‌شناسان و حتی حقوقدانان دارد.

او یهودیان را آزاد کرد و ضمن مسترد داشتن کلیه اموالی که بخت النصر (نبوکد نصر) پادشاه مقتدر بابِل در فتح اورشلیم از هیکل سلیمان به غنیمت گرفته بود، کمک‌های بسیاری از نظر مالی و امکانات به آنان نمود تا بتوانند به اورشلیم بازگردند و دستور بازسازی هیکل سلیمان را صادر کرد و به همین خاطر در بین یهودیان به عنوان منجی معروف گشت که در تاریخ یهود و در تورات ثبت است علاوه بر این به همین دلیل دولت اسرائیل از کوروش قدردانی کرده و یادش را گرامی داشته‌است.

پس از مرگ کورش، فرزند ارشد او کمبوجیه به سلطنت رسید. وی، هنگامی که قصد لشگرکشی به سوی مصر را داشت، از ترس توطئه، دستور قتل برادرش بردیا را صادر کرد.{ولی بنا به کتاب سرزمین جاوید از باستانی پاریزی(کمبوجیه به دلیل بی احترامی فرعون به مردم ایران وکشتن ۱۵ ایرانی به مصر حمله کرد که بردیا که در طول جنگ در ایران به سر میبرد برای انکه با کمبوجیه که برادر دوقلوی او بود اشتباه نشود با پنهان کردن خود از مردم به وسیله نقابی از خیانت به برادرش امتناع کرد ولی گویمات مغ با کشتن بردیه و شایعه کشته شدن کمبوجیه و با پوشیدن نقاب بر مردم ایران تا مدت کوتاهی پادشاهی کرد.)}

در راه بازگشت کمبوجیه از مصر، یکی از موبدان دربار به نام گئومات مغ، که شباهتی بسیار به بردیا داشت، خود را به جای بردیا قرار داده و پادشاه خواند.

کمبوجیه با شنیدن این خبر در هنگام بازگشت، یک شب و به هنگام باده‌نوشی خود را با خنجر زخمی کرد که بر اثر همین زخم نیز درگذشت.

کورش به جز این دو پسر، دارای سه دختر به نام‌های آتوسا و آرتیستون و مروئه بود که آتوسا بعدها با داریوش اول ازدواج کرد و مادر خشایارشا، پادشاه قدرتمند ایرانی شد.

آتوسا دختر کوروش است. داریوش بزرگ با پارمیدا و آتوسا ازدواج کرد که داریوش بزرگ از آتوسا صاحب پسری بنام خشیارشا شد.

کوروش در آخرین نبرد خود به قصد سرکوب قوم ایرانی‌تبار سکا که با حمله به نواحی مرزی ایران به قتل و غارت می‌پرداختند (و بنابرروایتی ملکه‌شان به نام تهم‌رییش، از ازدواج با کوروش امتناع ورزیده بود[نیازمند منبع]), به سمت شمال شرقی کشور حرکت کرد میان مرز ایران و سرزمین سکاها رودخانه‌ای بود که لشگریان کورش باید از آن عبور می‌کردند. (کوروش در استوانه حقوق بشر می‌گوید: هر قومی که نخواهد من پادشاهشان باشم من مبادرت به جنگ با آنها نمیکنم.)این به معنی دمکراسی و حق انتخاب هست. پس نمی‌توان دلیل جنگ کوروش با سکا‌ها را نوعی دلیل شخصی بین ملکه و کوروش دید چون این مخالف دمکراسی کوروش هست. و اما جنگ با سکا به دلیل تعرض سکاها به ایران و غارت مال مردم بود.}. هنگامی که کورش به این رودخانه رسید، تهم‌رییش ملکه سکاها به او پیغام داد که برای جنگ دو راه پیش رو دارد. یا از رودخانه عبور کند و در سرزمین سکاها به نبرد بپردازند و یا اجازه دهند که لشگریان سکا از رود عبور کرده و در خاک ایران به جنگ بپردازند.

کورش این دو پیشنهاد را با سرداران خود در میان گذاشت. بیشتر سرداران ایرانی او، جنگ در خاک ایران را برگزیدند، اما کرزوس امپراتور سابق لیدی که تا پایان عمر به عنوان یک مشاور به کورش وفادار ماند، جنگ در سرزمین سکاها را پیشنهاد کرد. استدلال او چنین بود که در صورت نبرد در خاک ایران، اگر لشگر کورش شکست بخورد تمامی سرزمین در خطر می‌افتد و اگر پیروز هم شود هیچ سرزمینی را فتح نکرد.

در مقابل اگر در خاک سکاها به جنگ بپردازند، پیروزی ایرانیان با فتح این سرزمین همراه خواهد بود و شکست آنان نیز تنها یک شکست نظامی به شمار رفته و به سرزمین ایران آسیبی نمی‌رسد.

کورش این استدلال را پذیرفت و از رودخانه عبور کرد. پیامد این نبرد کشته شدن کورش و شکست لشگریانش بود.

تهم‌رییش سر بریده کوروش را در ظرفی پر از خون قرار داد و چنین گفت: «تو که با عمری خونخواری سیر نشده‌ای حالا آنقدر خون بنوش تا سیراب شوی»

پس از این شکست، لشگریان ایران با رهبری کمبوجیه، پسر ارشد کورش به ایران بازگشتند. طبق کتاب «کوروش در عهد عتیق و قرآن مجید» نوشته دکتر فریدون بدره‌ای و از انتشارات امیر کوروش در این جنگ کشته نشده و حتی پس از این نیز با سکاها جنگیده‌است. منابع تاریخی معتبر در کتاب یادشده معرفی شده‌است.

▪ استوانه کوروش

استوانه کوروش بزرگ، یک استوانهٔ سفالین پخته شده، به تاریخ ۱۸۷۸ میلادی در پی کاوش در محوطهٔ باستانی بابِل کشف شد. در آن کوروش بزرگ رفتار خود با اهالی بابِل را پس از پیروزی بر ایشان توسط ایرانیان شرح داده‌است.

این سند به عنوان «نخستین منشور حقوق بشر» شناخته شده، و به سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آنرا به تمامی زبانهای رسمی سازمان منتشر کرد.

نمونهٔ بدلی این استوانه در مقر اصلی سازمان ملل در شهر نیویورک‌ نگهداری می‌شود.

درباره شخصیت ذوالقرنین که در کتابهای آسمانی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از آن سخن به میان آمده، چندگانگی وجود دارد و این که به واقع ذوالقرنین چه کسی است به طور قطعی مشخص نشده‌است.

کوروش سردودمان هخامنشی، داریوش بزرگ، خشایارشا، اسکندر مقدونی گزینه‌هایی هستند که جهت پیدا شدن ذوالقرنین واقعی درباره آنها بررسی‌هایی انجام شده، اما با توجه به اسناد و مدارک تاریخی و تطبیق آن با آیه‌های قرآن، تورات، و انجیل تنها کوروش بزرگ است که موجه‌ترین دلایل را برای احراز این لقب دارا می‌باشد. شماری از فقهای معاصر شیعه نیز کوروش را ذوالقرنین می‌دانند. آیت الله طباطبایی، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صانعی از معتقدان این نظر هستند


کلمات کلیدی:" " + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + ""

۱,۴۴۱ دیدگاه »

 1. آریایی گفته است :

  با درود . من برای دوستانی که تاریخ مستند ایران را رد می کنند و منکر هویت پر افتخار باستانی این آب وخواب میشوند از اعماق وجودم متاسفم .لازم می دانم در مورد ناصر پورپیرار که برخی هم میهنان گمراه به او استناد کردند توضیح دهم . وی متولد به سال ۱۳۱۹ در تهران است و عضو حزب توده در پیش از انقلاب بوده به وسیله همکاری با موسسات انتشاراتی وابسته به شوروی و KGB مانند آلفا وکارنگ شروع به انتشار کتابهای خود می کند .جالب آنکه وی حتی تحصیلات مقطع متوسطه را نیز به پایان نرسانده بود . درباره فساد اخلاق وی شایعات گسترده ای از سوی نزدیک ترین کسان وی وجود دارد که مجال بازگویی نیست . وی در طی پروژه سری تخریب روحیه ملی ایرانی در حزب توده و با هدایت مسکو برای جا انداختن کمونیزم در ایران بسیار کوشید و سفر های مکرری به شوروی سابق انجام داد و حتی چندین بار مورد سو ظن مقامات ساواک قرار گرفت .پور پیرار حتی حافظ وشاهنامه فردوسی را نیز جعلی معرفی می کرد . وی پس از انقلاب به یک باره تغییر رویه داد و از حزب توده اعلام برائت کرد وحتی اعلام داشت ازبسیاری از نوشته هایش پشیمان است . به هر صورت برای اطلاع کامل از نقد این اکاذیب رجوع کنید به نقد داریوش احمدی تحت عنوان هزاره های پر شکوه و هوشنگ صادقی تحت عنوان کوروش وبابل و علیرضا افشاری تحت عنوان نقد هایی بر آرای پور پیرار.

  [پاسخ]

  مرتضی پاسخ در تاريخ مرداد ۶ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۳۵:

  ناصر دروغ می گه این چی؟

  http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,566027,00.html

  [پاسخ]

  شایان پاسخ در تاريخ شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۴۲:

  دوست من اونایی که دوران پر افتخار ایران عزیز (دوران کوروش بزرگ) یا اصلا ایرانی نیستن یا عرق ملی ندارن عظمت ایران هم با کوروش رفت درود بر کوروش شاه شاهان

  [پاسخ]

  علیرضا پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۴۱:

  درود بر کوروش کبیر شاه مظلومان و ستم دیدگان و درود برایران و ایرانی

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۲۲:

  با سلام و درود بر تمام ایرانیان
  زندگی فقط در ایران با حکومت هخامنشی و دین اسلام ناب.
  درود بر بنیانگذار حکومت هخامنشی و بنیانگذار دین اسلام.

  [پاسخ]

  اصلان پاسخ در تاريخ بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۰ ۲۲:۵۷:

  توهم چیز خوبی نیست

  [پاسخ]

  بهنام پاسخ در تاريخ بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۰ ۲۲:۱۹:

  اینجا سرزمین واژگان واژگون است
  گنج جنگ میشود
  درمان نامرد
  قهقهه هق هق
  فقط دزد دزد است و درد درد،
  سپاس از وبلاگ قشنگت
  دورود بر شاه شاهان کوروش

  [پاسخ]

  shayan پاسخ در تاريخ شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۴۴:

  من باهات موافقم دوست عزیز درود بر کوروش شاه شاهان و ایران عزیزمون

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ دی ۶ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۵۳:

  ایول به ولت ولم به وولت

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ تیر ۳۱ام, ۱۳۹۱ ۱۹:۴۴:

  بزرگ ترین امپراطوری تو جهان ما داشتیم چی شده که الان ایران اینجوری شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  سودابه امیریان پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۰ ۲۱:۳۲:

  vaghti marde bozorgi hamchon kooroshe kabir dar tarikhe iran hast man be irani boodanam eftekhar mikonam az hameye kasani ke baes mishan ke tarikhemoon faramoosh nashe vaghean mamnoonam

  [پاسخ]

  تینا پاسخ در تاريخ دی ۷ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۵۴:

  ma dar hal e anjam e vazifeim

  [پاسخ]

  تینا پاسخ در تاريخ دی ۱۰ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۰۱:

  کوروش بهت قول می دم حد اقل یادت رو توی قلب ها زنده کنم تو هم کمکم کن بهت نیاز دارم

  هر کی شعر قشنگ داره لطفا ایمیلش کنه در مورد کوروشt_ziarati@yahoo.com

  [پاسخ]

  ss_soldier پاسخ در تاريخ بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۰۴:

  می شه این کوروش رو این قدر بزرگ نکنی درسته ادم بزرگی بود ولی نه در حد ستایش شدن؟

  [پاسخ]

  کوروش(واقعا اسمم کوروشه) پاسخ در تاريخ فروردین ۸ام, ۱۳۹۱ ۲۰:۳۰:

  واقعا که ایرانه و کوروش
  درود بر کوروش بزرگ

  [پاسخ]

  كسكين پاسخ در تاريخ بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۲۶:

  دوست عزیز تو دیگه داری سفسطه می کنی پورپیرار هرکی که بوده و هست رو کنار بزار فقط به درستی مطالبش نگاه کن و اگه در ردش دلایلی داری روکن به من قال توجه نکن به ما قال بنگر.

  [پاسخ]

  مجید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۴۳:

  کوروش ای بهترین مرد زمین ای ازاده در ایران زمین به تو عشق میورزم وبدان همیشه تازنده ام در قلب منی

  [پاسخ]

 2. سیامک گفته است :

  تنها کسانی عقل خودشون رو به دست یه مریض و دروغگو (( پورپیرار )) می دهند که خودشون هم مشکل روحی و روانی دارند

  [پاسخ]

 3. majid گفته است :

  هرگز نخواب کوروش. دارا جهان ندارد. سارا زبان ندارد.

  رستم در این هیاهو.گرز گران ندارد.روز وداع خورشید.

  زاینده رود خشکید. زیرا دل سپاهان.نقش جهان ندارد.

  بر نام پارس دریا. نامی دگر نهادند.گوییکه آرش ما.

  تیرو کمان ندارد.دریای مازنی ها.بر کام دیگران شد.

  دارا کجای کاری؟دزدان سرزمینت بر بیستون نوشتند.

  اینجا خدا ندارد!!هرگز نخواب کوروش.بی نام تو وطن نیز .

  نام ونشان ندارد…..

  [پاسخ]

  aryubarzan پاسخ در تاريخ بهمن ۱۱ام, ۱۳۸۹ ۰۸:۲۲:

  با سلام
  وقتی خوندمش گرسه کردم
  میشه شعرهای زیباتو واسم میل کنی

  [پاسخ]

  majid پاسخ در تاريخ بهمن ۱۳ام, ۱۳۸۹ ۰۸:۱۹:

  سلام و دورود برشما دوست عزیز.

  از اینکه این شعر در شما تاثیر گذار بودخوشحالم.

  دوست عزیز شما اگر میل تونو برام بزارید میتونیم بیشتر باهم در تماس باشیم.

  سپاسگزارم

  [پاسخ]

  aryubarzan پاسخ در تاريخ بهمن ۱۶ام, ۱۳۸۹ ۱۰:۴۵:

  mohammadghasemi_aryubarzan@yahoo.com
  ممنون

  [پاسخ]

  احمد پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۳۲:

  ایول خوشم اومد از شعرت حرفت درست اگه از این شعرا داری کاملش رو برام بفرست اینم ایمیلم.ahmademame@yahoo.com

  [پاسخ]

  Surena پاسخ در تاريخ آبان ۴ام, ۱۳۹۰ ۱۸:۲۹:

  سلام بر شما ایرانی با غیرت خواهش میکنم برت منم شعراتون رو بفرستید ممنون میشم
  Surena_Ali@yahoo.com

  [پاسخ]

  korushkabir پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۵۲:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  جواد پاسخ در تاريخ بهمن ۳ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۲۹:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  امید پاسخ در تاريخ اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۱۹:۳۹:

  سلام

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ بهمن ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۰۵:۲۸:

  دوست عزیز لطفاشعرت رو کامل برام میل کن تا بیشتر با هم در ارتباط باشیم با تشکر از شما دوست عزیز

  [پاسخ]

  majid پاسخ در تاريخ اسفند ۷ام, ۱۳۸۹ ۲۰:۰۳:

  درود برشما

  دوست مهربانم از شما کمال تشکر را دارم از اینکه سری به کلبه درویشی من زدی.
  دوست عزیز حتما سعی میکنم براتون میل کنم.

  سپاسگزارم

  [پاسخ]

  araz پاسخ در تاريخ آبان ۱۰ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۱:

  in sheerato vase manam befresti mamnun misham….!!!!!!

  [پاسخ]

  بهبود پاسخ در تاريخ اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ ۱۲:۳۳:

  احسن بر تو دوست عزیز و خوش قریحه زبانم قاصر است از توصیف دیوان شعر شما.اشکم جاریست از نامردمیها-از بیسوادیها-از تعصبات خشک و نادانیها دوستان علم چراغ راه تاریک زندگانیست و مذهب وسنتها دستورات سالم زندگی کردن است.خدا را گواه ما همه از یک پیکریم .ترک-لر-بلوچ وعرب -مسیحی -یهودی وغیره.به یکدیگر توهین نکنید .کو پرشیا ؟ کجاست کوروش .تاریخ دیگر چنین فرزندانی را نمیزاد.

  [پاسخ]

  majid پاسخ در تاريخ اسفند ۷ام, ۱۳۸۹ ۲۰:۱۰:

  درود برشما دوست گرامی

  فقط میتونم کلامی از حضرت کوروش براتون بگم.
  ایشان میگویند:

  عیدما روزیست که محصول یک سال دهقانی خرج یک روز اربابی نشود.

  ماتلاش میکنیم به امید آنروز….

  [پاسخ]

  سمانه پاسخ در تاريخ تیر ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۳۵:

  درود
  به امید آن روز
  یک جمله از دکتر شریعتی: اگر میخواهی اسیر هیچ دیکتاتوری نشوی فقط یک کار کن بخوان, بخوان و بخوان.
  اگه امکان داره شعر زیباتون رو برا میل کنید.
  sama.bi@yahoo.com

  [پاسخ]

  majid پاسخ در تاريخ تیر ۲ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۲۹:

  درود بر شما دوست مهربانم:

  ازشما وحسنه انتخابتون بسیار سپاسکزارم

  گلم از شعر زیبات ممنونم

  [پاسخ]

  یاسر پاسخ در تاريخ شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۱۷:

  درود برشما

  [پاسخ]

  سمانه پاسخ در تاريخ تیر ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۳۸:

  کوروش تو نخواب که ملتت در خواب است
  آرامگهت غرقه به زیر آب است
  این بار نه بیگانه که دشمن خودی است
  صد ننگ به ما که روح تو بی تاب است

  [پاسخ]

  majid پاسخ در تاريخ مرداد ۷ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۱۵:

  سلام درود بر شما

  سپاسگذارم چند بیتیه قشنگی بود.

  [پاسخ]

  احمد پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۳۹:

  در جهان فرمان کوروش اولین منشور بود سر به تعضیمش فراتر بابل و اشور بور واسم میل بزن ممنون میشم.ahmademame@yahoo.com

  [پاسخ]

  jabj پاسخ در تاريخ آبان ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۸:

  واویلاها

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۴ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۵۰:

  سلام .شعر خیلی قشنگی بود.اما بدجور قلبمو سوزوند

  [پاسخ]

  majid پاسخ در تاريخ اسفند ۷ام, ۱۳۸۹ ۲۰:۲۷:

  درود بر شما دوست مهربانم:

  ازشما وحسنه انتخابتون بسیار سپاسکزارم.

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۱۵ام, ۱۳۸۹ ۱۶:۲۷:

  حسن انتخاب

  [پاسخ]

  majid پاسخ در تاريخ مرداد ۷ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۱۲:

  سلام مهربون

  دوست گلم اشتباه تایپی بود.ممنون از توجه شما.

  [پاسخ]

  نگار پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۸۹ ۰۹:۳۴:

  negar.ahoora@yahoo.com

  [پاسخ]

  ahmad پاسخ در تاريخ اسفند ۱۰ام, ۱۳۸۹ ۰۶:۱۲:

  salam.shere khyli ghashangi bod.man be khod mibalam ke sarzamini darim shahi be ein ghodrat mandi dashshte,hokomat yani hokomat korosh

  [پاسخ]

  cyrus پاسخ در تاريخ شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۱۳:۴۶:

  @ahmad,
  are azizam manam bahat movafegham vali oon dge gozasht ye eftekhar bood o tamoom shod oas baraye zende negah dashtane esmeshoon behtare dast be daste ham bedim va fardaye irano besazim ta hade aghal ba in kar rooheshoon ro shad negah darim ma alan hichi vase eftekhar kardan behesh nadarim be joz ye tarikhe derakhshan

  [پاسخ]

  نگار پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۸۹ ۰۹:۳۳:

  majid جان سپاسگزار میشم واسم شعر قشنگتونو میل کنید اگه ادامه داره و اگه از این گونه شعرها داریدبازم:من منتظر میل های زیباتون هستم

  [پاسخ]

  farideh پاسخ در تاريخ اسفند ۲۰ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۲۸:

  من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.
  کوروش بزرگ

  [پاسخ]

  مازیار پاسخ در تاريخ اسفند ۲۲ام, ۱۳۸۹ ۲۰:۵۹:

  خیلی دمت گرم به مولا،خیلی با شعرت حال کردم.اگه برات امکان دارم حتما واسم بفرستش.نوکرم maziar_lotfi@yahoo.com

  [پاسخ]

  حمید پاسخ در تاريخ اسفند ۲۵ام, ۱۳۸۹ ۰۸:۴۳:

  سلام شعرت خیلی قشنگه میشه کاکل برام ایمیل کنی.

  [پاسخ]

  rasivell پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۳۷:

  سلام .. دوست من ، اگه امکان داره برای من هم شعر هاتو ایمیل کن .. ممنون میشم

  rasivell@gmail.com

  [پاسخ]

  ss_soldier پاسخ در تاريخ بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۰۸:

  می دونی اون علامت که گذاشتی چیه؟برات متاسفم

  [پاسخ]

  m پاسخ در تاريخ تیر ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۲۰:۳۳:

  @ss_soldier, شما مطمئن هستید که ایرانی هستید؟

  [پاسخ]

  میلاد پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۱۳:

  مجید جان ؛
  اگر میشه این شعر های زیبا ی وطن پرستی را برای من هم ایمیل کن
  خیلی ممنون

  [پاسخ]

  كوروش پاسخ در تاريخ خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۳۹:

  سلام شعر بسیار زیبایی بود می تونم خواهش کنم دیوانت رو برای من هم ایمیل کنی ممنونkoroshekebir@gmail.coml

  [پاسخ]

  majid پاسخ در تاريخ تیر ۲ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۵۶:

  شعری از فردوسی
  در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین

  همه دینشان مردی و راد بود کزان کشور آزاد و آباد بود

  بزرگی به مردی و فرهنگ بود گدایی در این بوم و بر ننگ بود

  از آن روز دشمن به ما چیره گشت که ما را روان و خردتیره گشت

  از آن روز این خانه ویرانه شد که نام آورش مرد بیگانه شد

  بسوزد گرت در آتش جان و تن به از بندگی کردن و زیستن

  اگر مایه زندگی بندگیست دوصد بار مردن به از زندگیست

  [پاسخ]

  majid پاسخ در تاريخ تیر ۲ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۵۸:

  تو را این دل سراییست خالصانه………………تویی شاه جهانم عاشقانه

  تو با اسب سیاه خود فکندی……………………….تمام خاک دنیا فاتحانه

  بود تنها یگان دستی به شمشیر………..که گیرد دست دشمن را نشانه

  چه گویم از سپاه و ارتش تو………………….که شد تا قلب یونان آن روانه

  اگر مانده کنون این نام ایران……………….ببوسد دست شاهش عاجزانه

  منم سرباز تو شاه جهانم……………………….به کردارت به پندارت یگانه

  همی گفتار تو گفتار نیک است………………تو دادی درس عدل و عادلانه

  قسم خوردم به نامت آریایی…………………..تویی حافظ خاکت هر زمانه

  زنم فریاد و گویم نام کوروش………………………. بود تنها سوار جاودانه

  [پاسخ]

  majid پاسخ در تاريخ تیر ۲ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۰۳:

  جهان در سیاهی فرو رفته بود به بهبود گیتی امیدی نبود

  نه شایسته بودی شهنشاه مرد رسوم نیاکان فراموش کرد

  بناکرد معبد به شلاق و زور نه چون ما برای خداوند نور

  پی کار ناخوب دیوان گرفت خلاف نیاکان به قربان گرفت

  نکرده اراده به خوبی مهر در اویخت با خالق این سپهر

  در آواز مردم به جایی رسید که کس را نبودی به فردا، امید

  به درگاه مردوک یزدان پاک نهادند بابل همه سر به خاک

  شده روزمان بدتراز روزپیش ستمهای شاهست هر روز بیش

  خداوند گیتی و هفت آسمان ز رحمت نظرکرد بر حالشان

  برآن شد که مردی بس دادگر به شاهی گمارد در این بوم وبر

  چنین خواست مردوک تا درجهان به شاهی رسد کورش مهربان

  سراسرزمینهای گوتی وماد به کوروش شه راست کردارداد
  منم کوروش وپادشاه جهان به شاهی من شا دما ن مردمان

  منم شاه گیتی شه داد گر نیاکان من شاه بود و پدر

  روان شد سپاهم چو سیلاب ورود به بابل که در رنج وآزار بود

  براین بود مردوک پروردگار که پیروز گردم دراین کارزار

  سرانجام بی جنگ و خون ریختن به بابل درآمد ،سپاهی زمن
  رها کردم این سرزمین را زمرگ هم امید دادم همی ساز وبرگ

  به بابل چو وارد شدم بی نبرد سپاه من آزار مردم نکرد

  اراده است اینگونه مردوک را که دلهای بابل بخواهد مرا

  مرا غم فزون آمد از رنجشان ز شادی ندیدم در آنها نشان

  نبونید را مردمان برده بود به مردم چو بیدادها کرده بود

  من این برده داری برانداختم به کار ستمدیده پرداختم

  کسی را نباشد به کس برتری برابر بود مسگرولشکری

  پرستش به فرمانم آزاد شد معابد دگر باره آباد شد

  به دستور من صلح شد برقرار که بیزار بودم من از کارزار

  به گیتی هر آن کس نشیند به تخت از او دارد این را نه از کار بخت

  میان دو دریا در این سرزمین خراجم دهد شاه و چادر نشین

  ز نو ساختم شهر ویرانه را سپس خانه دادم به آواره ها

  نبونید بس پیکر ایزدان به این شهر آورده از هر مکان

  به جای خودش برده ام هر کدام که دارند هر یک به جایی مقام

  ز درگاه مردوک عمری دراز بخواهند این ایزدانم به راز

  مرا در جهان هدیه آرامش است به گیتی شکوفایی دانش است

  غم مردمم رنج و شادی نکوست مرا شادی مردمان آرزوست

  چو روزی مرا عمر پایان رسید زمانی که جانم ز تن پر کشید
  نه تابوت باید مرا بر بدن نه با مومیایی کنیدم کفن

  که هر بند این پیکرم بعد از این شود جزئی از خاک ایران زمین

  [پاسخ]

  esmaili پاسخ در تاريخ شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۰۹:

  دوست عزیز لطفا این مطلب را برام ایمیل کن

  [پاسخ]

  سمانه پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۰۴:

  درود
  دوست عزیز بازم براتون یه زحمتی دارم می شه شعرهای زیباتو برام میل کنی؟
  Sama.bi@yahoo.com

  [پاسخ]

  اريو برزن پاسخ در تاريخ آبان ۳ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۵۷:

  درود بر تو مجید جان با این اشعار زیبا و دلکشت قریحت پر ذوق باد یاد این سرزمین و نام آورانش با چنین اشعاری پاینده میشه اگه رستم رو فردوسی زنده کرد کوروش رو هم شما جاودانه کنید.

  [پاسخ]

  managli پاسخ در تاريخ تیر ۴ام, ۱۳۹۰ ۲۱:۲۵:

  doste khobam ali bod lotfan baram mail kon

  [پاسخ]

  عباس پاسخ در تاريخ مرداد ۳ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۲۱:

  سلام
  آفرین به تو که سرباز واقعی کورش هستی من به نوبه خودم افتخار میکنم به عزیزانی چون شما که تمدن ایران زمین مخصوصا کورش کبیر را پاس می دارید. با کسب اجازه از استاد خودم چند شعر شما را در وبلاگم گذاشتم امیدوارم راضی باشید.

  [پاسخ]

  majid پاسخ در تاريخ مرداد ۷ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۰۹:

  سلام دوست عزیز و درود بر شما.
  سپاسگذارم از شما بابت نظریه خوبتون.
  اگر براتون امکان داره آدرس وبلاگتونو برام بزارید تا بتونم ازش دیدن کنم.

  [پاسخ]

  man u پاسخ در تاريخ مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۰ ۰۴:۴۳:

  ممنون ازشعربسیار زیبا شما واقعا تاثیرگذاربود

  [پاسخ]

  زهرا پاسخ در تاريخ مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۲۴:

  سلام اقا مجید میشه این شعر زیباتون برای من ایمیل کنید .ممنون میشم . واقعا زیبا ست.zahra313_mohamadi@yahoo.com

  [پاسخ]

  aroniya پاسخ در تاريخ شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۲۴:

  شعر خیلی قشنگیه.
  درسته اگه کوروش نباشه از ایران هم اسمی نمیمونه.
  کوروش عزیز همیشه بیدار باش!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

  shadi پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۲۴:

  فوق العاده بود.باید ۱ خبر بد بدم.آرامگاه کوروش کبیر به زودی به زیر آب سد سیون میره.امیدوارم این سد به پایان نرسه.درود بر تنها شاه ایران،کوروش کبیر.

  [پاسخ]

  آیدا پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۵۰:

  عالی بود موفق باشی.. سپاس ودرود برتنهاشاه ایران.. روحش شادونامش پاینده ویادش جاوید..

  [پاسخ]

  رها پاسخ در تاريخ مهر ۹ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۲۶:

  salam
  agha majid alhgagh valensaf ke gol kashti
  sheretoon kheyli ali bood kheyli ghashang bood

  [پاسخ]

  hamed پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۱۴:

  damet garm majid.khodayi damet garm.azin neveshteha age baz dari lotfan baram mail kon.ghorbune maarefate iranit.(hamed10_ziz@yahoo.com)

  [پاسخ]

  jabj پاسخ در تاريخ آبان ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۰:

  افرین درود بر تو نازنین

  [پاسخ]

  الی پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۰۷:

  اگر همه این طور فکر میکردن ایران ما هنوز یک امپراتوری بزرگ و قابل احترام بود عزیزم آفرین به تو و اندشه ی زیبات زنده باد کوروش کبیر زنده باد ایران باشکوه

  [پاسخ]

  iran پاسخ در تاريخ آبان ۲۶ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰:

  دوست عزیز اگه میشه شعرهاتون رو برای من ایمیل کنین .
  http://www.shtab_2012@yahoo.comabemah

  [پاسخ]

  hadis پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۵۰:

  درود فراوان بر شما.سپاس از شعری که سرودی من خیلی لذت بردم خواهشن اگه میشه باز از این شعرا داری برا میلم بفرست.

  [پاسخ]

  hadis پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۵۲:

  شرمنده یادم رفت میلمو یادداشت کنم. hadism14@yahoo.com
  یادت نره!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

  آرش پاسخ در تاريخ آذر ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۰۸:

  کجایید آریاییهای عهد باستان من بیایید دوستان من غبار گرد را از کوچه های شهر برگیریدو ابر فقر را از آسمانم دور گردانید ، مرا بار دگر چون ماهتابی فی السماء قیرگون عصر حاضر نیک بنشانید. من ایرانم و مدتهاست از سرپنجه خونین دیو خصم ویرانم پریشانم چرا که صد هزاران غصه پر قصه از ایرانیان مبتلای رنج می دانم .زبان آبشاران را بیان جویباران را و…………………………………. ممنون از شعر فوق العاده زیبایت و تحسین برانگیزت . صد آفرین برتو و پاینده باشی لطفا ازاین شعرهای زیبا برام بفرست arash_bon@yahoo.com

  [پاسخ]

  عبد پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۱ ۰۵:۳۱:

  درود
  زنده باد نام کوروش
  شعری بسیار زیبایی بود

  [پاسخ]

 4. نادر گفته است :

  اگه کسی فقط یه کم تاریخ خونده باشه میدونه کرد لر بلوچ آذر همه از قوم پارس یا ماد ها بودن اعضای یه خانواده ولی عرب تازی غیر از ایرانیان بودن
  سردار سپاه پارس آریوبرزن تو آخرین لحظات نبرد اسکندر بهش گفت شاهت کشته شده برای کی میخای به جنگی بیا تسلیم شو تو رو فرمانده سپاهم میکنم گفت برای وطنم به عشقه وطنم برای شرافت وطنم میجنگم
  زنده باد ایران و ایرانی زنده باد کوروش این بزرگ مرد تاریخ که همه به نیکی از او یا میکنن
  باقی برایت جانم فدایت ایران

  [پاسخ]

  سمانه پاسخ در تاريخ تیر ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۵۸:

  درود بر تو ایرانی

  [پاسخ]

  تورک پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۵۲:

  پس بو خوب تاریخ و تحقیق کن نه بلغور

  [پاسخ]

 5. آزاده گفته است :

  همتون یه مشت بچه این که افتادین جون همدیگه واقعا بیکاری.هرکس هراعتقادی داره آزاده چون انسانها متفاوتند این خداست که میگه کی افضل تره

  [پاسخ]

  کوروش پاسخ در تاريخ اسفند ۱۷ام, ۱۳۸۹ ۰۹:۰۰:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  panah پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۸۹ ۱۳:۳۸:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۲۱:۰۵:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  aloneninja پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۰ ۰۳:۵۸:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  سونیا پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۱۱:

  همش تقصیر افرادی مثل شماست که ما بیکاریم و این کارا رو می کنیم، تازه ما فقط داریم خیر خوبی رو میگیم شما چرا ناراحت شدی !!!!!!!!

  [پاسخ]

  بهنام پاسخ در تاريخ بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۰ ۲۱:۵۹:

  تمام مزرعه مرده، ز آیین ملخ خواری
  چرا تیری نمی خیزد ز بازوی کمانداری؟
  تمام شهر در خواب است و درخت شاعری خشک است
  چرا برگی نمی گوید، کسی از شعر بیداری
  کنون در دست ضحاک است این خاک اهورایی
  چرا کاوه نمی تازد بر این ظلم و ریاکاری

  [پاسخ]

  زهرا پاسخ در تاريخ اسفند ۲ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۲۹:

  با درود فراوان خدمت دوستان عزیز حتی اگه این حرفهایی که راجع به کوروش کبیر شنیدم و مطالعه کردم دروغ باشه از شنیدن این دروغ ها لذت میبرم تصمیم دارم اطلاعاتم رو در مورد ایران باستان و مدیریت کوروش بزرگ بالا ببرم از شما هم خواهش میکنم تو این مسیر به من کمک کنید و اشعار زیباتون رو برام میل کنید.به امید اینکه دوباره ایرانی که حق هر ایرانی است را تجربه کنیم.

  [پاسخ]

  سونیا پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۴۸:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  مریم پاسخ در تاريخ آبان ۱ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۲۶:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  زهرا پاسخ در تاريخ اسفند ۲ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۳۱:

  ببخشید ادرس میلم رو فراموش کردم:
  z.alihoseani@yahoo.com

  [پاسخ]

  احمد پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۴۵:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۲:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۰۷:۰۴:

  همه حرفای من پاک شده در حالی که نه حرف بدی زدم نه چیزای غیر اخلاقی این نشون میده اینجا چه سایت آزادیه

  [پاسخ]

 6. آزاده گفته است :

  درضمن من خودم به ایرانی بودنم و اینکه جدی به نام کوروش دارمافتخار میکنم .و اینو هم میگم به قدری این شخصیت مهمه که حتی توقران هم ازش یاد شده .امامهمتر ازاون به مسلمان بودنم و اینکه پیامبری مثل حضرت محمد(ص )داریم افتخار میکنم.انسان عاقل انسانیه که همیشه بهترینوانتخاب کنه اونم در سایه هدایت خدا.از بین این همه کتاب و مستنداتی که هست من به قران وهرآنچه که دراون اومده ایمان دارم.اینقدر هم سر عرب وفارس وترک و کردبودن جون هم نیافتیدچون همتون یه انسانید(البته بعضیهافقط آدمندولی انسان نیستن)وهیچ فرقی باهم ندارید بعضیا هم خودشونوبا این اعتقادات غلط اندازی که دارن به کوروش بیچاره نچسبونن چون اونورداره برا بعضیا تاسف میخوره .در ضمن کوروش به همه آزادی داده بود عادل بود و مطمعنا اگه بااسلام و شخصیتی مثل حضرت محمد آشنا میشدمطمعن باشید یه مسلمان واقعی میشد نه مثل بعضیا که حتی انسان بودنشون هم الکیه.

  [پاسخ]

  نادر پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۸۹ ۱۱:۱۷:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  بهتاش پاسخ در تاريخ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۱۹:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  اِنی کاظمی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۲:

  تمدن را نمی شود بافتح و غلبه از میان برد. تمدن تنها از درون تخریب می شود – ویل دورانت

  [پاسخ]

  مینو پاسخ در تاريخ مهر ۲۱ام, ۱۳۹۰ ۰۳:۳۰:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۸:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  الی پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۱۸:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۰۰:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۰۷:۱۰:

  چرا دیگه اسممونو نوشتین وقتی همه حرفامونو پاک کردین

  [پاسخ]

 7. آزاده گفته است :

  یه چیز دیگه هم باید یادآوری کنم ترکها در تاریخ ایران یه سهم خیلی بزرگ وخوبی دارن حالا که بعضیا میگن ترکها اینجورین پس ببینن که خودشون چی بودن که این ترکها بالاسرشون بودن براشون حکومت کردن.الان هم همینطوره بازار ایران کلادست ترکهاست/بهترین پزشکها مهندسان روحانیان عالمان و کلا صاحب علمهاهمشون ترکن.در مورد زبانشون زبان ترکی جزء سه زبان کامل دنیاست پس غنی بودن فرهنگشون نیازی به دفاع نداره البته اعترافی که لازمه اینه که خیلی چیزهاروهم در سایه همین اسلام وحضرت محمد و پیروی از اون به دست آورد.من نمیخواستم اینارو بگم ولی وقتی کسی بلد نیست حرفی جز توهین(که البته گناهی نداره چون چیزه دیگه ای جز اون یاد نگرفه)بلد نیستن بگن ومیخوان خودشونو اینجوری به رخ بکشن لازم بود یادآوری بشه.

  [پاسخ]

  سالار پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۱۹:۱۱:

  همه چیزو قاطیه همدیگه نکن

  [پاسخ]

 8. آزاده گفته است :

  درود به همه انسانهایی که اومدن و از خودشون یاد پاکی به جا گذاشتن.درود به محمد پیامبر اسلام که بیشترین کتابهادر دنیا در مورد ایشان وکتاب ودینی که آورده بودنوشته شدهودرود بر همه امامان وشخصیت بی نظیر مثل حضرت علی.درود برکوروش شا ه عدالت گستر ایران.درود برروح مبارک امام خمینی که هیچ قدرتی قادر به ایستادگی در برابرآن نبودو ایران را ازدست غربیها و صدام نجات داد.درود بر ابوعلی سینا وتمام شخصیتهای علمی ومسلمان ایران.درود بر همه شخصیتهای علمی و هنری دنیا.

  [پاسخ]

  طاها پاسخ در تاريخ اسفند ۴ام, ۱۳۸۹ ۰۸:۴۰:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  بهتاش پاسخ در تاريخ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۲۸:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  اِنی کاظمی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۰:

  با این مرگ بر گفتن ها نه کار ما به پیش و نه کار شما به پیش خواهد رفت. صرفاً شما را مانند بسیجی های تندرو کنونی با مکتبی متفاوت می دانم.

  [پاسخ]

  زهرا پاسخ در تاريخ مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۲۰:

  اگه آزاده را متهم میکنی که چیزی از دینش نمیدونه تو که مثلا خیلی کوروش و میشناسی نمیدونی طرفدار ازادی اعتقادات بود .یعنی نمیدونی تو ایران اکثرا مسلمونن و پیامبرشون دوست دارن که اینقدر گستاخانه سخن میگی . برو یکم دربارهی کوروش کبیر مطالعه کن تا بفهمی حرفش چی بود و چرا کوروش کبیر شد . فکر می کنی متحجر بودن فقط مال ادمای خر مذهب ریا کاره نه تو هم نمونه ی یه آدم به شدت متحجری. مطمعنم حضرت محمد(ص) به خاطر داشتن همچین مسلمونی(آزاده) و کوروش کبیر به خاطر یه همچین هم وطنی (بهتاش) متاسفان . و شما آزاده خانم ! حالا فهمیدی نشسته نرفته پریدن وسط یه بحثی که هیچی از اون سرت نمیشه عاقبتی جز توهین به حضرت محمد نداشت. همین تو هستی با این افکار پوچت اسلاما نابود کردی. درود بر محمد مصطفی دردانه افرینش . درود بر کوروش کبیر ذوالقرنین قرآن افتخار ایرانیان که در تواضعش همین بس که در معرفی خودش فقط گفت من کوروشم شاه ایران بدون هیچ لقبی .

  [پاسخ]

  یاسر پاسخ در تاريخ شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۲۲:

  salam

  [پاسخ]

  مریم پاسخ در تاريخ آبان ۱ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۳۵:

  درود بر شما که اینقدر فهمیده ای.به این می گن یه ایرانیه واقعی.به خاطر اینکه به افکار مردم کشورت با هر نوع تفکری احترام گذاشتی

  [پاسخ]

  زهرا پاسخ در تاريخ آبان ۲ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۵۵:

  ممنون مریم جان .

  [پاسخ]

  امیرحسین پاسخ در تاريخ فروردین ۸ام, ۱۳۹۱ ۱۳:۱۶:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  رهگذر پاسخ در تاريخ فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۵۵:

  تو از کجا اومدی که اینقدر محکم و مبتکرانه صحبت میکنی؟ حتما اینجایی نیستی شایدم اصلا ایرانی نیستی
  بزغاله اینقدر همه به هم میپیچی که آخرش یه شخصیت جدید تو تاریخ میسازی
  تو یا ما رواسکل گیر اوردی یا خودت واقعا اوسکلی اگه وقت داشتم حتما ذهنتو بازنویسی میکردم
  کمتر سر بگو بای

  [پاسخ]

  ایرانی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۲۶:

  من کاری به ترک و بلوچ وکرد بودنت ندارم همینکه هممون مسلمون آریایی هستیم یه افتخاریه که اگه شبانه روز دعا به جون اجدادمون کنیم کمه ……….. بابا تو رو خدا اینقدر دشمن شادمون نکنین

  [پاسخ]

  سونیا پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۳۴:

  ما خدا رو همیشه قبول داریم و پیامبرش قبول داریم بخاطر اینکه در اون زمان با مردم خوب بودند ، ما پیامبر وکورش ستایش می کنیم چون هم در زمانی که زنده بودندو هم بعد از مرگشون تاثیر خوبی از کاراشو دستاوردهاشون بر جا گذاشتندو اگه تو واامثال تو رو قبول نداریم بخاطر وضعیت نابسامانی که درش بسر می بریم ، بخاطر آزادیی که از مردم گرفته شده،ماکه تو ایران مسلمان نمیبینیم اینم بخاطر اینکه ما داریم با نام اسلام مردم عذاب میدیم و بخاطر همینه که مردم از اسلام فراریند.گناه شما از ما بیشتر چون ادعا میکنید عمل نمکنید!

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۰۳:

  من با سونیا موافقم

  [پاسخ]

 9. آزاده گفته است :

  درود بر حافظ وشهریاربهترین غزل سرایان ایران.بسوزه دل کسی که بحث نژادوقوم وبرتربودن رو به میون میکشه.برتر اونیه که به همه ارزش وآزادی بده و به همه احترام بذاره

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۲۷ام, ۱۳۸۹ ۰۹:۳۰:

  چه ربطی داشت به حافظ وشهریار

  [پاسخ]

  رها پاسخ در تاريخ مهر ۹ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۴۳:

  mikhast harf bezane ke nagan taraf lale:-D

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۰۵:

  ازاده تو داری همه چیو قاطی میکنی بهتره یادت بندازم بحث اصلی کوروش بزرگ و اسلام بود

  [پاسخ]

 10. فریبا گفته است :

  باران باش و ببار
  نگو کاسه های خالی از آن کیست
  کوروش کبیر
  فقط کمی فکر کنید.
  بگذارید بگویند با وجود این افراد پی خواهی برد تو از نژاد کی هستی
  صبور و متین باش
  تو آریایی هستی

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۴ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۵۷:

  ممنون از شعر قشنگتون….مایه ی افتخاره ک ایرانی هستیم

  [پاسخ]

  پناه پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۸۹ ۱۳:۴۰:

  ممنون واقعا کوتاه و پر معنی

  [پاسخ]

  shadi پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۲۰:

  حرف نداشت.از نظر من توهین بحث هارو به نفع ۱ طرف تمام نمیکنه.فقط ۲ طرفو از هم کاملا جدا میکنه.توهین کردن بی احترامی به خودمون و در اصل شخصیتمونه.پس با بی احترامی بهم دیگه شخصیتمونو لکه دار نکنیم.
  این شعرهم شاید بی ربط باشه اما بهش فکر کنید.
  خاک شد هر که بر این خاک زیست
  خاک چمیداند که در این خاک کیست
  سرانجام که باید رفت در خاک
  خوشا آنکه پاک آمدوپاک رفت

  [پاسخ]

 11. مسعود گفته است :

  سلام. در پاسخ به اونایی که میگن حکومت هخامنشی وجود نداشته باید بگم خیلی بیخود فرمودند واز دارو دسته همین نظامند. ما به ایرانی بودن خود افتخار میکنیم.زنده باد پارس و پارسی

  [پاسخ]

 12. محمد گفته است :

  متاسفم برا اونایی که با خوندن دو خط ازکوروش زود نظر میدن
  یعنی شماها نمی دونید معنی حکومت شاهانه یعنی حکومت
  ظلم وستم حکومت دیکتاتوری

  [پاسخ]

  سالار پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۱۹:۱۷:

  زر مفت نزن کوچولو تو که هنوز از ….. خر سر در نمیاری راجع به بزرگ ترین ایرانی نظر نده . اگه اون نبود تو هم نبودی !

  [پاسخ]

  رامین پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۱۹:۱۸:

  درست میگی رفیق

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۴ام, ۱۳۸۹ ۱۹:۱۳:

  اگه واقعا ایرانی اصیل هستیدبایدخدمتتون عرض کنم همه بایدافتخارکنیم ک کوروش کبیر شناسنامه ی ما ایرانیاست…و خیلی از علماوباستان شناسان و بزرگان دنیابیش ازینکه فکرشو کنید قبولش دارن

  [پاسخ]

  سهنذ پاسخ در تاريخ اسفند ۷ام, ۱۳۸۹ ۱۴:۱۷:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۹ام, ۱۳۸۹ ۲۰:۱۸:

  ادب فاکتورخوبیه..که شما نداری..اگه داشتی میشدباهات بحث کرد

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۹ام, ۱۳۸۹ ۲۰:۳۶:

  سهنذ با تو نبودم..اشتباه شد ببخش

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۲۷ام, ۱۳۸۹ ۱۴:۵۵:

  فکر کنم اگه دهنت رو ببندی بهترباشه

  [پاسخ]

  اسماعیل پاسخ در تاريخ مهر ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۱۹:۰۷:

  کاملا صحیح فرموده ای محمد.

  [پاسخ]

  الی پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۲۴:

  بمیرم برات که توی دموکراسی غرق شدی

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۱۳:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۳:

  باید بگم که خیلی زشته که یه ملت زبان و فرهنگ و دینشو و….
  این همه تغییر بده اونم به خاطره سلطه ی عرب ها و ایران مگه ما اریایی نبودیم مگه ما زرتشتی نبودیم زبان شین پارسی چی درحال حاضر سی درصد کلمه هااز زبان مزخرف عربیه یعنی ارزش زبان و دینو فرهگمون اینقدر بود خیلی چیز ها تو دلم هست که اگه بنویسم باید چند ساعت براش وقت بزارید فقط برید گفته های ایت الله خلخالی رو در موردکوروش بخونید بعد میفهمید که دلم چقدر پره ممنون از شما که وقت گران قدرتونو گذاشتین و به حرف های من گوش دادین.

  [پاسخ]

 13. Fereshte گفته است :

  man kheili dir in matalebo khundam. man vaghean az khodam khejalat mikesham. man ham 1 zamani az irani budanam bizar budam. vali hala ba tamame vojudam be irani budanam eftekhar mikonam va amadeam ke tamame zendegim ro fadaye keshvari ke olguye bozorge zendegim,kurosh konam. baraye adamayi mesler babak o altin vaghean moteasefam. be nazare man adamai mesle vahid mitunan 1 olguye boozorg baraye hameye nejad parasta beshan. man vaghean mazerat mikham vahid man ghabl az in az torka o araba badam miyumad. v

  [پاسخ]

 14. Fereshte گفته است :

  nimaa ekash hameye ham esmat mesle to budan. kash kasai ke esme shaere bozorge irani ro daran az meliyate iranishun badeshun nemiyumad…………..

  [پاسخ]

 15. ارارش گفته است :

  ازاده جون این از بی عرضگی فارس ها نیست از وحشی گری ترک هاست. اجداد شما بدون دعوت و به زور خودشونو به ایرانی ها تلقین کردن. ولی ما هیچ مشکلی با اونا نداریم. اونان که خودشونو مال ۱ کشور دیگه میدونن!!!!!!! نمونشم رفتاری که با علی دایی و کریم باقری توی بازی برسبولیس و تراکتور داشتن.

  [پاسخ]

  طاها پاسخ در تاريخ اسفند ۴ام, ۱۳۸۹ ۰۸:۴۱:

  موافقم

  [پاسخ]

 16. ارارش گفته است :

  ازاده جون این از بی عرضگی فارس ها نیست از وحشی گری ترک هاست. اجداد شما بدون دعوت و به زور خودشونو به ایرانی ها تحمیل کردن. ولی ما هیچ مشکلی با اونا نداریم. اونان که خودشونو مال ۱ کشور دیگه میدونن!!!!!!! نمونشم رفتاری که با علی دایی و کریم باقری توی بازی برسبولیس و تراکتور داشتن.

  [پاسخ]

 17. Fereshte گفته است :

  سلام به همه ی فرزندان تک ستاره ی اسمان تاریخ!
  هیچ وقت فکر نمیکردم هنوزم ایرانی واقعی وجود داشته باشه. hamishe tsare namaz 2a mikardam ke khoda kari kone ta hameye irani ha asheghe keshvareshhun beshan va be irani budaneshun eftekhar konan. hala ke umadam in ja goftam kash az khoda 1 chize dg mikhastam. hala bishtar az har vaghte dg be irani budanam eftekhar mikonam.

  [پاسخ]

 18. Fereshte گفته است :

  سلام به همه ی فرزندان تک ستاره ی اسمان تاریخ!
  هیچ وقت فکر نمیکردم هنوزم ایرانی واقعی وجود داشته باشه. hamishe sare namaz 2a mikardam ke khoda kari kone ta hameye irani ha asheghe keshvareshhun beshan va be irani budaneshun eftekhar konan. hala ke umadam in ja goftam kash az khoda 1 chize dg mikhastam. hala bishtar az har vaghte dg be irani budanam eftekhar mikonam.

  [پاسخ]

 19. Fereshte گفته است :

  Salam bar tfarzandane tak setareye asmane tarikh!
  hich vaght fekr nemikardam hanuzam iranie vaghei vojud dashte bashe. hamishe sare namaz 2a mikardam ke iraniha asheghe keshvareshun beshan o be irani budaneshun eftekhar konan.vali hala ke umadam in ja pashimun shodam kash az khoda 1 chize dg mikhastam!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

 20. Fereshte گفته است :

  umadam emruz ke az tahe delam 1 khaheshi azatun bokobnam. man az adamaye adi chizi namikham vali az shomaha ke asheghe keshvaretun hastin kheili kara bar miyad. man nemidunam in doroste ke az araba bademun biyad ya na? man nemidunam in doroste ke tu tazahoratemun begim marg bar amrica o esrail??!! ama tanha chizi ke midunam ine ke mohem tarin chizi ke ma bayad azash defa konim , farhangemune. avalin chizi ke az farhang be zehn mirese zabune. chera ma nabayad betunim sherha o neveshtehaye nemisandeha o shaeraye ghadime iran ro mana konim???? chera ma bayad bkenare esme koroush ke ba chang o dandun in keshvar ro sakht, kalamei ezefe konim ke az zabune mardomie ke iran ro be nabudi keshundan??????????!!!!!!!!!!!!!!!bavar konid age ma bekhaim mishe. bioyaid bekhaim ke irani bashim. be khaki az iran ke badane koroush o farzandanesh sakhtanesh ghasam mikhoram ke iran iran nemishe age iraniha irani nashan!!!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

 21. Fereshte گفته است :

  agha iraj man kuchiktar az unam ke shoma ro nasihat konam . shoma bache dari vali man taze 15 salame. ama delam mikhad khahesh konam ke be bachat yadi bedi koroushi bashe ke reis jomhur ya rahbar beshe na shah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  shayad pesare to betune koroushe bozorg beshe vali man motmaenam ke navadeganesh kasani mishan mesle navadegane hamun koroushe bozorg. man chize ziyadi az tarikh nemidunam cho9n reshtam riyazi va az tarikh motenaferam vali ta un jai ke midunam selseleye hakhamaneshi zamane soghut hich chizi az hakhamaneshie doreye koroush nadasht. shoma age asheghe keshvareti, be bachat yad bede ke tuye har mogheiyati be har nahvi be keshvareshkhedmat kone hata age esmesh tuye tarikh kmahv beshe ya hata tuye tarikh bad shenakhte beshe. bazam bebakhshid age jesarat kardam

  [پاسخ]

 22. Fereshte گفته است :

  behdad!!
  age cheshato baz koni mibini kheili ha moadabane j dadan!!!!!! felan ke in shomai ke dari ra be ra tohin mikoni o har chi ke delet mikhad be shakhsi ke hata zende nist ta az khode4sh defa kone migi. dar zemn abu aali sina irani bud. chom tuye iirane un zaman araba ziyad budan, be arabi ham mineveshtan. agaram ma irani ha adam nashodim har che ghad ham ke bad bashim az arabai ke payambareshun in ghad be in dar o un dar zad ta beheshun befahmune kedokhtaram adaman vali hanuzam hata dokhtarashun haghe ranandegi nadaran!!!!!!!!!!!! behtarim.
  \badam u ke migi az koja malum ma arab nabashim, az koja malum ke u (albate khoodai nakarde) pars nabashi?????????!!
  shoma torka kole keshvare maro gereftid!!!! reis jomhur o rahbare ma alan torkan!!!! selselehaye shahanshahie ghabli hame tork budan. bazam mikhaid?????????????????????
  khahesh mikonam dahaneto ab bekesh. rahbare iran shodan dg kheili vasatun ziyade

  [پاسخ]

 23. Fereshte گفته است :

  behdad!!
  age cheshato baz koni mibini kheili ha moadabane j dadan!!!!!! felan ke in shomai ke dari ra be ra tohin mikoni o har chi ke delet mikhad be shakhsi ke hata zende nist ta az khode4sh defa kone migi. dar zemn abu aali sina irani bud. chom tuye iirane un zaman araba ziyad budan, be arabi ham mineveshtan. agaram ma irani ha adam nashodim har che ghad ham ke bad bashim az arabai ke payambareshun in ghad be in dar o un dar zad ta beheshun befahmune kedokhtaram adaman vali hanuzam hata dokhtarashun haghe ranandegi nadaran!!!!!!!!!!!! behtarim.
  \badam u ke migi az koja malum ma arab nabashim, az koja malum ke u (albate khoodai nakarde) pars nabashi?????????!!
  shoma torka kole keshvare maro gereftid!!!! reis jomhur o rahbare ma alan torkan!!!! selselehaye shahanshahie ghabli hame tork budan. bazam mikhaid?????????????????????
  khahesh mikonam dahaneto ab bekesh. payambare iran shodan dg kheili vasatun ziyade

  [پاسخ]

 24. رضا فايتر گفته است :

  سلام ممنون واقعا عالی بود

  [پاسخ]

 25. رضا فايتر گفته است :

  جهان است شادان ز پندار نیک ز پندار نیک است گفتار نیک چو پندار و گفتارتان نیک شد نیاید ز تو غیر کردار نیک

  [پاسخ]

 26. آقا مهران گل گفته است :

  برای کلیه آقایان و خانم های دهن گشاد متاسفم . برای هرکسی که خوبی اسلام و اقتدار سالم کوروش رو زیر سوال میبره هم همینطور . در صحت هیچ یک شک ندارم و به حماقتتان میخندم.

  [پاسخ]

  salar پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۱۹:۲۳:

  درست میگی

  [پاسخ]

  ایرانی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۳۳:

  مام میخندیم دااش!از قدیم گفتن بخند تا دنیا بهت بخنده.
  در ضمن فک کنم این بلاگ راجع به طرفدارای کروش عزیزه نه مخالفان پس ورود هر غریبه ممنوع

  [پاسخ]

 27. آزاده گفته است :

  داشتن یه فرهنگ قوی با وحشی گری منافات داره جیگر.در ضمن اونایی که به عربها اینهمه توهین میکنن وخودشونوبه کوروش عالی مقام میچسبونن برن شجره نامه خودشونو مطالعه کنن شاید خودشون یه عرب از آب در آومدن که باید به این هم افتخار کنن.با اینکه یه ایرانیم ولی اینو هم اعتراف بکنم تودنیا الان فارس نمیگن عرب میگن.نصف بیشتر دنیا داره الان دست دینی که عربستان آورده اداره میشه نه دین ایران.پس همه به نوبه خودشون تودنیا یه سهم بزرگی دارن.هیچ کس بیخودی برا خودش موضع نگیره.همه جا هم خوب داره هم بد.بهتره برین به درس و مشقاتون برسین تا جوگیر نشین.در آخر سر بازهم سلام میدیم به روح بزرگ کورش کبیر .

  [پاسخ]

  اِنی کاظمی پاسخ در تاريخ آبان ۲۲ام, ۱۳۸۹ ۱۲:۴۱:

  Kopa Kizi

  [پاسخ]

  assassin پاسخ در تاريخ بهمن ۲۲ام, ۱۳۸۹ ۱۰:۲۴:

  بیشتر جمعیت جهان مسیحی هستن(حدود سه چهارم)نمیدونم آمارت رو از کجا آوردی؟ لطفا تو وبلاگم جواب بده

  [پاسخ]

  ساشا پاسخ در تاريخ شهریور ۵ام, ۱۳۹۰ ۰۱:۳۰:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۲۱:

  باحال اومدی

  [پاسخ]

  امیرخان پاسخ در تاريخ اسفند ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۳۲:

  جناب آزاده عزیز دین اسلام هیچ موقعی قومیت و نژاد و کشور نمیشناسه! دین اسلام برای همه هست! دین اسلام ظهور کرد که جهانیان رو از خواب بیدار کنه و این اصلا ربطی به عربستان نداره!…خدا مال همه انسان هاست! حتی اونایی که در خواب غفلت به سر میبرند! اگر شما دین رو مربوط به «عربستان» میدونید واقعا براتون متاسفم چون هنوز دینتو خوب فرا نگرفته ای و همینطوری ببخشید زر اضافی میزنی….تقلید کورکورانه…قضاوت در مورد خوب یا بد بودن افراد….اختصاص دادن دین و خدا به خود! اینا همش از جمله کار های زشتی هستند که خداوند به صراهت مورد نکوهش قرار داده! عزیز به والله فکر نکن میتونی با چنین حرف هایی دین پیغمبرت رو اینجا تبلیغ کنی! اگه یه ذره به حضرت محمد اعتقاد داشتی میدونستی که چقدر با ناز این قوم وحشی بازی کرد تا بالاخره به راه راست هدایتشون کرد!…در ضمن اینجا یه مطلبی در مورد کورش کبیر نوشته چرا داری بیخود مسئله رو به بیراهه میکشی؟!….چرا داری پای دین رو وسط میکشی؟! بخدا شما هستید که ملت رو از دین بیزار کردید نه کسان دیگر! در روز رستاخیز از یقه چنین آخوند هایی که دارند باکاراشون ملت رو از دین بیزار میکنند خواهند گرفت نه از ما!/درود بر حرف حقیقت

  [پاسخ]

 28. آزاده گفته است :

  یه چیزای محض یادآوری:ایران بعد از ترکیه دومین کشوریست که بیشترین جمعیت ترک در آن زندگی میکنند.و تهران از جهت دارا بودن بیشترین جمعیت ترک بعد از شهر استانبول است.حدود ۳۷میلیون نفر ترک در ایران زندگی میکنند.زبان ترک دارای ۲۴۰۰۰فعل میباشد که در فارسی این رقم به ۵۰۰۰هم نمیرسد.از طرف زبان شناسان زبان ترک یک اعجاز غیر بشری به شمار میرود.

  [پاسخ]

  ماندانا پاسخ در تاريخ بهمن ۲۶ام, ۱۳۸۹ ۱۲:۴۲:

  میدونی چرا??ماشالله هرخانواده ترک تا اخرین رمقی که داره بچه میاره
  ماپارس ها که ازین قدرت های خارق العاده نداریم!!!!

  [پاسخ]

  طاها پاسخ در تاريخ اسفند ۴ام, ۱۳۸۹ ۰۸:۴۸:

  هه هه

  موافقم

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۴ام, ۱۳۸۹ ۱۹:۳۱:

  عزیزم زیاد بودن دلیل بر خوب بودن نیست…یک چیز زمانی ارزش پیدا میکنه که کمیاب باشه……

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۲۲:

  خوشمان امد

  [پاسخ]

  خلیل پاسخ در تاريخ آبان ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۲۳:

  çox üzovi yorma. bonlarinan bahs elamaxin faydasi yoxdi.sanon vaxtovon arzişi bonlardan çoxdi
  خاهش میکنم به حرفی که زدم زیاد فکر کن.

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۰۴:

  میخواستم به بخشی از خدمات ترکها این قوم خونخوار به ایران اشاره کنم. حضرت زرتشت در سال۵۸۳ قبل از میلاد روی پله های معبد بلخ بدست یک ترک به نام (براتروک رش ) روی پله های معبد بلخ کشته شد. کوروش کبیر این ابر مرد تاریخ بشریت در جنگ با ترکان سکایی تبار زخمی و کشته شد.حمله ترکان مغول در زمان حکومت ترکان خوارزمشاهی بر ایران رخ داد .از دست رفتن بخش های وسیع شمال و شرق ایران و قرادادهای گلستان وترکمان چای در زمان حکومت ترکان قاجار بر ایران رخ داد. قتل امیر کبیر بدست ترکها انجام شد.
  به امید روزی که ایران سرزمین پارسها ار شر وجود ترکها واعراب پاک شود و بار دیگر سرزمین کوروش بدست صاحبان واقعی اش برسد.

  [پاسخ]

  یاکاموز پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۵۱:

  @آرشام, ای ماد خراب عوضی ما که مثل شما عرب نیستیم شما زنا زاده هستید یا تورک اگه کوروش شما غیرت داشت با خواهر خودش ازدواج نمیکرد

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ تیر ۷ام, ۱۳۹۱ ۰۵:۴۶:

  اولا من ماد نیستم و یک اصیل زاده ی پارسی هستم. بختیاریها از ساکنان اصلی ایران و شمال خوزستان و آنزان بوده اندو اصل و نسبشان به قوم پارسوماش میرسد. و این شما ترک ها هستید که حاصل یک زنای تاریخی هستید و از خاندان چنگیز خان مغول و هلاکو خان محسوب می شوید. در ضمن همسر کوروش بزرک بانو کاساندان دختر یکی از بزرگان پارس بوده است.

  [پاسخ]

 29. آزاده گفته است :

  در رابطه با اونایی که در مورد تیمور لنگ گفتن:بنا به نوشته های شخصیتهای مثل جواهر لعل نهروتیمور از نسل جغتای یکی از چهار پسر چنگیز خان مغول میباشد.در ضمن از لحاظ هوش وزیرکی خیلی زیرکتر وباهوشتر از ناپلئون هستش. البته ما باز این زیرکی و باهوش بودن تصویب نمیکنیم فقط باز محض اطلاع یه نفر گفته شدکه میتونن یکم مطالعشونو در این رابطه زیاد کنن.

  [پاسخ]

 30. ررسول گفته است :

  ممنونم از وبلاگتون منم عاشقه کوروش هستم.

  [پاسخ]

 31. rasool k k k.love koorosh گفته است :

  دوستان توجه داشته باشند که اسلام هیچوقت کسی را به بدی یاد نکرده است و بلکه امثال کوروش کبیر را تایید و تحسین کرده است اما این ماهستیم که باید نام انهارازنده نگه داریم. . وای کاش میشد که فیلم کوروش کبیر رادرایران میساختند تامردم بیشتر بااین ابرمرد تاریخ اشناشوند.

  [پاسخ]

  panah پاسخ در تاريخ اسفند ۱ام, ۱۳۸۹ ۱۵:۱۶:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  rasoolk k k.love.koorosh پاسخ در تاريخ مرداد ۱ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۱۵:

  خدا کنه که بسازن.اگر هم که نسازند ماباید خودمون دنبال تحقیقات پیرامون زندگی حضرت محمد(ص) و کوروش کبیر برویم و خواهشم اینه هردو را عزیز بدانیم.

  [پاسخ]

  احمد پاسخ در تاريخ مهر ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۳۶:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  farideh پاسخ در تاريخ اسفند ۲۰ام, ۱۳۸۹ ۱۷:۳۹:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

 32. اِنی کاظمی گفته است :

  کوروش، هرگز نخواب که این دیدگاه ها، دیدگاه ملت توست.

  [پاسخ]

 33. عارف گفته است :

  بیچاره کوروش
  مرسی

  [پاسخ]

 34. حمیده گفته است :
 35. کوروش گفته است :

  با سلام و درود بی پایان به تمام پارسی زبانان
  دوستان یه سوال دارم؟ کسانی که ایران وکوروش بزرگ رو میشناسند میدانند ایرنی شایسته ی بهترین هاست.شما به عنوان ایرانی خدمتی به ایران کرده اید؟؟؟؟؟!!!
  اسم ایرانی رو فرزنداتون گذاشتید یا عربی؟؟؟
  داستان های کهن ایرانی رو برای بچه هاتون تعریف کردید؟؟؟
  به هر حال بگذریم. کوروش و این خاک آریایی به گردن ما حق دارن امیدوارم حقشونو ادا کنیم.
  کوروش بخواب ما بیداریم……………………………………………………………………….

  [پاسخ]

  farideh پاسخ در تاريخ اسفند ۲۰ام, ۱۳۸۹ ۱۷:۴۷:

  از سخنان آخر کوروش کبیر:

  ((مرا در ایران دفن کنید تا ذره ذره وجودم بخشی از ایران شود.))
  مواظب ایران که روزی همه وجودش بوده باشیم

  [پاسخ]

  rasoolk k k.love.koorosh پاسخ در تاريخ مرداد ۱ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۰۷:

  دوست عزیز توجه داشته باش که دین اسلام برای همه جهان است چون که ازطرف خداست ما باید دنلبال دین کاملی باشیم نه دنبال تعصبات قومی و قبیله ای و ملی.به نظر من ایران با اسلام معنی دارد نه تنهایی.کوروش و حضرت محمد(ص)هر دو از بندگان مخلص خدا بودند و قصدشان گرد آوردن و اتحاد بین مردم دنیا بوده و من وشما نباید بین این دو یکی را انتخاب کنیم

  [پاسخ]

 36. کوروش گفته است :

  اهورا مزدااااااااااااااااا
  پدرمان(کوروش) را از ما راضی بگردان.
  شرافت آریایی را به ما بازگردان.
  اهوراااااا غرور ایرانی را به ما بازگردان.
  کوروش هایی دیگر نصیب ما بگردان.
  ایرانی شایسته بهترین هاست.
  کوروش آسوده بخواب ما بیداریم

  [پاسخ]

  نادر پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۸۹ ۱۱:۱۵:

  آمین

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۹ام, ۱۳۸۹ ۲۰:۲۹:

  باز هم نادر راست میگه…آمین

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۲۵:

  یه امین هم از طرف من

  [پاسخ]

  مهراد پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۵۵:

  ما از همه خواب تریم.تو رای گیری واسه خلیج فارس یا عرب بودن ما فقط ۶۸درصدیم.این رقم تو کمتر از ۳ هفته از ۸۰ به ۶۸ رسید.ما هنوزم بیداریم؟بابا مملکت داره از دست میره.آرامگاه کوروش بزرگ داره میره زیر آب.اسمش رو هم از کتابا حذف کردن.بازم میگی بیداریم؟واقعا بیداریم؟

  [پاسخ]

 37. کیومرث گفته است :

  سلام
  سپاس گذارم از کسانی که کوروش بزرگ را مرد مردان می نامند

  ای بزرگ مرد ما را ببخش
  کوروش عزیز ما چگونه بخوابه وقطی فرزندانش دارن تک تک میمیرن

  [پاسخ]

 38. omid گفته است :
 39. حسین مهری گفته است :

  خدایا به ماقدرت بده تا تمام سرزمین هایی راکه روزی مطعلق به ما بودروبازپس بگیریم
  وبتوانیم عذت وشرافت پارسیان رو دوباره بدست بیاریم وتبدیل به قدرت اول بشویم
  به امیدآن روز!!!!!!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

  سبز پاسخ در تاريخ دی ۲۸ام, ۱۳۸۹ ۱۷:۱۷:

  سلام کوروش قبل از اینکه کشور گشا باشه یه برابری طلبه درس کوروش درس کشورگشایی نیست ذرس آزادگیه عزیز

  [پاسخ]

 40. اوا گفته است :

  سلاااااااااااااااام واقعا عالی بود دمتون گررررررررررررم.

  [پاسخ]

  salar پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۱۹:۲۷:

  خواهشششششششششششش میکنممممممم

  [پاسخ]

 41. امين گفته است :

  متاسفم برای کسانیکه ایران را بدون اسلام تعریف میکنند . اینها یه مشت غیر مسلمان هستن
  مزیت ایرانی این است همیشه بهترین را انتخاب میکند .قبل از اسلام بهترین منشور حقوق بشر را از خود بجای گذاشته .در یه زمان آیین زرتشت را داشته که آئئین خوبیهاست نزد ایرانیان و با آمدن اسلام از تو همه ادیان اسلام را انتخاب و در نهایت شیعه را انتخاب کرد چون ایرانی خوب فکر میکنه وبهترینها را برمیگزینت .درود بر سرزمین من(ایران)

  [پاسخ]

  نادر پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۸۹ ۱۱:۲۴:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  احمد پاسخ در تاريخ مهر ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۳۹:

  حرفت درست درود بر تو…………………..

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۲۷:

  موافقم

  [پاسخ]

  ز ه ر ا پاسخ در تاريخ بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۱۸:۲۴:

  کاملا درسته

  [پاسخ]

  farideh پاسخ در تاريخ اسفند ۲۰ام, ۱۳۸۹ ۱۷:۵۷:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

 42. sanaz گفته است :

  تو نگران خواب کوروش نباش ،کوروش از مزدورانی که در بیرون از این کشور علیه این خاک وملت توطئه میکنند و اسمشونو میذارند وطن پرست همیشه واهمه داشته . عزیز جان

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۸۹ ۱۱:۱۸:

  و همین طور از شما ایرانی های عرب صفت

  [پاسخ]

  عبد پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۱ ۰۵:۴۹:

  شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح می رسد ،گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است.
  مردمان من امانت آسماندن بر این خاک ،مردمان من خان و مان من اند@کوروش کبیر@

  [پاسخ]

 43. sanaz گفته است :

  متاسفم برای کسانیکه ایران را بدون اسلام تعریف میکنند . اینها یه مشت غیر مسلمان هستن
  مزیت ایرانی این است همیشه بهترین را انتخاب میکند .قبل از اسلام بهترین منشور حقوق بشر را از خود بجای گذاشته .در یه زمان آیین زرتشت را داشته که آئئین خوبیهاست نزد ایرانیان و با آمدن اسلام از تو همه ادیان اسلام را انتخاب و در نهایت شیعه را انتخاب کرد چون ایرانی خوب فکر میکنه وبهترینها را برمیگزینت .درود بر سرزمین من(ایران)

  [پاسخ]

 44. Babak گفته است :

  درود بر ایرانیان نیک اندیشو نیک رفتارو نیک کردار.(ترک و لر و پارس و کرد…)
  و تف تو روی هر چی عرب و سوسمار خور و غیر ایرانی و وطن فروش.
  http://www.persianorarabiangulf.com
  چه خبره!۲۷% خلیج عرب!مگه ایرانیان خفته اند بابا مگه گوانگ جو رو ندیدین؟ اسمو عوض کردن ها!
  من کللل نظرات رو خوندم.اولیش دکی جون هم نام خودم بود که از حوضه علمیه دکترا گرفته و الان تو strip club می میزنه اومده اینجام تو حالات مستی یه انی خورده دیگه.
  دوستان چشماتون رو باز کنین بهدادو امثال اون ان های دیگه ای در بالا با عنوان ترک و .. نظر میگدارن.اینا همون حروم زاده هایی هستن که میخوان نظرتون نسبت به قومیت ها عوض شه و ایران بزرگ تجزیه بشه.
  آخه …ننه ایرانیا قبل حجوم اون سوسمار خور های حرومزاده کتاب نداشتن!؟پس لوله کشی آب و دانشگاه ها و… اینا از جا اومد؟هر چند نگو خودم میدونم که تو و پدرانت(البته اگه بشناسی به علت ازدیاد نطفه ها)با اون دین …که بیعت با اهل زیر شکم و شمشیر میکرد آخه چه میدونه؟
  جنایاتشون در حق دختران باکره ی ۸!-۱۵ ساله!خدایا ایران دلبندم شده بود حرم سرا.
  درسته باید به شجرنامه یه نیگایی انداخت.چطور؟توی پدران برو نمونه دی ان ای بده بعد شباهتش رو با سوسمار ببین .
  بر در فردوس نشیند کسی تا که به درگاه قیامت رسی
  از تو بپرسند که در راه عشق پیرو زرتشت بودی یا مسیح
  دوزخ ما چشم به راه شماس(ناز نفس خوننده مورد علاقم)
  یا اهورا مزدا برس به فریادمان یا سوشیانت کجایی؟
  پاینده باد نام کوروش پاینده باد هر ایرانیی با هر رنگ و زبان!

  [پاسخ]

  نادر پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۸۹ ۱۱:۲۹:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  جواد پاسخ در تاريخ مهر ۲۱ام, ۱۳۹۰ ۰۴:۲۴:

  سلام دوست من
  منم ایرانی مو ایران و تاریخشو دوست دارم
  میدونم این جملات برای شما هیچ ارزشی نداره ولی حداقل خودمو خالی میکنم.
  داداش من شما کلا با خدا مشکل داری؟
  بعدم اهورا مزدا پیامبر نبوده که بخواد کتابش ارزش داشته باشه
  اون یه فردی بوده که از لحاظ هایی برتری هایی نسبت به بقیه داشته و شدن پیروش
  بعدم اونا نوامیس و خواهران من و تو رو …. ولی این چه ربطی داره به پیامبران و ائمه؟!!!
  پس حالا چون از ایران اختلاص شده،کوروش دزد بوده!میشه ینجوری قضاوت کرد؟

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۳۴:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  آبنوس پاسخ در تاريخ اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۰۳:

  کفر بگو کفر خوبه واسه اون دنیا ،جدی کفر خیلی خوبه

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۰۶:۴۶:

  چرا نوشته ی من پاک شده؟ من که حرفی نزدم که پاک بشه. بعدشم جناب آبنوس میشه بدونم منظورت از کفر چیه؟

  [پاسخ]

 45. پناه گفته است :

  به نام خدای کورش آفرین و به نام کورش ایران آفرین
  من ۱ دختر ایرانی هستم و به ایرانی بودنم افتخار میکنم.به اینکه اسمم مادرم و پدرم ایرانی اند و خودم در ایران زندگی میکنم.
  با همهی وجودم کوروش و ایران رو دوست دارم اما باید بگم ۲ روز پیش براو ۱ emeil اومد که ایا میدانیدکه حذف درس هخامنش در کتب درسی به ثبت رسید؟و دیگر فرزندان ما نام کوروش را نخواهند شنید؟
  مایه یه شرمندگیه مگه نه؟هر کسی هم که باور نمی کنه ایمیلش رو بده تا بهش ثابت کنم.

  [پاسخ]

  salar پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۱۹:۳۰:

  خواهش میکنم اینو برام بفرست خیلی ممنونم salar.eftekhari@yahoo.com

  [پاسخ]

  پناه پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۸۹ ۱۳:۴۸:

  من خیلی وقت بود که به اینجا سر نزده بودم اما وقتی اومدم و دیدم میخایین براتون بفرستم سریع این کار رو کرم هم واسه شما آقا سالار و هم برای علی.فقط ببخشید که دیر شد

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ بهمن ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۰۵:۵۸:

  پناه جان لطفا برام ایمیلش کن با تشکر navadeganekoroush@yahoo.com

  [پاسخ]

  اندی پاسخ در تاريخ فروردین ۴ام, ۱۳۹۰ ۱۸:۰۴:

  منم باهات موافقم.اینامیخوان بچه های ما اسم کوروش و اصالتشونو فراموش کنن.ولی ما باید سهم خودمونو انجام بدیم.نباید بذاریم هویت مارو ازمون بدزدن.

  [پاسخ]

  پارسوماش پاسخ در تاريخ تیر ۲۶ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۱۳:

  پناه درود بر تو برام بفرستش arman_area@yahoo.com

  [پاسخ]

  پرتو پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۳۵:

  سلام
  اگه میشه واسم ایمیل کن.
  partotalebi@gmail.com

  [پاسخ]

  کیوان پاسخ در تاريخ مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۰ ۲۲:۵۲:

  سلام میشه اون ایمیلو برایه من بفرستی ممنون میشم

  keyvan_kilinton@yahoo.com

  [پاسخ]

  امید پاسخ در تاريخ آبان ۱۰ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۲۴:

  لطفا واسم بفرست

  [پاسخ]

  saeed پاسخ در تاريخ مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۰۹:۳۴:

  @پناه, درود بر شما
  اگر امکانش هست واسم بفرستید

  [پاسخ]

  نیلوفر پاسخ در تاريخ شهریور ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۰۱:

  @پناه, خیلی دیر شده ولی ممکنه برام شرح اون ایمیلو درمورد تخریب تخت جمشید این نماد ایرانیان رو واسه من هم بفرستی خواهش میکنم. mglory531@yahoo.com

  [پاسخ]

 46. saba گفته است :

  اینکه کوروش یک انسان باخردبوده هیچ شکی نیست ولی ما همش تو گذشته ایم که فلان پادشاه پادشاه ایران بوده وماایرانی هسنیم همین ولی هیچ وقت ازشون درس نمی گیریم اگه فقط فقط به یکی از حرف هایی که کوروش کبیر گفته عمل کنیم ایرانمون آباد میشه

  [پاسخ]

  نادر پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۸۹ ۱۱:۳۲:

  دروود بی کران بر تو

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۴ام, ۱۳۸۹ ۱۹:۱۸:

  منم با نظر آقای نادر موافقم….

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۵۴:

  ای کاش همه این نظرو داشتن

  [پاسخ]

 47. daniyal گفته است :

  درود بر کوروش کبیر شاه پارس

  [پاسخ]

  احمد پاسخ در تاريخ مهر ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۴۴:

  پس بنوش می به سلامتی ایرانی ازاد وپارسی……

  [پاسخ]

 48. daniyal گفته است :
 49. مجید گفته است :

  سلام برشاه شاهان کوروش کبیر..واقعاکه عجب ادم دوست داشتنی بوده واست….به عشقه این پادشاه محبوب وخداپرست وحاکم برحق نامه فرزندم راامشب گذاشتم کوروش تاوقتی که صداش کردم به خودم ببالم که نامه شاهه شاهان راصدامیزنم…وبهداشتن این شاه ایرانی افتخارمیکنم…روحت شاد………..(کوروش کبیر)

  [پاسخ]

 50. ساناز گفته است :

  اون عرب های پا برهنه نبودن که ستون پادشاهی و هیمنه شاهان ایران را با اون همه یال وکوپال وتمدن و درات، فرو ریختند .بلکه اون حقانیت دین اسلام بود که از مغرب تا مشرق واز جنوب تا شمال کره زمین سر تسلیم فرود آوردن و مطمئن باشید اگه کوروش بود یه مسلمان ایرانی بود و نه یه ایرانی وطن فروش لامذهب. در قرآن از او بنام ذواقرنین یاد میشه. و اگه نظر بعضی غیر از این است پس چطور میشه اون کاخها و اون قدرتها در مقابل همون پابرهنه نمیتواند مقاومت کند.

  [پاسخ]

  پانته ا پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۱۰:

  ساناز عزیز شما اول یک ایرانی هستی بعد یک مسلمان فقط خواستم بهت یاداوری کنم بعدشم شما با این حالت چرا تو وبلاگی مثل این عضو شدی؟میموندی خونه نماز تو میخوندیتوهین کردن به شخصیتت رو دوست داری؟

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۴:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

 51. آتوسا گفته است :

  اینکه دختر خانوم!!! اگه دوست داری دختر باشی! که برات ایمیل اومده میخواهند درس هخامنشی را خذف کنند اینها ارجیفی بیش نیست و جز شایع چیزی دیگه ای نیست ، میخواهند یه عده را حساس کنند به این موضوع و یه روز هم میتونی از بچه ات بپرسید هنوز درس هخامنش خذف نشده ؟بعد بگی نمیدونم کدوم حرمزاده ای دوره ما شایعه درست کرده بود که میخوان درس هخامنشی را حذف کنند

  [پاسخ]

  پناه پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۸۹ ۱۳:۵۳:

  منظورت از اگه میخوای دختر باشی چیه؟؟یه کم شعور و ادب خوب چیزیه احترامه اسمت رو نگه داشتم
  برات متاستفم.بی …

  [پاسخ]

 52. ملیکا گفته است :

  درود بر تو ای کوروش کبیر

  [پاسخ]

 53. بردیا گفته است :

  Merc Vaghean Alii Bud ! Khoshhalam Ke Hanuzam Kasai Hastan Ke IRAN’i Mundan Khudeshono Be Be Araba Nafrokhtan:X

  [پاسخ]

 54. شقایق گفته است :

  سلام میدونین چرا ایران ما به این روز افتاده چون روشن فکرایی مثل دکتر بابک و اون یکی که میگفت خلیج عرب داریم ایران رو جز این ایرانی ها نابود نمیکنن افتخار میکنم تو کشوری دنیا اومدم که کوروش پادشاهش بوده همه کشورهای دیگه دارن به علم و قدرت ایران کهن اعتراف میکنن بعد ما مییام میگیم خلیج عرب واقعا که محض اطلاعتون بحرین طبق یک قرارد باید مال ما میبود که نییس بعد شما خلیجمونم دادین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دروووووووود بر کوروش شاهنشاه ایرتن

  [پاسخ]

 55. rozbeh گفته است :

  koroush roohet shad bedon ke hanoz kesayi hastan ke mikhan irano besazan

  [پاسخ]

 56. sohrab گفته است :

  به ایرانی بودن خودم افتخار می‌کنم . چون توی تمدن ایران همیشه مقام اول و داشته

  [پاسخ]

 57. sohrab گفته است :

  درود بر کوروش کبیر

  [پاسخ]

 58. irani گفته است :

  زنده باد یاد و خاطره ی کوروش کبیر
  شاه پارس، شاه انشان، شاه ماد، شاه بابل، شاه سومر و اکد
  شاه چهار گوشه ی جهان

  [پاسخ]

 59. mahnaz گفته است :

  سلام دوستان عزیز و همچنین ایرانی.میخواستم بگم شما که میدونید ترکا و عربا آدم نمیشن وشما هرچی بگین اونا حرف خودشونو میزنن پس چرا بیخود باهاشون دهن به دهن میشین که هرچی از دهنشون بیرون میاد به بزرگ مرد ایران کورش بزرگ بگن.بهتره که خون خودتونو کثیف نکنید چون اینا اگه میخواستن آدم بشن تا حالا شده بودن. درود بر کورش بزرگ شاه ایران شاه جهان.

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۰۳:

  اولا حرف بیخود نزن دوما خیلی از ترکااز ادمایی مثل تو بهترن سوما با این کارت ثابت کردی که ایرانی نیستی.

  [پاسخ]

 60. tara گفته است :

  ما چی بودیم و چی شدیم؟؟؟!!!

  [پاسخ]

 61. parham گفته است :

  سلام
  من بار اوله که این وبلاگ رو دیدم.جدا باعث تاسفه که این چیزارو میبینم.جوان های امروزی و تازه جنگ و جدل سر نژاد؟زمان حال رو از رها کردین و چسبیدین به گذشته و اینده؟از توهین کردن به هم و زیر سوال بردن هم از اینکه کی ترکه یا کرده یا عربه چی عایدتون شده؟مهم اینه که الان کجاییم؟ایرن!حتی اگه ایرانیم نیستیم به فکر این باشیم که محیطی که توش زندگی میکنیم رو بهتر کنیم.بیایید اول طرز نگریستن به شرایطی که توش قرار دارین رو عوض کنید و اینکه چی باعث شده که ما داریم همدیگرو محکوم میکنیم؟درست مثل مهره شطرنج شدیم که دارن بازیمون میدن!و کاملا تابع…..شدیم.راهی که انتخاب کردین به ناکجااباد میرسه…فکرتونو متمرکز هدف کلی کنید….جزئیاتو رها کنید…

  [پاسخ]

  سما پاسخ در تاريخ بهمن ۲۰ام, ۱۳۸۹ ۰۸:۰۰:

  سلام آفرین جواب خوبی به اینا دادی.یکی نیس بگه بابا گور بابای عربا و … .شماها راس میگین خودتون باشید و اصالتتونو فراموش نکنید.هیچکدومتون تعادل ندارید.

  [پاسخ]

 62. محمد گفته است :

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  مریم پاسخ در تاريخ بهمن ۱۶ام, ۱۳۸۹ ۱۵:۳۸:

  آقا محمد و مهناز عزیز لطفا قیاس به نفس نکنید.ما آذری ها اگه اراجیف شمارو جدی میگرفتیم که میشدیم یکی مثل شما.به جای این خزعبلات سعی کنید کمی خودتون رو به زحمت بندازین و مثل ما آذریها برای بهتر شدن وضع کشور عزیزمون ایران تلاش کنید :)

  [پاسخ]

  mahnaz پاسخ در تاريخ اسفند ۱۶ام, ۱۳۸۹ ۰۸:۵۰:

  آره دیگه معلومه کشور ما دست یه مشت ترکه که الان به این روز افتاده

  [پاسخ]

  مهسا پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۰۱:

  منم با نظر مریم موافقم بحث هیچ قومی نیست به جز عربهای کثیف
  لطفا به قومهای ایرانی توهین نکنید چه ترک چه لر و ….

  [پاسخ]

  عليرضا پاسخ در تاريخ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۹:۵۳:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

 63. ایرانی از نسل کوروش گفته است :

  سلام
  براستی کوروش کبیر بزرگترین فرد تاریخ ایران است کوروش فقط پادشاه مرزها نبود بلکه در حقیقت پادشاه قلبها بود
  اینگوناست که از یک فرد چنین اوازه ای بر جای می ماند
  به قول سعدی:
  سعدیا مرد نکو نان نمیرد هرگز
  مرده ان انست که نامش به نکویی نبرند
  یک توصیه هم به پانترک ها دارم که انقدر خودشون رو از نسل مساژت ها ندانند انقدر نگویند تومروس انا ملکه بزرگ ماست اول بروند اداب و رسوم ماساژت ها رو بخونند بعد اظهار نظر کنند برای دانستن اداب رسوم اقوام ماساژت رجوع شود به کتاب تاریخ هرودوت جلد اول بخش انتهایی کتاب
  در ضمن فقط همین را بگم که ماجوج مطرح شده در قران همین ماساژت ها هستند

  [پاسخ]

  خلیل پاسخ در تاريخ آبان ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۴۰:

  چرا حرف مفت میزنی .کی گفته که ماجوج همون ماساژت ها هست.
  لازمه بدونی که ایران سه بار مورد هجوم وحشیانه قرار گرفته ۱-حمله اعراب به ایران ۲-حمله مغول ها (نه ترک های آذری همیشه ساکن در ایران)۳- حمله آریایی ها به ایران
  لازمه بدونی که تنها کسی که در مقابل اعراب مقاومت کرد بابک(در آذربایجان)بود و بقیه بدون هیچ مقاومتی تسلیم اعراب شدن
  مغول ها رو هم آذری ها شکست دادن و از ایران بیرون کردن وگرنه الان خدا میدونه چه بلایی سرتون می اومد
  ولی تو شکست دادن آریایی ها همه ملت ایران سهیم بودن.
  چرا یه کم در مورد تاریخ تحقیق نمی کنید.ما ایرانی ها از ده هزار سال پیش تو ایران ساکن شده ایم ولی آریایی ها ۲۵۰۰ ساله که به ایران حمله کردن.

  [پاسخ]

  ایرانی از نسل کوروش پاسخ در تاريخ آذر ۱۰ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۱۴:

  با سلام
  نخست اینکه حرف مفت رو تو همفکرانت می زنند نه من
  دوم اینکه اخه از مقلدین ذهتابی و پور پیرار باید بیش از این انتظار نداشت که اینگونه صحبت کنند
  سوم اینکه به یاری خدای متعال اون کشور دروغینی که در شمال رود ارس با اختراع روسها چند دهه ای هستش تشکیل شده فرو خواهد پاشید تا همه جهانیان بدانند که فقط یک اذربایجان داریم و انهم سرزمین جنوب رود ارس هستش .
  چهارم اینکه اینو می گم به کوری چشم تو و اون هفکرانت نام ایران از ریشه ( اریا ) گرفته شده است و هیچ ربطی به اغوز خان و خاندانش نداره
  پنجم اینکه در بی عقلی شما همین بس که افسانه ای مثل بوز قورت ساخته اید و خودتون رو از نسل یک گرگ می دونید
  ***********
  و در اخر به گیلکی جوابتو می دم :
  اخه تی کی ایسی که اتو امه ره صحبت کنی . اگه نانی بدان که اما اریایی ایسیم انه ره فوخا تی گوش کره ره . ترا یاد ببه که اما از نسل کوروش ایسم بفهمستی ؟ ایپچه شعور بدار !!!!!!
  (اخه تو کی هستی که با ما اینجوری صحبت می کنی . اگه نمی دونی بدون ما اریایی هستیم این رو توی گوش کرت فرو کن . اینو یادت باشه که ما از نسل کوروش هستیم . فهمیدی؟ یک ذره شعور داشته باش)
  به قول استاد پور داوود گیلانی :
  یکی گیتی یکی یزدان پسندد یکی پیدا یکی پنهان پسندد
  یکی بودا و آن دیگر برهمن دگر زان موسی چوپان پرستد
  یکی از روی دستور اوستا فروغ و خاور رخشان پسندد
  یکی ذات مسیح ناصری را بسان حضرت سبحان پسندد
  گروهی پیرو و رخشور تازی حدیث و سنت و قرآن پسندد
  پرستد بابی الواح و بیان را بهایی اقدس و ایقان پسندد
  فقیه آزمند از روی شهوت گهی حور و گهی غلمان پرستد
  چه نیرنگ است یاران مفتی شرع مرید ابله و نادان پرستد
  اگر پرسی ز کیش پور داوود جوان پارسی ایران پرستد

  [پاسخ]

 64. ایرانی از نسل کوروش گفته است :

  سلام
  براستی کوروش کبیر بزرگترین فرد تاریخ ایران است کوروش فقط پادشاه مرزها نبود بلکه در حقیقت پادشاه قلبها بود
  اینگوناست که از یک فرد چنین اوازه ای بر جای می ماند
  به قول سعدی:
  سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز
  مرده ان انست که نامش به نکویی نبرند
  یک توصیه هم به پانترک ها دارم که انقدر خودشون رو از نسل مساژت ها ندانند انقدر نگویند تومروس انا ملکه بزرگ ماست اول بروند اداب و رسوم ماساژت ها رو بخونند بعد اظهار نظر کنند برای دانستن اداب رسوم اقوام ماساژت رجوع شود به کتاب تاریخ هرودوت جلد اول بخش انتهایی کتاب
  در ضمن فقط همین را بگم که ماجوج مطرح شده در قران همین ماساژت ها هست

  [پاسخ]

 65. محمد گفته است :

  من کوروش را دوست دارم

  [پاسخ]

  salar پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۱۹:۳۲:

  افرین

  [پاسخ]

 66. یاشار گفته است :

  مهنازجان وفلانی البته جسارت نشه ولی ببینین شما دیگه چه درجه ای رو دارین که الان زیرپای ترکا افتادین دارین از پس مانده های اونا برا خودتون میچرین برا شما هم فقط ترک وعرب گفتن مونده عملا چیزی بلئ نیستین.

  [پاسخ]

 67. ارش کماندار گفته است :

  از داستان زیبا شما تشکر میکنم اما دراین روزگار مردم از تاریخ و فرهنگ خود جدا شده و وبه عرب ههای وحشی محتاج شده اند به امید روزی که ایران به شکوه خود دست یابد

  [پاسخ]

 68. حمید گفته است :

  زنده ایران است و بس
  با حرف چند تا ترک و عرب تمدن ایران زیر سوال نمیره
  لطفا درست نظر بدید(با مخاطبین)

  [پاسخ]

 69. rاطمه گفته است :

  هرگز نخواب کورش ای مهر آریایی بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد
  کورش هویت ایران و همه ماهاست درود بر فروهر پاکش
  جاوید ایران

  [پاسخ]

 70. فاطمه گفته است :

  هرگز نخواب کورش ای مهر آریایی بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد
  کورش هویت ایران و همه ماهاست درود بر فروهر پاکش
  جاوید ایران…

  [پاسخ]

 71. محمد رضا گفته است :

  من واقعا واسه اونایی که کوروشو افسانه میدونه متاسفم.بابا هردوت که که خودش یونانی هستش و یکی از مورخای معروف هست از کوروش یاد کرده و اثبات کرده که هخامنشیان وجود داشتن تازه تو قران هم از کورش به اسم ذوالقرنین یاد کرده حالا نمیدونم این دکتر بابک که صد در صد عربه این حرفا رو از کجا اورده.

  [پاسخ]

 72. محمد رضا گفته است :

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  به تو چه پاسخ در تاريخ دی ۲۶ام, ۱۳۸۹ ۰۳:۰۰:

  چرا حرف مفت می زنی
  مرتیکه ی اشغال برو دهنتو اب بکش
  حضرت محمد (ص) راهزن بوده؟
  راهزن تویی و هفت جد ابادت
  امام حسین به خاطر حکومت حمله کرده؟
  همین شماهایین که این حرفا رو به اسلام اوردین و بعضی ها رو به این شر و ور ها معتقد کردین
  اگه دین زرتشت رو دوست داری و زرتشتی هستی چرا به پیامبر ها ی ما تحمت میزنی والا ما هم کوروش رو دوست داریم ولی نه به اون حدی که به خاطرش امامان و پیامبرانمون رو بفروشیم

  [پاسخ]

  خشایار پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۱۷:

  الحق که راست گفتی.آخه مرتیکه آشغال فکر کردی که این حرفو زدی؟تو اگه شعور داشتی که این …شرهارو نمیگفتی.ما هم عاشقه کوروشیم اما همونطور که نمیزاریم به کوروش بی احترامی کنن نمیزاریم به پیامبرامونم بی احترامی کنن.پس کلا …خوری مفت کردی.

  [پاسخ]

  هدی پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۸۹ ۱۶:۲۸:

  سلام محمد رضای عزیز
  من نمیدونم دینت چیه.احتمالا زرتشتی باشی.ولی چرا اسمت محمدرضاست !!؟؟
  هرکسی یه دینی داره.هرکسی یه اعتقادی داره.
  اگه واقعا به کورش اعتقاد داشتی به زرتشت اعتقاد داشتی این حرف رو نمیزدی.
  کوروش مخالف حرفای توست.اگه یکم درموردش اطلاعات داشتی هیچوقت این حرف رو نمیزدی.کوروش پادشاه سرزمینهایی بود که ادیان مختلفی داشتن.هیچوقت به هیچکدومشون توهین نکرد…
  حتی اگه اعتقاداتشون درست نبوده اما مجبورشون نکرد که دینشون رو عوض کنن.یا مسخرشون نکرد و ….
  زرتشت میگه گفتار نیک پندار نیک رفتار نیک.توی این چند جمله ای که نوشتی کدومش رو رعایت کردی !!؟؟؟؟

  [پاسخ]

  امپراطوری بابیلون پاسخ در تاريخ بهمن ۱۸ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۴۹:

  احتمالا اسمت تو مایهای گوزوش(به یاد کوروش) ویا چیس چوس(به یاد چیش پیش) و یا مزتراب باشه نه محمد رضا.

  احتمالا فکر می کنید شماها اولین یکتا پرستها باشید و حتما زردشت هم یکتا پرست بوده .
  کوروش و داریوش و…به خدای نیکی و خدای اهریمن به صورت جداگانه اعتقادداشتند .درضمن آتش پرست بودن زردشتی ها امری محرز است.
  خدا توی قرآن از تمام حکومت های یکتا پرست نام برده اما حتی یک بار هم از یکتا پرست بودن پارس ها یاد نشده.

  اگر به خدای یکت عقیده داشته باشید باید بدونید کسی که به خدا دروغی می بنده خدا خودش اون را رسوا می کنه چه بخواهد حضرت محمد باشد و چه کوروش که البته حضرت محمد (ص) ودینش در سرتاسر دنیا روز به روز محبوبیت بیشتری می یابد ولی کوروش الاغ هر روز رسواتر می شود .

  [پاسخ]

  سما پاسخ در تاريخ بهمن ۲۰ام, ۱۳۸۹ ۰۷:۵۶:

  هووووو.به کوروش توهین نکنا.حضرت محمد جای خود کوروش جای خود.شماها چرا سریع میخواین به هم توهین کنین.

  [پاسخ]

  ساغر پاسخ در تاريخ بهمن ۲۵ام, ۱۳۸۹ ۰۶:۵۱:

  متاسفم که فرق بین اصالت و دین رو نمیدونی…..

  [پاسخ]

  -------- پاسخ در تاريخ بهمن ۲۶ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۳۸:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  panah پاسخ در تاريخ اسفند ۱ام, ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰:

  الاغ اونیه که تو رو تربیت کرده بی شعور نفهم…

  [پاسخ]

  پسر كوروش پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۸۹ ۰۶:۵۷:

  الاق خودتیو هفت جدوابادت بی اصلو نصب.

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ دی ۱۲ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۱۲:

  اولا الاغ هفت جد و اباد خودته .بی شرف.
  زرتشتیان آتش پرست نبوده ونیستند بلکه در دین زرتشت اتش به عنوان نشانه ای از قدرت خداوند محسوب میشه و به همین دلیل مقدس به شمار میره .در قرآن از کوروش به عنوان ذوالقرنین یاد شده وکوروش تنها انسانی است که در همه ی کتاب های مقدس از جمله قران و انجیل و تورات و کتابهای پیامبرانی مانند دانیال نبی و عزرا و اشعیا و یرمیای نبی از او به عنوان پاکترین و عادلترین انسانها یاد شده است .

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۵ام, ۱۳۸۹ ۰۷:۴۲:

  تو یا شیطانی یا از فرزندان شیطان!

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۵ام, ۱۳۸۹ ۰۷:۴۵:

  تو دیگه واقعا شیطانی

  [پاسخ]

  مرتضی پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۲۸:

  سلام
  واقا متاسفم که چنین عقیده ای داری کاشکی قبل از گفتن این حرف حداقل قران رو میخوندی
  وباید فقط از خدا بخوام تو رو هدایت کنه
  بعد یه سوال دارم اگر این حرف های که میگی درست بود پس ۱۴۰۰سال آفرینش رو هم قبول نداری مگه نه………

  [پاسخ]

 73. فاطمه گفته است :

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  هدی پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۸۹ ۱۶:۳۳:

  واقعا چرا نژادپرستی !!؟؟؟
  ما اول از همه انسان هستیم.
  شما که این همه دم از کوروش میزنید چرا نمیرین یکم اعتقاداشو و منشور حقوق بشرش رو مطالعه کنید و بهش عمل کنید ؟
  هنوز اندر خم یک کوچه موندین !! که کی عربه کی ترکه کی فارسه !!
  من افتخار میکنم نسلم نسل آریاست.اما دلیل نمیشه عربها یا ترکها رو مسخره کنم و اونا رو پایین تر از خودم بدونم.
  یکم بیشتر فکر کنید.ببینید کوروش چکار کرد.چی میخواست.هدفش چی بود؟

  [پاسخ]

  سمانه پاسخ در تاريخ تیر ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۵۴:

  درود بر تو هموطن

  [پاسخ]

 74. shahram گفته است :

  khoodayaa angone zendeam bedar ke nashkand deli az zende bodanam va angone bemiran ke be vajd naiayad kasi az nabodana(koruoshe kabir
  doroud bar irano irani va doroud bar koroushe bozorgm

  [پاسخ]

 75. سالار گفته است :

  سایت پر بار و پر محتوایی دارید از زحمتاتون ممنونم.

  [پاسخ]

 76. آيدين گفته است :

  بابا اینقدر نگویید در زمان کوروش ایرانیان صاحب علوم دنیا بودند لطفا از ایا علوم چند تا نشان بدهید ، در این زمان که یونان مرکز علوم جهان بود ودانشمندان و فیلسوفانی به جهان ارائه می داد در ایران هخامنشی جز جنگ و خونریری چیز دیگری نبود ، لطفا یک دانشمند و فیلسوفی مثل ارشمیدس ، افلاطون ، ارستو که در همان زمان افتخار شما ، یعنی در دوران هخامنشیان یونانیان به جهان ارائه دادند ، شما هم معرفی کنید ! بعد از ۲۵۰۰ سال شما فارسها اینی هستید که می بینید ، حالا ببینید ۲۵۰۰ سال پیش چه بودید ؟! در رویا زندگی نکنید واقعیتها را ببینید ، فکر مکنید در زمان کوروش تمام علوم دنیا دست شما بود الان از دستتان رفته ؟!! علوم بدست آمده که پنهان نمی ماند . بزرگان گفته اند لایق ترین آدمها از میان آنها بر آنان حکومت می کنند ، ترکها ۱۰۰۰ سال بعد از اسلام بر شما حکومت کردند اگر شما لایقتر از ترکها بودید باید شما بر آنها حکومت می کردید ، در حالی که جز چامه سرایی و تعریف و تمجید از پادشاهان ترک به صورت شعر و گرفتن صله و انعام در مدت این ۱۰۰۰ سال کاری نکردید ، حالا چه ادعایی می توانید داشته باشید ؟!

  [پاسخ]

  سبز پاسخ در تاريخ دی ۲۸ام, ۱۳۸۹ ۱۷:۱۱:

  دوست ترک عزیز یا آذری ترک زبان شده به جای این اراجیف تو چند تا دانشمند ترک به من نشون بده . کشوری که با تمدن های بزرگ مثل یونان میجنگه کشور با تمدن با علم و دانشیه اگر نبود جلوی چنین تمدنی دوام نمی آورد. ترک نژاد مغول چیزی نداره که تو بخوای خودتو بهش بچسبونی بی هویت.

  [پاسخ]

  رهگذر پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۸۹ ۱۲:۲۹:

  بی هویت شما فارسها هستین البته باید بگم بیشتر فارسها آذری هستن ولی به روشون نمیارن حالا ببین فارس بی هویته یا ما

  [پاسخ]

  خلیل پاسخ در تاريخ آبان ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۵۰:

  یه نمونه اش علی جوان که برای اولین بار لیزر گازی رو تو دنیا اختراع کرده

  [پاسخ]

 77. حسن مازینی گفته است :

  بنام ایزد منان-بنام کوروش بزرگترین یادگار پارسی

  [پاسخ]

 78. مجید (ازورامین) گفته است :

  سلام برهمه نوادگان کوروش کبیرمردبینظیر…۵۰روزپیش خداوندمتعال فرزندی بهم دادکه پسره…تمامه فک وفامیل میگفتندکه اسمش امیرحسین و…..هرکسی یه اسمی باپیشوندامیرانتخاب میکرد..منم داغ کردم گفتم خاک برسرهمتون که این همه عرب هاکردن ماروودارن میکنن ولی شماهابازهم ازرونمیرید…منم گفتم که اسمه پسرم کوروش اونم به افتخاراینکه یه ایرانیه وازشاهان بزرگ دنیاست که به همین نام ونشون همه بامن قهرکردن ومنم کارخودموکردم واسمشوتوشناسنامه گذاشتم کوروش..وقتی پسرموبااین اسم صدامیکنم احساس میکنم که یه نوزادنیست احساس میکنم که یه مردبه تمام معناست…کوروش کبیرپدربزرگ جوانمردوکوروش پسرنازنینم به هردوی شماواریایی بودنتان افتخارمیکنم….به ارزوی روزی که اریایی بردنیامثله کوروش کبیرحکومت کند…..دوست داران کوروش خدای کوروش نگهدارهمتون باشد….

  [پاسخ]

  مهسا پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۴۵:

  تبریک می گم نام فرزند شما بسیار زیباست

  [پاسخ]

 79. سبز گفته است :

  من داستان رو میدونستم ولی نمی دونستم که خیلی ها این داستان رو نمی دونن.امیدوارم چراغ راه همه ی ما ایرانی ها باشه که مثل پدرمون کوروش به همه ی ملت ها احترام بگذاریم و بدونیم که یک خون در همه ی نوع بشر جریان داره. درس زندگی کورش درس آزادگی برابری و احترام به هم نوع هست و امیدوارم که مثل آدم های عقب افتاده خودمون رو از ملت های دیگه برتر ندونیم ومثل کورش آزادی خواه باشیم وبرابری رو حق همه بدونیم.

  [پاسخ]

  سمانه پاسخ در تاريخ تیر ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۳۹:

  درود
  دوستان عزیز, مگه کوروش بزرگ چیزی جز عدالت و وحدت و ایمان و آزادی و شرافت می خواست. این همون چیزیه که محمد وعلی می خواستن. اون بزرگوارا دارن سر یه سفره روزی داده می شن ما داریم سر چی دعوا می کنیم؟ که اگه سر این سفره راه پیدا کردیم کنار کدومشون بشینیم.با نزاد پرستی ما نمی تونیم پیرو هیچ کدوم از اونا باشیم دوستان عزیزم که به اعراب توهین میکنید شما دارید همون کاری رو می کنید که همین اعراب میکردن.” نزاد پرستی” اونم اعراب جاهلیت. پدر و مادر من آذری ان ۲ دهه ام با من یا خیلی ازشما دوستای عزیزم که ۱۷/ ۱۸ سال دارین تفاوت سنی دارن اما دوست عزیزم ماندانا جان که دیدگاهتو کمی بالاتر خوندم نه بچه زیاد آوردن و نه نزاد پرستن, نه به کوروش پیامبر , پادشاه بزرگ ایران توهین می کنن نه به حضرت محمد پیامبر عرب. من فکر می کنم ما با این کارامون فقط داریم خودمونو به قهقرا می کشونیم. با این کارا نمی تونیم برای کشور عزیزمون ایران هیچ قدمی برداریم باید زیر سلطه بمونیم. درسته که من یه آذری ام ولی توی این کشور به دنیا اومدم. پارس یا همون ایران اون قدری برام عزیزن که اگه صدتا جونم داشته باشم فدا می کنم.
  همه سر به سر تن به کشتن دهیم
  به از آن که ایران به دشمن دهیم
  حرفمو با یه جمله از دکتر شریعتی تموم می کنم:
  مشکل مملکت ما نه استبداد است نه استعمار, بلکه استحمار است.
  بدرود

  [پاسخ]

 80. طناز گفته است :

  سلام به همگیتون من به عنوان یه خواهر کوچیک از همتون چه اونایی که موضع پیامبر عزیز دارن چه اونایی که موضع کورش عزیز همه میدونیم که هر دوی اونا که بی شک برای هممون عزیز و محترم هستن یکی از چیزهای که براشون خیلی مهم بود داشتن اتحاد میون ما انسانهاست دیگه صحبت نژاد نکنیم چون مهم انسانیت است پس بیایم نزاریم دشمن از تفرقه بین ما لذت ببره . زنده باد ایرانی و شیعه علی (ع) همتون دوست دارم . موفق باشید

  [پاسخ]

  اِنی کاظمی پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۸۹ ۰۷:۰۳:

  زنده باد طناز : )

  [پاسخ]

 81. رضا گفته است :

  من هم یه ایرانی هستم و به ایرانی بودنم افتخار میکنم خوشحالم که هنوزم ایرانی های وطن پرست وجود دارن درود بر ایرانی و کوروش

  [پاسخ]

 82. نوید گفته است :

  سلام دوستان از شمامیخوام اگه کتاب هایی در مورد هخا منشیان دارید برای منم بفرستیدnavid.gholamy@ymail.com

  [پاسخ]

 83. محسن گفته است :

  من به ایرانی بودنم افتخار میکنم
  به اینکه از نژاد کورش هستم افتخار میکنم
  به سلسله ی بزرگ هخامنش افتخار میکنم
  ولی نمی گویم فارسی می گویم پارسی
  زیرا عرب ها پ ندارند و برای همین می گویند فارسی
  و سگ پارس نمی کند واق واق میکند
  در ضمن عرب هر چه باشد مرا دشمن است
  درود بر کورش بزگ

  [پاسخ]

 84. mahnaz گفته است :

  بابا بیخیال چقدر الکی با هم دهن به دهن میشین.اونایی که از کوروش بد میگن یه مشت بی اصل ونصب هستن که بابای خودشون هم به زور میشناسن چه برسه به کوروش بزرگ

  [پاسخ]

  پناه پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۸۹ ۱۹:۳۷:

  دمت گرم ایول.

  زنده باد کوروش بزرگ
  تک ستاره ی آسمان ایران…

  [پاسخ]

 85. farnaz گفته است :

  ba ba jan ye kam baziha fekr konan! raftare nik pendare nik o kerdare nik hamashoon hamoon harfhaye
  dinaye mokhtalefo mizanan dar zaman koorosh kamelan be in eteghad dashtano khalesane amal mishode.eslam ham be zaboone dige in harfharo mizane albate agar chashnisho alaki ziyad nakonan too zamane ghadim baraye in ke mardome bi savade arab kheily chizaro motevajeh beshan az raveshhayee ke too dine eslam hast estefade mishode .moteasefane raveshhaye shenakhte darse zendegi too iran kheily klisheyee shode bayad mardomo be khoda ke hamoon moshtagh shodeye khod agah ast nazdik kard hala hey baziha biyan sare ravesh janjal konan! dar zemn be tarikhe gozashteye iran eftekhar mikonam

  [پاسخ]

 86. farnaz گفته است :

  با با جان چرا الکی بحث میکنین !پندارنیک و گفتار نیکو کردار نیک همشون همون درس زندگی هستن که تو دینهای مختلفم اومده تو زمان کوروش کبیر کاملا به این اعتقاد داشتنو عمل می کردن اونم خالصانه! از تمدن مردم ایران در آن زمان کاملا مشخص است!تو دین اسلامم همین حرفها زده شده ولی برای مردم اکثرا بی سواد آن زمان عرب از روشهای مختلفی استفاده شده برای فهم اونا!بجای بحث سر روش باید مردمو به خدا که همون مشتق خود آگاه هست نزدیک کرد پندارو گفتارو کردار نیک همین تکنولوژی فکره که میگه به هر چی که فکر کنی اتفاق می افته !حالا پندارتو نیک کن!گفتارتم نیک میشه اینا باعث میشه کردار نیک هم داشته باشی حالا میشی یک انسان وارسته که بهشت مال خودته نه ستیزه جوووووووووووووو!به تمدن گذشته ایران افتخار میکنم!

  [پاسخ]

 87. farnaz گفته است :
 88. farnaz گفته است :

  با با جان اینقدر جدل نکنید پندار نیک وگفتار نیک و کردار نیک همشون همون درس زندگی ما هستن همون روش صحیح یک زندگی سالم برای انسان بودن !حالا دین های مختلف دیگه هم همین حرف هارو میزنن اما با روش های مختلف مثلا تو اسلامم مقصود نهایی همینه ولی برای فهم مردم اکثرا بی سواد عرب آن زمان از روش های مختلفی استفاده شده!نباید سر روش بحث کرد!تو زمان کوروش کبیر هم مردم به همین پندارو گفتار و کردار نیک اعتقاد خالصانه داشتن و عمل میکردن !از تمدن بالای مردم آن زمان کاملا مشخصه!باید مردمو به خدا که همون مشتق واژه خود آگاه هست نزدیک کرد !نه اینکه جنجال راه انداخت هر کسی باید ببینه چه طور واقعا به خدا نزدیک میشه!این جمله پندارو گفتارو کردار نیک همین تکنولوژی فکره که تازه مردم بهش پی بردن که به هر چی که فکر کنی و اعتقاد داشته باشی اتفاق می افته حالا پندار نیک داشته باش گفتارت نیک میشه و رفتار نیک هم خواهی داشت این روال طبیعت و آفرینش انسانه!حالا میشی یک انسان وارسته که بهشت مال خودته نه ستیزه جوووووووووو!در ضمن هیچ انسان دلسوزی نمیتونه تاریخ گذشته کشورشو منکر بشه!من کاملا به تاریخ گذشته ایران و ایرانی بودنم افتخار می کنم! تا زمانی که این چند دستگی ها بین مردم سر گذشته کشورشون که از همه چیز مهمتره وجود داشته باشه همدلی و موفقیتی حاصل نمیشه حالا هی به همدیگه و اجدادامونو…..بی احترامی کنیم این روالی شده تو کشوری مثل ایران که به جای پیشرفت و بالا بردن سطح تمدن !مردم فقط دور خودشون می چرخن!با با جان این کارا دیگه مال قرن ۱۹ بود !باید روش زندگیمونو به روز کنیمو بهترین باشیم!

  [پاسخ]

 89. محسن گفته است :

  من موندم کسایی مثل مهناز محمد و…..دم از ایرانیو پارس واریایی بودن میزنن وجدانن تا حالا جولو اینه قیافه خودشونو دیدن اخه بیشتر شبیه عربایید یا اریا نه وجدانن . واقعا شما اریایید المانیا هم اریان اخه روتون میشه بگید اریایید .اگه نمیدونید بدونید تمام کشورهای خارجی به علت تشابه قیافه فارسا به عربا اونا رو عرب میدونن .البته به نظر من عربای لبنان که از نزدیک دیدمشون از فارسا خیلی برترن.من خودم ترک نیستم ولی تاریخه ایرانو از برم میدونم که تو ایران حرف اولو اخرو همیشه اذریها زدن تو همه زمینه ها(سیاست .اقتصاد .فرهنگ.شجاعت.ورزش……….

  [پاسخ]

  mahnaz پاسخ در تاريخ اسفند ۱۶ام, ۱۳۸۹ ۰۸:۳۳:

  عرب خودتی با هفت جدو آبادت منو با عربای خر مقایسه نکن

  [پاسخ]

 90. محمد گفته است :

  آیدین عزیز ترک خره پس من جواب شما رو نمیدم تمام دنیا کوروش کبیر رو تمجید میکنن این ترکهای مغول خر عرعر می کنن

  [پاسخ]

 91. امير گفته است :

  من مسلمان نیستم ولی یک مسلمان نماهستم.من راهمو خودم انتخاب می کنم وبا قوانین خودم زندگی میکنم. و شدیدا عاشق حقیقتم.باتوجه به مدارک موجود کوروش از بهترین انسانهایی بوده که روی زمین زندگی کرده….حداقل بعضی از خرافات ودروغ های موجود در ادیان دیگه در زندگی کوروش دیده نمیشه………..

  [پاسخ]

 92. ایراندخت گفته است :

  درود بر روح بزرگ کورش بر خود می بالم که از نوادگان کورشم امیدوارم خودمان را بهتر بشناسیم و از این الگوهای بزرگ در زندگی استفاده کرده و بتوانیم ایرانمان را آباد و آزاد نگه داریم ایرانی همیشه سربلند.ایران به کوری چشم دشمنان خارجی و داخلیت همیشه پاینده هستی و روزی دوباره آزادی را بر بلندای دماوند و سهند و سبلان حس می کنیم آن روز دور نیست و بسیار نزدیک است

  [پاسخ]

  مهدی یار پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۱۷:

  درود بر تو عزیزم

  [پاسخ]

 93. امپراطوری بابیلون گفته است :

  مرگ بر هر چی فارس سگه .
  تمام تاریخ رو تحریف کردید بستون نیست .
  من به این نتیجه رسیدم که اجداد من اگه هم به ایران حمله کرده اند (که شک دارم ) باز هم به نظرم کار خوبی کردهاند ].و یه گله دارم از اونها که چرا این نسل زشت سرشت فارس رو از روی زمین بر نداشتند

  [پاسخ]

  سما پاسخ در تاريخ بهمن ۲۰ام, ۱۳۸۹ ۰۸:۱۷:

  خاک بر سر ترک خرت.بنده خدا البته ببخشید خر خدا اخه تو در باره این موارد چرا اصلا نظر میدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شما بگیر بخواب

  [پاسخ]

  -------- پاسخ در تاريخ بهمن ۲۶ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۴۴:

  bi savade torke khar ……..

  [پاسخ]

  panah پاسخ در تاريخ اسفند ۱ام, ۱۳۸۹ ۱۵:۳۵:

  بابا برو گم شو با این نظرات آشغال بی تمدن تو اگه ایرانی بودی که…

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۵ام, ۱۳۸۹ ۰۷:۵۲:

  خودت اگه همین خط فارسی نبود..تراوشات بی ادبانه ی کله ی پوکت رو چجور مینوشتی؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  BABAK پاسخ در تاريخ اسفند ۱۸ام, ۱۳۸۹ ۱۴:۴۲:

  faghat mitoonam begam khak too saret!!

  [پاسخ]

  پانته ا پاسخ در تاريخ اسفند ۲۰ام, ۱۳۸۹ ۰۸:۱۵:

  واقعا متاسفم که ایرانیا فرقی هم نداره چه ترک چه لر چه…سراین جور چیزا با هم جروبحث میکنند
  فقط عزیزان این سه اصل رو تونظر دادنتون فراموش نکنید گفتار نیک پندار نیک کردار نیک

  [پاسخ]

  پانته ا پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۱۲:۲۳:

  اعتقادات بقیه به من ربطی نداره ولی واقعا یاتو یتیمی یا خیابونی که اینجوری ات و اشغال هز تو دهنت میریزه بیرون الاغ هم خودتی

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۲۷ام, ۱۳۸۹ ۱۵:۱۰:

  میگن ترکا خرن راست میگن

  [پاسخ]

  ترک پاسخ در تاريخ آذر ۲ام, ۱۳۹۱ ۱۶:۳۵:

  @علی,
  ذات هر کس تو جمله ای که میگه نمایانه چه منه ترک و چه تو یه نژاد پرست قرون وسطایی

  [پاسخ]

 94. سما گفته است :

  فقط ایرانی باشید متحد، یکدل و یکرنگ.به هیچ بزرگیم بی حرمتی نکنید مگر اینکه بهتون بی حرمتی بشه.زنده باد و جاویدان سرزمین پاکم ایران

  [پاسخ]

 95. علیرضا گفته است :

  به وبلاگ من سربزنید ونظر بگذارید ممنون

  [پاسخ]

 96. مرتضي گفته است :

  از زمان ادم تا حالا فرمانرواهای خوب و بد بودند.با توجه به تعاریفی از کوروش شده رفتارش نسبت به ۲۶۰۰ سال پیش عالی بوده دوست ودشمن که نژاد ایرانی دارند باید به ایم موضوع ببالند.عربها هم از خودشان دفاع میکنند ولی مشخصه که ما پیشینه بیشتری داریم و باید رفتارمان به طوری باشد که خوب و بد به نیکی در سالهایی که نیستیم یاد کنند .بالاخره ما هم میمیریم .خدا بیامرزدمان

  [پاسخ]

 97. علی گفته است :

  دوستان عزیز با عرض تاسف باید اعتراف بکنم اگه کوروش کبیر از گورش بلند بشه و وضعیت امروز ایران رو ببینه دوباره برمی گرده به گورش. اما من افتخار میکنم از تبار کوروش کبیر هستم .کاش ما از وصیت نامه اون بزرگوار در زندگییمون استفاده کنیم وبهش ایمان بیاریم. navadeganekoroush@yahoo.com

  [پاسخ]

 98. علی گفته است :

  دوستان عزیز با عرض تاسف باید اعتراف بکنم اگه کوروش کبیر از گورش بلند بشه و وضعیت امروز ایران رو ببینه دوباره برمی گرده به گورش. اما من افتخار میکنم از تبار کوروش کبیر هستم .کاش ما از وصیت نامه اون بزرگوار در زندگییمون استفاده کنیم وبهش ایمان بیاریم.

  [پاسخ]

 99. ساغر گفته است :

  اصالت یه امر ریشه ای و کاملا متفاوت از مذهبه،ما قبل از اینکه اسلام ظهور کنه اصالت پارسی داشتیم وداریم بعد از اومدن اسلام هم همون اصالت رو داریم با دینی که پذیرفتیم.پس مثل یه پارسی مسلمان رفتار کنیم واصالت ودینمونو که ریشه در شخصیتمون داره رو نشون بدیم.

  [پاسخ]

 100. سحر گفته است :

  کوروش تنها پدری بود که ایران را سربلند ساخت…تنها پادشاهی بود که به قدرت نمی اندیشید..تنها کسی بود که با عشق به وطن به دنیا امد و با عشق به وطن حکومت کرد و با عشق به وطن از دنیا رفت………..به امید ااااااااااااااااااززززززززززززاااااااااااددددددددددددددددیییییییییییییییییی……………….در ضمن یه پدر همه ی فرزندانش رو دوس داره و براش مهم نیس بچه هاش ترک باشن یا فارس و لر….من خودم اذری ام برام مهم نیس بقیه چی فکر میکنن ولی کوروش دوس داش بچه هاش متحد باشن نه اینکه….
  مهم ایرانی بودنه نه…..ولی من با این حال هم مهنازو دوس دارم هم محمدو…..همین که هم وطنمین خودش کافیه…

  [پاسخ]

  mahnaz پاسخ در تاريخ فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۱۵:

  سحر عزیز من به کسی توهین نکردم اگه چیزی گفتم فقط به اونایی بودم که از کوروش بد میگن نه همه ترکا و عربا یا هر کس دیگه فقط کسایی که به کوروش توهین میکنن

  [پاسخ]

 101. سحر گفته است :

  کوروش پدر سرزمین ایران بود….یه پدر هیچ وقت بین فرزنداش فرق نمیزاره…کوروش هم همه ی بچه هاش رو دوس داش و هیچ وقت نمیخواست بین بچه هاش تفرقه بیوفته..بیاین دست به دست هم بدیم تا ایران مثل اولش شه….من خودم اذری ام…برام مهم نیس بقیه چی میگن ولی کوروش الان اگه میدید ترک ها و فارس ها به جون هم افتادن چی کار میکرد….اخه دنیا ارزش اینو داره که دل همدیگرو بشکنیم…….اگه کوروش رو باور دارید اینقدر نگید ترک خر یا فارس سگ….من همه ی هم وطنامو دوس دارم….همه رو….
  به امید ازادی………………………………………………………

  [پاسخ]

  نگار پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۸۹ ۲۱:۰۸:

  ۱۵م اسفند, ۱۳۸۹ (۴ days ago) در ۱۸:۴۵
  سحر عزیزم به واقع ادب شما قابل ستایشه عزیزم من مطمئنم بچه از رو عصبانیت ی چیزای ناراحت کننده ای به آذری زبانهای عزیزمون گفتن شما به دل نگرفتین درود به شرفتون شما نمونه یک ایرانی اصیلی عزیزم درود بر ایران و ایرانی

  [پاسخ]

 102. اسما گفته است :

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  BABAK پاسخ در تاريخ اسفند ۱۳ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۰۳:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  BABAK پاسخ در تاريخ اسفند ۱۳ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۰۴:

  ببخشید خواهر:دی

  [پاسخ]

  shadow پاسخ در تاريخ اسفند ۱۷ام, ۱۳۸۹ ۲۱:۴۴:

  اعتقادت قابل احترامه ولی به چیزی که داری میگی ایمان داری؟کوروش رهبر بود پادشاهی عادل بود نه پیامبر

  [پاسخ]

  مهراد پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۲۵:

  به افتخار تو…

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۲۷ام, ۱۳۸۹ ۱۵:۱۵:

  احساسادتو با اعتقادادت قاتی نکن

  [پاسخ]

 103. اسما گفته است :

  کسی هست یا نه؟۱سوال دارم؟

  [پاسخ]

 104. غلامرضا مخلصی زاده گفته است :

  منم آمده ام- نورم- آتش پاره ای از جنس ماه اسپند .روزگاریست که مردمانم را سیاهی شب فرا گرفته است همدیگر را نمیبینند.شرری باید علم کنم من شیر بچهء شیرنشانی هستم که از چنگال کفتار پیری رهایی یافته است منم از تبار مهرگان.آوازه ام در بین ملل از قدیم الایام پیچیده است.منم که رهایی را -آزادی را – خرد را بزرگترین موهبت الهی را به ارمغان آورده ام زندگی را نفس کشیدن بدون منت را. ای خداکرمت را بنازم منم از تبار ذوالقرنین پیامبری رهایی بخش منم نودهء انی که چنگال دیو صفتان را خورد میکرد منم از قوم عجم که خود رسول عرب به خاطر وحدانیتم به ایزد منان بر قبیلهء عرب برتریم داد پس ای هم خونمانم شما را چه شده است.بیدار شوید شما هم مثل من سپیده را نظاره گر باشید راستی سپیده دخترک آتش پارهء محله مان را جستان جستان که به گمانم روی پای خودش بند نمیامد را دیدم.لی لی کنان میرفت سپند وار ماه من اسپند را به یادم انداخت.چهره اش آفتابی بود به گمان به جنگ کسانی میرفت که آفتاب لب بامند.ولی نابخردانه از پشت بام آفتاب عمر همنوعش را گرفته اند یزدان نگهدارتان

  [پاسخ]

 105. غلامرضا گفته است :
 106. فرناز گفته است :

  سلام مطالبتونو خوندم خیلی عالی بود ممنون

  [پاسخ]

  سهنذ پاسخ در تاريخ اسفند ۷ام, ۱۳۸۹ ۱۴:۲۱:

  ترکا ایرانی‌ نیستن؟؟
  ما هممون باید به کوروش افتخار کنیم !!

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۹ام, ۱۳۸۹ ۲۰:۲۴:

  باز تو حرف زدی؟

  [پاسخ]

  negin پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۳۶:

  ترکا هم ایرانین فقط ما ها بلدیم یه زبون دیگه هم حرف بزنیم ایرانی باشیم این حرف هایی رو که میزنین هیچ ادم منطقی قبول نمیکنه چون بهش فکر نکردین.
  توهین به پیامبر یا کوروش خیلی راحته مهم اینه عرضه داشته باشی مثل ونا باشی

  [پاسخ]

 107. قارتال گفته است :

  برین گم شین زنده با اذربایجان ها ها ها ها ها ها همون کوروش کویرتون به دست ما تورک ها کشته شد به دسته ملکه اذربایجان تومرس کبیر چرا بیخودی پوز میدین اخرش از ما ترک ها شکست می خورید همه جا یاشاسین اذربایجان یاشاسین تراختور

  [پاسخ]

  BABAK پاسخ در تاريخ اسفند ۱۳ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۰۷:

  عزیز آذری زبان ما هیچ گونه مشکی با ترکا لرا و.. نداریم .فقط اعراب که جای خاصی تو تنفر من دارن .بیخودی منحرف از موضوع نشو هم وطن تاریخ رو هم از منبع معتبری بخون.

  [پاسخ]

  negin پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۱۱:

  من خودم اذری ولی کسی حق نداره به کوروش کبیر چیزی بگه
  چون کوروش بلد نبود ترکی حرف بزنی پادشاه بدیه اینا همش نظر ادم های بی سواده حرف هایی منطقی نیست
  (قابل توجه جناب قارتال)

  [پاسخ]

 108. arash گفته است :

  بدبختا اکه ترکها نبودن ایران همیبنی که الان هس نبود
  مثال مهندس میر حسین موسوی

  [پاسخ]

 109. SMTT9 گفته است :

  عمرن !! عشق پارس است و دیگر بس !!

  [پاسخ]

 110. SMTT9 گفته است :

  عمرن !! عشق پارس است و دیگر بس !!! اصلا با نظر “قارتال”موافق نیستم !!

  [پاسخ]

 111. dokhtare aryai گفته است :

  درود به همه ی هم وطنهایی که می پرستمشون.
  اولا ازاده جون خیلی حرف می زنی. سعی کن نظر ندی…
  من یه دختر ایرونی ام. ۱سال رفتم ونکور.
  من تازه فهمیدم وطن یعنی چی!!!!!!!!
  که دیگه با هیچی عوضش نمیکنم.
  تو کانادا یه امریکایی کوروش و می شناخت و تا اسمه کورش و اوردم ۵ ثانیه به احترامش سکوت کرد و این کارش اشکمو در اورد واقعا به خودم می بالم.
  در ضمن تو این وب کسانی نظر می دن که از نظر فرهگ در سطح بسیا پایینی قرار دارن
  درود اهورا مزدا بر همه ی پارسی زبانان

  [پاسخ]

  BABAK پاسخ در تاريخ اسفند ۱۳ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۰۸:

  ……. ایول

  [پاسخ]

 112. کوروش گفته است :

  واقعا ممنون از شما ایرانی همیشه نامدار.

  [پاسخ]

 113. مهرنوش گفته است :

  سهنذ با تو نبودم …اشتباه شد.

  [پاسخ]

 114. فرزاد گفته است :

  اون هرکی بوده نامرد نبوده در ضمن از این که اون رو از حضرت محمد(ص) بالاتر بدونید باید از نادانی و عداوت خودتان نسبت به پیامبر از خدا بترسید

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۳۸:

  من میخوام گفتار نیکو رعایت کنم ولی عجب ادم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ییییییییییییییییییی هستی

  [پاسخ]

 115. فرزاد گفته است :

  من یه مسلمون هستم هر کی تو بر حق بودن و کامل بودن دین اسلام سوال داره میتونه از طریق ایمیل aslan.azimi@yahoo.comبه این آدرس بفرسته و جواب دندان شکن با سند قرآن بگیره حالا اگه مردی و جوربزه داری مثل یه مرد سوال میپرسی و جوابت رو میگیری

  [پاسخ]

  BABAK پاسخ در تاريخ اسفند ۱۳ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۰۱:

  فقط میتونم بگم نظرت خنده داره.هه هه هه

  [پاسخ]

  فرزاد پاسخ در تاريخ آذر ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۳۲:

  سلام آقا بابک کجای نظر من خنده داره. شما اگه سوالی داری میتونی با دلیل قانع کننده جوابشو بگیری درضمن زیاد نخند چون خنده زیاد دل رو میکشه

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۱۵ام, ۱۳۸۹ ۱۵:۵۲:

  آفرین فرزاد…من دیگه طرفدارت شدم

  [پاسخ]

  فرزاد پاسخ در تاريخ آذر ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۲۷:

  سلام مهرنوش جان سوالی نداشتی

  [پاسخ]

  مهدی یار پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۱۲:

  زرتشت چند هزار سال قبل از اسلام با سه شعار کردار نیک گفتار نیک پندار نیک اومد و اسلامم هر دستوری که داد بر پایه ی اون بود پس چرا ما به یه مشت عرب خرافه پرست ویرانگر معتقد شدیم اما زرتوشتو اهورا مزدا روی بر گردوندیم؟؟؟!!!فرزاد جان من واسه ی تو و همثال تو متاسفم که هویتت فراموش کردی!

  [پاسخ]

  فرزاد پاسخ در تاريخ آذر ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۲۶:

  درسته که همه ما آریایی هستیم اما وقتی دینمون منسوخ شد دلیل نداره جاهلانه دنبالرو آیین قبلمون باشیم در ضمن مهدی جان میدونم چون تو از اسلام ناب محمدی چیزی نمیدونی این حرفو میزنی قرار بود شما سوال بپرسید من جواب قانع کننده بدم هیچ تعصبی هم ندارم

  [پاسخ]

 116. علی لره گفته است :

  آهای ترک خر کی از تو نظر خواست کیرم به آذربایجان آخه کیری کی ترکارو آدم حساب می کنه

  [پاسخ]

  BABAK پاسخ در تاريخ اسفند ۱۳ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۰۹:

  عوضی و خر و بد دهن تو همی نژاد های ایران پیدا میشه.نمو نه اش تو!

  [پاسخ]

  مجتبی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۵ام, ۱۳۸۹ ۱۸:۱۰:

  جات بودم اینجوری حرف نمیزدم علی جان

  [پاسخ]

  مهدی یار پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰:

  علی اقا ترکو فارس لر مهم نیست مهم اینه ما ایرانی هستیم همه حق نظر و انتخاب دارن چه تو از نظرشون خوشت بیاد چه بدت بیاد

  [پاسخ]

  ارشیا پاسخ در تاريخ بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۴۰:

  حق با ایشون است همه ی ما ایرا نی و از از یک خاک و خون هستیم بدرود

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۰:

  گفتار نیک!!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

 117. علی لره گفته است :

  هر کس کورش را بد بداند از انسانیت بویی نبرده
  او تنها یکه تاز قانون بشریت تا کنون بوده

  [پاسخ]

 118. علی لره گفته است :

  هرکی گفت ان ترکا بگین من

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۰۶:۵۰:

  نهایت فرهنگ و ادب. آبروی هر چی ایرانیه میبری با این حرف زدنت

  [پاسخ]

 119. P.S گفته است :
 120. مهران گفته است :
 121. الناز گفته است :

  عزیزان ماهرچه باشیم ترک وپارس و کردولرازیک ریشه ایم وهمه آریایی وایرانی هستیم زیر پرچم سه رنگ بانام الله ما به کوروش بزرگ ودانا افتخار میکنیم کوروش هم بنده خدا بوده وبس اما بنده شجاع ودانا وبالیاقت ،مردی باتمام مردانگی اماباخدا واین به ما نشان میدهد که انسان باکفایت،بزرگمنش ،باشد ولی به یاد خدای بزرگ خوب پاکیها ونیکیهامن مطمئنم که نظر خودکوروش هم همین بوده پس بیاییدباهم هم دراین سرزمین اجدادی خود به یاد تمام آرزوهای کوروش بزرگ عدالت پیشه کنیم،وبرادرهم باشیم.به امید روزیکه تمام جهان به تمدن باستانی آریاییها ووحدت آنها غبطه بخورد.

  [پاسخ]

 122. مجتبی گفته است :

  من تا حالا نظر نمیدادم ولی نظرات شما باعث شد تو تصمیمم مصمم تر بشم “متاسفانه” !!!!

  [پاسخ]

 123. نگار گفته است :

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  اندی پاسخ در تاريخ فروردین ۴ام, ۱۳۹۰ ۱۸:۱۸:

  نگار جان منم مثل خودت دل خونی دارم از این بساط اعرابی.من و تو که به کوروش میبالیم وبهش افتخار میکنیم باید بدونیم کوروش چطور زندگی کرد.کوروش نه تنها دستور دادهمه عبادتگاه ها بازبشه و هرانسانی رو در برستش دینش آزاد گذاشت&بلکه هرگز به هیچ دین و آیینی اهانت نکرد.ببخش اگه ظاهرا حرفی زدم که شاید خوشت نیاد.ولی ما نبایست عقاید خودمونو به ملتی تحمیل کنیم. )andy_mosafer-na@yahoo.com)

  [پاسخ]

  نگار پاسخ در تاريخ فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۹:۴۵:

  موافقم من هم دردم همینه که ی دینی بهمون تحمیل شده چی بگم خسته ام ازاینه ایرانمون داره نابود میشه از اینکه داره از دست میره و ما داریم تماشا میکنیم همه اینکه مردممون فقط تا نوک بینیشونو میبینن بخاطر این دولته که با این دین حق فکرکردنمونو گرفتن ذهنامونو بستن به هر صورت عذر میخوام اگه جسارتی کردم

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ مرداد ۲ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۰۳:

  با سلام
  ۱ باید بگم کسی دین اسلام رو به کسی تحمیل نکرده
  ۲ چرا هرکسی هر مشکلی داره میندازه گردن اسلام کجای اسلام با فکر کردن مخالفه ؟ یه حدیثی آیه ای بیارین بعد اینقدر واویلا سربدین که نمیذارن فکر کنیم (صخبت کردن شما منو یاد خانم شیرزاد میندازه)
  ۳ شما به کوروش کبیر که اینهمه ازش مایه میذارید هم نمیتونید اقتدا کنید ؟ کوروش کی اینطور در مورد دین دیگران صحبت میکرد ؟
  ۴ اینکه پیامبر اسلام جنگهای زیادی داشته درسته ولی اینکه چند در صد از این جنگها حالت دفاعی داشته رو شما ازش اطلاعی داری ؟
  ۵ اگه دین شما خوب بود مردم ایران با از دستش به دامن اعراب فرار نمیکردن و توی جنگ با اعراب از جونشون مایه میذاشتن اما همونطوری که میدونید مردم ایران با هر سخنرانی سلمان فارسی گروه گروه از لشکرهاشون جدا میشدن و اونهایی هم که میموندن از دل مایه نمیذاشتن
  ۶ توی جنگهای سابق این یکی از آیین جنگها بوده که زنان و مردان اسیر رو بین خانواده هایی که در جنگ شرکت کرده بودند تقسیم میکردند تا :
  الف: در قدیم تأمین اجتماعی نبوده و کسی که به جنگ میرفته حداقل یکی دو سال از زندگیش عقب می افتاد برای جبران یه نیروی کار بهش میدادن که میتونست ازش کار بکشه یا بفروشه(ایرانیها هم همچین چیزایی داشتن)
  ب: اسرا رو نمیتونستن با پول بیت المال به صورت مجانی نگهداری کنن و نمیتونستن این نیروی بالقوه دشمن رو آزاد رها کنن
  ج : اسرا با ورود به خانواده های مسلمان آداب اسلام رو فرا میگرفتن و بعدها با تشویقاتی که اسلام گذاشت (مثل ثواب آزاد کردن برده و کفاره قسم و کفاره روزه قضا شده و …)همه برده ها آزاد شدن

  اینکه ممکنه کسانی در جنگ بین ایران و مسلمونا مرتکب اعمال خلافی شده باشند رو هم نباید به پای اسلام نوشت و با تحقیق بیشتر مسائل رو بهتر درک کرد

  در پایان باید بگم اسلام کاملترین دینه این چیزیه که ایرانی های اون زمان درک کردن و در مقابلش ایستادگی نکردن اما متاسفانه هنوز عده در تعصب کورکورانه خودشن موندن و روزی آگاه میشن که دیگه راه برگشتی نیست دین چیزی نیست که به دلخواه خودمون انتخاب کنیم باید دنبال حقیقت باشیم (حتی اگه به نظرمون سخت بیاد)نه دنبال چیزهایی که بیشتر خودمون میپسندیم خدا مارو با حقیقت میسنجه

  [پاسخ]

  نگار پاسخ در تاريخ مرداد ۴ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۰۹:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۶ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۳۴:

  منم باید در جوابتون بگم که خیلی خنده داره که فکر کنی کوروش کبیرتون بدون جنگ و خونریزی کشور هار را تحت سلطه خودش در میاوردش «البته با تمام احترامی که واسه اون بزرگمرد قائلم» شماها از کوروش بت ساختین و اونو مثل خدا میپرستین؛
  دین اسلام کحاش ایراد داره بگو تا بهت جواب بدم اگه بدونی که مسلمونها چرا نماز میخونند هیچوقت همچین حرفی نمیزنی یه کم تحقیق کم اگه نتونستی جواب بدی بگو تا خودم حوابتو بدم
  اگه شما آریاییها که خودتونو خیلی قبول دارین و با غیرتین چطور جلوی اعراب ایستادگی نکردنین شماها که ار تبار کوروش بزرگ هستین مردانه می ایستادین و در راه آرمانهاتون کشته میشدین
  ببخسد که با این لحن حرف زدم

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۰۱:۴۴:

  احساس میکنم شما انسان بسیار منفی گرایی هستید مثال خوبی زدین منوچهر نابرده رنج ؛ تواین فیلم یه شخصیت منفی بود و شما فقط اونو دیدید چرا جونهایی را ندید که در راه آرمانهاشون از جونشون گذشتند ؟
  مگه اسد و عماد هم به طمع گنچ نرفته بودند اما آخرش چی شد ؟ چرا شما اونها را ندیدین ؟
  حالا من از شما یه سئوال دارم : کشورگشایی و به سلطه درآوردن آدمها ارزش بیشتری داره یا دفاع از کیان وناموس ؟ مسلما دفاع از کیان و ناموس
  شماها متأسفانه تو گذشته موندید و با خاطراتش زندگی میکنید ؛ شما این همه که از کوروش کبیر گفتین یه بار به خودتون اجازه دادین اسم شهدا را بیارین همونایی که رفتند تا امثال ما وشما شبها سرمون را راحت بذاریم زمین و بخوابیم ؛ پشت کامپیوتر بشینیم و به همه بد وبیراه بگیم ؛
  بله دوست عزیز باید کمی انصاف داشت و با همه چیز متعصبانه برخورد نکرد ؛ یه لحظه خودتون را جای مردم افغانستان و عراق بزارید ، به جای اینکه زنگ خونتون را بزنند با لگد مثل وحشیها بریزن تو خونت وهر کاری که دلشون میخواد انجام بدن ؛ شاید شما به اهواز و آبادان و خرمشهر نرفته باشین اما من که رفتم و با چشمام دیدم دارم میگم بیشتر انصاف داشته باشید و تو گذشته نمونید ؛ مقام کوروش بزرگ را نیکو بدارید اما نه به هر قیمتی ؛
  شما فکر میکنید رژیم صهیونیستی و آمریکا چرا با ایران دشمنی دارند ؟ به خطر نام زیبای اسلام و مذهب تشیع

  نگار پاسخ در تاريخ مرداد ۹ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۳۵:

  در جواب آقای هادی ،بخونید بعد جواب بدین وگرنه من نمیدونم چرا اصرار داشتین صحبت کنین نوشته هام همه با تحقیقه آقا بخونید بعد مربوط جواب بدین
  تمام که نه اما کمی از مشکلات اسلام زیباتون رو خاطرنشان کردم

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ مرداد ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۴۳:

  نگار خانوم اگه تحقیق کرده باشین حتما میدونید که الان توی کشورهای غربی عده زیادی هستن که به اسلام رو میارن البته اینکه کسی از دینش برگرده و یه دین جدید انتخاب کنه خیلی سخته با این حال هر روز تعداد زیادی مسلمان میشن ، آیا اونها هم با شمشیر مسلمان شدن؟ ایران یکبار فتح شد و مردم هم در دم مسلمان نشدن اینو میتونید تحقیق کنید که سالها طول کشید تا مردم ایران دین اسلام رو قبول کنن (البته منظورم همه مردمه) اما وقتی پس از تحقیق بسیار این دین رو پذیرفتن در سالهای بعد حتی حاکمان و شاهان ایرانی به شدت به اسلام معتقد بودند اگر این دین یک دین اجباری بود به راحتی پس از ضعیف شدن حکومتهای مرکزی از بین میرفت ولی در حال حاضر در اقصی نقاط جهان این دین ریشه دوانده و گسترش یافته ولی من از شما میپرسم چرا ایرانیها شکست خوردند؟ ایرانیهای قبل از اسلام اکثرا انسانهای بی اعتقادی بودند اکثر شهرهای ایران با خیانت خود ایرانیها فتح میشد!! حکایات بسیار جالبی در این زمینه هست .
  منظورم این است که حکومت آن روزهای ایران خیلی هم علیه السلام نبوده مردم خودشان جانشان به لبشان رسیده بود .
  اما اینکه کسانی که مسلمانند اسلام را درست رعایت نکنند ربطی به اسلام نداره مثلا کسی که زرتشتی است دروغ بگوید آیا نتیجه گیری ما این خواهد بود که دین زرتشت دین دروغ است؟ شما از خود دین اسلام ایراد بگیرید نه از مسلمانان…
  این هم که گفتید مرتد در اسلام حکمش قتل است بله ولی با شرایط بسیار زیادی که خیلی خیلی خیلی به ندرت اتفاق می افتد که این شرایط پیش بیاید . شاهد مثال اینکه شما به یاد ندارید که در ایران حد اقل سیصد سال اخیر کسی به خاصر ارتداد کشته شده باشد ؟!!!!! اگر دارید بفرمائید ما هم استفاده کنیم .
  ولی چرا این حکم صادر شده در حالی که عملا جایی استفاده ندارد؟!!!
  دلیلش این است که در صدر اسلام عده ای از یهود اینطور تدبیر کردند که در ابتدای صبح همگی در نماز جماعت حاضر شوند و در نماز ظهر همگی به بهانه ای گاهی نماز گاهی خمس زمانی زکات با هم بگویند که این دین بدی است ما دیگر مسلمان نیستیم تا از این طریق ایمان مسلمانان تازه مسلمان شده را سست کنند . به لحاظ خطری که این امر برای اسلام نوپا داشت حکم قتل مرتد از سوی خدا به پیامبر اسلام نازل شد و این مسأله که میرفت به خطری جدی تبدیل شود حل شد.
  البته این رو در تکمیل باید بگم یهودی ها عادت داشتند و هنوز هم بعضیها دارند که لباس خود و اسامی خود را به صورت عرف منطقه سکونتشان تغییر میدادند و کسی نمیشناسد که فلانی یهودی است و از این طریق ضربه های بدی به مردم وارد میکنند (جاسوسی و …)

  نگار پاسخ در تاريخ شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۱۹:۵۶:

  کسانی که خواب هستند رو میشه بیدار کرد اما کسانی که خودشونو زدن به خواب هرگز،جمله زیباییه اینطور نیست؟اما نمیدونم کی گفته خب البته مهم نیست این مهمه که واقعیته

  مهسا پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۰۲:

  احمق بی ریشه وطن فروش اولا مردم ایران اینقدر بن و ریشه داشتند که در تهاجم قوم سوسمارخور عرب مملکت رو به باد ندهند بعد شما با مطالعه کتابهای تاریخی می فهمید اسلام به ما تحمیل شد اگه فردوسی نبود شما الان به زبان پدیدیتون با ما صحبت می کردین احتمالا جد شما به همون زنهایی که بصورت برده به عربستان برده شد و با همبستر شدن با یک عرب نسل شما شکل گرفت و گرنه یک ایرانی اصیل هیچ وقت وطنش رو به اشغال گران نمی فروشه حرومزاده

  [پاسخ]

  آدم پاسخ در تاريخ بهمن ۵ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۵۰:

  خانم مهسا کاملا مشخصه که شما انسانی هستید که از منطق تهی شده و به دلیل کمبود منطق شروع به فحاشی کردید، مسئله ای نیست ولی خب چند کلمه در پاسخ شما مینویسم که بی پاسخ نباشه:
  ۱- من وطن فروش نیستم چون الان توی خانواده ما شهید و جانباز داریم و همون اعرابی که شما از جنگ باهاشون فقط حرف میزنین ( بدون تفکر فقط به خاطر اینکه نژادش چی دیگه ایه باهاشون مخالفی) و عمل نمیکنین ، ما جنگیدیم و شهید ها دادیم، ما مقابل آمریکا ایستادیم و کشور رو مستقل کردیم ……
  ۲- در مورد نسبت حرامزادگی : سوال من اینه که شما حرامزاده هستی یا من ؟ در حالی که در دین شما خواهر و مادر رو میشه و مستحبه !!!!!!!!!!!به زنی گرفت؟؟؟؟؟؟؟ تا نژاد قاطی نشه !!!! البته الان دیگه انکار میکنن ولی توی تاریخ ثبته و نمیتونین انکار کنین….
  ۳- کتابهای تاریخی تورو ما هم خوندیم و دیدیم برو ببین که بزرگترین امپراطوری توسط چند تا عرب پابرهنه چطور به زانو در اومد؟؟؟؟؟؟ آیا جز این هست که از درون مردمش بهش اعتقاد نداشتن؟؟؟؟؟؟؟؟
  البته بقیه حرفات هم جواب داره ولی من مثل تو بیکار نیستم

  مهسا پاسخ در تاريخ بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۱۲:

  قابل توجه آقای مثلا آدم
  ۱- اگه خیلی وطن دوست هستید و خانواده شما شهید دادند که باید عرض کنم پدر من ۸ سال تمام تو جبهه بود و من زمانی که کودک بودم پدرم رو شاید سه ماه یکبار میدیدم پس بدون من هم تو خانواده ای بزرگ شدم که از شما ارادتش به وطن و دین اسلام بیشتره
  ۲- دوما متاسفانه دین من از زمانی که بدنیا اومدم اسلام بوده و نمیشه به دین دیگه ای برم چون اون وقت میشوم مرتد و منو می کشند
  بعدشم اینی که شما میگی در دین زرتشت هم وجود نداشته
  در مورد اینی که منو حرومزاده خطاب کردی به خدا واگذارت می کنم
  ۳- شما که در آخر گفتید بیکار نیستید خوب برادر جان چرا اصلا وقت و عقل نصفه و نیمه ات رو برای نظر من گذاشتی همون بهتر وقتت رو برای کارهای بهتری صرف کنی برای شفای عاجل شما را از خداوند خواستارم

  مهدی یار پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۰۳:

  حرف دلمونو زدی…

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۰:

  نگار جان . این جمله زیبا رو سقراط گفته . البته خیلی دست به دست شده.اما مفهومش رو حفظ کرده

  [پاسخ]

 124. نگار گفته است :

  سحر عزیزم به واقع ادب شما قابل ستایشه عزیزم من مطمئنم بچه از رو عصبانیت ی چیزای ناراحت کننده ای به آذری زبانهای عزیزمون گفتن شما به دل نگرفتین درود به شرفتون شما نمونه یک ایرانی اصیلی عزیزم درود بر ایران و ایرانی

  [پاسخ]

  سحر پاسخ در تاريخ اسفند ۲۲ام, ۱۳۸۹ ۱۷:۴۵:

  ممنون..

  [پاسخ]

 125. نگار گفته است :

  دوستان عزیز این ادرس منه negar.ahoora@yahoo.comخوشحال میشم مطالبی خوب از ایران و ایرانی برام بفرستید سپاسگزارم

  [پاسخ]

  BABAK پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۲۰:۵۵:

  خوشحالم از اینکه میبینم یکی پیدا شد این وسط حرف دل من رو زد.ایول!

  از تو و تمامی ایرانیان حقیقت جو خواهش میکنم کتاب “دو قرن سکوت” نوشته ی دکتر زرین کوب چاپ دوم(تا چاپ ۹ام اش الان چاپ شده که دیگه نمیشه گفت نوشته ی کیه)رو که حقایق حمله ی تا زی ها (خلافت ابوبکروعثمانو …که نمیشه گفت)و به خون و فحشا کشیدن ایران با شمشیر عرب و نام زیبای اسلام!هست رو بخونن.تو گوگل سرچ کنید چاپ دومش هست زیر ۱۰ مگابایت.

  [پاسخ]

  نگار پاسخ در تاريخ فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۱۹:۴۰:

  درود بابک جان
  حتمن میخونمش مرسی بازم اگه کتاب سراغ داری بگی سپاسگزار میشم

  [پاسخ]

 126. نسرین گفته است :

  من فقط از شعر مجید خوشم اومد

  هرگز نخواب کوروش. دارا جهان ندارد. سارا زبان ندارد.

  رستم در این هیاهو.گرز گران ندارد.روز وداع خورشید.

  زاینده رود خشکید. زیرا دل سپاهان.نقش جهان ندارد

  همش دارین دعوای کی برتره رو میکنین مهم نیست که کی برتره مهم اینه که ایرانی برتره مهم نیس که فارسی یا لری یا ترکی یا کردی مهم اینه که ما ایرانی هستیم زنده باد خاک پاک ایرانم

  هرگز نخواب کوروش.بی نام تو وطن نیز .

  نام ونشان ندارد…..

  [پاسخ]

 127. ovis گفته است :

  امید به روزی که کوروشی دیگر ظهور کند .

  [پاسخ]

 128. shadow گفته است :

  ما اگه واقعا ایرانی هستیم باید خجالت بکشیم
  اجداد اشخاصی چون کوروش کبیر و داریوش بزرگ بودن ولی حالا ما کی هستیم؟؟؟؟یه مشت ترسو که حقمون رو خوردن چیزی نمیگیم
  کجاس کوروش که ببینه چه بلایی سر وطنش مردمش امده….اینه ایرانه من؟؟؟؟!!!!!!!

  [پاسخ]

  مهدی یار پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۵۴:

  درود بر تو

  [پاسخ]

 129. shadow گفته است :

  حرف من با اونایی که نژادشون برتر و بهتر از همدیگه میدونن چه ترکی چه فارسی؛خاک بر سرتون بی شورا که هیچی از فرهنگ و اصالت و دین و وطن نمیدونید؛مثلا تو امپراطوری بابیلون من خودم ترکم ولی مثل تو نیستم بی فرهنگ بی شور؛م افتخار می کنم نه به ترکی بودنم بلکه به ایرانی بودنم….(همه جای ایرن سرای من است)

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۲۱ام, ۱۳۸۹ ۱۲:۰۷:

  آفرین……خوشم اومد……

  [پاسخ]

  مهدی یار پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۰۴:

  مشیر جان…

  [پاسخ]

 130. shadow گفته است :

  اونایی که نظرات من رو خوندن چه موافق چه مخالف نظر بدید…منتظرم…

  [پاسخ]

 131. قارتال باخیش گفته است :

  _کوروش در جنگ با ماساژتها ، یعنی با ترکان ماقبل میلاد مسیح ، به دست ملکه توموروس ‘ بانویی که رهبری و پادشاهی ماساژتها را به عهده داشته کشته می شود ، محل کشته شدن کوروش طبق روایت هرودوت ، شمال رودخانه آراکس ( آراز = ارس ) بوده ، ولی پیر نیا مورخ ایرانی بر هرودوت ایراد گرفته و محل کشته شدن وی را نه شمال ارس بلکه شمال رود جیحون می داند ؛ با توجه به نوشته های تاریخی هرودوت و پیرنیا ‘ و تاکتیکهای قرون گذشته تاریخی و حتی کنونی ‘ اصولا در جنگ، فرمانده کل قوا در پشت و منتها الیه لشگر و مسئول فرمان حمله و تنظیمات قوا ست ؛ وقتی درجنگی فرمانده کل قوا (کوروش ) کشته می شود ، یعنی شکست کامل لشکر مهاجم و نابودی کامل قوای مهاجم که نتیجه اش جز از بین رفتن روحیه مقاومت سربازانی که احتمالا از جنگ جان سالم بدر برده اند و پا به فرار گذاشتن کسانی که کشته نشده اند نیست ! در موقعیتی که کوروش کشته می شود و سرش از تنش جدا می شود و به دست ملکه تومروس می افتد ، کدام سرباز زنده مانده پارس و با کدام روحیه و جرئت مثلا می رود و جسد بدون سر کوروش را از میان سربازان فاتح تومروس پیدا میکند و کشان-کشان از میان آنها خارج می کند و با پاسارگاد می برد ؟!

  [پاسخ]

  آرامیس پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۰۷:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

 132. قارتال باخیش گفته است :

  ـ اگر کوروش در شمال ارس کشته شده باشد فاصله این مکان تا پاسارگاد به بیش از ۱۵۰۰ کیلو متر و اگر در شمال رود جیحون کشته شده باشد به بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر می رسد ،فرض کنیم سرباز پارس با روش و ترفند خاصی که بر کسی روشن نیست جسد کوروش را از میان لشگر پیروز ترکان ماساژت بیرون آورده باشد، در آن زمان این فاصله ۱۵۰۰ یا ۲۰۰۰ کیلومتر را همراه باجسد با چه وسیله ای تا پاسارگاد طی کرده که سربازان پیروز ماساژت نتوانستند وی را تعقیب کنند و سرباز پارس با خیال راحت جسد کوروش را تا پاسارگاد برده و جسد هم متلاشی نشده است ؛ بطور متوسط انسان در یک ساعت می تواند ۶ کیلومتر راه طی کند و اگر فرض کنیم سرباز پارس روزی ۱۰ ساعت راه طی کرده باشد و اگر جنگ در شمال رود ارس اتفاق افتاده باشد حداقل مدت ۲۵ روز و اگر جنگ در شمال رود جیحون اتفاق افتاده باشد حد اقل ۳۳ روز طول می کشد که این سرباز بدون استراحت ‘ جسد را به پاسارگاد ببرد که در این مدت جسد کاملا متلاشی می شده است

  [پاسخ]

  آرامیس پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۱۹:

  درضمن سگ صفت همه ایل و تبارته لجن برو بمیر کثافت خر تو رو چه به نظر در مورد بزرگی مثل کورش؟ترک خرررررررررررررررررررررر.
  تاریخ تو رو باید رید توش ان آقا با اون منابع تخمیت.
  این صفحه واسه کورش بزرگ و طرفداراشه نه واسه انایی مثل تو که بوتون همه جا رو برداشته ان آقا
  گاوووووووووووووووووووووووووو
  برو بو میدی

  [پاسخ]

  اِنی کاظمی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۴۴:

  با این ادبیات آیا شرم نمی کنید ؟
  نه ترک، نه فارس، نه عرب، نه هیچ قوم و مکتبی این ادبیات رو قبول نمی کند.
  شرم کنید.

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ آبان ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۰۲:

  انقدر احمقی که دلم نمی خواد جوابتو بدم اما برای روشن شدن حقایق مجبور شدم جواب بدم که اولا پارسها در جنگ با ماساژت ها پیروز شدند و کوروش در این جنگ زخمی شد و پس از چند روز در گذشت و اگر پارسها در این جنگ شکست میخوردند وسپاهیان پارس به کلی نابود میشدند چرا ماساژت ها وارد خاک ایران نشدند؟و چگونه و با کدام ارتش کمبوجیه یک سال بعد از مرگ کوروش به مصر حمله کرد؟
  در مورد دفن جسد کوروش هم باید بگم که جسد کوروش را مومیایی کرده و در جایی نگهداری کردند و تا زمان کامل شدن ارامگاه و در زمان پادشاهی داریوش کبیر با شکوهی خاص به خاک سپردند.

  [پاسخ]

 133. قارتال باخیش گفته است :

  کوروش دین زرتشتی داشت و در آیین زرتشت اجساد مردگان را دفن نمی کردند ( زرتشتیان تا چندی پیش هم مردگان خودرا دفن نمی کردند ؛ الان از روش مدرن برای توجیه مسئله استفاده می شود ) و اجساد مردگان را بر بالای تپه ها می گذاشتند تا طعمه پرندگان گوشتخوار و درندگان شود ؛ ( تپه ای در غرب شهر یزد در گذشته مختص مردگان زرتشتیها بوده است ) چرا که معتقد بودند جسم مرده نجس است و با دفن شدن ، خاک پاک را هم نجس می کند؛ حال اگر بر فرض محال این جسد به پاسارگاد هم آورده شده باشد ، جسد کوروش طبق آیین زرتشت نمی توانست دفن شود و مقبره ای هم برایش ساخته نمی شد !

  [پاسخ]

 134. قارتال باخیش گفته است :

  «کتز یاس» پزشک و مورخ یونانی که هفده سال در دربار هخامنشی طبابت می کرد و مولف ۲۳ کتاب درتاریخ ایران و جهان است و به اسرار و رازهای این سلسله کثیف از نزدیک آگاهی داشت با رد هر گونه ارتباط فامیلی بین آستیاک – آخرین پادشاه ماد- و کوروش می نویسد که:«کوروش پسر چوپانی بود…که از شدت احتیاج مجبور گردید راه زنی پیش گیرد».

  [پاسخ]

 135. قارتال باخیش گفته است :

  «تروک پومپه»- مورخ اهل گل (فرانسه )- که دارای چهل و چهار کتاب در «تاریخ عمومی » عالم است و معاصر «اگوست» امپراتور روم بود (۳۱ قبل از میلاد- ۱۴میلاد) در مورد سگ پروردگی کوروش مطالبی دارد که «ژوستن» یا «یوستی نوس» مورخ رومی آنرا خلاصه کرده و «پیرنیا» آن خلاصه را در چند جمله چنین بیان کرده که وقتی کوروش را در کودکی بدست چوپانی سپردند تا او را بکشد «چوپان کوروش را در جنگلی گذارد .یک سگ ماده او را شیر می داد و از حیوانات دیگر حفظ میکرد بعد که چوپان دید حیوانی پرستار و پاسبان طفل است حس ترحم بر وی غلبه کرد و به خواهش زنش پسر نوزاد خود را در جنگل گذارد و کوروش را به پسری پذیرفت».

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ آبان ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۱۸:

  طبق کوروش نامه هرودت :وقتی کوروش به دنیا آمد استیاک در خواب دید از شکم دخترش ماندانا شاخه ای تاک روییده است که تمام ایران و تمام دنیا را به تدریج فرا گرفت .خواب گذاران به او گفتند که کوروش پادشاهی تو را نابود میسازد وپادشاه کل جهان می شود استیاک کوروش را به هارپاک وزیر خود داد و از او خواست که او را نابود کند هارپاک نیز کوروش را به چوپانی به نام میترات داد و از او خواست که او را در جنگل رها کند تا از بین برود چوپان کوروش را به خانه برد همسر چوپان که به تازگی فرزندش را از دست داده بود از وی خواست تاجسد فرزندش را به جای کوروش در جنگل رها کند و اینچنین بود که کوروش در خانه ی چوپان بزرگ شد تا ده سالگی که این راز فاش شد. به علت این که نام همسر چوپان سپاکو بود و سپاکو در زبان یونانی به معنی سگ ماده است این شایعه در مورد کوروش به وجود امده است.

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۰۶:

  خوشحالم این اطلاعات رو دادی مرسی

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ بهمن ۳ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۱۲:

  خواهش می کنم . قابلی نداشت .
  فقط به حال کسانی تاسف میخورم که سعی میکنند تاریخ این مملکت را از بین ببرند در حالی که گزنفون و دیودور کوروش را فرمانروایی آرمانی برای تمامی دورانها بشر میداند؟
  زمانی که عربها سوسمار میخوردند ودخترانشان را زنده به گور میکردنند هزاران سال قبل کوروش وجانشینانش کردار نیک وگفتار نیک و پندار نیک را با صلح و ارامش در جهان گسترش میدادند.

  [پاسخ]

 136. قارتال باخیش گفته است :

  از نویسندگان بعد از اسلام «ابوبکر عتیق نیشابوری» مشهور به «سور آبادی»_متوفی ۴۰۴ ه.ق_ در هزار سال پیش در کتابش واقعه «سگ پروردگی کوروش»را چنین گزارش میکند:«گویند [کیکوروش=کی کوروش] به کودکی بد خو بود مادر وی با وی درماند و دایگان در ماندند و وی را ببردند در بن درختی بنهادند ماده سگی بدان موضع بچه داشت بچگان را شیر میداد… تا آنگه که کودک به شیر سگ بر آمد نیکو روی و زیرک و ناپاک [شد]».
  بعدها این کودک به شیر سگ بر آمده و ناپاک با سوء استفاده از «نیکو رویی» و «زیبا رویی»خود به فریب مردم پرداخت و مکرر باز داشت گردید و برای ترک کارهای کثیف و زشت تازیانه خورد ولی دست از کارهای کثیف خود نکشید و حتی به نوشته مولف کتاب «کوروش دروغین و جنایتکار» با سوء استفاده مکرر از خوشکلی و نیکو رویی خود مجبورشد «لواط بدهد» و بدین ترتیب نشان دهد که جهت دستیابی به «حکومت» حتی «تن فروشی» نیز در عالم سیاست برای «شاهپرستان» مانعی ندارد.

  به هر حال این شیر سگ خورده و لواط داده با هر دوز و کلکی بود امپراتوری ترکان ماد را ساقط کرد ولی در جنگ نهایی با «تومرس آنا» ملکه دلاور ترکان سکائی آذربایجان کشته شد و آذربایجانیان سر او را از بدن جدا کرده و در تشتی از خون انداختند و «تومرس آنا» خطاب به سر بریده کوروش گفت: در زندگی خون دیگران را خیلی خوردی ولی سیر نشدی حال از خون خود بخور تا سیر شوی.

  عاقبت این مار خوش خط و خال و این جانی خونخوار که به شیر سگ بر آمده بود با خوردن خون خود جهان را از لوث وجود خود پاک کرد . جسد کثیف این «سگ پرورده» را آذربایجانیان با گرفتن مبالغ کلان به هخامنشیان برگرداندند و آنها او را در پاسارگاد دفن کردند. از آن زمان تا سقوط هخامنشیان همه ساله دهها مراسم با جا و بی جا به مناسبت های مختلف از طرف دربار شاهنشاهی برای بزرگداشت این «اُبنه تاریخ » برگزار می گردید و « شاه پرستان » مقبره «کوروش سگ پرورده » را بارها طواف می گردند و سر بر آستان آن جانی می ساییدند تا خود را به چشم درباریان در آورده و « سگ السلطنه » و «هار الدوله » دربار گردند . این مراسم های عجیب و غریب در طول سالیان دراز به مدت ساعتهای متمادی در زیر آفتاب سوزان اجرا می گردید و تمام « سگ پرستان شاه پرست » به دور مقبر های که با غرور خاصّی در رویش نوشته شده بود که « من کوروش ، شاه هخامنشی » سرگشته و حیران می گشتند و طواف می کردند . این طواف مقبره کوروش سالهای سال از طرف افسران و اعیان و اشراف هخامنشی با شور و هیجان خاصی اجرا می شد تا اینکه سلسله هخامنشی توسط اسکندر مقدونی ساقط شد.

  با گذشت روزگار و سقوط سلسله هخامنشی باز طواف مقبره کوروش ادامه یافت منتهی با این تفاوت که این بار عوض جنس «دو پا» طواف کنندگان از جنس «چهار پا» بودند و جای ژنرالهای چهار ستاره هخامنشی و اعیان و اشراف درباری را گاو و گوسفند و شتر و بز و الاغ و سگ بیابانگردان و سگ ترکان قشقایی گرفته بود و آنها دسته های چندین هزاری به طواف مقبره می پرداختند.

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۱۱:

  میشه این اطلاعات غلط رو ادامه ندی اگه از کوروش بزرگ خوشت نمیاد مغز مردمو با این اراجیف پر نکن

  [پاسخ]

 137. قارتال باخیش گفته است :

  در مورد اینکه ذوالقرنین چه کسی می تواند باشد ، اختلاف نظرهایی وجود دارد .
  عده ای کوروش هخامنشی(خاخان منشی=یهودی منش) را ذوالقرنین دانسته اند و اظهار نظرهایی از قدیم الایام بصورت اغراق آمیز بوده که بعضی از علما و دانشمندان فعلی را بشدت تحت اشعاع خود قرار داده و باعث شده نویسندگان و مؤرخین در این مورد قلم فرسائی بکنند و در موارد دیگر که بی ارتباط با مورد اول نیست بنظر میرسد که از یک احساس بی اساس و غرور و تعصب قومی و ملی ریشه گرفته است .
  و عده ای اسکندر مقدونی را و عده ای نیز آتیلا امپراطور بزرگ هونها را ذوالقرنین معروف می دانند .
  در این رابطه با اعتقاد به اینکه اصلیت هر شخص یا فرهنگی در ذات او نهفته است ذکر پاره ای موارد ضروری بنظر میرسد کسانی که با احساس بی اساس کوروش یهودی را ذوالقرنین می دانند و سعی میکنند او را به زور ذوالقرنین بکنند ، خود می دانند که ورود آریائیها به فلات ایران در ۲۹۰۰ سال پیش اتفاق افتاده و کوروش در زمانی ظهور میکند که تمام فلات ایران و آسیای میانه مملو از تمدنهای درخشان و پیشرفته بوده که داشتن چنین تمدن پیشرفته ای غیر ممکن بنظر میرسد ، در آن زمان مگر وجود یک فضای صلح آمیز و رابطه تنگاتنگ حاکم بر جامع و زندگی آنان .
  یافته های باستانشناسی و ظروف و سایر ابزار که اغلب از یک سبک واحدی تبعیت میکند ثابت میکند که اکثر این تمدنها با هم رابطه تنگاتنگ داشته اند و بطوریکه مؤرخین اذعان دارند ، هر روز آن تمدنها قبل از هخامنشیان(خاخان منشیان) در پیشرفت و ترقی بوده اند و تاریخ ، تمامی این موارد ثابت میکند و تمامی مؤرخین یکصدا آنرا تأیید میکنند .
  ظهور کوروش یهودی مقارن است با افول و سقوط این تمدنها و از بین رفتن آزادی و استقلال و به بند کشیده شدن و اسارت تمامی آن ملتها با مرکزیت هخامنشیان(خاخام منشیان) ، که کوروش عمده با نیرو و پشتیبانی قوم یهود به حاکمیت میرسد به همین خاطر است که تنها قومی که آزاد میگردد قوم یهود است و همین قوم فقط از کوروش بعنوان یک آزادمرد نام میبرد .
  چرا که قرآن خود از قوم یهود در تاریخ به بدی یاد میکند و ملتهای دیگر معاصر کوروش از کوروش . قرآن در سوره بنی اسرائیل دقیقاً همین تاریخ را ، یعنی حاکمیت کوروش و یهودیان به بابل را مد نظر قرار داده و بطور واضح و آشکار هویت یهودیان را معرفی نموده که هویت کوروش بنا به حکمت مستتر مانده است .
  خداوند به پیغمبرش خطاب به یهودیان چنین می فرماید : سوره بنی اسرائیل یا الاسرا از آیه ۳ : و در کتاب تورات خبر دادیم و چنین مقرر کردیم که شما بنی اسرائیل دوبار حتماً در زمین فساد و خونریزی میکنید و تسلط و سرکشی سخت ظالمانه می یابید ( یکبار به قتل اشعیا و مخالفت ارمیا و بار دیگر بقتل زکریا و یحیی بظلم و بیداد برخیزید ) پس چون وقت انتقام اول فرا رسد ، بندگان سخت جنگجو و نیرومند خود را ( چون بخت النصر ) بر شما برانگیزم تا آنجا که درون خانه های شما را نیز جستجو کنند و این وعده انتقام خدا حتمی خواهد بود .آنگاه شما را بروی آنها برگردانیم و بر آنها غلبه دهیم و بمال و فرزندان مدد بخشیم ، و عده جنگجویان شما را بسیار گردانیم تا بر لشگر بخت النصر غلبه کنید ( این همان تاریخ است که کوروش در رأس قوم یهود قرار میگیرد ) . بدانید شما بنی اسرائیل و همه اهل عالم که اگر نیکی و احسان کردید بخود کردید و اگر بدی و ستم کردید باز بخود کرده اید و آنگاه که وقت انتقام ظلم شما ( که کشتن یحیی و زکریاست یا عزم قتل عیسی ) فرا رسد ( باز بندگانی قوی و جنگ آور را بر شما مسلط میکنیم ) تا اثر بیچارگی و خوف و اندوه به رخسار شما ظاهر شود و به مسجد بیت المقدس معبد بزرگ شما مانند بار اول درآیند و ویران کنند و به هر چه رسند نابود سازند و به هر کس تسلط یابند به سختی هلاک گردانند . ( ای رسول ما باز هم بنی اسرائیل را بشارت ده که ) امید است خدا به شما اگر توبه کرده و صالح شوید باز مهربان گردد و اگر به عصیان و ستمگری برگردید ما هم بعقوبت و مجازات شما باز میگردیم و جهنم را زندان کافران قرار داده ایم .

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ آبان ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۳۷:

  قران در مورد ذوالقرنین میگویید: همانا ما به او پادشاهی زمین را دادیم و او از مغرب تا جایی که خورشید در دریا فرو میرود و از مشرق تا جایی که خورشید بالا میاید پیش رفت و سدی از اهن در میان دو کوه ساخت تا از حمله اقوام وحشی یاجوج و ماجوج به مردم بی گناه جلو گیری کند و اما در طول تاریخ ۴ نفر پادشاهی کل مشرق ومغرب زمین را در اختیار داشته اند ۱ کوروش ۲ داریوش ۳ خشایار شاه ۴ اسکندر و در مورد سد اهنین کوروش سدی در شمال ایران در میان دو کوه برای جلو گیری از حمله سکاها به مرزهای ایران ساخت که برای اولین بار در تاریخ در ساخت ان از اهن استفاده شد و بقایای ان اکنون نیز در حوالی کشور اذر بایجان موجود می باشد و رودی نیز به نام کورایوش(کر) در ان منطقه وجود دارد.

  [پاسخ]

  نیلوفر پاسخ در تاريخ مهر ۱ام, ۱۳۹۱ ۰۰:۵۲:

  @قارتال باخیش, کم دانستن و پرگفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. قارتالک بیسواد تا زمانیکه عرب صفتایی مثل تو و پریزاد و دکتر بابک و… هستید ایران ایران نیست. بجای این چرندیات و گزافه گویی هات برو به درسو مشقت برس. ببینم تا کلاس چندم خوندی اصلا تو اهریمن؟

  [پاسخ]

 138. قارتال باخیش گفته است :

  در کتاب جاده زرین سمرقند نوشته ویلفرید بلانت مؤلف در مورد اسکندر چنین می نویسد : اسکندر را مشهورترین مرد همه اعصار دانسته اند . امپراطوری اسکندر که حتی از امپراطوری هخامنشیان در دو سده پیشتر از آن هم بزرگتر بود ، در زمان مرگ او که هنوز سی و سه سالش تمام نشده بود ، از مقدونیه و لیبی تا سند و سیحون را دربرمی گرفت ؛ و شرح فتوحات افسانه ای اش ، در درازا و پهنای جهان میان سده ای بارها دهان به دهان می گشت . سرپرسی سایکسن می نویسد که : حتی امروزه هم « در سراسر آسیا ، تا مرزهای چین بنام او سوگند می خورند» . اسکندر داریوش را مغلوب میکند و داریوش بدست اسکندر کشته میشود . اسکندر فرمان داد جنازه داریوش را عطر و روغن بزنند و به تخت جمشید ببرند تا به گور بسپارند . اسکندر موقتاً از تعقیب بس چشم پوشی کرد و متوجه خاور و سپس جنوب شد تا شورشها را سرکوب کند و در هرات کنونی توقف کرد و شهر اسکندریه را بنیاد نهاد ، بعد به جنوب خاوری روی آورد و اسکندریه ای دیگر ( نمونه امروزی ) بنیاد گذاشت و سپس به لشگرکشی پیروزمندانه خود ادامه داد تا بقه کوهپایه های هندوکش رسید . ظرف پنج سال او توانسته بود ملتی بزرگ را مغلوب و امپراطوری کهن را منقرض کند ، ثروتی عظیم از آن او شده بود و بنظر می آمد هیچ چیز نمی تواند از تسخیر بقیه آسیای میانه به دست او جلوگیری کند .

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ آبان ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۲۵:

  اسکندر وقتی در بستر مرگ افتاد خطاب به اطرافیانش گفت دوست داشتم مانند کمبوجیه در جوانی دنیا را فتح کنم اما افسوس نتوانستم و کشورهایی را که من فتح کردم اندازه ی یک ساتراپ(ایالت) کمبویه نبود.

  [پاسخ]

 139. قارتال باخیش گفته است :

  نقش و جایگاه آتیلا بزرگترین امپراطور ترکان هون حتی میتوان گفت از اسکندر نیز والاتر و بارزتر بوده است ، آتیلا را نیز از معروفترین و مشهورترین شخصیتهای تمام ادوار تاریخی دانسته اند ، عاملی که باعث شده آتیلا علی رغم تبلیغات سوء و گسترده که در موردش صورت گرفته ، از جایگاه بس والائی برخوردار باشد غیر از وجوه شخصیتی و افکار و منش آتیلا در چیز دیگری نمیتوان یافت .

  چگونگی به قدرت رسیدنش را نیز غیر طبیعی و از معجزات خداوند دانسته اند که وس رابرتز در کتاب اسرار فرمانروائی آتیلا در این مورد می نویسد : فرماندهان هون دور آتیلا جمع می شوند و پس از رؤیت خیانت دوآ نسبت به خانواده آتیلا و با کشته شدن بلدا تصمیم به شور و مشورت می گیرد و در صدد آن برمی آیند که چه کسی را فرمانروای خود قرا دهند .

  در این گیرودار کودکی بسوی جمع مشورت کننده می آید و خبر از سوختن شمشیری را در یکی از چادرها به فرماندهان می دهد . فرماندهان و خود آتیلا بدنبال آن کودک بسوی چادری که شمشیر در آن می سوخت ، می شتابند . اما همین که به چادر می رسند ، ناگاه شمشیر از جایش به پرواز درآمده و در دستان آتیلا جای میگیرد و آتیلا برای اینکه دستش نسوزد ، لحظه ای سعی میکند شمشیر را بر زمین بیندازد ولی موفق نمی شود و شمشیر را در دستانش ناخودآگاه می فشارد و آتش و شعله های برخاسته از شمشیر جادوئی خاموش می شود .

  فرماندهان و آتیلا و سایرین با دیدن چنان شمشیر و شرایط خارق العاده ای بر این باور میشوند که آن شمشیر ساخته و پرداخته نیروی غیر طبیعی است و آن شمشیر را شمشیر خداوند و هدیه او به قوم هون می پندارند که می بایست در دستان آتیلا جای می گرفت . فرماندهان دیگر مشورت و جر و بحث را کنار گذاشته و به اتفاق ، رأی به فرماندهی و رهبری آتیلا می دهند .

  با اینکه آتیلا روز به روز به قدرت می رسید و پایه های حاکمیت وی محکم تر میشد ولی او هیچگاه به این قدرت مغرور نشد و نمی شد . گرچه در غرب و سرزمین روم پرورش یافته و زندگی متمدن را لمس کرده بود ، ملی برای اینکه با مردمان سرزمین خود همرنگ و همنوا باشد باز در همان ظروف سفالین و با قاشقهای چوبی غذایش را می خورد . مثل پدرش در یک چادر و بر روی تختی که از چوب درختی ساخته شده بود می نشست .

  هیچگاه برای خود سرا و کاخی نساخت . از اینرو هر کسی در میان قوم او نسبت به وی احترام خاصی قائل میشد . هر زمان وارد چادر شخصی یا خانواده ای میشد ، آن خانواده و اطرافیانش از شادی خودشان را گم میکردند . ورود او به چادرها انگار لطف الهی بود . زن و مرد و کوچک و بزرگ سر راهش ایستاده و هنگام گذر وی لب به مدح و ستایش او باز میکردند . زنان زمانی که از کنارش میگذشتند برایش غذاهای لذیذ و میوه های نوبو هدیه میکردند . آتیلا با اینکه گاهی اشتهای خوردن نداشت ولی هیچگاه دست آنها را برنمی گرداند و لقمه ای از آنها را می خورد .

  همیشه بر روی اسب سیاه خود بنام ویل لام ( در ترکی قدیم به معنای صاعقه ) استوار می نشست و برای رهگذران دست تکان می داد . او نسبت به ملت خود بسیار عادل و در برابر دشمنان شدیداً ستیزه جو بود . او سیستم عدالت اجتماعی خاصی را برقرار ساخته بود . در هیچ کاری عجله و شتاب به خرج نمی داد . او برای هونها هدف ملی ر آموخت که بر اساس آن ملت هون یاد گرفتند برای کسب موقعیت خود و فتح جهان می بایست عاقل ، زیرک ، هشیار و سیاستمدار شوند . او فتح کردن کشورهای آلمان ، اسلاد ، روم و قسطنطنیه ( استانبول ) را از اهداف ملی برشمرد و حاکمیت مطلق آسیا را چون هدف نهائی برای ملتهش آموخت . بدین ترتیب می خواست سیاست و طرح و نقشه ای را که در سرای روم ترسیم کرده بود به اجرا دربیاورد و سرزمینهای جهان را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب تحت سیطره خود درآورد . تاریخ نگاران رمز موفقیت او را در داشتن چشمی بینا و گوشی شنوا و عقلی تیزفهم میدانند .

  فتوحات هونها در دوران حاکمیت آتیلا واقعاً افسانه ای است . آتیلا نقشه هایش را با موفقیت بسیار بالائی کسب کرد . بر اساس تخمین تاریخ نگاران حدود هفتصدهزار سرباز وی که تنها تعداد یک قبیله را تشکیل میدادند توانستند دنیای شرق تا غرب را زیر حاکمیت خود در آورند . نویسندگان مجارستانی بنام آلمان نیبه لونگن ـ لید در رابطه با آتیلا چنین می نویسد : هونها حکمرانی داشتند که از لحاظ هوش و ذکاوت و نیک خواهی همتائی نداشت و اعتلای واقعی را به سرزمین هون بخشید .

  آتیلا هر اندازه نیز وحشی شناسانده شود و او را خونخوارترین چهره تاریخ بشناسانند باز از رومیان باستان وحشی تر نبوده است . زیرا هیچگاه دیده نشد و در تاریخ ذکر نگردیده که آتیلا و سربازانش مثل رومیان انسانها را زنده زنده به جلوی سگها می انداختند و از کشته شدنشان لذت می بردند . به هیچ وجه کسی نمی تواند ادعا کند که آتیلا نیز بسان امپراطوران رومی از جنگاوری و ستیز گلادیاتورها و نهایتاً کشته شدن یکی از آنها لذت برده است . او هر قدر بی رحم و شقی شناسانده شود از ایوان مخوف ، کورتز و پیزار و وحشی تر و بی رحم تر نبوده است . اگر آتیلا وحشی تر باشد و او را چهره مخوف تاریخ بشناسیم . آن زمان آلمانیها ، اسپانیائیها ، بلیزارها ، ژنسریچها را چه باید بنامیم به جنایتی که اروپائیان در طول تاریخ انجام داده اند ، آیا آتیلا کرده است ؟

  ما غربیان به افسانه و شخصیت واقعی آتیلا بسیار غافل و جاهل هستیم و از زاویه بسیار تنگ تری او را مشاهده می کنیم . اما اگر واقع بین باشیم ، از دیدگاههای مختلف او را باید مرد حکومت و سیاست ، شخصی روشن بین ، سخی و ثروتمند و مترحّم به بیگانه و مدافع سرسخت از اهداف ملی شناخت . او به شخصیت و مردانگی و شجاعتی صاحب بود که تزار بزرگ و اسکندر مقدونی آنرا نداشتند . شاید در سالهای آتی نیز بینش و دیدگاه مردم اروپا و آمریکا و دنیا نسبت به آتیلا اصلاح نخواهد شد ، اما آنچه که نباید فراموش شود و نادیده انگاشته گردد ؛ اسرار فرمانروائی او بود که بعد از گذشت سالیان سال هنوز درسهای مدیریت ، سیاست و حکومت داری او می تواند راه گشای بسیاری از رهبران کشورها باشد . از اینرو باید تنگ نظری را کنار گذاشت و آتیلا را به همان صورتی که هست شناخت و از وی درس گرفت . هر چه باشد او حکمران بزرگ هونهای قدرتمند بود .

  همین خصوصیات و روحیه جنگجوئی در مقابل دشمن باعث شده بود که آتیلا به بلای آسمانی و تازیانه خدا معروف گردد ، این خصوصیات و لقب آتیلا یعنی تازیانه خدا در خیلی از منابع و کتب آمده است . آتیلا ملت هون را از شریف ترین ملل بودند از بند اسارت بیگانگان آزاد نمود و به آنها ارزش و اعتبار بخشید . در حال حاضر اکثریت مردم آذربایجان نیز ار ترکان هون می باشند و پیشگوئیهائی نیز در کتب مختلف در مورد آنها در آخر زمان صورت گرفته است بدین صورت که در آخر زمان از سربازان امام زمان علیه السلام خواهند بود ، همچنین پیشگوئی نیز در مورد آتیلا صورت گرفته است که زمان آن مربوط حال حاضر یا بعد از این می باشد . نوستر آداموس چنین می نویسد : مرد هم خونی از آتیلا به زودی قدرت جهانی را بدست خواهد گرفت . سرانجام خیزش یک مرد از آسیای مرکزی و بدست گرفتن قدرت جهانی و فرا رسیدن پادشاه وحشت از آسمان به زمین که شاید فضانوردی از کره ای دیگر باشد و یاری گری او با آن فرد .

  بدین ترتیب طبق گفته های فوق شخصیت آتیلا با شخصیت ذوالقرنین کاملاً مطابقت میکند . اگر اسکندر ذوالقرنین باشد آتیلا نیز چیزی کمتر از ذوالقرنین ندارد و اگر آتیلا ذوالقرنین باشد که به احتمال قوی نیز چنین می تواند باشد تمامی خصوصیات ذوالقرنین را آتیلا در وجود خود طبق شواهد و دلایل و همچنین پسشگوئیها دارا می باشد .

  و اما بعضی از افکار و سخنان آتیلا در زیر به نقل از اسرار فرمانروائی آتیلا ، وس رابرتز آورده میشود که نشان از عظمت فکری و روح بزرگ و بزرگ منشی این شخصیت بزرگ تاریخ است :

  ۱- سعی کنید در جنگها به انسانهای معصوم حمله نکرده و آزاری به آنها نرسانید . در جنگها از عملیات مخفیانه و حملات شبانه بپرهیزید و انسانهای بیگناه و غیرجنگی ( غیر نظامی ) را اسیر نگیرید . اگر در روستا و یا شهری با جنگاوران دشمن روبرو شوید ، حق ندارید به آن شهر آسیبی برسانید و مردمان بیگناه را بکشید ، تنها کافی است برای اینکه آنان را تحت تأثیر قدرت خویش قرار دهید ، عملیات وحشت آوری انجام دهید . اما این را فراموش نکنید که ترساندن بی مورد نیز از احساسات شما به دور است .

  ۲- ملتی که به یک پدر و یا یک نژاد خاصی متکی باشد ، رو به ضعف و اغطاط خواهد گذاشت . اگر روزی انسانها و نژادهای دیگری خواستند به شما بپیوندند ، آنگاه با آغوش باز آنان را پذیرا باشید . زیرا آنان اتحاد انسانی و عقاید و نژاد شما را ترجیح داده اند . در زبان ، حرف و رفتارتان حرمت را فراموش نکنید . عادات خودتان را همیشه تکرار کرده و به دیگران نیز بیاموزید .

  ۳- با اینکه ما انسانها از لحاظ فیزیکی و شکل ظاهری و عقاید با هم دیگر تا حدودی تفاوت داریم ولی هر چه باشد از یک پدیده و جوهره وجودی هستیم و انسان می باشیم . اذا وحدت انسانی و اهداف انسانی میتواند ما در یک خط و مجموعه قرار دهد .

  ۴- او به تمامی انسانها ارزش قائل بود و جنگ با دشمنان را چنین توصیف میکرد که اگر در عضوی از اعضای بدن مرضی باشد و یا غده و سرطانی وجود داشته باشد باید آنرا ریشه کن کرد و از بین برد ، اگر چنین نباشد بتدریج آن مرض انسان را به هلاکت خواهد کشاند .

  ۵- ترانه ها ، آهنگها ، اشعار . سرودها و حتی رقصهایمان فرصتها و تمثیلهائی هستند که هویت و موجودیت و شخصیت ما را نشان میدهند . باید این مسایل آنگونه که هستند باقی بمانند و پاس نگهداشته شوند

  [پاسخ]

  BABAK پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۲۱:۰۰:

  منم بلدم کپی- پیست کنم آی کیو!
  برو تاریخ بخون نه داستان تخیلی.اینایی که گفتی رو در باره ی کوروش میگن نه اون ترکه.

  [پاسخ]

  BABAK پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۲۱:۰۳:

  امیدوارم هر چی که اون بالا هست وحالا یکی میگه الله یکی میگه خدا یکی میگه اهوراوتو بندش رو شفا بده!

  [پاسخ]

  مهرنوش پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۸۹ ۲۱:۱۸:

  باخیش میخای بگی سرت میشه؟مشخصه کتاب خوندی اماحوصله داری ها…….جدی گرفتی ها….اینجا سایت طرفدارای کوروش کبیره..میدون جنگ که نیس..کسی نظر از تو نخواست..

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ مرداد ۲ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۵۸:

  جناب آقای فارتال
  سلام براهل سلام
  شما یه سری کتاب رو معرفی کردین که البته باید بگم گزینش کردین برای اینکه حس نژادپرستی خودتون رو ارضا کنید اما باید یه نکته ای رو مد نظر قرار بدن همه دوستانی که این نظر رو میخونن همه ما انسانیم درست نیست در مورد کسی که خیلی از مردم بهش اعتقاد دارن اینطور صحبت کنیم
  شما توی منابعتون یا از نویسنده های عرب کتاب معرفی کدین یا از تاریخ دانهای غربی که هر دو گروه با کوروش دشمنی دیرینه دارند عربها پس از اشغال ایران به خاطر کمبودهایی که در خودشون داشتند سعی در تخریب چهره ایران باستان کردند و یه نمونه اش هم همینهاییه که نوشتی اصلا از خود نوشته معلومه که دروغه نوشتی مادر طفل اونو انداخته توی جنگل در حالی که پدر بزرگش اونو اصلا بعد از تولد دستور قتلشو داد و اصلا دست مادرش نبود که بندازه بیرون و خیلی چیزهای خنده دار دیگه مثل اینکه واسه شاه شدن لواط داده اگه با لواط دادن کسی شاه میشد خودت اولی توی صف می ایستادی ؟؟؟؟!!!!!!
  من خیلی دوست داشتم یه چند تا درشت بارت کنم اما چه کنم اینجا یه جای عمومیه البته من میتونم یه چیزهایی مشابه همین از آتیلا کپی بکنم اینجا اما واقعا از عزیزان ترک خجالت میکشم اصلا اینو کار درستی نمیدونم و مطمئنم خیلی از ترکهای عزیزی که این متن شما رو خوندن از این کارتون ناراحت شدن
  اما اون چیزایی که این آخر در مورد آتیلا نوشتین به نظرم اینا رو از روی کتیبه کوروش کپی کرده باشین ؟

  هر کاری میکنم نمیتونم یه چند فوش آبدار بهت ندم ارجاع میدم به پاسخ آرمیس

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ آبان ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۵۱:

  اتیلا بی شک بعد از چنگیز خان مغول خونخوار ترین پادشاه کل تاریخ بشریت بوده است در مورد آتیلا به این نکته بسنده میکنم که روش اعدام مجرمان در زمان او به این صورت بود که فرد اعدامی را در داخل گونی کرده سپس با شمشیر و تبر ان را تکه تکه میکردند.

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۲۰:

  پس از مرگ دایی اش روگیلاس حکومت بین اتیلا و برادرش بلدا تقسیم شد اما آتیلا همیشه در فکر نابودی برادرش بود و روزی انقدر برادرش را کتک زد تا مرد و در مورد اتیلا این جمله در بین رومی ها و سلت ها و گل ها و فرانک ها مشهور بود که هر جا سم اسب آتیلا از آن گذشت دیگر علف سبز نخواهد شد.

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۱۸:

  می تونی بری یه وبلاگ ضد کوروش درست کنی نه این که بیای اینجا و این همه فضا اشغال کنی

  [پاسخ]

  نیلوفر پاسخ در تاريخ مهر ۱ام, ۱۳۹۱ ۰۰:۵۸:

  @قارتال باخیش, بهتره دیگه ادامه ندی. خودتو خوب نشون دادی ابله بچه عرب. خاک بر اون کله پوکت. بچه برو درستو بخون فردا دیکته داری تو رو چه به تاریخ و تمدن و بزرگانی مثل کوروش. بی فرهنگ آخه تو که نمیدونی تاریخو با کدوم ت مینویسن چرا تو تاریخ سر فرو میکنی؟ قارتالک بی…

  [پاسخ]

 140. نگار گفته است :

  shadowمن فقط خجالت میکشم از اینهمه توهینی که ما به هم میکنیم از هر دوتون ناراحتم هم اونایی که به ترکا و دیگر عزیزان مملکتمون توهین میکنن هم از شما که به اونا و….
  این جالب نیست ماها همه از هم ایم اما با هم نه

  [پاسخ]

  نگار پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۸۹ ۰۹:۲۸:

  shadowمن فقط خجالت میکشم از اینهمه توهینی که ما به هم میکنیم از هر دوتون ناراحتم هم اونایی که به ترکا و دیگر عزیزان مملکتمون توهین میکنن هم از شما که به اونا و….
  این جالب نیست ماها همه از هم ایم اما با هم نه

  [پاسخ]

 141. پانته ا گفته است :

  امیدوارم فقط این بحث ها باعث اختلاف بین ایرونیا نشه.
  جاوید باشید

  [پاسخ]

 142. الناز گفته است :

  سلام خدمت تمام ایرانیهای گل وخردمندنوروزباستانی راپیشاپیش تبریک میگویم.هرروزتان نوروز نوروزتان پیروز جمله ایست ازحضرت علی (ع)که عید باستانی ایرانیان رادرزمان ولایت وخلافت خود ارج نهاده اندوبرخلاف تمام اعراب وحشی آن زمان که ایرانیان رابی ارزش میدانستندعلی (ع)ایرانیان راازنژادبرترمیدانستندواحترام خاصی به ایرانیان قائل بودند.ماباید به آریایی بودن خوددرتمام دنیا ببالیم،چراکه تمدن ۲۶ قرنه داریم.که درهیچ جای دنیا وهیچ قومی اینچنین نیستندالبته مامسلمانیم ودرقرآن کریم آمده است :تمام انسانها ازهرنژادوازهرزبان کسی درنزد من عزیز است که باتقواترین شما باشد.پس ما نباید خودرابرتربدانیم فقط به خاطرتمدن۲۶ قرنه خودافتخار میکنیم تادشمنان ایران زمین که مردمی بی تمدن وتازه تشکیل یافته نتوانند چشم طمع به این سرزمین زیبا نداشته باشندچراکه اگر کوروش بزرگ نیزالان بودندهمین روش رابرمیگزیدند.درووووووووووووودبرکوروش بزرگ.

  [پاسخ]

 143. yaseer naroei گفته است :
 144. حاتم زارعی گفته است :

  کاشکی یه کوروش دیگه ای تو ایرانمان یا تو جهان می بود تا دنیای خیلی بهتر ی داشتیم.

  [پاسخ]

 145. محمد گفته است :

  کورش در قلب من و همیشه کنار من است. مثل همیشه به ایرانی بودنم افتخار میکنم۰ ایرانی باشیم و ایرانی فکر کنیم

  [پاسخ]

 146. samad گفته است :

  بنام انسانیت لطفا به دین – ملیت – زبان … هیچکسی توهین نکنیم

  [پاسخ]

 147. mahnaz گفته است :

  زادگاه و تاریخ تولد هیچکس در هیچ نقشه و تقویمی نیست چرا که آدمها هر لحظه در طپش قلب کسانی که دوستشان دارند متولد میشوند … (کوروش بزرگ)

  [پاسخ]

 148. محمد گفته است :

  واقعا براتون متاسفام اگر کوروش رو میشناختید این بحثهارو نمیکردید زنده باد یاد پدر حقوق بشر کوروش کبیر

  [پاسخ]

 149. اندی گفته است :

  دست هایی که کمک میکنند مقدس ترند از لب هایی که دعا میکنند. (کوروش)

  [پاسخ]

 150. farnaz گفته است :

  واقعا متاسفم برای شما !مثلا با دلیلو مدرک وارد شدین و این حرفارو زدین در حالی که کاملا با کوروش کبیر و طرفدارانش دشمنی دارید!!!!!!!!و مطلب چنین است که مطالب مخالفان کوروش را میخواهید به همه تفهیم کنید!!!!!و طرفداران کوروش هم برای خود سند و مدر ک برای رد این نظرات دارند!!!!!!!!!کلا همه نظرییات در زمینه های مختلف موافق و مخالف دارد !!!!!!!!!ولی انسان باید بر خود و عقاید خود کنترل داشته باشد وبا بی احترمی به این بزرگی !!!!!!!!شخصیت خود رو خراب نکند!!!!!!تو همه ادیان (اصول زندگی و آدمیت)آمده که به عقاید هم احترام بزارید !مدرک مخالفانو جمع کردن و آوردن تو سایت که کاری نداره!!!مهم چیزای دیگس!!!!!!!!!!!!!!!کار خیلی خیلی حقیرانه ای بود!!!قصد بی احترامی هم ندارم ولی این عمل انجام شده واقعا……………..!

  [پاسخ]

  rasool k k k.love koorosh پاسخ در تاريخ فروردین ۹ام, ۱۳۹۰ ۲۲:۳۵:

  افرین برفرناز خانوم من هم بانظرشماموافقم انسان نبایدبه عقایددیگران بی احترامی و توهین کنه بایدبامنطق وبدون تعصبی کورراجع به شخصیتهای بزرگ حرف بزنه.مادرحدی نیستیم که بخوایم درموردمحمد(ص)وکوروش(ع)حرفی بزنیم چه برسه به توهین که کارادمای ناتوانه.r k k

  [پاسخ]

 151. حسام مهرپور گفته است :

  متچکرم از زحمات مسئولین این سایت و همه کسانی که سعی کردند نظرات مفیدی ارائه نمایند ولی بعضی از دوستان بهتر بود افکار ناسیونالیستی خود را بیان نمی کردند چون این چیزها به انسان شخصیت نمی دهد و فقط رفتار خود شخص است و هرکسی که اصول انسانی را رعایت کند از هر جغرافیا و نژادی باشد مورد پسند است ولی اگر رعایت نکند حتی ایرانی اصل آریا هم باشد مورد پسند نیست و من به کوروش به خاطر این افتخار می کنم که او هم مانند ما انسان است و اانسانی بوده که ارزش انسانیت را دانسته .
  manager.1986@yahoo.com
  خدا نگهدار

  [پاسخ]

 152. مهدی گفته است :

  این شعر رو برای دوستان عرب دوست از حکیم ابوالقاسم فردوسی:

  عرب هر که باشد به من دشمن است
  کژ اندیش وبد خوی و اهریمن است
  ز شیر شتر خوردن وسوسمار
  عرب را به جایی رسیده است کار
  که فر کیانی کند آرزو
  تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

  [پاسخ]

  نگار پاسخ در تاريخ فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۰ ۱۸:۴۰:

  دروووووووووووووووود مهدی عالی بود

  [پاسخ]

 153. مهدی گفته است :

  majid جان خواهش می کنم اگه شعر درباره داریوش بزرگ داری برام ایمیل کن. ممنون.
  mahdi.paykari@yahoo.com

  [پاسخ]

 154. hadi گفته است :

  majid جان خواهش می کنم اگه شعر درباره داریوش بزرگ داری برام ایمیل کن. ممنون.
  hadi.paykari@yahoo.com

  [پاسخ]

 155. صدف گفته است :

  سلام قشنگ بود ممنون از شما به من هم یه سری بزنین و حتما نظر بدین

  [پاسخ]

 156. آستیاک گفته است :

  با سلام
  حتما می دونید که استیاک کیه
  اگه نمیدونید می گم
  آستیاک اخرین پادشاه امپراتوری ماد بود که در بعضی از کتابها او را ضحاک معرفی کرده اند
  آستیاک حامی بزرگ زرتشت بود
  و حالا کوروش کبیر که بود
  کوروش نوه دختری استیاک بود کمبوجیه رهبر سیاسی و دینی قوم پاسارگاد که با دختر دوم استیاک به نام ماندانا ازدواج کرد و حاصل این ازدواج کوروش بود
  کوروش توسط خیانت هارپارک که یکی از فرماندهان ماد بود آستیاک را کشت و توانست امپراتوری ماد را تابع خود سازد
  پس از ان کوروش سپیتامه که نام اصلی زرتشت می باشد را کشت و با همسر وی به نام آمی تیدا دختر بزرگ آستیاک که همان خاله خود بود ازدواج کرد
  و در آخر مرگ کوروش
  کوروش در نزدیکی رود اراکس که همان اراز یا ارس کنونی می باشد در جنگ با ماساژت ها توسط ملکه توموریس کشته شد
  و اما ذوالقرنین
  ذوالقرنین کسیست که سد اهنی یا دیوار اهنی را ساخته و که این دیوار هم اکنون در اذربایجان شمالی قرار دارد و حال انکه کوروش هیچ وقت نتوانست یه ان اراضی دست پیدا کند
  پس این شاه خونخوار هیچ وقت نمی تواند نزد خداوند انسان خوبی قلمداد شود کسی که پیامبر خدا را می کشد با محارم خود ازدواج کند چگونه نزد خدا انسان خوبی خوانده می شود

  [پاسخ]

  سیاوش پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۰۱:

  بزرگ ترین آرزوی من در حال حاضر این است که تک تک رگها و اعضای درونی بدن تورا از بدن کثیفت بیرون بکشم و پیکر متعفن تورا از درختی (البته خشک) آویزان کنم تا کرکسها و لاشخورها تو را بدرند و سپس باقیمانده تورا در آتش بسوزانم تا شاید خاک این سرزمین که کورش بزرگ روزی بر آن قدم میگذاشته از وجود چرکین تو پاک شود . امیدوارم روزی از همین روز ها از خاک ایران محو شوی . و اگر یک واژه از چرندیات کثیفت راست بود این آرزو را نمیکردم …

  [پاسخ]

  نگار پاسخ در تاريخ فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۰ ۱۸:۳۰:

  الان شما خدایی؟همون ضحاک اسم خوبیه واست رها کن این مرد بزرگ و تو کسی نیستی که کوروش کبیرو زیر سوال ببری ننگ به پیامبرت که ی هوسباز بوده ۴۰تاصیغه ۴تا عقدی فقط دروبر این چیزا بوده اینه آدم بزرگ و اصیل شما اینه کسیکه پیامبرته
  ی آدم هوسباز عرب نه ی ایرانی از ماست که بر ماست
  همین واست کفایت میکنه علم پیامبرت تو هرزگی بوده نه دستاوردی داشته نه شعورو بینش و سواد مثل…………

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۴۵:

  نگار خانم واسه ادعایی که داری سند ومدرک هم میتونی رو کنی تویی که دم از کورش میزنی و به اصطلاح خودتون کورش پرستی و یه فبهر انداختی گردنت ؛ کورش که به قول شما مرد صالحی بود به حقوق دیگران احترام میذاشت و به کسی توهین نمیکرد به جای توهین و تشر یه کمی منطقی فکر کن و این مطلبو خوندی جواب بده منتظرتم

  [پاسخ]

  نگار پاسخ در تاريخ مرداد ۴ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۵۰:

  درود بر شما،ابتدا اینکه فبهر نه فروهر آقا حتا این اسمو بلد نیستین هجی کنید مگه ایرانی نیستین؟انقدر به اعراب چسبیدین که ایران و زبانمون یادتون رفته بله سند دارم،چه دستاوردی داشتن؟اینکه آب و با این دست بریز رو اون دست؟چند تا انیشتین و ابوریحان دارن عربا؟منکه به عدالت خدا معتقدم نمیتونم باور کنم تو چیزی که شماها بهش میگین کاملترین دین بگه ۴تا مرد ۱ زن ی کم فکر کنید لطفا تمام نگون بختی ما از ناآگاهیه از ی آخوند پرسیدم چرا ی مرد ۴ تا زن گفت برای گسترش نسل پیغمبر برای اینکه تضمینی باشه برای اسلام پیروان زیادش خب بخوام اینو قبول کنم باید بپرسم چرا اسلام انقدر جذابیت نداره که به خاطر جمعیتش باید بمونه؟چرا مسیح ترسی نداشت و دینش بیش از اسلام گسترش داره در جهان؟چرا خدای عادل نگفت ۱ آدم ۴تا حوا؟چرا؟چون خدا در حد کلمه عادل نیست به معنای واقعی کلمه عدله چون انسانها از ارزشی برابر نزدش برخوردارند چون چیزی که باید بمونه نیاز به داد و هوار نداره نیاز به حقیقت داره و با فکر انسان جز به اون حقیقت نمیرسه،اسلام این دین کامل تنها دینیه که با شمشیر مردم رو نوازش و دعوت کرد لطفا فقط قرآنتونو بخونید ببینید چند بار نوشته قتلوا،بدون تعصب جواب بدین فکر کنید و منطق برام بیارید تا قبول کنم،با سپاس

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۷ام, ۱۳۹۰ ۰۲:۱۳:

  سلام
  در پاسخ به شما و نظرتون راجع به اسلام ؛ این مطلب را در مورد کوروش بزرگ حتما بخوانید :

  ۱- شما اسلام را دین کثیف و ننگین و پیامبرش را به خاطر داشتن چند
  همسر انسان هوسبازی میدانید در صورتی که لازمه و ارکان حکومت
  استبدادی و شاهانه یا به قول شما ملوکانه کوروش کبیر « با احترام فراوان » داشتن حرمسرا و اندرونی با زیبا رویانی که معلوم نبود از کدامین جنگ و کشتار به اسارت گرفته شده اند و به نکاح بزرگ مرد تاریخ ایران زمین در آمده اند؛ بود ] چون تاریخ به ما نشان داده اکثر پادشاهان بی کفایت ایران بعد از به قدرت رسیدن اولین کاری که میکردن درست کردن حرمسرا بود چه برسد به کوروش کبیر که این همه خدمت به این آب و خاک کرده و منم ؛ حال شاید شما به من بگویید چرا به این آزاد مرد تهمت ناروا میزنید اصلا حرف شما درست و کوروش کبیر مردی وفادار بود که تنها یک همسر داشت اما یک درصد هم احتمال دهید که از همسرش بچه دار نمیشد « مصداقش جهانگیر شاه دولو در قهوه تلخ که هر چی زن میگرفت پسردار نمیشد » اون وقت چاره چی بود ؟ امپراطوری که ۲۵ کشور زیر سلطه اش بود به خاطر نداشتن وارث تاج و تخت شاهانه اش که با هزار خون دل ساخته بود از بین میرفت اما یک راه حل وجود داشت و اون هم آوردن پسر بچه ای از بهزیستی و پذیرفتن حضانتش البته با به نام کردن نیمی از سند خانه بود اما متأسفانه آن زمان بهزیستی وجود نداشت تا این کار را انجام بدهد و اندکی از رنج و اندوه تنها غمخوار زندگی اش بکاهد پس ما به این شاه بزرگوار حق میدهیم تا چندین همسر اختیار کند تا تاج و تختش پس از مرگ به تاراج نرود و جانشینی داشته باشد.
  پس نتیجه میگیریم : آیا کوروش کبیر شما هم به خاطر داشتن چندین همسر انسان کثیف و هوسبازی است؟
  شما به استناد حرف ی آخوند اینجوری نتیجه گرفتین

  [پاسخ]

  نگار پاسخ در تاريخ مرداد ۹ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۴۴:

  نخیر آقا به استناد تحقیقاتم حرفاتون بی اساسه اینا رو از کجا آوردین؟

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۰۱:۰۷:

  در پاسخ به نگار خانم

  شما تحقیقات ما را بی پایه و اساس میدونین و فکر میکنین هر چی که خوندین و بهتون گفتن حقیقت محضه ؟
  این تحقیقات را از همون جایی که شما مستندات خودتون را در مورد اسلام گرفتین ؛ پیدا کردم یعنی منطق
  حرمسراهای شاهان هخامنشی ۳۶۹ یا ۳۷۰ بانو داشت که هیچ یک از آنها ۲بار با شاه همخوابه نمیشدند مگر اونهایی که خیلی زیبارو بودند
  ویل دورانت
  البته اگه شما تاریخ ویل دورانت را باور داشته باشید

  نگار پاسخ در تاريخ مهر ۵ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۴۱:

  جالبه به واقع موندم به شما چی بگم لطفا بگید کدوم جلد و کدام بخش تا من هم بخونم هرچیزی رو باور نمیکنم به هر صورت خداوند به ما نیروی تفکر داده اینی که شما میگید رو هیچ جا نخوندم کتابتون امیدوارم به دور از تحریف باشه به هرصورت مشتاقم به خوندنش

  آرشام پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۴۹:

  طبق تاریخ گزنفون کوروش کبیر در طول زندگی خود فقط یک همسر اختیار کرد انهم کاساندان دختر یکی از بزرگان پارس بود.

  negin پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۲۶:

  خانم شما کسی نیستی که پیامبر و زیر سوال ببری تو نمیتونی یک هزارم کار هایی که پیامبر میکردو بکنی من کوروش خیلی دوست دارم ولی پیامبر وخدام بیشتر دوست دارم تو برو اول ببین خودت چی هستی بعد نظر بده

  [پاسخ]

  نگار پاسخ در تاريخ مهر ۵ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۴۷:

  شما؟خانم عرب با شما حرفی ندارم من اینجا با هم وطن های ایرانیم حرف میزنم نه با شما،ادب پیامبریت رو رعایت کن و برو به چادرت و امامت برس شما،نظرت واسم پشیزی ارزش نداره،درضمن به کار خودت یا نه خب باید فضولی کنی اصل دینت فضولیه بی سواد

  [پاسخ]

  اِنی کاظمی پاسخ در تاريخ مهر ۶ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۴۱:

  راستی آیا هر کس عقیده ای متفاوت از عقیده شما داشت باید به او توهین کنید ؟
  مگر توهین چه می تواند باشید آیا جز سخنانی مثل : “اینجا با هم وطن های ایرانیم حرف میزنم” یا “چادرت و امامت برس”.

  پیداست مادامی که این نوع سخن وری ها در جامعه حاکم باشد پیش رفتی حاصل نخواهد شد و چنان که نشده است.

  [پاسخ]

  نگار پاسخ در تاريخ مهر ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۱۲:

  خوبه نظرات بی ادبانه رو بخونید و جواب بدین من حرف بدی نزدم جواب توهین این خانم رو دادم به هرصورت اینجا هم انگار مثل دیگر سایت ها برای موافقان اسلام و ……. ساخته شده نه برای همه خوبه جواب حرف های زشتی که اینجا زده می شه رو بدین به هر صورت اینجا هم ارزونی تمام طرفدارهای هم کیش شما

  اِنی کاظمی پاسخ در تاريخ مهر ۹ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۲۸:

  توجهی به جهت گیری مذهبی نداریم؛

  نگار پاسخ در تاريخ مهر ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۱۷:

  آقای کاظمی فکر می کردم اینجا ی سایت بی طرفه اما متوجه شدم که اینطور نیست من بی ادبی نکردم بلکه بی ادبی اون خانم رو جواب دادم بهتره تمام نظرات سایت رو بخونید و ببینید چقدر توهین و بی ادبی توی سایتتون شده من بی ادبی کردم؟خیلی جالبه به هرصورت این جا هم ارزونی تمام طرفدارهای هم کیش شما

  اِنی کاظمی پاسخ در تاريخ مهر ۹ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۲۷:

  من چند ماهی نبودم و تا وقتی بودم توهین ها رو حذف کرده ام؛ حالا هم چند روزی”ست که آمده ام و دیدم شما توهینی کرده اید و گفتم که این توهین ها شایسته شما نیست و حتی مثالی نیز زدم و درباره اش توضیح دادم؛ باری مکتب و جهت گیری دوستان در این فضا برای ما مهم نیست؛ ما آزادی سخت را محترم می شمریم و در عین حال معتقدیم : توهین و ناسزا به دیگر مکاتب با هیچ مکتبی سر سازگاری ندارد.

  چه بسیار دوستان مذهبی که توهین کرده اند و بی شرمانه سخن گفته اند و من حذف کرده ام؛ چه بسیار دوستان وطن پرستی که توهین کرده اند و من حذف کرده ام. همین الان یکی از دوستان! ۱۵ تا نظر توهین آمیز گذاشته و من حذف کرده ام ببینید :
  “ببین خوب عرعر می کنی میگما یه دو سه تا بار داریم برامون می بریش جو هم بهت میدیم تازه طویله همداریم به جای کاه بهت یونجه میدیم”
  cgjh@yahoo.com
  ۷۸٫۳۹٫۵۰٫۲۱۳
  در پاسخ به قارتال باخیش.

  در هر روی مخالف توهین هستیم.

  negin پاسخ در تاريخ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۴۰:

  درسته تو هم از عرب ها بدت میاد منم اما امام ها و پیامبر ها ادم های دیگه هستن اگه کوروش اینجا بود تو روی تف می کرد میدونی چرا چون کوروش هم یگانه پرست بود.
  فکر میکنی علامه ی دهری.
  از ادم های بی سواد کم تر ازاین انتظار ندارم ادمایی مثل شما ما ایرانی هارو خراب میکنه با توهین کردن به جایی نمیرسینگار خانم

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۳۰:

  نگار جون عزیزم زیاد حرص نخور مهم این که هنوز ادمایی پیدا میشن که پارسی و اریایی بودنشونو حفظ کردن

  [پاسخ]

  negin پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۵۱:

  تو خودت اونجا بودی
  وقتی از کوروش در قران یاد شده پس خونریز نبوده
  تازه اون زمان اسلام نبوده

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ آبان ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۰۵:

  شما فکر میکنی خیلی زرنگی اولش هر چی دلت میخواد مینویسی و اخرشو با تاریخ هرودت تموم میکنی اگه استیاک رو نشناختی میتونی بری همون تاریخ هرودوت یا شاهنامه ی فردوسی رو بخونی. اما در مورد هارپاک باید بدونی طبق تاریخ هرودت استیاک هارپاک رو به مهمانی دعوت میکنه و پسرش رو میکشه و گوشت پسرش رو به عنوان غذا به اون میده .اگه تو جای هارپاک بودی بازم بهش وفادار میموندی؟

  [پاسخ]

  نیلوفر پاسخ در تاريخ مهر ۱ام, ۱۳۹۱ ۰۱:۲۴:

  @آستیاک, من که به جکات نخندیدم دلقک خیره سر. کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. استیاک هم کاملا برازندته چون همه افرادی که تاریخ خوندن میدونن چقدر ستمکار و مغرور بود ولی کوروش پس از شکست دادنش از او گذشت کرد. درضمن بهتره اینقد چرت نگی که خندم نگرفت هیچ چندشمم شد.در ضمن خدمتت عرض کنم که تو خاک پای استر قافله کوروش هم نیستی ابله بیسواد عرب

  [پاسخ]

 157. عباس گفته است :

  سلام.اگه میشه شعرهاتو برام ارسال کن.ممنون
  korush021@yahoo.com

  [پاسخ]

 158. نگار گفته است :

  درود به همه کسی نیست؟

  [پاسخ]

 159. آراد گفته است :

  آستیاک برای تو و اندیشه هایت متاسفم پیشنهاد میکنم بیو گرافی کوروش کبیر را از منبع معتبر بخوان

  [پاسخ]

 160. acronis گفته است :

  آقایان و خانوم ها بیجهت دعوا نکنید اخیرا طبق تحقیقات مهندسان باستان شناس آلمانی و قبل از آن نظام مهندسی کشور; کشف شد که اصلا شخصی به نام کوروش وجود خارجی نداشه است!!!!!!!! تخت جمشید هم یک بنای نیمه کاره است; این خبر را در آینده خواهید شنید . کافی است به گل ها و پله ها و اسفینکس های حجاری نشده و نیمه تمام موجود در سر تا سر این بنا(؟)ی نیمه کاره نگاهی بیاندازید و از طرف دیگر در نظر داشته باشید که وقتی از امپراتوری و تمدن هخامنشیان حرف میزنید که ۴۰ کشور را زیر سلطه داشتند(؟) باید شهرهایی را نام ببرید که از این تمدن باقی مانده مانند امپراتوری رم که در جای جای اروپا آثار شهرنشینی آنان مشهود است ولی از امپراتوری کبیر هخامنشیان(!) یک تخت جمشید مانده که آن هم …
  جالبتر آنکه کتیبه های نقش رستم نه کنده کاری های مربوط به دوران باستان ; بل آثار کنده شده توسط دانشمندان یهودی دانشگاه های اروپا و آمریکا در حدود ۶۰
  سال پیش میباشد!!!!!!!!!!!
  از طرف دیگر حتی اگر این بنای مزحک تمام و کامل هم میبود در مقابل آثار بجا مانده از تمدن های ملل دیگر (از جمله چین ;رم ; قبایل مایا; مصر و حتی تمدن های جنوب شرقی آسیا) به هیج عنوان حرفی برای گفتن نداشت پس لطفا همگی از خواب کوروش و داریوش و امپراتوری بزرگ و ملی گرایی و غرور باستانی و هزار مهمل دیگر
  بیدار شوید و بدانید تنها هویتی که ما فعلا میتوانیم از آن برای خود نام ببریم هویتی است که بعد از ورود اسلام به اعتقادات مردم به آن رسیدیم

  [پاسخ]

  negin پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۵۸:

  فکر نکم تو ایرانی باشی چون خیلی مسخره حرف زدی خیلی خندیدم
  ادم کم اوردنی چه چیزهایی میگه

  [پاسخ]

  Amin ARIANEZHAD پاسخ در تاريخ آبان ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۲۵:

  ببین . تعداد کشتها تو چندین کتاب معتبر با اعداد مختلف یاد شده . حالا کاری نداریم . ولی freemasonها از زمان حضرت سلیمان بودند . اصلا این کلمه که به معنی بنای آزاده به اونایی برمیگرده که توسط سلیمان به اسارت گرفته شدند و مجبور به ساخت تخت پادشاهی برای سلیمان . اما خودشون می گن ما آزاد بودیم و خودمون اینو خواستیم . واقعا ابلهی . در ضمن در باره تو توهین نیست حقیقته . یکی از هزاران دلیل ما واسه دفاع از پادشاهان هخامنشی گفته هزاران مورخان معتبردنیا درباره منشور حقوق بشر که بزرگترین دلیل بر قدمت تمدن ایران بزرگه . در ضمن وقتی آدمای مزدور مثل تو و امثال تو وجود دارن خشایار شاه که جای خود داره . اگه ۴تا خشایار هم بود کم میاورد . خوب اونم آدم بوووود . تا یه جایی دستش میرسید . خدا که نبود . ما ایرانی ها به خدا اعتقاد داریم ولی خدا میدونه که این عربهای سوسمار خور به چی اعتقاد دارند .

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۴۱:

  بر فرض که هخامنشیان وجود نداشته (که داشته!!) پس اشکانیان و ساسانیان و…اینا چی که تو تاریخ ایران رو از بعد اسلام میدونی؟ اصلا بیا بگو ایران ۳۰ساله کشف شده واقای …کشفش کرده!

  [پاسخ]

 161. الناز گفته است :

  درجهان فرمان کـــــــوروش اولین منشوربود

  سربه تعظیمــــــــــــــش فراتربابل وآشوربود

  سینه اسپـــــــــارت راتافلب یونان چاک کرد

  پشت بخت النصرراسـاییده وبرخــــــاک کرد

  مااراسلاف همان خونیم ازهمان ریشه ایم

  پاسدارنام نیـــک پـــــــارس تاهمیشه ایم

  [پاسخ]

 162. کوروش رجبی گفته است :

  [جمله درخورلیاقت کوروش کبیر نمیدانم فقط اسم خودم راکه یک اسم عربی بوده به کوروش تغییر دادم امیدوارم لیاقتش راداشته باشم

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۴۴:

  اکثر ما ایرانیا نامهای عربی داریم ولی میتونیم عوضشون کنیم خود منم اسمم ریحانه س که افسوس می خورم

  [پاسخ]

 163. بهار گفته است :

  سلام دراین وبلاگ خانوماام هستن لطف کنید شخصیتتونو نشون ندید

  [پاسخ]

 164. سمیرا گفته است :

  من موندم اینهمه از کوروش و داریوش و هخامنشیان و ایران بزرگ و افتخاراتو بزرگ مردیاشون میشنوین باز دارین با هم وطنتون دعوا میکنین بجاش تمام هواسو وقتو بزهرین واسه خوندن اینا تا بدونیم چی بودیم و چی شدیم

  [پاسخ]

 165. سمیر سمیرا گفته است :

  درود درود بر شما آقا سیاوش مطمعن باش با خوندن اون اراجیف خون همه به جوش میاد منم باهاتم کمکت میکنم آرزوتو بر آورده کنی

  [پاسخ]

 166. سمانه گفته است :

  درود به همه ی ایرانیان
  دوست عزیز من از دیدگاه شما متوجه شدم که شما یه فرد مذهبی هستید به همین خاطر می خوام چند کتاب معتبر دینی رو بهتون معرفی کنم تا بهتون اثبات بشه که دارین اشتباه می کنین.شما قرآنو قبول دارین درسته؟ طبق آیه ی۷۸ به بعد از سوره ی کهف، کتاب تفسیرالمیزان آیت الله طاطبایی ،تفیسر نمونه ، قصص النبیا ذوالقرنین همون کوروش بزرگ هخامنش ایرانیه.. رود کرا ،فمینیزم ، براندازی برده داری، آزادی ادیان و مسیر لشکر کشی که در قرآن امده این رو ثابت می کنه. شما با این حرفاتون دارین کاری می کنین که افراد دیگه بنا به دیدگاه شما به پیامبرمون توهین کنن. من به هم وطن عزیزمم نگارم توصیه می کنم که بتونه حرفای مخالفو بشنوه و منطقی به اونا جواب بده نه با توهین اگه همه ی مردم می تونستن این رفتارو از خودشون نشون بدنو دمکراسی داشته باشن اوضاع مملکتمون این نبود.

  کوروش تو نخوا ب که ملتت در خواب است
  آرامگهت غرقه به زیر آب است
  این بار نه بیگانه که دشمن خودی است
  صد ننگ به ما که روح تو بی تاب است
  بدرود.

  [پاسخ]

 167. مهدی گفته است :
 168. مهدی گفته است :

  هرگز نخواب کوروش
  دارا جهان ندارد ، سارا زبان ندارد
  بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد
  کارون زچشمه خشکید ، البرزلب فروبست
  حتی دگر دماوند آتشفشان ندارد
  رستم در این هیاهو گرز گران ندارد
  زاینده رودخشکید ، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد
  بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند
  گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد
  نادر زخاک برخیز میهن جوان ندارد !
  دارا کجای کاری ؟
  دزدان سرزمینت بر بیستون نوشتند اینجا خدا ندارد
  هرگز نخواب کوروش ای مهرآریایی
  بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

  [پاسخ]

 169. مسافر تاریخ گفته است :

  درود بر شما
  ولی کوروش بزرگ به اون صورت جان نسپرد یه توهم غیرایرانی بود.
  سپاس

  [پاسخ]

 170. نگار گفته است :

  درود الناز خیلی زیبا بود

  [پاسخ]

 171. behsad گفته است :

  من ازت خوشم میاد چون هدفمون یکیه.
  اگر وقت داشتی به وبلاگ من یه سر بزن

  [پاسخ]

 172. علیرضا گفته است :

  درود بر همه ی ایرانیان کوروش تبار

  مردم بیچاره ماییم که کتیبه ی کوروش خودمون رو به خودمون گوشزد میکنن میکنن(حقوق بشر)……ترک کیه ….برید بابا ایرانی یعنی پارسی تمام…..

  انسان از خاک به وجود اومده درسته؟وطن یعنی خاکی که تو از اون گرفته شدی….هر کس در ایران به دنیا میاد خاکش خاکیه که کوزوش تز اونه و تو اون مدفونه///
  آزاده خانم عرب خره کیه؟؟عررب چیست؟یه موجود اشغال (به جز پیامبر و امامان)که هر چی داره از اون نفته کوفتیشه…..من روزی کاری میکنم که ببینید پارسی چیه….غلط میکننن خلیج عرب؟!!!!!

  من مسلمونم…..اهل یزد…ساکن تهران ….سید نیستم….ایرانیم ایرانی

  یزد و شیراز پارس خراسان و او طرفا پارت همدانو اون طرفا هم ماد…چیزی بره ترک و عرب نمونده….شما خاک وجودتون خاک وجود کوروشه افتخار کنید ……. من مسلمونم ولی میگم میگم اسلام ایران پازسی رو خراب کرد چرا؟یه نگاه به عربا بندازید میفهمید

  [پاسخ]

 173. iran گفته است :

  vaaaaaay

  ki mige german ha aryayi an?

  aryayi faghat irani

  be alane german ha negah nakonid oonha zaman ashk (partha)ye mosht vahshi boodan che berese be koroosh

  doooooooooooooooooooostan dalil shebahte ma be arab ha in nist ..bekhatere eghlime kesghvare………chi migid?khode koroosh ye kilo rish dahste

  eshtebah nakonid

  [پاسخ]

 174. Ali گفته است :

  boro binim

  chert nagoo

  koroosh vojod nadashte??!!boro baba katibeasho babat neveshte ?

  boro bazi hayi ke misazan ro bebin bad harf bezan

  boro alexander total war ro bazi kon

  boro tarikhe yoonano maghdoniye ro bekhon
  boro alexander ro beshenas bad darbareye hakhamaneshiyan harf bezan////

  man bastanshenasam be man chizi nagoo

  banaye takhte jamshid nime kare nist kamele kamel bood ke too hamle ha kharab shod

  sazmane mohandesi keshvar sar pajhooheshgaresh manam

  adress bedam kojas?

  boro obiyalisme habeli ro bekhoon

  boro mifahmi chera hich asari az tamadone hakhamaneshiyan nist…
  avalin emperatory chand meliyati bood ke iran dasht ….

  asari nist chon korosh va shahane hakhamaneshi bad az keshvargoshayi oon keshvar ro be hale khodesh mizasht ba hamoon farmanrav boro bekhon biya monazere

  [پاسخ]

 175. الناز گفته است :

  چو کورش از اهورا یاد می کرد

  زمین از عدل او بیداد می کرد

  شاه شاهان
  از زمانی که جهان چشم جهانی بگشود

  پادشاه همه پادشهان کورش بود

  مردان کهن

  ملک ایران مملو از مردانگیست
  جنگه با ایرانیان دیوانگیست
  دشمنانش دشمن دیرینه اند
  ترک تازی و اجانب ریشه اند
  عدل کورش شاه شاهان جهان
  غرق حیرت می کند پیغمبران
  داریو شش مظهر آبادیست
  شاه شاهان جهان ایرانیست
  آریو برزن نماد غیرت است
  سمبل آزادی این ملت است
  مهردادش دشمن یونانیان
  سر بلند از نام او ایرانیان
  یزد گردش دشمن هر تازی است
  جنگ او با تازیان تاریخی است
  فاتح و دشمن ستیزش سورناست
  دشمن هر نانجیبش سورناست
  چون خشایارش دگر دنیا ندید
  خاک یونان ضرب شسش را چشید

  در پناه آن یگانه بی همتا همیشه عاشق باشید و دلشاد

  ممنون نگار

  [پاسخ]

 176. Babak گفته است :

  خیلی خوشحال و متعجبم که این مطلب به اصطلاح هنوز زنده است. من هر از گاهی به این پست سر میزنم و نظرات رو میخونم و گاهی هم نظر میدم.امید وار کننده است که کسانی امثال نگارو .. هستن.البته من یادمه اون اوایل(۶ ماه پیش) کامنت ها با تفکر بیشتری داده میشد.نمی دونم بین صفحات کامنت ها چطور میشه جابجا شد…در هر صورت،خوبه که جائی برای بحث آزاد باشه به شرط اینکه به دیدگاه های هم احترام بگذاریم(بحث نژآد پرستی که دیگه بابا منسوخ شده) و به منابعی درست ارجاع بدیم!
  بدرود

  [پاسخ]

 177. Babak گفته است :

  اگه مطلب خاصی در اختیار شما باستان شناس محترم هست خوشحال میشم استفاده کنم.
  babakba17@yahoo.com

  [پاسخ]

 178. مهرنوش گفته است :

  خیلی قشنگ بود واقعا دوست داشتم

  [پاسخ]

 179. الناز گفته است :

  «الکس جووی» کارگردان جوان بریتانیائی قصد دارد فیلمی درباره کورش کبیر بنیانگذار سلسله هخامنشی که قلمرو حکومتش از هند تا آسیای صغیر و دریای مدیترانه گسترده بود، بسازد.
  به گزارش بی.بی.سی، ساخت این فیلم از پائیز امسال آغاز می شود، و فیلمبرداری آن مدت پنج ماه به طول خواهد انجامید. بودجه ای که برای ساخت این فیلم در نظر گرفته شده است چیزی معادل ۸۰ میلیون دلار خواهد بود، که با این حساب پرخرج ترین فیلم تاریخ سینمای بریتانیا محسوب می شود. ولی «جووی» کارگردان ۳۲ ساله فیلم، اعتقاد دارد چنین بودجه ای برای ساخت یک فیلم تاریخی بسیار اندک است.
  داستان فیلم به این صورت آغاز می شود که پیشگویان به پادشاهی اطلاعی می دهند که نوه اش در آینده علیه او طغیان خواهد کرد و سلطنت او را از بین خواهد برد. به همین دلیل پادشاه دستور قتل او را می دهد. ولی والدین پسر، او را فرار می دهند. او در بیابان به چوپانی مشغول می شود. تا اینکه در جوانی علیه پدربزرگش قیام می کند. این فیلم در کشور پاکستان فیلمبرداری می شود.
  در ساخت این پروژه عظیم صدها بازیگر و هزاران سیاهی لشگر شرکت خواهند داشت. هنوز برای بازی در نقش کورش بازیگری انتخاب نشده است ولی به گفته «جووی» برای این نقش بازیگر مشهوری انتخاب خواهد شد.
  به یقین می توان گفت در میان شخصیت های ایرانی پیش از اسلام، پس از زردشت، کورش شناخته شده ترین ایشان در بین غربی ها است.
  بیشتر اطلاعات راجع به این شخصیت تاریخی که در میان غربی ها به بشردوستی و نیکوکاری شهره است، نشأت گرفته از دو منبع معتبر یعنی کتاب مقدس و تاریخ هرودوت است که در قرن پنجم پیش از میلاد مسیح نوشته شده است. از کورش به عنوان اولین کسی که در تاریخ قوانینی برای حقوق بشر وضع کرده است نام برده می شود.
  کورش به عنوان اولین پادشاه پارس، بعد از شکست مادها، سلسله هخامنشیان را بنیاد نهاد.
  طبق روایاتی که در کتاب عهد عتیق آمده است، کوروش به کمک خداوند، بابل را فتح و یهودیان آنجا را که در اسارت هستند آزاد می کند و به آنها اجازه می دهد دوباره به بیت المقدس بازگردند.
  این برای نخستین بار است که درباره یک شخصیت ایرانی فیلمی به این عظمت ساخت می شود. البته این گمان می رود که باتوجه به اعتبار و محبوبیتی که کوروش در نزد یهودیان دارد، شخصیت آسمانی و مقدس او بر شخصیت تاریخی او چیره شود و شاید همین موضوع عاملی است که تهیه کنندگان این فیلم را ترغیب کرده است که دست به ساخت فیلمی با چنین هزینه هنگفتی بزنند.
  در قرآن هم از شخصیتی به نام «ذوالقرنین» نام برده شده است.
  بعضی مفسرین اعتقاد دارند منظور قرآن از ذوالقرنین اسکندر مقدونی است. ولی عده ای با تطبیق برخی از آیاتی که درباره ذوالقرنین نازل شده و سرگذشت کوروش یقین دارند مقصود خداوند از ذوالقرنین کسی به جز کوروش نبوده است. به هر حال از ذوالقرنین در قرآن به عنوان شخصیتی دادگستر و بشردوست یاد شده است.
  انتظار می رود، در ساخت فیلم زندگی کوروش، عوامل تماشاگرپسند و قهرمان پرورانه اعمال شود. جووی کارگردان ۳۲ ساله فیلم در نظر دارد صحنه های نبرد این فیلم را با نیم نگاهی به فیلم هایی چون ارباب حلقه ها، دو برج و لورنس عربستان بسازد.

  [پاسخ]

  اِنی کاظمی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۴۲:

  ممنونم الناز که خبر رسانی کردی.
  سپاس

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۱۱:

  بازو خودت

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۴۹:

  دروووووووووود بر تو الناز جوووووووووووووووووووووووووووووووووووون

  [پاسخ]

 180. نگار گفته است :

  درود بهتاش نظرتو دوست دارم

  [پاسخ]

 181. نگار گفته است :

  ناراحتم که در انتخاب کلماتتون هم عربی رو ترجیح دادین.افضل تر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 182. سارا گفته است :

  ببین دخترم شما اول برو یاد بگیر که تعریف کردن از یه نفر به معنی بد بودن دیگران نیست.وقتی میگیم کوروش خوبه یعنی اون خوبه.کی گفت بقیه بدن؟ بعدشم کوروش اونقد بزرگ هست که نیاز به دفاع امثال ماها نداشته باشه.در ضمن حضرت محمد(ص) به جز دید مذهبی از دید تاریخی هم آدم بزرگیه و همه آدمایی که از حقیقت چیزی سرشون میشه اینو میفهمن.ولی به این نکته دقت داشته باش که کوروش کبیر چقدر قبل تر از اسلام بوده ولی مسلمون واقعی بوده.آدمایی مثل تیور هم تمام هوششون رو روی راههای بهتر کشتن و زجر دادن مردم و… گذاشتن.ولی چنین آدمایی هم که مثل تیمور با بوی خون بزرگ شدن بادیدن فرهنگ ایرانی ها تحت تاثیر قرار گرفتن..

  [پاسخ]

 183. سارا گفته است :

  این واسه اون نظرای بالایی

  [پاسخ]

 184. نگار گفته است :

  لطفن بخونین بعد ی جواب مرتبط بدین جواب هم ندارین سکوت خوبه

  [پاسخ]

 185. shadi71.ir گفته است :

  سلام دوست گلم.
  من با اجازه ت مطلب رو توی سایتم کپی کردم.
  خیلی مطلب جالبی بود.

  [پاسخ]

 186. shadi71.ir گفته است :

  سری به ما بزن و نظرتو بهم بگو.

  [پاسخ]

 187. کوروش گفته است :

  واقعا مرگ بر همشون و درود بر زرتشت پاک

  [پاسخ]

 188. m,r,… گفته است :
 189. عرفان گفته است :

  * پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، خیابان کوروش کبیر تهران به «خیابان شریعتی» تغییر نام یافت.
  * پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، محله کورش اهواز به «کوی ملت» تغییر نام یافت.

  در دیگر نقاط جهان

  * خیابان کورش نام یکی از خیابان‌های مرکزی شهر اورشلیم، پایتخت کشور اسرائیل است.[۳۸]
  * خیابان کورش نام یکی از خیابان‌های مرکزی شهر لندن، پایتخت کشور انگلستان است.
  افسووس

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ تیر ۲۱ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۲۸:

  واقا اشک توی چشمام جمع شد از حرفت وای بر ما پس سترتان که این گونه کورش را حقیر پنداشته ایم

  [پاسخ]

 190. نگار گفته است :

  خیلی ماهییییییییییییییییییییی فریده جون

  [پاسخ]

 191. مجی گفته است :
 192. داوود-سرباز کوروش گفته است :
 193. ارشك گفته است :

  اون زمون هم ی کوروش بودو ی داریوش
  دیگه مابقی ر ت ت
  میتونید بگید چرا بعضی شاهان هخامنشی با خواهر خودشون ازدواج میکردنند
  ممنون میشم ج بدید ک نمیدید

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۵۶:

  دقیقا بگو کدام شاه (با مدرک) تا ما هم جواب بدیم

  [پاسخ]

 194. محمد گفته است :

  قوم عرب هم انسانند ما نیز انسانیم در زمان حکومت امام علی ع خواهر امام با کنیزش که یک عجم بود برای گرفتن سهم خود از بیت المال به نزد حضرت رفتند حضرت به هردو سهم برابری دادند خواهر حضرت اعتراض نمودند که من عربم و آزادم و خواهر شما هستم با یک کنیز ، عجم باید به یک اندازه سهم ببرم امام فرمود در هیچ جای کتاب خدا ندیدم که عرب را بر عجم برتری باشد .نزد خدا ملاک برتری تقواست (پس عجم نیز برتری بر عرب ندارد مگر به تقوا )

  [پاسخ]

  عليرضا پاسخ در تاريخ مهر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۲۲:

  والا ماهم قبول داریم اینا ولی علی واهل بیت وپیامبر خدارا نه عمر …بی پدر مادرا که معلوم نیست عمش مادرشه یا خالش
  بچه ها اگه به عرب چیزی میگن به خاطر طرز تحمیل دینشون به ایرانه شما میگین کنیز ایرانی
  چرا ایرانی باید کنیز عرب بشه؟پدرش کنیز بوده یا مادرش؟
  همین امثال عربها بودن که کلی از دخترهای ایران را به کنیزی بردن

  [پاسخ]

 195. محمد گفته است :

  شما بهتر از دین خودتون صحبت کنید برای اطلاعتون عرض کنم که جنگ بدر یه جنگ بوده بین مکه و مدینه که جمعا هزار نفر توش از هردو طرف بودن تقریبا ۳۱۳ مسلمان و ۷۰۰ کافر و مسلمونها پیروز شدن اما در مورد جنگ با ایران درسته اونها هم یه عده بودن که همینطور که شما ناسیونالیست هستین اونها هم همینطور بودن زمان عمر بوده که به ایران حمله کردن بعضی از اونها به عرب بودن خودشون افتخار میکردن و ظلمهای زیادی به مملکت ما کردن ولی این دلیلی بر این نمیشه که بگیم هر کس عربه بده توی همون جنگ با یک سخنرانی سلمان ۳۰۰۰ نفر از لشکر ایران جدا شدن دلیلش چی بود ؟ پادشاهان بد ، قوانین سخت و… ایران به هر حال یه امپراطوری در حال موت بود البته منم میگم که ظلمهای زیادی کردن ولی نباید به خاطر ظلمی که در یک دوره از تاریخ یه عده ای انجام دادن چشم روی حقایقی که میتونه مارو نجات بده ببندیم حقایقی مثل امام علی ع یا پیامبر ص و بقیه ائمه

  [پاسخ]

 196. محمد گفته است :

  بابا دعوا سر فارس و عربه ترکها هم میپرن وسط کی به شما کار داره شما خوب شما مفید شما قوی اصلا شما …..

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۵۷:

  درسته که ما ترکیم و خیلی هم افتخار میکنیم به ترک بودنمون ولی ایرانی هم هستیم وخود شما هم امکان نداره که یه پارس اصیل باشید و حتما یه نژاد ترکی یا لری یا کردی و…حتی عربی داری که امیدوارم اخریه نباشه

  [پاسخ]

 197. مهناز گفته است :

  زنده بادایران من به ایران وایرانی بودم افتخارمیکنم عاشق کوروشم ومتاسفم برای کسانی که اصالت خودشونوفراموش کردنداگرکوروش نبودایرانی هم وجودنداشت ممنون اززحماتتون

  [پاسخ]

 198. علي گفته است :

  کوروش پدرم تو جد مایی

  درتاریخ تو دست نشانی

  گویند که مفسران تو هستی

  ذو القرنین پیامبر الهی

  برنام هخامنش گذاشتی

  آخر تو منتی دوباره

  دایر بکرد هخامنشیان

  با نام کوروشی دوباره
  ***** ***** ***** *****
  اگر بد بود شرمنده. چون خودم ساختمش
  (تقدیم به کوروش کبیر)

  [پاسخ]

 199. مسعود گفته است :

  باىد به ایرانى بودنمون افتخار کنیم نه به مسلمون بودنمون.کوروش کبیر هم به اندیشه نیک ،کفتار نیک،کردار نیک اعتقاد داشت. به هم احترام بزاریم. ولى خداییش این نظام واسمون جاى احترام نذاشته.به امید اون روزى که ایران ازاد بشه

  [پاسخ]

 200. ايران گفته است :

  عشق است ایران و ایرانی.اگه ایرانی هستی برخیز.برخیز که ایران در حال از بین رفتن است.به هیچ عنوان اصالت خود را نفروشید ای ایرانی.من ایرانی هستم مازنی هستم و به مازنی بودنم افتخار میکنم.

  [پاسخ]

 201. الناز گفته است :

  تو را این دل سراییست خالصانه

  تویی شاه جهانم عاشقانه

  تو با اسب سیاه خود فکندی

  تمام خاک دنیا فاتحانه

  بود تنها یگان دستی به شمشیر

  که گیرد دست دشمن را نشانه

  چه گویم از سپاه و ارتش تو

  که شد تا قلب یونان آن روانه

  اگر مانده کنون این نام ایران

  ببوسد دست شاهش عاجزانه

  منم سرباز تو شاه جهانم

  .به کردارت به پندارت یگانه

  همی گفتار تو گفتار نیک است

  تو دادی درس عدل و عادلانه

  قسم خوردم به نامت آریایی

  تویی حافظ خاکت هر زمانه

  زنم فریاد و گویم نام کوروش

  بود تنها سوار جاودانه

  [پاسخ]

 202. الناز گفته است :

  به انشان همی ملک اکمل داد کردگار

  مالکی گزیده و معطوف بر بندگان

  هروی دلیر ز پارسایان به کورش نام

  هر کرانه ی باختر و خاور نهاد گام

  به تورات که شاه نجات کند از اویاد

  کاین آخری ذوالقرنین کند به او نام

  هخا نام ملکش نهاد ز پیشش کرد منش

  زاین ترکیب،جمله شود دوست منش

  مرز ملک را ز سیحون زسمت شرق

  تا بحر مغرب و احمر ز سمت غرب

  به بابل برد قشومی ز پارس و ز ماد

  اسارت نکرد و بابل ز ورودش شد شاد

  هدیه داد جهان را کتیبه ای خطاب به بشر

  کاین نبشته هست راه عطوفت میان بشر

  تاجش دو شاخ بود پارسا و پر شوکت

  مشرق زمین را نبوده مردی به این صولت

  ز هر مذهب آزاد اند بندگان ملوک

  خود به توحید بودی و خاندنت زاین صنوف

  به پور ویشتاسب بدادی آن ملک پرشکوه

  که الحق شایسته دادی به ملکت جمال فزون

  پرسپولیس ماند به یادگار ز کورش والا

  زملوک مشرق فخر میدهد ایرانزمین مارا

  [پاسخ]

  اِنی کاظمی پاسخ در تاريخ خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۴۲:

  سپاس.

  [پاسخ]

  سمانه پاسخ در تاريخ تیر ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۴:

  درود
  الناز جان میشه شعرتو برام میل کنی اگه متن یا شعر زیبای دیگه ای ام داشتی اگر لطف کنی میل کنی ممنون میشم

  [پاسخ]

  سمانه پاسخ در تاريخ تیر ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۶:

  sama.bi@yahoo.com

  [پاسخ]

 203. amir gherghi گفته است :

  سلام نمی دونم چرا همتون یا با کوروش هستین یا با اسلام بابا من هم ایرانی هستم و دوستار کوروش هم مسلمان هستم وبیرو دین محمد/فقط لعنط بر اسکنر و مغول ها و صدام.

  [پاسخ]

 204. آریان گفته است :

  با سلام خدمت همه ی ایرانیان عزیز من به خودم افتخار می کنم همچین اسمی دارم نه اسم عربی و افتخار می کنم که از نسل کوروش کبیرم. زنده باد ایرانو ایرانی و باید بگم که بدترین آدم ها دروغ گو ترین آدمها و ….. عرب ها و مسلمان ها هستند.

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۰۰:

  درووود بر تو

  [پاسخ]

 205. کوروش گفته است :
 206. کامران گفته است :

  سلام به تو که اصیل ترین آریایی هستی ممنون ازت و ممنون از شانس خودم که این جملات زیبارو خوندم به خودم می بالم که هنوز هم کسی به یاد بزرگ های ما هستن باید فراتر از اون چیزی رفت که اینها میگن ایران من که روزی ۲۵ کشور زیر امپراطوریش بود و همه آرزوی آمدن به این کشوررو داشتن واوج تمدن در آن بود الان عقب مونده و دلیلشم همه می دونیم امیدورام کوروشی بیاد و این اصالت ما رو برگردونه می خواستم بگم اون موقع هم کعبه بود زرتشت هم کعبه داشتن نه مثل کعبه که الان مسلمونا دارن و همه ریا در اون سرازیر شده من کعبه روقبولدارم که مردم آن در آسایش باشن نه اون کعبه ای فقط برای کسای هستش… ای آریایی دوستت دارم هرچند دنیا ما رو دوست ندارد اما ای آریایی می رسد اوج اقتدار و امپراطوری ما زمان نزدیک است کوروش دوستت دارم با اینکه ندیدمت پس دیدار وادی عشق…..

  [پاسخ]

 207. مهدی گفته است :

  به کوروش چه خواهیم گفت اگر سر برآرد ز خاک اگر باز پرسد ز ما چه شد دین زرتشت پاک چه شد ملک ایران زمین کجایند مردان این سرزمین چرا حال ایران زمین ناخوش است چرا دشمنش اینچنین سرکش است چرا ملک تاراج میشود، جوانمرد محتاج میشود بگو کیست این ناپاک مرد که برتخت من اینچنین تکیه کرد

  [پاسخ]

 208. امین گفته است :

  کوروش بزخیز وایرانت را از نو بساز

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ تیر ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۲۸:

  بچه ها من یه ایرانی ام وعاشق کوروش کبیر هستم درحدی که هربار جمله ای ازش می خونم اشک توی چشمام جمع میشه اما این رو هم خوب میدونم اگه این بزرگمرد الان زنده بود چیزی ازما نمیخوااست جز اینکه دربرابر دشمنانمان با همدیگه متحد بشیم چه فارس و چه ترک مهم اینه که همه مون زیر یه پرچم هستیم تورو خدا درک کنید و بفهمید اختلاف بین ماها به نفع دشمنانمان هست چه خوشی بهتر از این برای کوروش که ببینه فرزندانش در برابر دشمنانی مثل امریکای بی شرف یکدل و متحدند؟خواهش میکنم نظراتتون رو بگید برام خیلی مهمه

  [پاسخ]

  محمد علی ناظری پاسخ در تاريخ تیر ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۵۶:

  دشمن ما جهالت ماست نه آمریکای بی شرف !!

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ تیر ۲۴ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۱۱:

  موافقم اما شما میخواید بگید امریکا دشمن ما نیست ؟!!!!!!!!!

  [پاسخ]

  محمد علی ناظری پاسخ در تاريخ تیر ۲۴ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۳۸:

  چرا کشورها تحت استعمار قرار می گرفتند؟؟

  آیا عاملی جز ناآگاهی سراغ دارید؟

  افرادی مثل گاندی و.. با چه عاملی موفق به پیروزی شدند؟

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۵۰:

  درسته اما من حد اقل این رو مطمئن هستم که امریکا صلاح کشورو مردم مارو نمیخواد خیلی هم بدش نمیاد ثروت های خدادادی ما رو مثل نفت وگاز رو به استعمار ببره خیلی که چه عرض کنم اصلا بدش نمیاد به نظر شما همین که داریم توی این سایت به هم بدوبیرا میگیم وبه مردما های کشور خودمون توهین میکنیم از جهالت ما نیست؟

  محمد علی ناظری پاسخ در تاريخ تیر ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۹:۳۱:

  آمریکا قطعا به دنبال منافع ملت خودش می باشد نه ملت ما..

  اما از بد و بیراه های موجود در نظرات ، ما یک از هزار را تایید می کنیم

  متاسفانه فرهنگ بعضی افراد در برخورد با بعضی جملات بر اساس احساسات و عصبانیت دچار چالش شده و عقده های خود را با کلماتی سخیف در این وب سایت بر سر ما و سایرین خالی می کنند.

  هادی پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۲۸:

  بیتای عزیز باهات موافقم ؛ دشمن ما امریکا وصهیونیست وبدتر از همه شیطان پرست هایی « فمنیسم ها و فراماسونرها » هستند که با این تفرقه افکنی خواستار نابودی کشورمون هستن
  منتظر نظراتتون هستم بخصوص شما بیتا

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ تیر ۳۱ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۵۰:

  کاملا باهات موافقم ما چشمامون رو روی همه چی بستیم ونمیخوایم باور کنیم ایران این آب وخاک پارسی باجنگ نرمی که امریکا واسرائیل علیه ما به پاکردن داره ذره ذره هویت خودش رو از دست میده جووناش دارن به سمت بیراهه میرن ومن درعین ناباوری میبینم بعضی از جوونا از ایرانی بودن خودشون ناراحت هستند دوست دارن هرچی سریع تر ازایران برن من واقعا نمیتونم باور کنم بعضی ها هیچ غیرتی روی آب وخاکشون ندارن واقعا ایراد کار از کجاس؟من که فکر نکنم دیگه هیچ وقت کسی مثل کوروش توی این آب وخاک ببینیم.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۰۲:۰۸:

  اگه شما مسلمونید و به خدا و پیامبرش اعتقاد دارید که میدونم هستین و اعتقادتون از من هم بیشتره ؛ به سخنرانی دکتر رافعی نگاهی بیندازید تا بدانید که فراماسون ها چه نقشه های شومی در سر دارند
  تنها به آرم نوشابه خوش طعم کوکا کولا اکتفا میکنم که اگه وارونه اش کنیم کلمه لا محمد لا مکه به وضوح دیده میشه
  در ضمن همه ادیان برای خودشون منجی مانند کوروش دارند در فرقه شیطان پرستی منجی همان دجال یا لوسیفر میباشد و باور کنیم که منجی مسلمانان بهتر و بالاتر از کوروش کبیر است البته با تمام احترامی که واسه کوروش قائلم این حرفو میزنم

  [پاسخ]

  محمد علی ناظری پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۰۷:

  دکتر چی؟ :))

  بیتا پاسخ در تاريخ مرداد ۶ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۲۷:

  آقا هادی من هیچ وقت همچین جسارتی به خودم ندادم که بگم کوروش کبیر از پیامبر اسلام بالاتره کسانی هم که این حرفا رو میزنن مطمئنا همون اسلام زده های ایرانی خودمون هستند که متاسفانه در اثر تعاریف غلط ما از اسلام اینطوری فکر میکنن.

  هادی پاسخ در تاريخ تیر ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۲۸:

  برای ایرانی جماعت متاسفم که بازم باید کوروش از گور بلند شه و ایران را از نو بسازه پس ما چیکاره ایم ؟ مایی که تو این آب وخاک زندگی میکنیم باید ایران عزیز را بسازیم نه کوروش
  یه کم منطقی فکر کنید و درگیر احساسات نشید لطفا
  کوروش هر که بود دیگه نیست و ما نباید با خاطراتش زندگی کنیم ما باید خودمون باشیم و ایران را به جایگاهش برسونیم

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ تیر ۳۱ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۰۲:

  آقا هادی درست میگید که ماباید ایرانمون روبسازیم اما تاریخ رو نمیشه فراموش کرد همین که خاطرات کوروش رو توی ذهنمون نگه داریم خودش کمک میکنه غیرتمون بیشتر به جوش بیاد خیلی وقتا اگه توی این راهی که برای آبادی ایران درپیش گرفتیم یاد بزرگمردانی مثل کوروش داریوش آریوبرزن آرش کمانگیر وخیلی غرور آفرینان دیگه رو توی ذهنمون داشته باشیم میتونه به ما دلگرمی بده البته به شرط اینکه قدمی هم برداریم در غیر این صورت بهتره حتی اسم این بزرگ مردها رو هم نیاریم چون بهمون میخندند که واقعا شماها وارثان این مردان تاریخ هستید ؟!!!اونا واقعا مرد بودن وفقط اسم مرد رو یدک نمیکشیدن

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۰۱:۲۱:

  ناراحت نشید لطفا
  اما همیشه این ثروتمندان و پول دارها بودند که تاریخ را مینوشتند من کتابهایی خوندم ادعاهایی که دوستداران کوروش درموردش دارند را رد میکنه پس با این دو گانگی تاریخی باید چه کرد؟
  من خودم تا حدودی به کوروش بزرگ اعتقاد دارم اما نه در حد جنون ، کسایی را میدیدم که علامت کوروش را به گردن میانداختند سئوال میکردم این دیگر چیست ؟ میگفتند فبهر نشان کوروش کبیر دوباره میپرسیدم خب کوروش دیگر کیست من او را نمیشناسم ، حرفی برای گفتن نداشتند

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ مرداد ۶ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۳۴:

  من میدونم که بعضی ها فقط شعار میدن که طرفدار کوروش کبیر هستند در حالی که هیچ چیز در مورد این بزرگ مرد نمیدونن دوگانگی در تاریخ هم همیشه بوده وهست اما من با تمام وجودم به کورش کبیر اعتقاد دارم ویکی از مهم ترین دلایلم هم اینه که اسم کوروش کبیر در قرآن هم اومده

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۷ام, ۱۳۹۰ ۰۲:۱۹:

  نام کوروش کبیر تو قرآن نیومده فقط تو قرآن اسم ذوالقرنین اومده که هنوزم مشخص نیست ذوالقرنین کیه ما انیدواریم که کوروش ذوالقرنین باشه چون افتخاری واسه ما ایرانیاست

  آریانا پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۰۰:

  فبهر نه فروهر

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۰۳:

  اشتباه شد
  فروهر درسته نه فبهر

 209. آریان گفته است :

  دشمن ما عرب ها و اسلام هست نه آمریکا ذهن بسته های عامی بدبخت

  [پاسخ]

  محمد علی ناظری پاسخ در تاريخ تیر ۲۴ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۵۵:

  از اولین نشانه های اینکه یک شخص دارای ذهنی بسته است، توهین است ، لذا شما دارای چنین ویژگی هستید.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۰۴:۲۳:

  تویی که هیچی از اسلام نمیدونی میگی اسلام دشمن ماشت در صورتی اگه چیزهایی که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش گفته تازگی ها علم داره دلیلش رو پیدا میکنه مثل گوش خوک که فکر نکنم بدونی واسه چی حرامه

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰:

  آقا آریان یکی از سخنان کوروش کبیر این بوده که مردم رو برای انتخاب دینشون آزاد بزارن شما چطور جرأت میکنید به دین اسلام توهین کنید؟ منم قبول دارم با این دینی که اینا از اسلام درست کردن و کردنش تو مخ مردم حق داریم از این دین زده شده باشیم اما این به هیچ وجه دلیل نمیشه که به این دین توهین کنیم خود خدا گفته این دین کامل ترین دینه نکنه شما حرف خدا رو هم قبول ندارید؟ آقا محمد علی راست میگه ما گاهی اقات واقعا مثل ادمای جاهل رفتار میکنیم البته سو تفاهم نشه منظورم شما نیستید کلا گفتم حتی شامل خودم هم میشه

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ تیر ۳۱ام, ۱۳۹۰ ۰۱:۲۷:

  حرفتو قبول ندارم مگه اینا از اسلام چی ساختن؟ اگه یتونی بگی ممنون میشم

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ مرداد ۲ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۳۲:

  قا هادی جوونای این دوره زمونه تنها ذهنیتی که از اسلام دارن اینه که اسلام یه دیینی هست که اونا رو محدود میکنه من خودم از خیلی جوونا شنیدم که میگن اسلام دین عزاداریه حتی خوشحالی هاشون هم مثل عزا میمونه من خودم نیمه شعبان که تلویزیون رو روشن کردم فکر کردم عزاداریه .جوونا به یه خورده نشاط و آزادی نیاز دارن که البته بعضی ها واقعا جنبش رو ندارن.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۶ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۰۲:

  شما میتونین محدودیت را واسن تعریف کنین؟
  به نظر من تمام قانونهای اسلام به نفع خود انسانهاست حالا من ازتون میپرسم چرا نماز میخونیم ؟
  چرا خدا گفته نماز صبح باید اون موقع خونده بشه مگه خدامارو دوست نداره پس چرا نگفت ساعت ۸صبح بخونیم؟
  ما این قانونها را قبول نداریم و میگیم محدودیته در ثورتی که دانشمندان غربی سالهای سال روی نماز خوندن ما مسلمانها تحقیق کردند و به نتیجه رسیدند و ما حالا حرف اونها را باور داریم نه اسلام

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ مرداد ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۴۰:

  آقا هادی عزیز شما لطفا به مثالهایی که زدم توجه کنید من مشکلی با نماز خوندن ندارم من خودم هم نماز میخونم و میدونم فواید نماز خوندن از لحاظ علمی ثابت شده درضمن من اصلا حرفهای غربی ها رو قبول ندارم البته منظورم در زمینه ی علمی نیست!!!!!!!!!!!!!!

  نیلوفر پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۱۷:۱۸:

  @بیتا, مگه ما رو در انتخاب دین آزاد گذاشتن؟!!! بیچاره اونایی که تو این مملکت بخاطر دینشون اعدام شدن!!! یا….!!!

  [پاسخ]

 210. اهورا گفته است :

  چه ساختنهایی که مراسوخت وچه سوختنهایی که مراساخت “اهورای من: مرافهمی عطاکن که ازمقصد سوختنم ساختنی سازم” کورش کبیر. باسپاس ازهمه برادران وخواهران تنی ام

  [پاسخ]

 211. آریان گفته است :

  برو بابا آقای محمد علی چه ربطی داشت حرف و حسابت چیه؟

  [پاسخ]

 212. ایراندوست گفته است :

  ای ابر مرد مشرقی ای کوه ای نگهبان قدسی این خاک کورش یادت جاودان باد پدر ایران زمین

  [پاسخ]

 213. هادی گفته است :

  یه چیزی میگم بهتون بر نخوره ، من واسه کوروش احترام خاصی قائلم اما کوروش چیکار کرد که کوروش شد؟ بجای اینکه کوروش پرست باشیم و سنگشو به سینه بزنیم کاری کنیم که آینده ها هم یه اسطوره داشته باشن نه اینکه تا قیامت فقط به کوروش بنازیم تا حالا شماهایی که اینقدر به آریایی بودنتون تعصب دارید واسه این آب و خاک چیکار کردیم ؟ نه خدائیش بگین منتظر جوابهاتون هستمی

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ تیر ۳۱ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۳۸:

  آقا هادی ما ادعایی نداریم واصلا نگفتیم واسه ایران کاری کردیم فقط میگیم آریایی بودن خودتون رو فراموش نکنید ونزارید تاریخ پر افتخارتون به تاراج ببرن شما درست میگید ایران کشور باتمدنی که متاسفانه ما الان فقط داریم شعار میدیم من یکی که اعتراف میکنم تاحالا اصلا حتی سعی نکردم فقط به یکی از سخنان کوروش کبیر عمل کنم و واقعا جای تاسف داره اما از همین حالا وبا همین سن کمی که دارم قسم میخورم از این به بعد هرکاری ازدستم بر میاد برای سربلندی این آب وخاک پارسی انجام بدم

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۰ ۰۱:۵۳:

  باز هم مشکل اینجاست تفرقه و تفرقه ؛ باز بحث آریایی و اسلام و دین وشرع وسط میاد ، ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم که آریایی هستیم اما به چه قیمتی به قیمت توهین وتشر به اسلام و پیامبرش
  خود من تا چند وقت پیش علاقه ای به تحقیق در مورد تاریخ کشورم نداشتم چون میدانستم به شدت تحریفش کردن اما وقتی با این وب سات آشنا شدم تصمیم به تحقیق گرفتم و کتابهایی را پیدا کردم که واقعا به درد میخوره و آدم را روشن میکنه ؛
  اگه شما هم مایلید در مورد تاری کشورمون چیزهای جدیدی بدونید میتونم این کتابها را دراختیار شما هم قرار بدم تا مطالعه کنید فقط آدرس ایمیلتون را بدین تا کتابها را ایمیل کنم

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ مرداد ۶ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۰۵:

  آقا هادی ما میتونیم هم تاریخمون رو فراموش نکنیم وهم به دینمون احترام بزاریم من با اینکه کوروش کبیر رو به قول شما در حد جنون دوست دارم اما هیچ وقت توی نظراتم کوچکترین توهینی به اسلام نکردم نمیدونم چرا بعضی ها دوست دارن همه چی رو باهم قاطی کنن

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۷ام, ۱۳۹۰ ۰۲:۳۰:

  درود بر شما که حرف دلمو زدی ؛ واقعا چرا بعضی ها افکار نژادپرستانه و ماسونی دارند که خودشون را برتر و بالاتر از همه میدونند؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۷ام, ۱۳۹۰ ۰۲:۴۷:

  بیتا خانم درود بر شما ؛ من هیچوقت نگفتم تاریخمون را فراموش کنیم و بچسبیم به دینمون ؛ نظر من اینه از اینهمه افراط و تفریط پرهیز کنیم ، من به کوروش اعتقاد دارم اما وقتی اکثر طرفداران کوروش را میبینم که ازش بت ساختن و فقط شعار میدن به خودم میگم اگر کوروش بود و حال پیروانش را میدید افسوس نمیخورد؟

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۱۳:

  چیزی از افسوس فراتر

  shimaaa پاسخ در تاريخ مهر ۲۱ام, ۱۳۹۰ ۰۳:۲۵:

  میدونین چرا اخر هر بحثی حرف دین میاد وسط ؟ ! چون دین اینجا ازاد نیست . واقعا چرا ازاد نیست ؟

  [پاسخ]

 214. ایرانی گفته است :

  زنده باد ایران و ایرانی اما اسلام هم باید جایگاه خودشو داشته باشه

  [پاسخ]

 215. کیا گفته است :

  کوروش کبیر همیشه در قلب ما خواهی ماند ودر قلب تخت جمشید

  [پاسخ]

 216. Mahyar Efrit گفته است :
 217. Mahyar Efrit گفته است :
 218. araz گفته است :

  جمع کنین این کوروشو برین یک کمی مطالعه کنین بعدا نظر بدین
  مرسی از قارتال باخشی که واقعا حرفهاش از روی مطالعه است
  یاشاسین

  [پاسخ]

 219. آریان گفته است :

  بابا بیتا خانم همه ی تمدن مارو دارن می گیرن ایرانی بودنمونو دارن می گیرن تمام تندیش ها و مجسمه های ایران باستان رو دارن از بین می برن ای خدا چی بودیم چی شدیم ………

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۱۱:

  اینکه تمدن ما داره از بین میره درسته اما میشه توضیح بدین چه کسی داره این کار رو با ملت ما میکنه؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۰۲:۱۲:

  سلام
  خودمون داریم با باورها و فرهنگهای غلط و نابجا اونو از بین میبریم

  [پاسخ]

 220. آریان گفته است :

  ببخشید منظورم تندیس بود دیگه کم مونده بگن ما زاده این عرب های آشغال و سوسمار خوریم

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۱۵:

  واقا همینمون مونده آخه ایرانی با این تمدن عظیمزاده عرب ها باشه !!!!!!!!!!!کی باور میکنه؟!!!!!!!!

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۱۴:

  آره بیتا خانم تازه اولشه وقتی مردم این همه ذهنشون بسته هست هر چی رو باور می کنن

  [پاسخ]

 221. هادی گفته است :

  آقای ناظری :
  دکتر رافعی پور و سخنرانی اش با محوریت آخرالزمان ؛ فراماسونرها و خروج دجال

  [پاسخ]

  داااش گل پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۴۰:

  دیدمش دااااش خیلی حال کردم باهاش

  [پاسخ]

 222. آریان گفته است :

  ننگ بر آن ملتی که خواب شد شیرو خورشیدش خط اعراب شد شرم بادا بر مردم ایران زمین شاهد ننگ بزرگی اینچنین ابلهی در مسند شاهان شود تخت کوروش منبر شیخان شود

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۱۴:

  احسنت بر شما

  [پاسخ]

 223. آریان گفته است :

  وطن یعنی دویدن در پی نان وطن یعنی کمک کردن به لبنان وطن یعنی عرب را چاق کردن معلم های خود را داغ کردن وطن یعنی صف نون و سف شیر وطن یعنی همش در گیرو در گیر وطن یعنی همین بنزین همین نفت همین نفتی که پای سفره ها رفت وطن یعنی پذیرایی ز افغان وطن یعنی سفر استان به استان وطن یعنی همین آئینه دق وطن یعنی خلایق هر چه لایق

  [پاسخ]

 224. آریان گفته است :

  درد من تنهایی نیست بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداونند می دانند

  [پاسخ]

 225. آریان گفته است :

  به خدا من کافر نیستم زنده باد ایران و ایرانی

  [پاسخ]

 226. هادیi گفته است :
 227. هادی گفته است :

  کسی هست …………………………………..

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۱۶:

  من یه مدت نبودم ولی حالا هستم!!!!!!!!!

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۰۲:۲۳:

  سلام به همه ایرانیها و مسلمونای عزیز
  نماز و روزه هاتون قبول باشه و سر سفره افطار و سحری ما را هم دعا کنید

  به امید روزی که بر همگان قداست شریعت پاک اسلام ثابت بشه البته برمن و خیلی های دیگه « مثه شما» عظمت این دین ثابت شده جون تو همین ماه مبارک نشونه هایی دیدم که به من ثابت شد اسلام تا ابد زنده میمونه و اگه چند تا جوون از سر ناآگاهی بخوان تخریبش کنن هیچوقت نمیتونن چون این دین به راستی حقیقت محضه ؛

  [پاسخ]

 228. هادی گفته است :

  سلام
  کسی از فرزندان کوروش کبیر یا به قول خودتون آریایی اصیل هیت تا یه سئوال بپرسم
  نام دریای مازندران « دریای شمال » چیست ؟

  [پاسخ]

 229. هادی گفته است :

  حرف شما را کاملا قبول دارم اما شما که داعیه وطن پرستی دارین واسه این آب و خاک چکار کردین
  لطفا اینقدر شعارندهید ویه کم عمل کنید
  و بجای توهین به همدیگه احترام نگه دارید

  [پاسخ]

 230. Saba گفته است :

  koroshe kabir ajab smi ajaab heybati
  kheyli ghashang b oud mamnoun hal kardam.

  [پاسخ]

 231. هادی گفته است :

  انگاری کسی پیدا نشد تا جوابمو بده

  [پاسخ]

 232. آریان گفته است :

  آنجا که علم پایان می یابد مذهب آغاز می گردد……..

  [پاسخ]

 233. میهمان گفته است :

  یه سایت جالب برای درآمد فقط با خوندن اس ام اس. اگه با روش کارش آشنا بشید حتما عاشقش می شید. این هم لینکش: http://2oo.ir/link

  [پاسخ]

 234. آریان گفته است :

  مشهورترین مورخین باستان شناسان و خاورشناسان دنیا از او به نام ابر مرد تاریخ جهان یاد کرده اند چرا تا کنون اسمی از او در ایران برده نشده است؟ یا هیچ حرکتی که شایسته او باشد در جهان نشده است؟ آیا ادامه راه این شخصیت بزرگ جهانی نمی تواند راه نجات ما باشد؟ آیا عربیزه شدن ایران ما به همین دلیل نبوده است که نامی از کوروش بزرگ آورده نشود؟

  [پاسخ]

 235. آریان گفته است :

  آیا برای ایرن که کوروش را دارد و خود مهد حقوق بشر جهان بوده است پسندیده است که امروز دنیا ما را به نام مهد تروریست و خشونت و ناقض حقوق بشر خطاب کند؟ کوروش پدر ملتها بزرگ قهرمان آن روزگار سرور آسیا کسی که دشمن او را به نیکی ستایش کرد و او را نمونه یک شهریار والا می دانست امروز کجاست ؟

  [پاسخ]

 236. آریان گفته است :

  کوروش سرداری بزرگ و سرآمد دنیای آن روزگار بود . او اقوام مختلف را مطیع خود کرد او اولین دولت مقتدر و منظم را در جهان پایه ریزی کرد . برای احترام به مردمان کشورهای دیگر معابدشان را بازسازی کرد وی پیرو دین یکتاپرستی مزدیسنا بود ولی به هیچ عنوان دین خود را به ملل تحمیل ننمود. کاری که عرب های آشغال به دین ما کردند

  [پاسخ]

 237. آریان گفته است :

  بدانید او درحد یک پیامبر برای ایران خدمت کرد و ایران یعنی کوروش و کوروش یعنی ایران. راه او راه جوانان آینده ایران است و هیچ شخصیت غربی و عربی نمی تواند برای ما ایرانیان بالاتر از او باشد.

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ مرداد ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۲۴:

  آخ بالا خره یکی هم پیدا شد حرف دل مارو بزنه آقا آریان عزیز شما افسوس نمیخورین که ایران تنها کشوریه که در تقویم رسمیش روزی به نام بزرگداشت کوروش کبیر(۷آبان)نداره ؟واقعا جای تعجب داره کوروش یک ایرانی بود وبرای ایران پدری کرد وحالا حتی روزبزرگداشتش نباید توی تقویم کشورش باشه!!!!۱

  [پاسخ]

  esmaili پاسخ در تاريخ شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۰۴:

  آی گل گفتی ،اینا فقط بلدن……….

  [پاسخ]

 238. کوروش.ایرانی گفته است :

  بنام دوست که هرچه هست از اوست…….

  ۳کلام از کوروش کبیر:

  اگر کلید دری را نداری قفلش نکن.

  اگر دستی را گرفتی رهایاش نکن.

  واگر کسی را دوست نداری خوردش نکن.

  درود به تمام فرزندان نگهبان قدسی این خاک.

  [پاسخ]

  بختیاری پاسخ در تاريخ شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۱۷:

  دوست عزیز این متن رو بفرست برام mr30
  esmaili.hadi69@gmail.com

  [پاسخ]

 239. الناز گفته است :

  دوباره می سازمت وطن! اگر چه با خشت جان خویش— ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خویش— دوباره می بویم از تو گُل، به میل نسل جوان تو— دوباره می شویم از تو خون، به سیل اشک روان خویش— دوباره ، یک روز آشنا، سیاهی از خانه میرود— به شعر خود رنگ می زنم، ز آبی آسمان خویش— اگر چه صد ساله مرده ام، به گور خود خواهم ایستاد— که بردَرَم قلب اهرمن، ز نعره ی آنچنان خویش— کسی که « عظم رمیم» را دوباره انشا کند به لطف— چو کوه می بخشدم شکوه ، به عرصه ی امتحان خویش— اگر چه پیرم ولی هنوز، مجال تعلیم اگر بُوَد،— جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خویش— حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم— که جان شود هر کلام دل، چو برگشایم دهان خویش— هنوز در سینه آتشی، بجاست کز تاب شعله اش— گمان ندارم به کاهشی، ز گرمی دمان خویش— دوباره می بخشی ام توان، اگر چه شعرم به خون نشست— دوباره می سازمت به جان، اگر چه بیش از توان خویش..

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۱۸:

  الناز خانم دیگه ایران با اون همه تمدن عظیم نابود شد خودتو خسته نکن

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۲۰:

  یعنی اینا نابودش کردن واقعا برای خودمون متاسفم

  [پاسخ]

 240. الناز گفته است :

  خشنه تزه اهورا مزدا
  به نام خداوند دانا وتوانا

  روزی بزرگان ایرانی ومریدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند که برای ایران زمین دعای خیر کند وایشان بعد از ایستادن در کنار اتش مقدس اینگونه دعا کردن:

  ***خداوندا اهورا مزدا ای بزرگ آفریننده آفریننده این سرزمین
  بزرگ،سرزمینم ومردمم راازدروغ و دروغگویی به دور بدار***

  بعد از اتمام دعا عده ای در فکرفرو رفتند واز شاه ایران پرسیدند که چرا این گونه دعانمودید؟فرمودند:چه باید می گفتم؟ یکی جواب داد :برای خشکسالی دعا مینمودید؟

  ***کوروش بزرگ فرمودند: برای جلو گیری از خوشکسالی انبارهای اذوقه وغلات می سازیم***

  دیگری اینگونه سوال نمود: برای جلوگیری از هجوم بیگانگان دعا می کردید ؟

  ***ایشان جواب دادند: قوای نظامی را قوی میسازیم واز مرزها دفاع می کنیم***

  گفتند:برای جلوگیری از سیلهای خروشان دعا می کردید ؟

  ***پاسخ دادند: نیرو بسیج میکنیم وسدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می سازیم***

  و همینگونه سوال کردندوبه همین ترتیب جواب شنیدند…

  تا این که یکی پرسید: شاها منظور شما از این گونه دعا چه بود؟!

  ***وکوروش تبسمی نمودند واین گونه جواب دادند :
  من برای هر سوال شما جوابی قانع کننده آوردم ولی اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشد من چگونه از آن باخبر گردم واقدام نمایم؟ پس بیاییم از کسانی شویم که به راست گویی روی آورند ودروغ را از سرزمینمان دور سازیم…که هر عمل زشتی صورت گیرد باعث اولین آن دروغ است***

  گفتار نیک…پندار نیک…کردار نیک

  پاینده ایران سرزمین کهن مهر و تمدن

  [پاسخ]

 241. الناز گفته است :

  من : من زنده به عشق اهورامزدا…من یک سرباز کورش…یک آریاییه وطن پرست…من یک یوتابم…قلب من پذیرای همه صورت هاست…دوست دارتمام انسانهای جهانم… چرا که در قانون انسانیت همه با هم برابر و برادریم… و اینگونه است که جهان زیبا را زیبا تر خواهیم کرد… قلب من چراگاهی است برای غزالان وحشی… و صومعه ای است برای راهبان ترسا… و معبدی است برای بت پرستان… و کعبه ایست برای حاجیان …و آتشکده ایست برای موبدان زرتشتی…قلب من الواح مقدس تورات است… و کتاب آسمانی قرآن…و اوستا…و تمام کتاب های آسمانیه دیگر… دین من عشق است… و نافه ی مرا به هر سوی که اهورامزدا(خدا) بخواهد سوق می دهد… و این است ایمان و مذهب من

  [پاسخ]

 242. هادی گفته است :

  سلام دوستان خوشحال میشم امنت بزارید و مطالب ارزشمندی در مورد کوروش کبیر و سلسله بزرگ هخامنشیان در اختیار دارید واسم ایمیل کنید
  ممنون از لطفتون
  pars.iranzamin@YAHOO.com

  [پاسخ]

 243. هادی گفته است :

  آقای مدیر یه مشکلی هست و من نمیتونم وارد صفحه به روز شده بشم و مطالبی که از این صفحه میاد خیلی قدیمیه و من ناچارم یه نظر بدم تا صفحه بروز شده واسم ظاهر شه
  ممنون

  [پاسخ]

 244. محمد گفته است :

  سلام به همه
  واقعا مطالب زیبایی بود
  من این مطالب رو تو سایتم میگزارم
  http://kurus.ir

  [پاسخ]

 245. محمد گفته است :

  سلام به همه
  من از مطالبتون تو سایتم استفاده می کنم، با اجازه
  http://www.kurus.ir

  [پاسخ]

 246. آریان گفته است :

  وقتی که کوروش گریست!!!!!

  روزی کوروش در حال نیایش با خدا گفت:خدایا به عنوان کسی که عمری
  پربار داشته و جز خدمت به بشر هیچ نکرده از تو خواهشی دارم.آیا میتوانم آن
  را مطرح کنم؟ خدا گفت:البته! _از تو
  میخواهم یک روز،فقط یک روز به من فرصتی دهی تا ایران امروز را بررسی
  کنم.سوگند میخورم که پس از آن هرگز تمنایی از تو نداشته باشم. _چرا چنین چیزی را میخواهی؟به جز این هرچه بخواهی برآورده میکنم، اما این را نخواه. _خواهش
  میکنم.آرزو دارم در سرزمین پهناورم گردش کنم و از نتیجه ی سالها نیکی و
  عدالت گستری لذت ببرم.اگر چنین کنی بسیار سپاسگذار خواهم بود و اگر نه،باز
  هم تو را سپاس فراوان می گویم. خداوند یکی از ملائک خود را
  برای همراهی با کوروش به زمین فرستاد و کوروش را با کالبدی،از پاسارگاد
  بیرون کشید.فرشته در کنار کوروش قرار گرفت.کوروش گفت: ((عجب!اینجا چقدر
  مرطوب است!)) و فرشته تاسف خورد. _میتوانی مرا بین مردم ببری؟میخواهم بدانم نوادگان عزیزم چقدر به یاد من هستند. و
  فرشته چنین کرد.کوروش برای اینکار ذوق و شوق بسیاری داشت اما به زودی
  ناامیدی جای این شوق را گرفت.به جز عده ی اندکی،کسی به یاد او نبود . کوروش بسیار غمگین شد اما گفت:اشکالی ندارد.خوب آنها سرگرم کارهای روزمره ی خودشان هستند. فرشته تاسف خورد. در راه میشنید که مردم چگونه یکدیگر را صدا میزنند:عبدالله!قاسم!… _هرگز پیش از این چنین نام هایی نشنیده بودم!!! فرشته گفت:این اسامی عربی هستند و پس از هجوم اعراب به ایران مرسوم شدند. _اعراب؟!!! _بله.تو
  آنها را نمیشناسی.آخر آن موقع که تو بر سرزمین متمدن و پهناور ایران حکومت
  میکردی،و حتی چندین قرن پس از آن،آنها از اقوام کاملا وحشی بودند. کوروش برافروخت: یعنی میگویی وحشی ها به میهنم هجوم آورده و آن را تصرف کردند؟!پس پادشاهان چه میکردند؟!!! فرشته بسیار تاسف خورد. سکوت مرگباری بین آنها حاکم شده بود. بعد از مدتی کوروش گفت:تو می دانی که من جز ایزد یکتا را نمی پرستیدم.مردم من اکنون پیرو آیینی الهی هستند؟ _در ظاهر بله! کوروش خوشحال شد: خدای را سپاس! چه آیینی؟ _اسلام _چگونه آیینی است؟ _نیک است وکوروش بسیار شاد شد. اما بعد از چندین ساعت معنی در ظاهر بله را فهمید و فهمید که بت های زیادی بر قلبهای مردم حکومت می کند. _نقشه فتوحات ایران را به من نشان می دهی؟ می خواهم بدانم میهنم چقدر وسیع شده. وفرشته چنین کرد. _همین؟!!! کوروش باورش نمی شد. با نا باوری به نقشه می نگریست. _پس بقیه اش کجاست؟ چرا این سرزمین از غرب و شرق و شمال و جنوب کوچک شده است؟!!! و فرشته بسیار زیاد تاسف خورد. _خیلی
  دلم گرفت ، هرگز انتظار چنین وضعی را نداشتم. میخواهم سفر کوتاهی به آنسوی
  مرزها داشته باشم و بگویم ایران من چه بوده شاید این سفر دردم را تسکین
  دهد. فرشته چنین کرد، تازه به مقصد رسیده بودند که با مردی هم کلام شدند.پس از چند دقیقه مرد از کوروش پرسید:راستی شما از کجا می آیید؟ کوروش با لبخندی مغرورانه سرش را بالا گرفت و با افتخار گفت: ایران! لبخند مرد ناگهان محو شد و گفت : اوه خدای من، او یک تروریست متحجّر است! عکس العمل آن مرد ابدا آن چیزی نبود که کوروش انتظار داشت. قلب کوروش شکست. _مرا به آرامگاهم باز گردان. فرشته بغض کرده بود: اما هنوز خیلی چیزها را نشانت نداده ام، وضعیت اقتصادی، فساد، پایمال کردن حقوق بانوان، زندان های سیاسی … کوروش
  رو به آسمان کرد و گفت: خداوندا مرا ببخش که بیهوده بر خواسته ام پافشاری
  کردم، کاش همچنان در خواب و بی خبری به سر می بردم. و فرشته گریست.

  [پاسخ]

 247. آریان گفته است :

  از آن روز این خانه ویرانه شد که نان آورش مرد بیگانه شد……….

  [پاسخ]

 248. آریان گفته است :

  ای خدا ما همه از نسل آریایی ها بودیم حالا یکی می تونه بگه این سید ها چه جوری بین ما هستند ؟ای خدا………………

  [پاسخ]

 249. reza گفته است :

  sghl
  سلام به تمام شما عزیزان-خیلی خوشالم با عزیزانی چون شما آشنا میشم
  و خوشحال تر اینکه بتونم با خانومی با چنین اندیشه ی رفیعی آشنا شم منتظر ایمیلتون هستم

  [پاسخ]

 250. ایرانم ارزوست گفته است :

  با سلام اولا خوب نیست به هم توهین کنیم دوماتوصیه می کنم کتاب شوشستان یا خوزستان نوشته شیخ دزفولی صفحه اخر را بخوانید .وحمله هلاکوخان مغول به شوش را با حمله سربازان اسلام در زمان عمر به شوش را مقایسه کنید .متوجه می شوید هلاکو خان چطور در برابر تمدن ایران زانو می زنه و سربازان اسلام چطور ناموس این مرزو بوم را به سخره می گیرند.البته این موضوع ربطی به اسلام ندارد به نظر طرفداران اسلام درک واقعی از اسلام نداشتند.سوما ایرانی و مسلمان ماندن سخت است.

  [پاسخ]

 251. هادی گفته است :

  سلام به همگی
  من یه مدت نبودم و نمیدونم اینجا چه اتفاقی افتاده اما توی این مدت یه سئوال واسم پیش اومده و هرکسی جوابشو میدونه لطف کنه بگه تا ما هم از این بلاتکلیفی در بیائیم
  سئوالم اینه : حادثه ۱۱ سپتامبر تو چه تاریخی اتفاق افتاده « به ترتیب روز و ماه وسال » و تعداد ساختمانهای برجهای دوقلو چند طبقه بوده است
  با تشکر از همه دوستان ؛ من منتظر جوابهاتون هستم ؛ خواهشی که دارم سریعتر لطف کنید و جواب بدین

  [پاسخ]

  کرتگل پاسخ در تاريخ شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۱۱:

  های جان اینکه ازسولات کنکور هم سخت تره

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۲۳:

  این جا اومدی چت کنی یا درباره کوروش بخونی؟

  [پاسخ]

 252. جواد گفته است :

  کورش پایه گذار تمدن جهان است انسانی با فرهنگ حتی در حکومت کورش همجنس بازان هم امنیت داشته اند حتی خود داریوش با انها ملاقات میکرده و به انها علاقه داشته این یعنی ازادی یعنی فرهنگ

  [پاسخ]

 253. هادي گفته است :
 254. مير گفته است :
 255. آریان گفته است :
 256. هادی گفته است :

  سلام دوستان
  چرا دیگه کسی اینجا نظر نمیده ، من دو تا سئوال پرسیدم اما هیچکسی نبود تا جواب بده ؛ دوباره میپرسم
  حادثه ۱۱ سپتامبر تو چه تاریخی اتفاق افتاد و تعداد طبقات اون ساختمان چند طبقه بود ؟

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ اسفند ۹ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۰۸:

  میدونی چرا کسی جواب نمیده ؟؟؟؟
  چون جواب ابلهان خاموشیست.

  [پاسخ]

 257. emetis گفته است :

  salam majid jan
  منتظر همه متن های قشنگت هستم .
  emetishistory@yahoo.com

  [پاسخ]

 258. هادی گفته است :

  سلام
  ممنون که نظر نمیدین

  [پاسخ]

 259. اسو گفته است :

  سلام
  ممنون از وبلاگ زیباتون درود بر کوروش وکوروشیان.

  [پاسخ]

 260. arsham گفته است :

  کورش پاکترین و کاملترین انسان کل تاریخ است چون تنها کسی است که در همه ی ادیان ستایش شده ونام او در همه ی کتهب های مقدس امده است

  [پاسخ]

 261. arsham گفته است :

  کورش پاکترین و کاملترین انسان کل تاریخ است چون تنها کسی است که در همه ی ادیان ستایش شده ونام او در همه ی کتاب های مقدس امده است

  [پاسخ]

 262. arsham گفته است :

  من عمر خود را در یاری به مردم ونیکی به دیگران سپری کردم و این از همه ی شادی های عالم برایم لذت بخش تر بود.{وصیت نامه ی کوروش کبیر}

  [پاسخ]

 263. reza گفته است :

  ایرانیان کوروش را پدر”و یونانیان او را سرور و قانون‌گذار می‌نامیدند” و به وی به چشم یک فرمانروای آرمانی می‌نگریستند.” یهودیان این پادشاه را، به منزله مسیح پروردگار به شمار می‌آوردند،” ضمن آن‌که بابلیان او را مورد تأیید مردوک می‌دانستند.

  [پاسخ]

 264. علی عزیزی گفته است :

  درود
  انیمیشن سه بعدی کوروش بزرگ تولید می شود

  http://www.aminsf.gigfa.com/

  [پاسخ]

 265. mehdi گفته است :

  دزدود بر کورش کبیر و تمام انسانهای آزاده
  ااادوستان عزیز با پرهیز از تعصبات قومی و دینی در کنار هم در راستای ایجاد ایرانی ازاد و مقتدر قدم بردارید باشد که فرهنگ و اقتدار از دست رفته ایران را برگردانیم

  [پاسخ]

 266. paniz404 گفته است :

  سلام کارت حرف نداره ایول
  ای کاش لااقل یه درس کامل توی درس تاریخ مال زندگی کوروش شه

  [پاسخ]

 267. هادی گفته است :

  زنده باد کوروش وپیروان کوروش

  [پاسخ]

 268. هادی گفته است :
 269. masoumeh گفته است :

  سلام من تازه با این سایت آشنا شدم سایت جالبیه ولی حیف که بعضیا با اینکه ایرانی ان به کوروش بد میگن

  [پاسخ]

  esmaili پاسخ در تاريخ شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۳۰:

  آره، همینطوره ولی خودتو ناراحت نکن

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۰۳:

  اینا اکثرا آدم های عقب افتاده هستن ، مردم ذهن بسته هستن بیشتر از این از اینا انتظار نمیره شما خودتو ناراحت نکن

  [پاسخ]

 270. حامد گفته است :
 271. آریان گفته است :

  کوروش ،پاشو ببین کشور تو راه مهیبیه ، پاشو بنگر که ملت تو خواب عمیقیه ، ببین به دنیا داریم می گیم که ماها برتریم در حالی که ماها همه یه مشت گدا پروریم ،ببین یه جوان از ته دلش بت داره میگه اینجا لواتو زنا جزئی از کردار نیکه ، کوروش ،ناموس فروشی رو دور قیمته ، کوروش ،ملت گفتار نیکش فحشو غبته ، کوروش ، تو رو تحقیرو ویران کردن ،اسمت خط خورده از تقویم ایران رسما ، راستی مقبرت با سیلو بلا ها رفته ، عکست فقط سر در قلیون سراها نصبه ،کوروش ، آرامش خیلی وقته زندانی شده ، نماد فروهر نماد شیطانی شده ، کوروش ، داره بر می گرده عقب زمونه ، کوروش ، راستی می دونستی خدا عرب زبونه ،کوروش ، خلیجتو خلیج عرب نامیدن ولی بازم عربو تو وطن راه میدن ،همون عرب هایی که هستن تشنه به خونمون ، همونا که دخترا رو کردن زنده به گورشون ،هستن همسایه ایران ما روی کاغذ ولی دستاشون با بیگانه ها تو یه کاسست ، کجایی که ببینی دلا خونن ، همه درگیره یه لقمه نونن ، حتی جونای ارانت دیگه هیچی از عشق نمیدونن ، یه روز میاد که به جز یه نقشه چیزی از ایران باقی نمونه ، کسایی که رفتنو جون دادن به خدا واسه بهشت نبوده ، انقد در گیر شدیم که غیرت دیگه واسمون معنا نداره ، کوروش بیدار شو وقت خواب نیست ، شدیم طفلی که مادر نداره ، هر کی میاد به اسم یه مادر یه چیزی ازمون بر می داره ، یه روز میاد یه ایرانی دیگه هیچی از خودش نداره ، بغضی تو گلومه مثله دیوانه تو بندم ، چرا تندیستو دادن دست بیگانه تو لندن ، چرا یادت کوروش از همه حیث دود شده ، نوشتن عقده ها فقط تو فیس بوک شده ، کوروش ، مردو مردانگی از تو افکار رفته ، سلاح کشتار جمعی شده اخبار هفته ، جونا جیباشون خالی هو از دم بیکارن ، اونا فکر خالی کردنو بار زدن سیگارن ، کوروش ،جونا از بی پولیشون جنون می گیرنو یه عده ریش سفید نشستن جومونگ می بینن ، از همون ریش سفیدایی که جیباشون شده پول ملت که تو حسابای سیباشون پره ، ما هم هر روز از دیروزمون مرده تر هستیم که یه ملت سیاه پوش مرده پرستیم ، کوروش ، هواپیما به عشق ملت می پرنو مسافرارو به بهشتو جنت میبرن بعد این حادثه رخت سیاه می پوشنو شراب مرگو با یه بخت سیاه می نوشن ، کوروش ، جای اینکه به امید آینده بشینی آریان حاظره بمیره ایرانو پاینده ببینی

  [پاسخ]

 272. زهرا گفته است :

  سلام به همگی خوشحالم از این همه غیرت ایرانی که در رگهای فرزندان ایران و عاشقان کوروش می جوشد مطالب همه را خواندم از بعضی توهینات ناراحت هستم متاسفانه باید بگویم با تمام احترام به فرهنگ ایرانی و نام مقدس و پاک کوروش با آقای قارتال موافقم امید وارم دوستان عزیزم برداشت اشتباه نکنند نام پسر خودم کوروش است و همیشه به این موضوع افتخار می کنم و لی نباید نباید خودخواه و یکدنده بود و جبهه گیری اشتباه کرد به امید روزی که کوروشی در ایران زنده شود و نام کشورم در همه جا به نیکی یاد شده و عید نوروز عید واقعی ما ایرانیان باشد و ازجشن آب پاشونک و مهرگان را از یاد نبریم زن ده باد نام و یاد کوروش ممنون از همه

  [پاسخ]

 273. مهدی گفته است :
 274. زهرا گفته است :
 275. ردپاکلیپ گفته است :

  سلام
  یه کلیپ ۲۳دقیقه ای درباره کوروش وکوروش گرایی گذاشتیم
  فکرکنم بدردت بخوره
  زاویه دیدت رو کمی عوض کنه
  ازدستش نده

  [پاسخ]

 276. امیر گفته است :

  ایرانی از نژاد آریایی قبل از عربها یکتاپرست بوده اند .زردتشت وکوروش کبیر بدون نظر به مال وناموس ملل تبلیغ یکتاپرستی میکردندوخود معتقد وملتزم به آن بودند

  [پاسخ]

 277. کیان گفته است :

  پدر نام تو آبادی است.که منشور تو حکم آزادی است.به فرمان تو شاه شاهنشهان.به پایان رسید بندگی در جهان.که کل جهان زیر پای تو بود.سرای تمدن بنای تو بود
  درود بر کوروش یزدان

  [پاسخ]

  سمانه پاسخ در تاريخ شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۰۶:

  درود بر تو دوست عزیز
  عالی بود

  [پاسخ]

 278. کیان گفته است :

  پدر نام تو آبادی است.که مشور تو حکم آزادی است.به فرمان تو شاه شاهنشهان.به پایان رسید بندگی در جهان.که کل جهان زیر پای تو بود.سرای تمدن بنای تو بود
  درود بر کوروش یزدان

  [پاسخ]

 279. کیان گفته است :

  چرا هیچکی نظر نمی ده

  [پاسخ]

 280. ارشام گفته است :

  به کوروش چه خواهیم گفت / اگر سر برارد ز خاک/ اگر باز پرسد ز ما/ چه شد دین زرتشت پاک/ چه شد ملک ایران زمین/ کجایند مردان ایران زمین/ چرا ملک تاراج می شود / جوانمرد محتاج می شود/ بگو کیست این ناپاک مرد/ که بر تخت من اینچنین تکیه کرد.

  [پاسخ]

 281. ارشام گفته است :

  سلام . من نمی خوام به کسی توهین کنم اما باید به بعضی از ترکای عزیز بگم که شما حق ندارید درباره ی کوروش کبیر و پارسها اظهار نظر کنید شما بهتره برید درباره ی پدر بزرگتون چنگیز خان مغول نظر بدید.

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۳۳:

  ما ترکهای ایرانیم در نتیجه هم به ترک بودن وهم ایرانی بودنمون می بالیم
  و همون طور که بالا گفتم امکان نداره یه پارسی اصیل الان وجود داشته باشه وشما هم همین طور
  و اینجا همه ی پارسی زبانان دنیا که با کوروش موافقند میتونن نظر بدن

  [پاسخ]

 282. ناشناس گفته است :
 283. سارا گفته است :

  اگه کوروش نبود الان ایرانی هم نبود.امیدوارم بتونیم راهش رو ادامه بدیم. بزرگ مرد تاریخ درووووووووووووود بر تو

  [پاسخ]

  shahram پاسخ در تاريخ مهر ۴ام, ۱۳۹۰ ۲۳:۲۱:

  sara khanom dorode khoda ham bar to ke pase korosh ariaii ramadarid. moftakhar bash be irani bodanen
  aryan_19s@yahoo.com

  [پاسخ]

  hossein پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۴۷:

  ایوووووووووووووول!!!!!!

  [پاسخ]

 284. فرداد گفته است :

  چه افتخاری می کنم وقتی می بینم هنوز کسایی هستند که عشق کوروش رو در دل دارند . نمی دونم خوشحالیمو چه جوری بیان کنم …
  زنده باد نام کوروش کبیر و زنده باد تمام کوروش دوستان …

  [پاسخ]

 285. آنیما گفته است :
 286. آنیما گفته است :
 287. آنیما گفته است :

  واقعا مطالب جالب بود واقعا ولی یه چیز ما هممون ایرانی هستیم چرا مثل امریکا داریم تو قومیت خودمون تبعیض میزاریم ترک و کرد و فارس نداریم که همون ایرانی هستیم کشور مهد تمدن چرا مثل بی تمدن ها ترک و فارسو جدا میکنیم تمام این اقوام باعث سر افرازی شدن

  [پاسخ]

 288. آنیما گفته است :

  راستی دنبال یه اقای میگردم که بتونم باهاش یکمکی درمورد کوروش بحث کنم لطفا به chihirii56.yahoo.com پی ام بده منظرم و ممنون از شماها با نظرات عالی تون بای بای بازم میام تازه پیداتون کردم

  [پاسخ]

 289. sima گفته است :

  مجید آقای گل و الناز عزیز مطالبتون خیلی زیبا بود با اجازتون من تو وبلاگمون ازشون استفاده کردم امیدوارم برام از این شعرهای قشنگ ایمیل کنید

  [پاسخ]

 290. sima گفته است :

  کیان عزیز تند روی و افراطی بودن خیلی مطلوب نیست بهتره واقع بین باشیم

  [پاسخ]

 291. محمد گفته است :

  دوستان من هیچ منظوری از این حرفی که می خوام بزنم ندارم اما می خوام بگم که جایگاهی که الان ما داریم توش زندگی می کنیم با زمان کوروش بزرگ زمین تا اسمون فرقشه
  می خوام بگم که لیاقت ما خیلی بیشتر از ایناست

  [پاسخ]

 292. عسل گفته است :

  کوروش هم راضی نیست این جوری به جون هم بیفتین..

  [پاسخ]

 293. عسل گفته است :

  ولی قابل توجه اونایی که میگن ذوالقرنین شاید کوروش نباشه ابوالکلام آزاد با تفسیر آیات ۸۲ تا ۹۵ سوره کهف دلایل استواری آورده‌ که ذوالقرنین ، کوروش هخامنشی است. اگه ما که ایرانی هستیم اینو بگیم چه توقعی میشه از اونوری ها داشت؟؟ اینو گفتم جایی نگی ایرانی هستی. شاید این طرز فکرا هم از دستاوردهای ۳۰ ساله …باشه.

  [پاسخ]

 294. shahram گفته است :

  korosh shahe shahan namade sonbol o edalat dar khaki khofte ast ke be gheimate khakash pasash nemidar

  [پاسخ]

 295. shahram گفته است :

  agar rozidar alame digar beporsand eftekharat chist goiam : nafas keshidan dar sarzamine kooooroooshhh

  [پاسخ]

 296. shahram گفته است :

  dorod bar ariaiihaye bastane irane parsi zaban aem az kord o lor o pars o baloch. hame ba yek seda iran ,korosh,khashiar,dariosh

  korosh moghadas sepas khoda va dorode ahlash bar sanginie nam o gheirate irani bodanet
  ei dostan har jaye jahan ke safar kardid begoiid ke man az keshvare korosh namade edalat o sonbole sedaghatim
  aryan_19s@yahoo.com
  http://www.biainja77.blogfa.com

  [پاسخ]

 297. آریان گفته است :

  کوروش بزرگ امیدوارم ما رو ببخشه ….. چی کار کردیم با کشورش … ای خدا….

  [پاسخ]

 298. آریان گفته است :

  کوروش ،پاشو ببین کشور تو راه مهیبیه ، پاشو بنگر که ملت تو خواب عمیقیه ، ببین به دنیا داریم می گیم که ماها برتریم در حالی که ماها همه یه مشت گدا پروریم ،ببین یه جوان از ته دلش بت داره میگه اینجا لواتو زنا جزئی از کردار نیکه ، کوروش ،ناموس فروشی رو دور قیمته ، کوروش ،ملت گفتار نیکش فحشو غبته ، کوروش ، تو رو تحقیرو ویران کردن ،اسمت خط خورده از تقویم ایران رسما ، راستی مقبرت با سیلو بلا ها رفته ، عکست فقط سر در قلیون سراها نصبه ،کوروش ، آرامش خیلی وقته زندانی شده ، نماد فروهر نماد شیطانی شده ، کوروش ، داره بر می گرده عقب زمونه ، کوروش ، راستی می دونستی خدا عرب زبونه ،کوروش ، خلیجتو خلیج عرب نامیدن ولی بازم عربو تو وطن راه میدن ،همون عرب هایی که هستن تشنه به خونمون ، همونا که دخترا رو کردن زنده به گورشون ،هستن همسایه ایران ما روی کاغذ ولی دستاشون با بیگانه ها تو یه کاسست ، کجایی که ببینی دلا خونن ، همه درگیره یه لقمه نونن ، حتی جونای ارانت دیگه هیچی از عشق نمیدونن ، یه روز میاد که به جز یه نقشه چیزی از ایران باقی نمونه ، کسایی که رفتنو جون دادن به خدا واسه بهشت نبوده ، انقد در گیر شدیم که غیرت دیگه واسمون معنا نداره ، کوروش بیدار شو وقت خواب نیست ، شدیم طفلی که مادر نداره ، هر کی میاد به اسم یه مادر یه چیزی ازمون بر می داره ، یه روز میاد یه ایرانی دیگه هیچی از خودش نداره ، بغضی تو گلومه مثله دیوانه تو بندم ، چرا تندیستو دادن دست بیگانه تو لندن ، چرا یادت کوروش از همه حیث دود شده ، نوشتن عقده ها فقط تو فیس بوک شده ، کوروش ، مردو مردانگی از تو افکار رفته ، سلاح کشتار جمعی شده اخبار هفته ، جونا جیباشون خالی هو از دم بیکارن ، اونا فکر خالی کردنو بار زدن سیگارن ، کوروش ،جونا از بی پولیشون جنون می گیرنو یه عده ریش سفید نشستن جومونگ می بینن ، از همون ریش سفیدایی که جیباشون شده پول ملت که تو حسابای سیباشون پره ، ما هم هر روز از دیروزمون مرده تر هستیم که یه ملت سیاه پوش مرده پرستیم ، کوروش ، هواپیما به عشق ملت می پرنو مسافرارو به بهشتو جنت میبرن بعد این حادثه رخت سیاه می پوشنو شراب مرگو با یه بخت سیاه می نوشن ، کوروش ، جای اینکه به امید آینده بشینی آریان حاظره بمیره ایرانو پاینده ببینی

  [پاسخ]

 299. آریان گفته است :

  وقتی که کوروش گریست!!!!!

  روزی کوروش در حال نیایش با خدا گفت:خدایا به عنوان کسی که عمری
  پربار داشته و جز خدمت به بشر هیچ نکرده از تو خواهشی دارم.آیا میتوانم آن
  را مطرح کنم؟ خدا گفت:البته! _از تو
  میخواهم یک روز،فقط یک روز به من فرصتی دهی تا ایران امروز را بررسی
  کنم.سوگند میخورم که پس از آن هرگز تمنایی از تو نداشته باشم. _چرا چنین چیزی را میخواهی؟به جز این هرچه بخواهی برآورده میکنم، اما این را نخواه. _خواهش
  میکنم.آرزو دارم در سرزمین پهناورم گردش کنم و از نتیجه ی سالها نیکی و
  عدالت گستری لذت ببرم.اگر چنین کنی بسیار سپاسگذار خواهم بود و اگر نه،باز
  هم تو را سپاس فراوان می گویم. خداوند یکی از ملائک خود را
  برای همراهی با کوروش به زمین فرستاد و کوروش را با کالبدی،از پاسارگاد
  بیرون کشید.فرشته در کنار کوروش قرار گرفت.کوروش گفت: ((عجب!اینجا چقدر
  مرطوب است!)) و فرشته تاسف خورد. _میتوانی مرا بین مردم ببری؟میخواهم بدانم نوادگان عزیزم چقدر به یاد من هستند. و
  فرشته چنین کرد.کوروش برای اینکار ذوق و شوق بسیاری داشت اما به زودی
  ناامیدی جای این شوق را گرفت.به جز عده ی اندکی،کسی به یاد او نبود . کوروش بسیار غمگین شد اما گفت:اشکالی ندارد.خوب آنها سرگرم کارهای روزمره ی خودشان هستند. فرشته تاسف خورد. در راه میشنید که مردم چگونه یکدیگر را صدا میزنند:عبدالله!قاسم!… _هرگز پیش از این چنین نام هایی نشنیده بودم!!! فرشته گفت:این اسامی عربی هستند و پس از هجوم اعراب به ایران مرسوم شدند. _اعراب؟!!! _بله.تو
  آنها را نمیشناسی.آخر آن موقع که تو بر سرزمین متمدن و پهناور ایران حکومت
  میکردی،و حتی چندین قرن پس از آن،آنها از اقوام کاملا وحشی بودند. کوروش برافروخت: یعنی میگویی وحشی ها به میهنم هجوم آورده و آن را تصرف کردند؟!پس پادشاهان چه میکردند؟!!! فرشته بسیار تاسف خورد. سکوت مرگباری بین آنها حاکم شده بود. بعد از مدتی کوروش گفت:تو می دانی که من جز ایزد یکتا را نمی پرستیدم.مردم من اکنون پیرو آیینی الهی هستند؟ _در ظاهر بله! کوروش خوشحال شد: خدای را سپاس! چه آیینی؟ _اسلام _چگونه آیینی است؟ _نیک است وکوروش بسیار شاد شد. اما بعد از چندین ساعت معنی در ظاهر بله را فهمید و فهمید که بت های زیادی بر قلبهای مردم حکومت می کند. _نقشه فتوحات ایران را به من نشان می دهی؟ می خواهم بدانم میهنم چقدر وسیع شده. وفرشته چنین کرد. _همین؟!!! کوروش باورش نمی شد. با نا باوری به نقشه می نگریست. _پس بقیه اش کجاست؟ چرا این سرزمین از غرب و شرق و شمال و جنوب کوچک شده است؟!!! و فرشته بسیار زیاد تاسف خورد. _خیلی
  دلم گرفت ، هرگز انتظار چنین وضعی را نداشتم. میخواهم سفر کوتاهی به آنسوی
  مرزها داشته باشم و بگویم ایران من چه بوده شاید این سفر دردم را تسکین
  دهد. فرشته چنین کرد، تازه به مقصد رسیده بودند که با مردی هم کلام شدند.پس از چند دقیقه مرد از کوروش پرسید:راستی شما از کجا می آیید؟ کوروش با لبخندی مغرورانه سرش را بالا گرفت و با افتخار گفت: ایران! لبخند مرد ناگهان محو شد و گفت : اوه خدای من، او یک تروریست متحجّر است! عکس العمل آن مرد ابدا آن چیزی نبود که کوروش انتظار داشت. قلب کوروش شکست. _مرا به آرامگاهم باز گردان. فرشته بغض کرده بود: اما هنوز خیلی چیزها را نشانت نداده ام، وضعیت اقتصادی، فساد، پایمال کردن حقوق بانوان، زندان های سیاسی … کوروش
  رو به آسمان کرد و گفت: خداوندا مرا ببخش که بیهوده بر خواسته ام پافشاری
  کردم، کاش همچنان در خواب و بی خبری به سر می بردم. و فرشته گریست.

  [پاسخ]

 300. ابوذر گفته است :

  درود بر ایران و ایرانی انهائی که ادعای تمدن میکنند خود بوی از تمدن نبرده اند با هجوم به تمدن وفرهنگ اصیل ما سعی در نشان دادن بی تمدنی ما هستند بیاید با هم نگزاریم این اهانتها را به ما و تمدن ما بکنند بیاید راه کوروش عزیزمان راه نشان دهیم خداوند این سرزمین را از جهل و نادانی حفظ کند

  [پاسخ]

 301. هادی گفته است :

  حرفهایی که میخوام بزنم نه توهین به کوروش بزرگه نه تعریف و تمجید از آقاها و آقازاده ها

  میخوام بدونم کوروش کی بود که اینقدر ازش حرف میزنین بهتون قول میدمشاید اکثر شماها فقط به صرف مطالب این سایت قضاوت میکنین خیلی چیزای دیگه هست که در موردش نمیدونین

  حرفم با اونایی که اینقدر سنگ کورش کبیر را به سینه میزنند و خود را آریایی اصیل میدانند ، میگویند اگر کورش نبود ایران هم نبود درست است
  اما حال باید بگوییم اگر شهدای دفاع مقدس نبودند این آب و خاک دیگر وجود نداشت که من و تو راحت بشینیم تو خونه ، پشت کامپیوتر و در مورد کورش کبیر نظر بدیم

  شما چرا فقط کورش را میبینید ؟
  چرا از ۲۷۷۰ جانباز قطع نخاع حرف نمیزنید، چرا از هزاران هزار شهید که به خاطر من و شما از جونشو گذشتند هیچی نمیگین

  یه سئوال دارم کشور گشایی و فتح سرزمینهای دیگر و افزایش مرزهای یک کشور زیباتره یا دفاع از کیان و ناموس ، آب وخاک سرزمینت مقدستره ؟

  این هفته ، هفته دفاع مقدس بود
  شماهایی که اینقدر گفتین کورش ، داریوش ، فلانی و فلانی
  به خودتو ن اجازه دادین یه بار از شهدا یاد کنید و به خاطرشون حتی واسه یه لحطه اشک بریزین

  حرفام زیاده ببخشید که زیاد صحبت کردم

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۱۱:

  آقای هادی خان همین شهیدایی که میگین همه دست پرورده ی شاه بودن که این طوری رفتن از کشورشون دفاع کردن ههه….. الان اگه جنگ بشه به نظر شما دیگه جوونی واسه این مملکت مونده که بیاد واسه کشورش بجنگه تازه به اندازه کافی روز نمیدونم دفاع مقدس و از این جور چیزا داریم شما غصه نخور

  [پاسخ]

  عسل پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۳۲:

  دیگه چیزی کم نزاشتی ای ول… حرف حساب جواب نداره.

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۵۹:

  lمرسی زنده با کوروش بزرگ و ایران پارسی

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۲۱:۱۳:

  منم به شخصه همیشه میگم زنده باد کوروش بزرگ

  اما یه کم منطقی باشید و اینقدر با خاطرات گذشته زندگی نکنید چون اون خاطرات دردی را دوا نمیکنه

  نه اشتباه نکنید منم یه ایرانی ام اما یه ایرانی مسلمان
  چرا فکر کردید که ایرانیها مسلمان شدند حتما میگید به زور شمشیر
  اگه اینجوری بود چرا وقتی رضا خان حجابو به زور برداشت زنها حجابشونو حفظ کردند

  عقاید یک ملت را نمیشه با زور تغییر داد پس فکرشم مسخره ست که ایرانی با زور شمشیر مسلمون شده

  هخامنشیان به قول شما دوستا ن یکتا پرست بودند اما اینو میدونستی که اگه یک زن ایرانی اون زما ن اگه روبند صورتشو در می آورد و به نامحر م نگا میکرد حکمش اعدام بود

  میدونستی که تو تخت جمشید پله هایی با ارتفاع کوتاه ساخته میشد تا زنها پاهاشون زیاد بالا نره

  تابحال با خودت فکر کردی چرا حتی یه تصویر از زن تو آثار هخانشی به جا مانده از تخت جمشید وجود نداره

  مگه کوروش چی گفته که اسلام نمیگه
  کوروش گفته پندار نیک اسلام هم تأییدش کرده
  گفته گفتار نیک اسلام گفته دروغ نگین
  گفته کردار نیک اسلام هم گفته خوش رفتاری ، صله ی ارحام

  تفاوت این دو تا کجاست من نمیدونم؟
  هنوزم که هنوزه به جواب نرسیدم

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۱۷:

  شمایی که میگین این جوونا دست پرورده ی شاهنشاه بزرگ ایران
  ( محمدرضاشاه فقید ) بودند
  آیا میدونید که سال ۵۷ ارتشی ها کودتا کردند تا انقلاب را پس بگیرن و
  بعدش بهشون انگ ضد اسلام و منافق و مفسد فی الارض دادند و بیشترشون را اعدام کردند پس نگین اینا دست پرورده ی شاه بزرگ ایران بودند.

  اول حرفامو خوب نخوندی یا از سر کل کل این حرفارو نوشتی ، شما چرا تو گذشته موندید ؟
  چرا فقط میگید کوروش فلان بودش ، داریوش بهمان
  خودتون واسه ایران چکار کردین که اینقده ادعاتون میشه که ایرانی هستین

  یه سئوال پرسیدم از شما ایرانیهای اصیل و آریایی اما هیچ کدومتون جوابشو ندادید؟

  شمایی که ادعات میشه ایرانی هستی نام دریای شمال چیه

  دو سه بار این سئوالو مطرح کردم اما هیچ ایرانی اصیلی نبود که جواب بده

  بهت قول میدم اگه جنگی هم بشه خودت اولین نفری هستی که میری .

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۵۰:

  آقا آریان شهدای ما دست پرورده ی شاه بودندو توی وصیت نامه هاشون میگفتن نزارین حرف امام زمین بمونه و از حفظ انقلاب حرف میزدن؟جای تعجب داره
  کی گفته اگه الان جنگ بشه ایران جوانی برای دفاع نداره آریایی همیشه آریایی میمونه وحتی به دور از اندیشه های انقلابی و ضد انقلابی روی آب و خاکش تعصب داره البته به جز برخی افراد که …
  شما دعوا دارین اونم با کسایی که به خاطر ماها جونشونو فدا کردن؟
  دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیذارین از یه طرف دم از غیرت روی آب و خاک از یه طرف هم حرفاتون هیچ بویی از تعصب روی ایران نمیده
  ا

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ مهر ۲۵ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۵۲:

  بیتا خانم چه ربطی داره توی وصیت نامه شون بنویسن … من محیطی رو میگم که درش بزرگ شدن و تربیتی که شدن ….آره الان این نظام انقدر جوون معتاد کرده که دیگه کی میره برای دفاع از کشورش ضمنا شما این نظام رو قبول دارین در حالی که من به هیچ عنوان….

  [پاسخ]

  ارشام پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۳۹:

  دلم به حالت میسوزه که اینقدر بدبختی .

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۳۲:

  اول از همه مودب باش بعدشم دلت به حال خودت بسوزه که هنوز هخامنشیان را نشناختی که اینجوری نظر میدی.

  همین شاه بزرگ شما خشیارشا فقید در همون سالها حکم مرگ ۷۰۰۰۰ ایرانی را با تحریک یک یهودی به نام استر که همسر شاه بزرگ ایرانی بوده ، داده است

  هیچ میدونی روز ۱۳ فروردین که میری ۱۳ به در و با خودت تنبک میبری و میزنی و شادی میکنی داری در عزای نیکانت میزنی و میرقصی

  نیکانی همچون هامان و ۷۰۰۰۰ هزار ایرانی دیگه که شایدم اسمشو نشنیده باشی

  [پاسخ]

  ارشام پاسخ در تاريخ آبان ۱۱ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۰۹:

  کی با تو بود بچه عرب؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آبان ۱۲ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۱۰:

  فقط میتونم بهت بگم متاسفم برات
  شما خودتونو آریایی میدونین از تبار کوروش پارسی
  اما هیچ رنگ و بویی از گفتار نیک نبرده اید

  اگه فکر میکنید ما هم مثل شما بلد نیستیم توهین کنیم سخت در اشتباهید

  فقط بدونین که جواب …………… خاموشیست

  [پاسخ]

  Amin ARIANEZHAD. امین آریانژاد پاسخ در تاريخ آبان ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۲۱:۰۱:

  هامان و خشایار شاه تصمیم به قتل استر و مشاور گرفتند . دستور قتل ۷۰۰۰۰ ایرانی رو هم رئیس فراماسون ها داد . اگه یه فیلم دیدی من دربارش تحقیق کردم . انا همش خرافاتیه که به تو ابله قبولوندن تا نظرت از هخامنشیا برگرده . بورو ۲ تا کتاب بخون تا از خریت خارج بشی . ابببببببببببببله

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۸:۳۵:

  اولا جواب توهین شما را نمیدم چون پیامبر مان میفرماید جواب توهین را با توهین نمیدهند
  بعدش باید بگم تحقیقتون فقط به درد خودتون میخوره جانم!!!
  این چه تحقیقی بود که شمار کشته های ایرانی در روز ۱۳ فروردین را هفتادهزار نفر اعلام کرد پس معلوم شد که تحقیق شما از پایه بی اساسه چون تعداد کسانی که قتل عام شدند هفتاد و هفت هزار نفر بود نه هفتادهزار،
  بعدش اون زمان اصلا اعتقاد فراماسونری وجود نداشت که شما میگین رئیس فراماسونرها
  حتما منظورتون موردخای راهب یهودیه
  اگرم آن ملعون همچین فرمانی داده پس شاه ایران که شما اینقدر سنگش را به سینه میزنید که هخامنشیان فلان بودندو بهمان چکاره بود؟

  همینطور ایستاد و نگاه کرد که یک یهودی اول از همه وزیرش را از دربار بیرون کند سپس همسرش وشتی را به قتل برساندو بعد از آن حکم قتل هفتاد و هفت هزار ایرانی را بدهد ؟
  پس اقتدار و عظمت شاهنشاه کبیر شما کجا رفته؟

  یه کم به حرفهایی که میزنید فکر کنید

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۱:

  از کجا میدونی منبع این چیزایی که میگی معتبره ولی مال دیگران اشتباه محض؟

  عسل پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۳۹:

  ببخشید آقا هادی یه سوال دارم شما خودتون اگه اون موقع بودید چیکار میکردید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۴۰:

  شما خودتو چکار میکردید ؟
  مینشتید تو خونه هاتان تا ایران هم مثل عراق ، افغانستان و فلسطین بشه
  واقعا مسخره ست اگه فکر کنیم یه روز ی جنگ بشه و جوونا نرن جنگ

  [پاسخ]

  عسل پاسخ در تاريخ آبان ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۴۴:

  البته اگه تا انروز چیزی از ایران مونده باشه حتما برو بجنگ ولی وقتی دشمنت از خودته اون وقت فکر کنم نیازی نباشه به این فکر کنی یه روز شاید جنگ بشه اگه واقعا دلت به حال کشورت سوخته الان دستبکار شو …

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۸:۲۴:

  شماهایید که پشت تاریخ قایم شدین ؛ فقط و فقط شعارمیددین

  [پاسخ]

  عسل پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۰۹:

  پشت تاریخی که وقتی اسمش به میون بیاد باعث میشه با افتخار بگم ایرانیم و با غرور سرمو بالا بگیرم قایم شدن واسه اینه که الان هیچی ندارم که بهش افتخار کنم ، واسه اینه که ایرانی که سرامد تمدن دنیاست حالا وحشی و بی تمدن به نظرت نباید دلمونو به تاریخمون خوش کنیم؟ اگه واقعا چیزی هست که ما بی خبریم بگید از این به بعد اونو بگیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آقای مرد عمل.

  عليرضا پاسخ در تاريخ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۹:۰۹:

  اولا همه ی اون جوونهایی که اون روز رفتن برای کشورشون رفتن ما هم میریم میگی کلی جانباز داره این کشور ماهم میریم جانباز میشیم چون هر چی باشه ایران ماست
  بعدشم همین جوونهایی که رفتن جوونهایی مثل ما بودن خوب شد اخراجی ها از ۱ تا ۳ فقط پته ی امثال شما را روی اب ریخت کوروش بزرگو برو قوانینشو بخون با این که کلی قدیمی بوده ولی حرفهاش از قانون امثال تو و چندتا ریشی دیگه بهتر و کامل تره

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۵۵:

  ما که نگفتیم همش بسیجی و ارتشی بودند که
  شما مطلبو نگرفتی ، مگه همون بچه باحالهای تهرون و شهرهای دیگه آدم نبودند که شهید بشن یا جانباز؟
  من مشکلی با جانباز بودن یا نبودنشون ندارم میگم آرمان اونا یه چیز
  دیگه ای بود که امروز گم شده

  درضمن چند تا از قوانین اسلامو بهت بگم شاید ندونی :
  اسلام گفته گوشت خوک حرامه امروز علم کشف کرده که گوشت خوک آسکاریس داره و خوردنش واسه آدم مضر

  اسلام گفته سگ نجسه و با خاک پاک میشه حالاامروز علم میاد ومیگه میکروب سگ تنها با خاک از بین میره

  ایهاالناس چرا ما حالیمون نیست که اکثر اکتشافات غرب نتیجه مطالعات قرآنه

  چرا ما حالیمون نیست که این بازی و جنگی که علیه اسلام وکوروش بزرگ به راه انداختن واسه اینه که مارا به جون هم بندازند ، بابا اینا میخوان افکار ما را تحت کنترل خودشون قرار بدن

  همین صهیونیست ها منظورمه به شما توصیه میکنم سخنرانی های دکتر رافعی پور یا رائفی پور را تهیه کنید تا بیشتر متوجه بشید

  [پاسخ]

  عسل پاسخ در تاريخ آبان ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۵۰:

  اینا رو تو گوش ما میخونن تا خام حرفاشون بشیم نمیدونم اگه امریکا و صهیونیست نبود حاجی ها چیکار میکردند حتما پای منبر باید مگس میپروندن.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۸:۲۱:

  نه جانم
  شما مثه اینکه از قافله عقبی و نمیدونی ماسون ها برای پیشبرد اهدافشون دست به چه کارهایی میزنند

  [پاسخ]

  عسل پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۲۰:

  حتما یه دنیا چشم طمع به ایران رو دوخته همه ی دنیا یه طرفن ما هم طرف دیگه، میخواید دور تا دور ایران رو یه حصار بکشیدو بگید ورود هر جنس آدم ممنوع…

  shimaaa پاسخ در تاريخ مهر ۲۱ام, ۱۳۹۰ ۰۳:۱۵:

  یهو پا برهنه میپرن وسط حرف میزنن . اول ببین دارن چی میگن ! دارن سردمداران رو مقایسه میکنن اقا هادی ، وگرنه همیشه در جنگها شهیدان محترمن و مظلوم . چه در زمان کوروش و غیره و چه حالا .

  [پاسخ]

  sky پاسخ در تاريخ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۲۷:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

 302. hiva گفته است :
 303. هخامنش گفته است :

  درود برهمه فرزندان سرزمین آریایی.ننگ برهمه کسانی که براین خاک مقیمند ولی هیچ تعصبی به آن ندارن.واقعا جای تاسف داره بعضی ازکشورهارو میبینیم که افتخاری ندارن ویا بزرگانی ندارن ولی سعی میکنن کسانی رو بزرگ کنن وبهش افتخارکنند اما یک مشت آنسان که چه عرض کنم خیلی دارن سعی میکنن که داشته هامونو به باد فراموشی بدن وبه جاش سرداران عرب جز وحشیگیری وادمکشی وتجاوز کاردیگه بلد نبودن رو برای مااسطوره درست کنن. ننگ برشما
  درود برکوروش درود بردودمان هخامنشی درود برشکوه ایران

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۴۴:

  دمت گرم زنده باد کوروش بزرگ و ایران پارسی

  [پاسخ]

 304. ارشام گفته است :

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  دركه پاسخ در تاريخ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۲۹:

  دمت گررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم

  [پاسخ]

 305. اسماعیل گفته است :

  یک ترکمنم بخشی از دنیای نیم میلیاردی ترک
  از قومی که کوروش رو به دلیل تجاوزاتش به سزای عملش رساند،(هرودت مورخ یونان باستان)
  اعراب ۶۰۰ سال بر ایران حکومت کردند،ترک ها هم در طی چند صد سال حکومت بر ایران افتخارات بسیاری دارند،

  استفاده از الفاظ پان ترک،وحشی و…ادبیات نا صحیح ،شان شما را نشان می دهد.

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۵۴:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  عسل پاسخ در تاريخ مهر ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۵۰:

  گفتن حرفهای بی اساس شاید راحت باشه حرفهایی که فقط میتونه ضعف آدم رو برسونه که سر منشا اون ناآگاهی و نادانیه. ترکها به کشتن بزرگ ترین مرد تاریخ ایران نه بلکه دنیا افتخار میکنه؟؟ سکاها قومی بودند که به مناطق مرزی حمله میکردند مردم رو غارت میکردند و انسانهای بی دفاع و بی صلاح رو میکشتند… نیازی نیست تاریخچه ای که ندارید و بگم ولی کوروش کبیر کسی نیست که از بزرگی و عظمتش کم بشه چون او به بی صلاح آسیب نرساند به ضعیف ظلم نکرد کسی بود که به مردمش دروغ نگفت اموالشون رو به اسم خدا بودن ندزدید و مغرور اون همه بزرگی نشد.. اینا چیزایی هست که هر روز شاهد اون هستیم با وجود این که خدا پرستیم، شاید بتونی با حرفات کوچیک و ستمگر و کشور گشا نشونش بدی ولی این از واقعیت چیزی رو کم نمیکنه چون اون اعجوبه ای بود که هیچ وقت تاریخ دوباره نخواهد دید.

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ دی ۴ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۲۵:

  ویرایش شد

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۱ ۰۶:۵۲:

  میخواستم به بخشی از خدمات ترکها این قوم خونخوار به ایران اشاره کنم. حضرت زرتشت در سال۵۸۳ قبل از میلاد بدست یک ترک به نام (براتروک رش ) روی پله های معبد بلخ کشته شد. کوروش کبیر این ابر مرد تاریخ بشریت در جنگ با ترکان سکایی تبار زخمی و کشته شد.حمله ترکان مغول در زمان حکومت ترکان خوارزمشاهی بر ایران رخ داد .از دست رفتن بخش های وسیع شمال و شرق ایران و قرادادهای گلستان وترکمان چای در زمان حکومت ترکان قاجار بر ایران رخ داد. قتل امیر کبیر بدست ترکها انجام شد.
  به امید روزی که ایران سرزمین پارسها ار شر وجود ترکها واعراب پاک شود و بار دیگر سرزمین کوروش بدست صاحبان واقعی اش برسد.

  [پاسخ]

 306. یه نفر گفته است :

  شرمنده ام خدا
  مرا به پیامبرت ببخش…به حسینت..به علیت
  مرا ببخش که تا کنون کاری برای حفظ دینت نکرده ام
  مرا ببخش که نمی توانم آنقدر فصیح سخن بگویم که کسانی را که بنده ات کوروش را خدا می انگارند متحول سازم
  خدایا … پروردگارا بر محمد (ص) و آل او و تمام انسان های مخلصت درود فرست

  [پاسخ]

  shimaaa پاسخ در تاريخ مهر ۲۱ام, ۱۳۹۰ ۰۳:۰۷:

  چرا چرت میگی تو برا خودت کی کسی گفته کوروش خداست ! برو اول خودت متحول شو که معنی دو تا جمله رو بتونی تشخیص بدی .

  [پاسخ]

 307. آریانا(امینه) گفته است :

  واقعاً برای همتون متاسفم من به جدم کوروش کبیر افتخار میکنم ولی درکنارایرانی بودنم به مسلمان بودنم هم افتخار میکنم وبه اونایی که به دینم یابه وطنم یا به رهبرم که نمونه ی کاملی از انسانیت هست توهین میکنند میگم اول یکم مطالعات درباره ی دین اسلام بکنند بعد نظر بدند واین برای اونایی که ایران رو دور ازاسلام میدونند باید به عرضشون برسونم که تعدادی از مراجع تقلید ذوالقرنین قرآن رو کوروش کبیر میدونند(آیت الله مکارم شیرازی وطباطبایی)وعلاوه براین میدونستین که ایران قطعه ای از بهشته .من یک آریایی هستم یک اریایی مسلمان کسی که هم اجدادش رو وهم پیامبران وامامانش رو دوست داره وافتخار اینو داره که طرفدار هردوی اونهاست پس درود بر هر ایرانی مسلمان وپاکسرشت که وجود داره. زنده باد ایران سرزمین آریایی ها غیور (که نژاد پرست نیستن)

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ مهر ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۴۶:

  منم برای امثال شما متاسفم

  [پاسخ]

  جواد پاسخ در تاريخ مهر ۲۱ام, ۱۳۹۰ ۰۴:۱۱:

  سلام دوست من
  خب مگه این دوستان کافرن!!!
  نمی خوام بهت بی احترامی کنم ولی کی گفته ایران قطعه ای از بهشته؟!
  همینه دیگه وقتی میگن آرش کمانگیر افسانست شما هم میگی ایران قطعه ای از بهشته!!!
  والله ما اینکه کربلا از بهشته رو میدونیم ولی اینکه شما میگی ایرانم…

  [پاسخ]

  فهیمه پاسخ در تاريخ آبان ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۰۸:

  جالبه بدونین همین رهبر شما که نمونه کاملی از انسانیت هست گفته من افتخار نمیکنم که همدان پایتخت تاریخ و تمدن هست..
  حالا خودت برو قضاوت کن…..

  [پاسخ]

 308. عليرضا گفته است :

  اگه میشه برا منم شعرها را بفرستید ممنون میشم
  alirezate14@yahoo.com

  [پاسخ]

 309. faze 8 گفته است :

  روزی دختر زیبا رویی نزد کوروش امد و گفت من عاشق شما شده ام. کوروش به دختر جواب داد وگفت من لیاقت تو را ندارم لیاقت تو برادر من است که بسیار زیباست و هم اکنون پشت سر توست دختر نگاهی به پشت سر خود انداخت اما کسی را ندید. به کوروش گفت انجا که کسی نیست کوروش پاسخ داد اگر تو عاشق من بودی پشت سرت را نگاه نمیکردی.کوروش همیشه کبیر…faze 8

  [پاسخ]

 310. رامین گفته است :

  هرچه الناز گفت درسته

  [پاسخ]

 311. acronis گفته است :

  آقایان و خانوم ها بیجهت دعوا نکنید اخیرا طبق تحقیقات مهندسان باستان شناس آلمانی و قبل از آن نظام مهندسی کشور; کشف شد که اصلا شخصی به نام کوروش وجود خارجی نداشه است!!!!!!!! تخت جمشید هم یک بنای نیمه کاره است; این خبر را در آینده خواهید شنید . کافی است به گل ها و پله ها و اسفینکس های حجاری نشده و نیمه تمام موجود در سر تا سر این بنا(؟)ی نیمه کاره نگاهی بیاندازید و از طرف دیگر در نظر داشته باشید که وقتی از امپراتوری و تمدن هخامنشیان حرف میزنید که ۴۰ کشور را زیر سلطه داشتند(؟) باید شهرهایی را نام ببرید که از این تمدن باقی مانده مانند امپراتوری رم که در جای جای اروپا آثار شهرنشینی آنان مشهود است ولی از امپراتوری کبیر هخامنشیان(!) یک تخت جمشید مانده که آن هم …
  جالبتر آنکه کتیبه های نقش رستم نه کنده کاری های مربوط به دوران باستان ; بل آثار کنده شده توسط دانشمندان یهودی دانشگاه های اروپا و آمریکا در حدود ۶۰
  سال پیش میباشد!!!!!!!!!!!
  از طرف دیگر حتی اگر این بنای مظحک تمام و کامل هم میبود در مقابل آثار بجا مانده از تمدن های ملل دیگر (از جمله چین ;رم ; قبایل مایا; مصر و حتی تمدن های جنوب شرقی آسیا) به هیج عنوان حرفی برای گفتن نداشت پس لطفا همگی از خواب کوروش و داریوش و امپراتوری بزرگ و ملی گرایی و غرور باستانی و هزار مهمل دیگر
  بیدار شوید و بدانید تنها هویتی که ما فعلا میتوانیم از آن برای خود نام ببریم هویتی است که بعد از ورود اسلام به اعتقادات مردم به آن رسیدیم

  [پاسخ]

 312. acronis گفته است :

  یک غلط املایی داشت :
  آقایان و خانوم ها بیجهت دعوا نکنید اخیرا طبق تحقیقات مهندسان باستان شناس آلمانی و قبل از آن نظام مهندسی کشور; کشف شد که اصلا شخصی به نام کوروش وجود خارجی نداشه است!!!!!!!! تخت جمشید هم یک بنای نیمه کاره است; این خبر را در آینده خواهید شنید . کافی است به گل ها و پله ها و اسفینکس های حجاری نشده و نیمه تمام موجود در سر تا سر این بنا(؟)ی نیمه کاره نگاهی بیاندازید و از طرف دیگر در نظر داشته باشید که وقتی از امپراتوری و تمدن هخامنشیان حرف میزنید که ۴۰ کشور را زیر سلطه داشتند(؟) باید شهرهایی را نام ببرید که از این تمدن باقی مانده مانند امپراتوری رم که در جای جای اروپا آثار شهرنشینی آنان مشهود است ولی از امپراتوری کبیر هخامنشیان(!) یک تخت جمشید مانده که آن هم …
  جالبتر آنکه کتیبه های نقش رستم نه کنده کاری های مربوط به دوران باستان ; بل آثار کنده شده توسط دانشمندان یهودی دانشگاه های اروپا و آمریکا در حدود ۶۰
  سال پیش میباشد!!!!!!!!!!!
  از طرف دیگر حتی اگر این بنای مضحک تمام و کامل هم میبود در مقابل آثار بجا مانده از تمدن های ملل دیگر (از جمله چین ;رم ; قبایل مایا; مصر و حتی تمدن های جنوب شرقی آسیا) به هیج عنوان حرفی برای گفتن نداشت پس لطفا همگی از خواب کوروش و داریوش و امپراتوری بزرگ و ملی گرایی و غرور باستانی و هزار مهمل دیگر
  بیدار شوید و بدانید تنها هویتی که ما فعلا میتوانیم از آن برای خود نام ببریم هویتی است که بعد از ورود اسلام به اعتقادات مردم به آن رسیدیم

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ مهر ۲۵ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۴۳:

  چه آدما ی عقب افتاده ای هستین ………

  [پاسخ]

  الاله پاسخ در تاريخ مهر ۲۵ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۳۰:

  اگه فکر کردی با این مذخرفات مینونی قدمت چند هزار ساله ی یک ایرانیو از بین ببری غلط اضافیه…..شماهایین که دارین فرهنگ ایراتو از بین میبرین!!خوب میخوای با این کارت چیو ثابت کنی؟!!!به کجا میرسی با این حرفا؟؟؟شعار دادن و دروغ گفتن عدات شده واستون…تو که اینقدر به اسلام و مسلمون شدنت مینازی..!!!اول یاد بگیر که دروغ نگی!!

  [پاسخ]

  ارشام پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۰۵:

  در جواب ادم های بی هویتی که میگن کوروش بزرگ وجود نداشته باید بگم که اگه کوروش وجود نداشته پس منشور حقوق بشر رو کی نوشته و اگه یه ذره سواد داشته باشن میتونن تاریخ هرودوت وتاریخ گزنفون و تاریخ پلوتارت رو بخونن.
  هر چندوجود کوروش نیازی به اثبات نداره اما یک مشت ایرانی بی وجود بازمانده از نسل چنگیز خان مغول و اعراب که اکنون در راس قدرت
  مملکت قرار گرفته اند سعی در نابودی تاریخ پارسیان را دارند.
  اونها ابتدا باید ایرانی بودنشان را اثبات کرده وسپس درباره ی ایرانیان نظر بدن.

  [پاسخ]

  فهیمه پاسخ در تاريخ آبان ۱ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۵۵:

  با فهم و شعور تاریخیت کاری ندارم
  ولی آخه احمق بی سواد وقتی اندازه یه خرم سرت نمیشه مجبوری نظر بدی؟؟؟؟؟؟؟من یک مهندس معمارم و سجده می کنم به شکوه و معماری خردمندانه این بنا

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ آبان ۶ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۵۱:

  آخه تواز شکوه عظمت این بنا چی میدونی فقط یه بار برو مستند شکوه تخت جمشید رو ببین بعدش بیا این حرفا رو سرهم کن و بگو یه بنای نیمه کاره !!!!!!
  ولقعا برات متاسفم باوجود آدمایی مثل شما روزی میرسه که فرزندان حتی نام کوروش کبیر رو هم نشناسن
  بهت پیشنهاد میکنم این حرفارو جای دیگه ای نزن دستت میندازه عمو

  [پاسخ]

  آریا پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۳۷:

  شما خود خوب میدانید که جز چرندیات هیچ ننوشته اید . اما اگر نمیتوانید آثار زیادی از کورش را در نقاط تحت فرمان او ببینید شاید به این دلیل است که کورش هیچگاه نخواسته که فرهنگ و باورها و اعتقادات خود را به آنها تحمیل کند . کورش بزرگ اگر حمله میکرد برای آزادی مردمان بود نه به بند کشاندنشان ، و به آنها اجازه میداد تا به روش خودشان زندگی کنند و در دین خودشان باقی بمانند و این تفاوت کورش با پادشاهان دیگر ملل بود و اگر ما از کورش دم میزنیم فقط به خاطر قدرت نظامیش نیست بلکه به علت بزرگمردیش است .
  شما در مورد هویت اسلامی درست میگویید اما فقط در مورد خودت و هم فکرانت اینگونه است و لطف کنید تفکر خودتان را در کل جمعیت ایران ضرب نکنید . اما میشود بگویید شما از کدام هویت اسلامی حرف میزنید ؟ برای مثال ، امثال شما دم از معماری اسلامی میزنید ولی نمتوانید حتی یک معماری از مسلمانان غیر ایرانی به ما نشان بدهید جز مکانهایی که معماران آنها از معماران ایرانی آموزش دیده اند و ساخته اند . شما بگویید چرا هنر معماری اسلامی (؟) که همفکران شما از آن دم میزنند از ایران به عربستان رفته است ، مگر آنها زودتر از ما مسلمان نشده اند .
  دوست عزیز چرا شما اینهمه تاریخ و اسناد را نمیبینید اما به نوشته های یک تاریخ نویس که هیچ سندیتی ندارد استناد میکنید ، مگر شما نمدانید اینگونه افراد تنها برای شهرت است که این اراجیف را بر خلاف نظریات گذشتگان مینویسند تا مورد توجه قرار گیرند ، دقیقا مانند سلمان رشدی که امروز همه نامش را میدانند و به نظریاتش آشنایی دارند . شاید شما هم همین هدف را دنبال میکنید ، و با این مزخرفات میخواهی مورد توجه قرار بگیرید؟
  حماقت را به گوشه ای بیاندازید تا نابود شود و به راستی بپیوندین .

  [پاسخ]

 313. جواد گفته است :

  سلام
  من تازه شنیدم که دارن میگن آرش کمانگیر افسانه ای بیش نبوده خیلی عصبانی شدم.وقتی به بیت آرش رسید موهای تنم سیخ شد
  واقعا معرکه بود.
  راستی این ایمیلمه:
  avaiehagh@yahoo.com
  ۱:اگه امکان داره متن کامل شعر رو میخوام
  ۲:اگه میتونید،زندگی نامه کامل و معتبر کورش کبیر رو میخوام
  لطفا اگه بازم شعر و متون دارید برام بفرستید
  شماها جای خواهر برادرای من،این زندگی نامه رو میخوام واسه این که میخوام یه بازی کامپیوتری بسازم درباره کورش و ایران
  اگه لطف کنید ممنون میشم
  به محض اینکه ساخت شروع شد یه سایت می زنم و توضیحاتشو میدم و با جلو رفتن کار مطالب رو اونجا میذارم.
  اونوقت آدرس سایت رو اینجا میدم که اگه دوست داشتید شماهاهم باخبر باشید
  فعلا بای

  [پاسخ]

 314. یه نفر دیگه گفته است :

  ما را ز کورش و کی و جم اعتبار نیست

  فخری به داریوش و به اسفندیار نیست

  مرده است دور رستم و سیروس و کیقباد

  ما را به جاهلیت آن دوره کار نیست

  در سایه محمد و آل محمدیم

  برتر از این برای بشر افتخار نیست

  ابنای دین و سوره توحید و کوثریم

  بر دل ز کفر و شرک و شرارت غبار نیست

  اسلام، اعتقاد و نظام و هویت است

  هر کس نداشت در دو جهان رستگار نیست

  اندر دژ ولایت و حصن امامتیم

  مانند این حصار به گیتی حصار نیست

  ما امت عدالت و صلح و اخوتیم

  در ما نفاق و شیطنتِ دیو سار نیست

  از جاهلیت مجوس نگیریم رسم و راه

  ما را به جز ولایت مهدی (ع) شعار نیست

  اعلام «ان اکرمکم» باشد این پیام

  در کیش ما به رنگ و نژاد اعتبار نیست

  گر مدعی تلاش به توهین ما کند

  با او بگو که از تو جز این انتظار نیست

  تو باش و هفت خوان و خرافات و ترّهات

  راهی که می‌ روی ره پروردگار نیست

  زنده است دین احمد (ص) و قرآن و اهل بیت (ع)

  اکمل از آن طریق سوی کردگار نیست

  یارب رسان امام زمان منجی جهان

  فرّخ، زمان او که در آن، کار عار نیست

  پر می‌ کند ز عدل به امر خدا زمین

  بهتر ز عصر دولت او روزگار نیست

  آئین دین مداری و تقوی شود رواج

  رسم فساد و شرب مدام و قمار نیست

  مؤمن عزیز گردد و کافر شود ذلیل

  مرد خدا به دوره او خوار و زار نیست

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ مهر ۲۵ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۴۱:

  واقعا به حالت تاسف می خورم

  [پاسخ]

  فهیمه پاسخ در تاريخ آبان ۱ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۱۰:

  حتی خارجی ها هم سجده می کنن به این یگانه بزرگمرد تاریخ جهان
  تویی که جسارت میکنی ،ایرانی بودن پیشکشت ، فک کنم اصلا آدم نباشی
  پیشاپیش زادروز پدر ایران را یه همه مردم دنیا تبریک میگم

  [پاسخ]

  آریا پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۱۶:

  شما که دم از اسلام میزنید میتوانید دو مورد از خدمات اسلام به بشریت رابه ما بگویید ؟ البته یادآور میشوم که نگویید اسلام ریشه جهالت را نابود کرد که تاریخ به همه نشان داد اسلام در حرف و عمل کاملا متفاوت است . اسلام و مسلمانان با شعار آزادی به دیگران حمله میکردند و آنها را به بند میکشیدند ، آنها دم از مبارزه با برده داری مزدند اما در جنگ با ایرانیان آنها را به بردگی بردند ، آنها دم از آزادی زنان و برابری آنها با مردها میزنند اما همه میدانند که چگونه زن را در جامعه به پوچی میکشانند و تنها خاصیت زن از نگاه مردان را تسکین میل جنسی میداند و همیشه خود (دین اسلام) را ناجی این ارتباط غلط میداند کما اینکه خود ، زن را اینگونه معرفی میکند . شما از دینی دم میزنید که در گوشه گشه اش تنها از کشتار در این دنیا و شکم پرستی و هوسرانی در آن دنیا حرف میزند .
  بس کنید این جهالت و خیانت به بشریت را .

  [پاسخ]

 315. آریان گفته است :

  خواهشا آقا هادی شما دیگه نظر نده … با اون افکارت… مرسی

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۰۵:۳۰:

  شما به ایران پارسی عشق میورزی و ادعای اصالت میکنی اما تو جمله هات از کلمات فرانسوی استفاده میکنی
  این تناقض دیگه چیه؟

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۵۴:

  وقتی کلمه ای وارد زبانی شده و معادلی براش درست نشده پس اون کلمه جزیی از زبانه
  و چراوقتی این همه واژه عربی استفاده میشه اعترانمی کنی ولی تا یه کلمه انگلیسی المانی ویا فرانسوی به کار برده میشه اروپایی ها میخوان ایران وزبان ایرانی ها رو از بین ببرن؟

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۱۱:

  ببخشید ض اعتراض جا موند

  [پاسخ]

 316. آریان گفته است :

  بیتا خانم چه ربطی داره توی وصیت نامه شون بنویسن … من محیطی رو میگم که درش بزرگ شدن و تربیتی که شدن ….آره الان این نظام انقدر جوون معتاد کرده که دیگه کی میره برای دفاع از کشورش ضمنا شما این نظام رو قبول دارین در حالی که من به هیچ عنوان….
  در ضمن من به ایران پارسی عشق می ورزم. مرسی
  [پاسخ]

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ آبان ۶ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۰۵:

  آقا آریان عزیز شما چی میدونید از اون محیط ؟جز اینکه بازیچه ی دست اکشورهای دیگه بودیمو از خودمون هیچ استقلالی نداشتیم؟
  الانم مث همون موقع بازم از خودمون استقلالی نداریم فقط بعضی چیزا تغییر کرده
  من درباره ی حکومت و این نظام حرف نمیزنم درباره ی ایرانی بودن میگم درباره ی هویتمون درباره ی فرهنگ عظیممون که به بازیچه گرفته شده من از خود شما میپرسم اگه الان جنگ بشه شما میشنید توی خونتون وهچ کاری نمیکنید؟
  من حرفم اینه دفاع از آب و خاک ربطی به نظام الان یا اون موقع نداره این همه غیرت فقط مربوط به آریایی بودنمونه خونی که همیشه در رگ های پارسی ها جاری بوده و جاری میمونه

  [پاسخ]

 317. بهرنگ گفته است :
 318. ارشام گفته است :

  زرتشت بیا که با تو امید امد/شب نیز صدای پای خورشید امد/تاریخ اگر دوباره تکرار شود /ادم به طواف تخت جمشید اید.

  [پاسخ]

 319. ارشام گفته است :

  اگر سقف اسمان از قامتم کوتاهتر شود هیچگاه در برابر ظالم سر تسلیم فرود نخواهم اورد.
  کوروش بزرگ

  [پاسخ]

 320. مروئه گفته است :

  من عاشق پدرم کوروشم وازدیدن شرایط کنونی ایران وایرانی اشک میریزم

  [پاسخ]

 321. مروئه گفته است :

  پادشاه بابل به کوروش گفت:مابرای شرفمان میجنگیم وشمابرای پول!!!کوروش کبیردرجواب به او گفت:هرکس برای نداشته هایش میجنگد!!!

  [پاسخ]

 322. حسن گفته است :

  اگه راست میگیم کورش رو دوست داریم بیاید یه فیلم یا سریال از زندگیش درست کنیم نه از عربهاییکه به زن شوهر دار جلو چشمش تجاوز میکنن سریال درست کنیم مرگ بر عرب جاهلی که اصل ونصب پرشین رو به کثافت کشوند و واسه خیلی ها کاسبی درست کرد تمام کسایی که از عربها دفاع میکنن همونایی هستن که ماهی چند میلیون به حساباشون ریخته میشه وبه اسم صیغه وغیره هم به زور پولشون ناموس دزدی میکنن ای کاش مثل کورشی بر پرشین ما ظاهر شود تا به دادمان برسد.

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ آبان ۲ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۴۵:

  دمت گرم حرف حساب گفتی

  [پاسخ]

  علي از ملاير پاسخ در تاريخ بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۱۲:

  ایول دمت گرم با مرام.تو خون اصیل ایرانی در رگ هات جریان داره

  [پاسخ]

 323. میلادن گفته است :

  من به عنوان یه ایرانی به کوروش بزرگ افتخار میکنم خیلی خیلی دوسش دارم من اریایی ام نه عربم

  [پاسخ]

 324. فهیمه گفته است :

  پیشاپیش زادروز یگانه بزرگمرد تاریخ جهان را به همه شادباش مرگم..
  @};-

  [پاسخ]

 325. آریان گفته است :

  وطن یعنی حس گریه آور
  چشای خیس و اشک‌آلود مادر
  وطن یعنی حضور سرد شلاق
  جنازه های آویزون بر دار
  وطن، یعنی رویای غم‌انگیز
  شعار نسل پوچ و چندش‌انگیز
  وطن، یعنی خیانت‌های پنهون
  وطن یعنی حصار و بند و زندونوطن یه خواب راحت توی رویا
  وطن قصه‌‌ی پر معنی فردا
  وطن کلام آخر
  مثل خون برادر
  وطن دستای لرزون
  چشای خیس مادر

  وطن یه مرد سرکش بر سر دار
  وطن مدفن ملیون ها سپهدار
  اگه مرگه بذار تا منم برات بمیرم
  میون جون فداهات منم هم کمترینم
  وطن کلام آخر
  مثل خون برادر
  وطن دستای لرزون
  چشای خیس مادر

  [پاسخ]

 326. هادی گفته است :

  حرفم با اونایی که کوروش پارسی را سپر بلاشون کردند و هر اتفاقی که میفته میگن کوروش………..

  ادعای اصالت و آریایی بودن دارن اما نصف جملاتی که بکارمیبرند غربیه
  این دیگه چه اصالتیه؟

  آری دوستان کوروش شده سپری تا عقب افتادگیها و ناکامی هاشون را گردن این وآن بندازن در صورتی که خودشون هیچ کاری واسه آب و خاک اجدادیشون نمیکنند

  و همه چی را گردن حکومت میندازن و میگن ما این حکومت را قبول نداریم
  اما وقت عمل که میرسه شونه خالی میکنند.

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ آبان ۲ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۵۸:

  هه هه هه نه با با جدی می گی …………

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۲۶:

  اقا آریان چرا حرف حق رو قبول نمیکنید؟

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ آبان ۹ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۰۵:

  بیتا خانم چی رو قبول کنم؟

  [پاسخ]

 327. آریان گفته است :

  ای خدا چند روز دیگه روز بزرگ مرد ایرانه ولی تو تقویم ما اسمی ازش نیست …………خدا

  [پاسخ]

 328. آریان گفته است :

  اون چیزی که ما باور داریم و می خوایم بحث بد و بدتر نبود فریاد. مثه غده تو گلو هامون گره خورده بود ولی کسی جواب گریه هامونو نداد سال بدی بود اما منو تو بد نبودیم این یه امتحان بود برامون رد نشدیم یاد گرفتیم جواب مشت همیشه مشت نیست زدنو ما باطوم خوردیمو اونا ساندیس خواستن به لجن بکشن رنگ پیرهنتو شکستن تنتو بستن دهنتو گفتن به اونچه که نکردی اعتراف کن مثه ندا به عزا میشونیم مادرتو ما مرز بین مرد و زنو خط زدیم حتی به عشق مجید روسری سر کردیم حرفامون روشن بودو گوشاشون کر بود همه درخت شدیم حکممون تبر بود کوچه خیابونا همه بوی خون میداد جلو چشه رستم سهراب جون میداد دستی که قلم داشتو قلم کردن به اسم خدا کشتنو قلع و قمع کردن چقدر وقتی که تو داد زدی قبطه خوردم با تو شکنجه شدمو با تو مردم چقدر مشت کوبیدم روی میز تحریر چقدر فحش دادم به هر چی تقدیر دونه دونه شعرام همه رنگ خون داشت مثه یه شاهینی که تو قفس جنون داشت سال بدی بود اما من و تو بد نبودیم شکستن ما رو ولی ما سرپا موندیم به سلامتی هر چی سربه سبزه هستیم سربالا این رمز نبضه بودن ماست فردا آفتاب در میاد منم مثه تو مطمئنم این روزا سر میاد سال بد سال باد سال اشک و خون سالی که پر از بغضه از فرط جنون سال من سال تو سال عشق و غرور سال یه دست با رای سبز زیر ساطور

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۰ ۱۸:۴۰:

  داداش گلم اگه میخوای شعرای شاهین نجفی را کپی کنی اول خوب گوش کن تا غلط ننویسی
  شما عادت کردین که همش از دیگران مایه بزارین از شاهین نجفی و کورش بزرگ اما ………….

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ آبان ۹ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۵۸:

  حقیقت تلخه مگه نه ……..

  [پاسخ]

 329. ارشام گفته است :

  منم ان فرزند پاک زاگرس نشین / منم عاشق برنو و اسب و زین / به وقت نبرد و به هنگام جنگ / تفنگم به دست و قطارم فشنگ / منم بختیاری منم مرد جنگ / /بمیرم به نام و نمانم به ننگ.
  ما بختیاری ها از اینکه از نسل کوروشیم به خود می بالیم.
  به امید روزی که ایران سرزمین پارس ها از وجود ننگین همه ترکها و اعراب پاک شود .

  [پاسخ]

  اوختای پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۴۳:

  آیا منظورت از سرزمین پارس ها همون مناطق کویری هست که کورش کویر هم اونجا زندگی میکرد.ترک ها کاری به این ماطق ندارن.
  به امید روزی که منطقه آذربایجان(گونی آذربایجان)از این که اسم ننگین ایران کنارش هست خلاصی پیداکنه.
  هوی ما از خدامونه که در کنار شما نباشیم اما این شما هستین که با nتا دست به ما چسبیده اید
  برو یه کم تاریخ مطالعه کن تایه کم حالیت شه.
  ما جوابتون رو توسال ۱۳۲۴ (استقلال آذربایجان*پایتخت تبریز*وبه رهبری جعفر پیشه وری )یه بار داده ایم ولی به امید خدا این بار کوبنده تر جواب خواهید گرفت.

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۲۲:

  اگه منظورت رشته کوه زاگرسه که هر ترکی هم میتونه بفهمه که بهترین مناطق ایران رو غرب ایران تشکیل میده.
  اگه تو هم سواد داشتی و حالیت میشد میتونستی تو کتاب خاطرات سید جعفر پیشه وری قیام بختیاری ها در سال ۱۳۰۸ و زندانی شدن علیمردان خان بختیاری و اعدام اون در سال ۱۳۱۳ رو بخونی و بفهمی که اون توده ای در باره ی بختیاری ها چی نوشته.
  در ضمن اذربایجان قسمتی از خاک مادها بود که بعدها کشور پارس رو تشکیل داد که بعد ها سکایاها و مغول ها در اونجا ساکن شدند و شما بازمانده ی اونها هستین.

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۰۶:

  اگه منظورت از کویر رشته کوه زاگرس باشه اره .اگه تو هم یه کم تاریخ میخوندی میتونستی تو کتاب خاطرات سید جعفر پیشه وری قیام بختیاری ها و زندانی شدن علیمردان خان بختیاری و اعدام اون رو تو سال ۱۳۱۳ بخونی و بفهمی اون توده ای درباره ی بختیاری ها چی نوشته .
  در ضمن این شما ترکها هستین که در قران از شما به عنوان قوم یاجوج و ماجوج یاد شده . ما از اینکه شما خاک ایران رو ترک کنید و به بیابان های مغولستان و تبت برگردید با کمال میل استقبال کرده و هزینه ی سفرتان را هم متقبل میشویم.
  به امید ان روز

  [پاسخ]

 330. acronis گفته است :

  اخیرا طبق تحقیقات مهندسان باستان شناس آلمانی و قبل از آن نظام مهندسی کشور; کشف شد که اصلا شخصی به نام کوروش وجود خارجی نداشه است!!!!!!!! تخت جمشید هم یک بنای نیمه کاره است; این خبر را در آینده خواهید شنید . کافی است به گل ها و پله ها و اسفینکس های حجاری نشده و نیمه تمام موجود در سر تا سر این بنا(؟)ی نیمه کاره نگاهی بیاندازید و از طرف دیگر در نظر داشته باشید که وقتی از امپراتوری و تمدن هخامنشیان حرف میزنید که ۴۰ کشور را زیر سلطه داشتند(؟) باید شهرهایی را نام ببرید که از این تمدن باقی مانده مانند امپراتوری رم که در جای جای اروپا آثار شهرنشینی آنان مشهود است ولی از امپراتوری کبیر هخامنشیان(!) یک تخت جمشید مانده که آن هم … جالبتر آنکه کتیبه های نقش رستم نه کنده کاری های مربوط به دوران باستان ; بل آثار کنده شده توسط دانشمندان یهودی دانشگاه های اروپا و آمریکا در حدود ۶۰ سال پیش میباشد!!!!!!!!!!! از طرف دیگر حتی اگر این بنای مضحک تمام و کامل هم میبود در مقابل آثار بجا مانده از تمدن های ملل دیگر (از جمله چین ;رم ; قبایل مایا; مصر و حتی تمدن های جنوب شرقی آسیا) به هیج عنوان حرفی برای گفتن نداشت پس لطفا همگی از خواب کوروش و داریوش و امپراتوری بزرگ و ملی گرایی و غرور باستانی و هزار مهمل دیگر بیدار شوید و بدانید تنها هویتی که ما فعلا میتوانیم از آن برای خود نام ببریم هویتی است که بعد از ورود اسلام به اعتقادات مردم به آن رسیدیم

  [پاسخ]

  آریا پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۵۲:

  شما خود خوب میدانید که جز چرندیات هیچ ننوشته اید . اما اگر نمیتوانید آثار زیادی از کورش را در نقاط تحت فرمان او ببینید شاید به این دلیل است که کورش هیچگاه نخواسته که فرهنگ و باورها و اعتقادات خود را به آنها تحمیل کند . کورش بزرگ اگر حمله میکرد برای آزادی مردمان بود نه به بند کشاندنشان ، و به آنها اجازه میداد تا به روش خودشان زندگی کنند و در دین خودشان باقی بمانند و این تفاوت کورش با پادشاهان دیگر ملل بود و اگر ما از کورش دم میزنیم فقط به خاطر قدرت نظامیش نیست بلکه به علت بزرگمردیش است .
  شما در مورد هویت اسلامی درست میگویید اما فقط در مورد خودت و هم فکرانت اینگونه است و لطف کنید تفکر خودتان را در کل جمعیت ایران ضرب نکنید . اما میشود بگویید شما از کدام هویت اسلامی حرف میزنید ؟ برای مثال ، امثال شما دم از معماری اسلامی میزنید ولی نمتوانید حتی یک معماری از مسلمانان غیر ایرانی به ما نشان بدهید جز مکانهایی که معماران آنها از معماران ایرانی آموزش دیده اند و ساخته اند . شما بگویید چرا هنر معماری اسلامی (؟) که همفکران شما از آن دم میزنند از ایران به عربستان رفته است ، مگر آنها زودتر از ما مسلمان نشده اند .
  دوست عزیز چرا شما اینهمه تاریخ و اسناد را نمیبینید اما به نوشته های یک تاریخ نویس که هیچ سندیتی ندارد استناد میکنید ، مگر شما نمدانید اینگونه افراد تنها برای شهرت است که این اراجیف را بر خلاف نظریات گذشتگان مینویسند تا مورد توجه قرار گیرند ، دقیقا مانند سلمان رشدی که امروز همه نامش را میدانند و به نظریاتش آشنایی دارند . شاید شما هم همین هدف را دنبال میکنید ، و با این مزخرفات میخواهی مورد توجه قرار بگیرید؟
  حماقت را به گوشه ای بیاندازید تا نابود شود و به راستی بپیوندین .

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۱۷:

  بد بخت بیچاره واقعا برات متاسفم

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۳۵:

  در این زمینه باید به خود قرآن خودتون مراجعه کنید . اونجا خواهی دید که خدا در قرآن در مورد کوروش و ذوالقرنین چی گفته . اول تحقیق کن . بعد حرف بزن خوشگل من . باشه ؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  امین پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۳۶:

  ظاهراً جنابعالی سرت رو تو برف تا…. فرو کردی از احوالات مریضت هم هم آبشخور فکریت معلومه اخوی چرا وقت شما باید صرف تخریب شخصیت های تاریخ منهوس ایرانی ها بشه!!! شما باید به همون زبون دایی هایت!! مدح فرهنگ الخلیجیه رو بکنی شما به فکر آباد کردن آخرتت باش ایران اسمش فقط اسمش واسه بغض و کینه وطن فروشانی مثل……و تو مایه عذابه خیلی دوست دارید بشه الایران البعد از الاسلام اما نمیدونی پیامبر عزیز ما چه احترامی واسط ایرانی ها قایل بودن آخه شدید کاسه که چه عرض کنم…. داغ تر از آش
  پاینده ایران، حقیقت، انسانیت

  [پاسخ]

  بیتا پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۴۵:

  دوست عزیز بیگانگان ممکنه بتونن خیلی چیزارو راحت انکار کنندو با یک تحقیق به قول شما کوروشو داریوش انکار کنندواما مطمئن باشید فرهنگ یک ملت و حکومتی مثل ان غیر قابل انکار است .پس شما به جای تقلید کورکورانه و حمایت بی جا از یک مشت ادم سواستفاده گر لطفا کمی مطالعه و تحقسق کنید و اینقد زود قظاوت نکنید.زنده باد اریایی

  [پاسخ]

  آرمان پاسخ در تاريخ آذر ۷ام, ۱۳۹۰ ۱۴:۱۰:

  احتمالا اون محققا باید مسلمان باشند که این چرندیات را تلاوت کردن و چند نفر مغز آکبند مانند جنابعالی این اراجیف را باور کردند.
  آخه … تو چقدر میتونی بی ارزش باشی که منکر اصالت خودت بشی ای عرب صفت.
  تو از آن دسته انسانهایی هستی که باید برایت دعا کنیم که شاید به راه راست هدایت شوی و از اطاعت کورکورانه رهایی یابی.
  اون کنده کاری هایی که تو بنام نیمه کاره از اون یاد کردی ، باید خدمت شما مهندس باستان شناس عرض کنم که اون بناها اگر هم دچار فرسایش شده ، توسط باران های اسیدی و قدمت خیلی زیاد آن می باشد .
  بزار ببینیم ، آره شاید راست میگه این مهندس ، شاید کتیبه حقوق بشر هم از توی وسایل یه سمساری پیدا شده باشه !!!
  واقعا برای آدم هایی مثل شما دلم میسوزه و براشون آرزوی عقل سلیم را دارم .
  درود بر تمام ایرانیان .

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۲۵:

  در جدیدترین مجله باستان شناسی نام۱۰ شهر شگفت انگیز جهان منتشر شده است که نام تخت جمشید در کنار شهر هایی مانند :تروا و پترا و بابل امده است .
  نمی دونم از دادن این اطلاعات غلط چی گیرت میاد؟

  [پاسخ]

  آرشام پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۰۹:

  طبق اخرین شماره معتبرترین مجله باستان شناسی جهان ۱۰ شهر شگفت انگیز جهان معرفی شده اند که نام تخت جمشید در کنار شهرهایی مانند تروا و پترا و بابل امده است .

  [پاسخ]

 331. بیتا گفته است :

  یه سوال دارم
  ۷آبان روز تولد کوروش کبیره یا روزی که اولین اعلامیه ی حقوق بشر انتشار پیدا کرد؟
  این روز بزرگ رو به همه ی ایرانی های عزیز تبریک میگم
  راستی قراره یه فیلم سینمایی بزرگ در مورد کوروش کبیر ساخته بشه توی همین ایران خودمون
  باورتون میشه؟

  [پاسخ]

 332. رونیکا گفته است :

  من واقعا لذت بردم ولی بیشتر از اون دلم گرفت ک چرا ما افتخار اینو نداشتیم در اون برهه زمانی باشیم و چرا دیگر خبری از کوروش ها در این مرزو بوم نیست یادش گرامی باد کوروش کبیر و شاه شاهان

  [پاسخ]

 333. آریان گفته است :

  منم به نوبه خودم روز بزرگ مرد تاریخ ایران وجهان را به همه آریایی ها و پارسی زبانان تبریک می گم و امیدوارم بتونیم راهشو ادامه بدیم.

  [پاسخ]

 334. محمد72 گفته است :

  من یه ایرانیم به ایرانی بودنم افتخار می کنم کوروش پدر ما ابرانیاس حضرت محمد پیامبرمونه مسلمونم هستیم ولی همه میدونن که عربا یه مشت خونخوارو هوس بازن که نمونش الان هست مثلا پادشاه عربستان-قذافی که سربه نیست شد یا آل خلیفه صدامی که جوونای مارو از بین برد اینا همشون عرب بودن.فارس و ترک و بلوچ و لر هیچ فرقی ندارن هممون ایرانی هستیم-دنیا شاهی مثل کوروش به خودش ندیده-زنده باد ایران و ایرانی

  [پاسخ]

  آزاده پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۰ ۰۴:۴۱:

  زنده باد محمد و محمدها که به ایرانی بودنشون افتخار می کنن و باید به شما دوست گرامی بگم که این دیدگاه و اندیشه زیبای شما دست کمی از پادشاهی نداره، بازم زنده باد.

  [پاسخ]

 335. acronis گفته است :

  این چیری است که باید به آن افتخار کنیم نه افسانه های یهود ساخته:
  خطبه بدون نقطه علی بن ابی طالب:

  الحَمدُ لِلّهِ أهلِ الحَمدِ وَ أحلاهُ، وَ أسعَدُ الحَمدِ وَ أسراهُ، وَ أکرَمُ الحَمدِ وَ أولاهُ. الواحدُالأحَدُ الصَّمَدُ، لا والِدَ لَهُ وَ لا وَلَدَ. سَلَّطَ المُلوکَ وَ أعداها، وَ أهلَکَ العُداهَ وَ أدحاها، وَ أوصَلَ المَکارِمَ وَ أسراها، وَ سَمَکَ السَّماءَ وَ عَلّاها، وَ سَطَحَ المِهادَ وَ طَحاها، وَ وَطَّدَها وَ َحاها، وَ مَدَّها وَ سَوّاها، وَ مَهَّدَها وَ وَطّاها، وَ أعطاکُم ماءَها وَ مَرعاها، وَ أحکَمَ عَدَدَ الاُمَمِ وَ أحصاها، وَ عَدَّلَ الأعلامَ وَ أرساها. الاِلاهُ الأوَّلُ لا مُعادِلَ لَهُ، وَلا رادَّ لِحُکمِهِ، لا إلهَ إلّا هُوَ، المَلِکُ السَّلام، المُصَوِّرُ العَلامُ، الحاکِمُ الوَدودُ، المُطَهِّرُ الطّاهِرُ، المَحمودُ أمرُهُ، المَعمورُ حَرَمُهُ، المَأمولُ کَرَمُهُ. عَلَّمَکُم کَلامَهُ، وَ أراکُم أعلامَهُ، وَ حَصَّلَ لَکُم أحکامَهُ، وَ حَلَّلَ حَلالَهُ، وَ حَرَّمَ حَرامَهُ. وَ حَمَّلَ مُحَمَّداً (صَلَّ اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ) الرِّسالَهَ، وَ رَسولَهُ المُکَرَّمَ المُسَدَّدَ، ألطُّهرَ المُطَهَّرَ. أسعَدَ اللهُ الاُمَّهَ لِعُلُوِّ مَحَلِّهِ، وَ سُمُوِّ سُؤدُدِهِ، وَ سَدادِ أمرِهِ، وَ کَمالِ مُرادِهِ. أطهَرُ وُلدِ آدَمَ مَولوداً، وَ أسطَعُهُم سُعوداً، وَ أطوَلُهُم عَموداً، وَ أرواهُم عوداً، وَ أصَحُّهُم عُهوداً، وَ أکرَمُهُم مُرداً وَ کُهولاً. صَلاهُ اللهِ لَهُ لِآلِهِ الأطهارِ مُسَلَّمَهً مُکَرَّرَهً مَعدودَهً، وَ لِآلِ وُدِّهِمُ الکِرامِ مُحَصَّلَهً مُرَدَّدَهً ما دامَ لِالسَّماءِ أمرٌ مَرسومٌ وَ حَدٌّ مَعلومٌ. أرسَلَهُ رَحمَهً لَکُم، وَ طَهارَهً لِأعمالِکُم، وَ هُدوءَ دارِکُم وَ دُحورَ، عارِکُم وَ صَلاحَ أحوالِکُم، وَ طاعَهً لِلّهِ وَ رُسُلِهِ، وَ عِصمَهً لَکُم وَ رَحمَهً. اِسمَعوا لَهُ وَ راعوا أمرَهُ، حَلِّلوا ما حَلَّلَ، وَ حَرِّموا ما حَرَّمَ، وَ اعمِدوا – رَحِمَکُمُ اللهُ – لِدَوامِ العَمَلِ، وَ ادحَروا الحِرصَ، وَ اعدِموا الکَسَلَ، وَ ادروا السَّلامَهَ وَ حِراسَهَ مُلکِ وَ رَوعَها، وَ هَلَعَ الصُّدورِ وَ حُلولَ کَلِّها وَ هَمِّها. هَلَکَ وَ اللهِ أهلُ الاِصرارِ، وَ ما وَلَدَ والِدٌ لِلاِسرارِ، کَم مُؤَمِّلٍ أمَّلَ ما أهلَکَهُ، وَ کَم مالٍ وَ سِلاحٍ أعَدَّ صارَ لِلأعداءِ عُدَّهً وَ عُمدَهً. اَللّهُمَّ لَکَ الحَمدُ وَ دَوامُهُ، وَ المُلکُ وَ کَمالُهُ، لااِلهَ إلّا هُوَ، وَسِعَ کُلَّ حِلمٍ حِلمُهُ، وَ سَدَّدَ کُلُّ حُکمٍ حُکمُهُ، وَ حَدَرَ کُلَّ عِلمٍ عِلمُهُ. عَصَمَکُمُ وَ لَوّاکُم، وَ دَوامَ السَّلامَهِ أولاکُم، وَ لِلطّاعَهِ سَدَّدَکُم، وَ لِلاِسلامِ هَداکُم، وَ رَحِمَکُم وَ سَمِعَ دُعاءَکُم، وَ طَهَّرَ أعمالَکُم، وَ أصلَحَ أحوالَکُم. وَ أسألُهُ لَکُم دَوامَ السَّلامَهِ، وَ کَمالَ السَّعادَهِ، وَ الآلاءَ الدّارَهَ، وَ الاَحوالَ السّارَّهَ، وَ الحَمدُ لِلّهِ وَحدَهُ

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۳۴:

  من شک دارم تو آدمیزاد باشی…..

  [پاسخ]

  آریا پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۴۸:

  اینکه شخصی خطبه ای گفته که نقطه ندارد قطعا توانایی ایشان است در فن بیان یا نویسندگی ولی هیچ گاه نمیتواند سندی باشد بر حقانیت و انسانیت ایشان .
  اینکه تاریخ ایران را افسانه بدانیم خواسته دشمنان ایران است نه افتخار به تاریخ ایران . دشمنان میدانند تاریخ هر ملتی ریشه آن ملت است و اگر ملتی را از تاریخش جدا کنند میتوانند بر آنها حکوت کنند .

  [پاسخ]

  jabj پاسخ در تاريخ آبان ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۶:

  افرین (بابا)

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۲:

  مرسی. موافقم . گل گفتی

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۱۳:

  در این زمینه باید به خود قرآن خودتون مراجعه کنید . اونجا خواهی دید که خدا در قرآن در مورد کوروش و ذوالقرنین چی گفته . اول تحقیق کن . بعد حرف بزن خوشگل من . باشه ؟؟؟؟؟؟
  در مورد مولا علی هم لطف کن به جلد یک تاریخ طبری که معتبرترین تاریخ رسمی ایران هست مراجعه کن.خودت اونجا چیزهایی رو می خونی که بدون شک روی سرت دو تا شاخ در میاد . ممنون از پشتکار جنابعالی.اما سعی کن این پشتکار رو هدفمند کن.یعنی با علم و تحقیق حرف بزن.هر کس هم توضیح بیشتری خواست،این ایمیل منه .
  m.masoud_18sheikh@yahoo.com

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آبان ۹ام, ۱۳۹۰ ۱۸:۲۲:

  دوست عزیز اول برو املاتو درست کن

  املای صحیح کلمه طبری اینه:
  تبری

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۳۸:

  تو که اصلا تعطیلی.خیلی زور داره.شش سال توی دانشگاه تاریخ خوندم .بعد یکی بیاد بمن بگه تاریخ طبری رو تبری مینویسن.تو برو کتابهای شعر مصطفی رحماندوست رو بخون .

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۵۴:

  من خودم یه تبری ام پس بزار روشنت کنم که چرا تبرستان به این اسم نامگذاری شد؟

  شمایی که تاریخ خوندین واقعا نمیدونین؟
  داستانو واستون تعریف میکنم که چرا تبرستان را اینگونه نام نهادند
  اقوام دلیر تبری که درحاشیه دریای عظیم کاسپین یا به قول آریایی های اصیل خزر زندگی میکردند و در لشکر کوروش بزرگ حضور داشتند از آنجایی که این اقوام دلیر تبراندازان ماهری بودند این قوم از این جهت تبرستان نام نهاده شد

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۳۸:

  هادی جان،اولا که مازندرانی ها جزو پارتها بودن . من خودم گیلانی هستم . لاهیجانی ام . گیلانی ها جزو قوم مارلیک بودن.اینایی که تو میگی تا حدودی درسته ،اما برای روشنتر شدن جنابعالی ، توی گوگل بنویس تاریخ طبری یا تاریخ به قول خودت تبری ،بهد برو قسمت عکس گوگل ، جلد کتاب مقدس تاریخ طبری رو بهت نشون میده ، اون موقع متوجه میشی که طبری رو چطوری می نویسن . حتما بری ها . پشت گوش ننداز . مرسی.

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۲:

  اینم ببین،،،مرسی
  http://www.persian2500years.blogfa.com/

  آریان پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۱۶:

  آره بابا آقا داریوش این آقا هادی رو ولش کن با خودشم مشکل داره…

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۲۲ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۰:

  مرسی آریان جون . میشه یه نگاه به این بندازی ؟
  http://www.persian2500years.blogfa.com/

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۲۸:

  ذوالقرنین در قرآن
  از تو درباره ی ذوالقرنین می پرسند، بگو : اکنون درباره ی او با شما سخن خواهم گفت : او را در زمین پادشاهی دادیم »
  و همه ی وسایل حکمروایی را برایش فراهم کردیم،بدین وسیله تا آنجا راند که محل غروب خورش ید است و چنان
  می نماید که خورشید در چشمه ای که آب تیره رنگ دارد فرو می رود، در آنجا قومی یافت.
  به او گفتیم اکنون می توانی درباره ی آنها به عذاب و ستم رفتار کنی و یا اینکه به رفتار نیکو گرایی . گفت کسی که
  بیداد کرد زود خواهد بود که عذاب بیند و پس از انکه به سوی خدا رفت باز عذابی شدید دامنگیر اوست ، اما کسی
  که ایمان آورد و رفتار نیکو کرد سزای او نیک است و از طرف خدای نیز در کار او گشایشی حاصل.
  سپس راهی پیش پای او گذاشتیم و او تا بدانجا رفت که خورشید طلوع می کند و قومی در آنجا یافت که میان ایشان
  و آفتاب حجابی و پوششی نبود ، بدین طریق بدانچه لازم بود از او آگاه شدیم.
  باز همچنان رفت تا رسید به جایی که میان دو دیوار عظیم بود و در آنجا قومی یافت که زبان نمی فهمیدند، آن قوم
  گفتند یا ذوالقرنین یاجوج و ماجوج در این سرزمین دست بر فساد و خرابکاری زده اند، پول و مال لازم در اختیار تو
  می نهیم تا میان ما و ایشان سدی بنا کنی . گفت : خدای آنقدر به من توانایی داده که از مال شما بی نیازم فقط به نیروی
  بازو مرا یاری کنیدتا بین شما و آنها دیواری به پای کنیم . تخته های آهن بیاوریدآنقدر که بتوان با ان دو کوه را بهم
  برآورد، پس گفت آنقد ر در آن دمیدند تا همچو آتش گردید و بعد به کمک آب آن را به شکل مطلوب درآورده سد را
  ساختند، که آن قوم – یاجوج و ماجوج – نمی توانستند از ان بگذرند یا در آن رخنه ایجاد کنند.
  ذوالقرنین گفت : این خواست و رحمت خدا بود و چون خواست خدای فرا رسد، آن را ویران خواهد سا خت. خواست
  « (۸۲- و وعده ی خدا حق است… ( ۱۸
  PDF.Tarikhema.ir ” ” Tarikhema.ir
  ۱۶
  شان نزول آیات
  ظاهر آیات فوق گویای این معنی است که از حضرت رسول درباره ی ذوالقرنین پرسشی شده و این آیات در جواب
  سوال فوق به حضرت نازل آمده است.
  ترمذی ۱ و نسایی ۲ و امام احمد ۳ روایت می کنند که به اشاره ی یهود ، یک نفر از قریش درباره ی بعضی مطالب که
  یکی از آنها ذوالقرنین بود از حضرت پرسید: این شخص که بوده و چه کرده است؟
  درباره پیغمبری که خداوند جز یک بار در تورات از او نام نیاورده » قرطبی چنین نقل می کند : یهود به حضرت گفتند
  « ذوالقرنین » : حضرت گفت : کدام پیغمبر؟ گفتند . « است به ما خبری باز گوی
  محمد بن جریر طبری و ابن کثیر ۴ و سیوطی نیز روایاتی بر همین نهج آورده و مورد تفسیر قرار داده اند.
  مشخصاتی که در قرآن برای ذوالقرنین آمده است
  از آیات فوق آنچه در باب شخصیت ذوالقرنین مستفاد می شود حاوی نکات زیر است:
  ۱٫ کسی که درباره ی او از حضرت رسول پرسش هایی شده است قبلا به ذوالقرنین معروف بوده، یعنی این نام یا
  لقب را قرآن به او نداده، کسانی که پرسیده اند خود این نام یا لقب را بر او نهاده اند، از اینجاست که در قرآن
  یعنی از تو درباره ی ذوالقرنین می پرسند. « و یسئلونک عن ذوالقرنین » : می آید
  ۲٫ خداوند کشوری را بکف کفایت او سپرده و وسایل حکمرانی و سلطنت را برای او فراهم ساخته است.
  ۳٫ کارهای عمده ی او عبارت است از سه جنگ بزرگ : اول در غرب تا انجا که به حد مغرب رسیده است و
  آنجا را هم که خورشید غروب می کند به چشم دیده است . دوم در جنگ مشرق، تا آنجا رسیده است که دیگر
  جز صحرایی خشک و بدون آبادی ندیده است و ساکنین آن نیز بدوی بوده اند . کار سوم که شاهکار اوست
  رسیدن به تنگه و دره ای صعب العبور بوده که از ورای آن تنگه عده ای مرتبا به ساکنین این منطقه هجوم می
  نامیده بودند، قوم « یاجوج و ماجوج » آورده اند و آنان را غارت می کرده اند . ساکنین ا ین منطقه قوم مزبور را
  مذکور وحشی و بدون تربیت و فرهنگ بوده اند.
  ۴٫ سلطان (ذوالقرنین )در برابر هجوم این قوم سدی بنا کرده است.
  -۱ ابوعبدالله است. « ختم الولایت » و « نوادر الاصول » ترمذی خراسانی محدث و فقیه معروف که بیش از سی تالیف داشته و مهم تر از همه
  یحات

  [پاسخ]

  ارشیا پاسخ در تاريخ بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۴۸:

  مگه ما عربیم که عربی می نویسی ها بگو بگو بگو بگو چه جوابی داری اقعا برایت متاسفم

  [پاسخ]

 336. پسر کوروش کبیر گفته است :

  با سلام !
  دوستان واقعا خوشحالم که هنوز مردم این خاک به گذشتشون تعصب دارن از طرفی دیگران حق دارن حسودیشون بشه اخه عرب سوسمار خور یا دیگران چه میفهمن ۲۵۰۰ سال تمدن داشتن یعنی چی ؟ چه میدونن فرهنگ یعنی چی ؟ کسی که نوزاد دختر رو زنده به گور میکنه چه میفهمه آزادی حقوق زن یعنی چی؟ کسی که هنوز هنوزه مثل حیوون هموطناشونو میکشن چه میفهمه حس همنوع دوستی یعنی چی ؟ فقط تو رو به هرچی که اعتقاد دارین مقرضانه درباره کوروش نظر ندید .
  کوروش کسی بود که وقتی ۲۵ دین در قلمرو حاکمیتش بود همه رو به چشم برادری و برابری میدید . دیروز یه مطلبی درباره کوروش خوندم:
  روزی که لشکر کوروش مناطق جنوب ایران رو کامل تصرف کرد ندیمان کوروش زن شوهر داری رو بنام پانته آکه شوهرش در موقع جنگ با کوروش به ماموریتی رفته بود رو به کنیزی گرفتن ندیمان خواستند پانته آ که زیباترین زن آن نواحی بود رو نزد کوروش بیارند تا کوروش از اون کام بگیره ولی کوروش وقتی این مطلب رو شنید گفت : قسم به اهورامزدا که نگاه بد به زن شوهر دار ناپسند است و هرگز راضی نخواهم شد حتی یکبار او را ببینم بعد دستور داد تا روز بازگشت شوهر پانته آ اون و مثل زن برادر خود کوروش محافظت کنن تا اونو سالم به شوهرش برگردونن .
  امروز ۷ آبان بزرگداشت کوروش رو به تمامی مردم صلح طلب دنیا تبریک میگم.نامت جاوید باد کوروش
  من دیگه چیزی نمیگم خودتون قضاوت کنید بزرگی و پاکی این ابر مرد تاریخ رو؟

  [پاسخ]

 337. حسین محمودی گفته است :

  سلام امیدوارم خوب باشین ممنون از تعریف کورش کبیر ولی حیف امروز تولد کورش کبیر ولی ما ایرانیان از همه جا بی خبر تو خارج امروز جشن میگیرن کورش مال ما اونا جشن میگریرند آیا سزاوار آقا کورش کبیر اینه واقعا واسه ایرانیان متاسفم ولی ناز میکنم وقتی تو کشوری زندگی میکنم که کورش کبیر در آن حکومت عدالتی داشته از خداوند متعال خواستارم کورش کبیر را در قرینه رحمت خود جا بدهد همچنین که این تور هست هر که با من موافقه به افتخار آقا کورش کبیر و بزرگ منش ایول-ل-ل کورش جان جانم به فدای آرامگاهت نازنین

  [پاسخ]

 338. آریان گفته است :

  هیچ به غم فردا نیندیش فردا اندیشه ای برای خود دارد ریج هر روز برای آن روز کافیست کوروش بزرگ. ۷ آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ بر شما پارسی گویان شریف و راستگو گرامی باد.

  [پاسخ]

 339. آریان گفته است :

  به نظر من به جای کلمه عربی کبیر از کلمه بزرگ استفاده کنیم بهتره . ممنون

  [پاسخ]

  آریانا پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۰۶:

  افرین،درووود بر تو

  [پاسخ]

  حسن پاسخ در تاريخ بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۴۷:

  عزیزم تا کجا میتونید بجای کلمات عربی فارسی بزارید اگه این کار رو کنید که نمی تونید حرف یزنید که بدبخت اگه میتونستید با این روحیه نژاد پرستی که تو وجود شماست قطعا تا حالا این کار رو کرده بودید

  [پاسخ]

 340. کوروش گفته است :

  درود خدمت تمام عاشقان ایران و کوروش بزرگ-منم از یاران کوروشم-بهتر نیست بجای کوروش کبیر بگیم بزرگ-چون کبیر عربی و بزرگ پارسی-
  باسپاس فراوان-فارسی را پاس بداریم

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۵۲:

  موافقم

  [پاسخ]

 341. آزاده گفته است :

  امروز پیامکی برای من ارسال شده با این مضمون؛ «بمیرید بهتر است تا اینکه روی زانوهایتان زندگی کنید، این جمله کوروش کبیر است ولی در روزنامه خراسان به نام یک خارجی چاپ شده است، آیامیدانید حذف بخش هخامنش از کتاب تاریخ مدارس به تصویب رسیده است،فرزندان ما دیگر حتی نام کوروش و داریوش را نخواهند شنید، میدانید ۷ آبان روز جهانی کوروش است و این روزفقط در تقویم ایران نیست؟» وقتی پیامک را خواندم واقعاً از این موضوع متاسف شدم و با خودم گفتم به راستی اگر بخواهند تاریخ ایران را دستکاری کنند پس گذشته مخدوش و شک برانگیزی از ما برای آیندگان به جای خواهد ماند و شیرینی آن فقط برای غیر ایرانی ها خواهد ماند و دیر نباشد که ایران را هم از قسمتی از اروپا یا آفریقا به حساب بیاورند.

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۹:

  واقعا راست میگی آزاده.توی کتابهای درسی اصلا چیزی در مورد کوروش کبیر ننوشته بودن . اما همون یه ذره هم حذف کردن . مگه چند نفر وقت دارن برن و کتابهای تاریخی بخرن و بخونن.مگه چند نفر می تونن مثل من و تو و امثال ما توی رشته تاریخ درس بخونن.شک نکن که کوروش فراموش میشه.مگر ما فرزندان ایرانی بتونیم کاری بکنیم.با سپاس

  [پاسخ]

  آزاده پاسخ در تاريخ دی ۵ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۳۳:

  شاید که باید از نو بنویسیم همه ی تاریخ گذشته را و شاید باید روشنی ببخشیم همه ی روزهای تاریک گذشته را و شاید باید فقط نگاه کنیم همه ی کوچه های باریک گذشته را و شاید باید فراموش کنیم همه ی جیک و پیک گذشته را و شاید باید… .
  دوست من! باید دست به کار بشیم، باید کمی از سایت ها فاصله بگیریم و به بطن جامعه بریم، به روزنامه ها، هفته نامه و ماه نامه ها مقاله بنویسیم و نظر بدیم، دست ما توی این سایت ها بسته است چون فقط افراد تحصیل کرده و با اطلاعات بالا می تونن وارد فضاهای مجازی بشن یعنی من، شما و سایر دوستان. باید برای عامه مردم آستین بالا زد و از فاجعه ای که در تاریخ کشورمان در حال رخ دادن است جلوگیری کنیم، باید به مردم عادی هم بگیم که ما گذشته ی خودمونو رهر چقدر هم تاریک باشه، هر چقدر هم برای بعضی هاخوش نباشه اما ما تاریخ کشورمان را آنگونه که رقم خورده دوست داریم نه آنگونه که قلم خورده!

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ دی ۸ام, ۱۳۹۰ ۰۶:۰۵:

  موافقم دوست خوبم ، اتفاقا درباره برگزاری جشن سده و روز مبارک سپندارمذگان کار محیطی رو شروع کردم و به دوستان گفتم و میگم که هر فروشگاهی روز والنتاین رو تبلیغ می کنه رو تحریم خرید بکنن !!!چون تنها سه روز بعد از آنروز عشق به سبک ایرانی هستش ، سپندار مذگان ،باید گرامی بداریمش ،

  [پاسخ]

 342. داریوش گفته است :

  درود به همه ایرانیان ایران دوست.سالروز تولد شاه شاهان کوروش کبیر رو به همه دوستان تبریک میگم.امیدوارم بتونیم زندگی و منش اون پیامبر عظیم رو سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم . لطفا از وبلاگ من هم دیدن کنید . منتظر نظرات کارساز شما هستم . ممنون
  http://persian2500years.blogfa.com/

  [پاسخ]

 343. امین گفته است :

  درود به همه
  ظاهراً بعضی از دوستان فراموش کردن کوروش کیبر رو کشور گشایی زیادش کوروش نکرد بلکه روحیه احترام به به زبان، رنگ، دین و عقیده مردم کشورهای فتح شده بوده که ایشون رو مایه افتخار بشریت کرده حالا بعضی ها بیان به عرب و ترک و ….. بد و بیراه بگن فایده اش چیه اگه ما به بطن رفتار و عقاید کوروش، داریوش و خشایار به صورت سطحی نگاه نکنیم می فهمیم راه پیشرفت چیه نه نیازه به قومی و نه دینی ناسزا بگیم
  پذیرش حقیقت همیشه خیالی سخته و گاهی هم خیلی تلخه
  پاینده باد ایران پر گهر

  [پاسخ]

 344. نازنین گفته است :

  من یاور یقین و عدالتم من زندگی خواهم ساخت من خوشی های بسیار خواهم اورد من ملتم را سر بلند ساحت زمین خواهم کرد زیرا شادمانی او شادمانی من است. ” کوروش کبیر ”
  یکی دیگم میاد میگه : من دولت تعیین می کنم من تو دههههههههههن این دولت می زنم .!!!!!
  ای خدا ! ایران چی بود و چی شد؟! ):

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ آبان ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۰۷:۳۵:

  نازنین خانم ایول عجب چیزی گفتی

  [پاسخ]

 345. محمد72 گفته است :

  روز جهانی کوروش بزرگ رو به همه ایرانیا تبریک میگم
  دوستان عزیز به جای کلمه عربی کبیر از کلمه فارسی بزرگ استفاده کنیم کاش کوروش ها تو این مقطع زمانی هم وجود داشتن زنده باد کوروش که اسم ایران و ایرانی رو در جهان سرافراز کرده بنازم به این غیرت کوروش که گفته جسدمو مومیایی نکنید تا ذرات بدنم خاک ایران رو تشکیل بده واقعا خیلی حرفش شاخه البته کسانی مثل خشایارشا رو یادمون نره که اسمش بیاد اروپایی ها به وحشت میفتن-داریوش بزرگ و مشاهیری چون فردوسی-سعدی-حافظ-نظامی-خیام-مولوی-عطار-ابوریحان-فارابی-نادرشاه-کریم خان-شاه اسماعیل-امیرکبیر-حسابی و الی آخر اینها همه افتخار ما ایرانیاس-چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

  [پاسخ]

 346. محمد72 گفته است :

  آزاده جان از نظرت راجع به من ممنونم

  [پاسخ]

  آزاده پاسخ در تاريخ آبان ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۴۸:

  قابلی نداشت پسر خوب!

  [پاسخ]

 347. 120 گفته است :
 348. 120 گفته است :

  عظمت و اقتدار ایران در دوران کوروش ستودنی است

  [پاسخ]

 349. arash گفته است :

  سلام برادرا وخواهرای عزیزم من آرش هتم از تورکم موهم زبون نیست موهم اینه که هم کوروش هم تیمور از بزرگای تاریخ ما هستن . من زندگی نامه هر دوتاشم خوندم تیمور ادم خشنی بوده ولی کوروش ادم مهربونی بوده.کوروش میگه اگه میخاهید دوشمنان خود را تنبیح کنید به دوستان خود موحبت کنید.ما هممون ایرانی هستیمو عشق وطن.همتونو دوست دارم .

  [پاسخ]

  آزاده پاسخ در تاريخ آبان ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۵۵:

  آقا آرش شما آبروی مارو بردی، فکر کنم اسمتو باید تو تاریخ بنویسیم، آخه خیلی غلط املایی داری ولی یه چیزی به من میگه که شما از قصد غلط می نویسی حالا رو کم کنی چیه نمی دونم اما خودمونیم بد غلط می نویسی!

  [پاسخ]

 350. غزال گفته است :

  سلام به همه
  مطالبتون جالب بود مخصوصا شعرای مجید

  [پاسخ]

 351. آسمان شب گفته است :

  در سرزمینی که نتوان مردانه زیست
  مردانه مردن زندگیست

  کوروش کبیر

  امیدوارم ازی دهاک(آستیاگ) همون ضحاک نباشه. آخه من یه جا خوندم ضحاک یعنی ازی دهاک

  [پاسخ]

 352. سعید گفته است :

  سلام به همه اریایی های عزیز ! فقط تا میتونید از کوروش بزرگ مرد ایران حمایت کنید والگوی خود قرار دهید

  [پاسخ]

 353. عسل گفته است :

  باید بگم ببخشید اگه دیر شد سالروز تولد کوروش بزرگ مبارک.

  [پاسخ]

 354. آزاده گفته است :

  امشب می خواهم چند جمله از کوروش کبیر را که از یکی از سایت ها به نام « جملات حکیمانه» گرفته ام براتون بنویسم:

  ۱- دستانی که کمک می کنند پاک تر از دست هایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند. (کوروش کبیر)

  ۲- خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در آرزوها، یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن. (کوروش کبیر)

  ۳- اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید. (کوروش کبیر)

  ۴- آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .(کوروش کبیر)

  ۵- وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما .(کوروش کبیر)

  ۶- سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .(کوروش کبیر)

  ۷- پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر . (کوروش کبیر)

  ۸- تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .(کوروش کبیر)

  ۹- دشوارترین قدم، همان قدم اول است .(کوروش کبیر)

  ۱۰- عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید . (کوروش کبیر)

  ۱۱- آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .(کوروش کبیر)

  ۱۲- من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحَتِ زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.(کوروش کبیر)

  [پاسخ]

 355. سعيد گفته است :

  با سلام به خودم میبالم که ایرانیم ومیبالم که زمانی کورش بزرگ تاج وتخت این مملکت را برعهده داشته کاش در این برهه هم راه روش زمامداری بر مبنای زمامداری کورش باشد…

  [پاسخ]

 356. *عليرضا* گفته است :

  http://www.kooroshkaber.vcp.ir
  اگراطلاع بیشتری ازکوروش کبیرخواستیددرخدمتیم…

  [پاسخ]

 357. احمد گفته است :

  راست میگه سایت باحالی داره

  [پاسخ]

 358. آرشام گفته است :

  آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جا دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند. کوروش کبیر

  [پاسخ]

 359. korushkabir گفته است :

  درود بر کورش کبیر که افتخار ما ایرانیان است .هر چیزی جای خود را دارد این جواب را به دوستی میدهم که در بالا نظرشو خوندم که این افسانه یهودیان است من متاسفم که شما همه چیزو با دین قاطی میکنید والا ما هم همه چیزو قبول داریم ولی باید از هر مطلب در جای خودش استفاده کرد واسه همینه که نام ایمیل من کوروش کبیر ۱۱۰ میباشد امیدوارم که بتونی این نام رو درک کنی.

  [پاسخ]

 360. Amin ARIANEZHAD. امین آریانژاد گفته است :

  سلام . من امین آریانژاد هستم . این نام خانوادگی رو مدیون پدربزرگم هستم . ولی پدرم در باره اسمم کوتاهی کرده . اگر دست من بود دنیا رو از وجود عرب پاک و تمیز میکردم . از همشون متنفرم . زنده باد بابا کورش خودمووون . و لعنت بهacronis بی اصل و نصب و هرچی عرب پسنده .
  زنده باد اییییییییییررررروووووووونیییییییییییییی

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۵۸:

  دمت گرم به خاطر این طرز فکرت

  [پاسخ]

  شقایق پاسخ در تاريخ آبان ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۱۸:

  واقعا زنده باد ایران و ایرونی ولی دین ما اسلام نمی تونیم ازش متنفر باشیم به قول حامد:کوروش می دونستی که خدا عرب زبونه همون عرب های که هستند تشنه به خونمون همونایی که دخترارو کردند زنده به گورشون کوروش کجایی که ببینی دلا خونه همه دنبال یه لقمه نونن حتی جوونای ایرانت دیگه چیزی از عشق نمی دونن

  [پاسخ]

  محسن پاسخ در تاريخ آذر ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۱۴:

  کوروش هیچ وقت به کسی لعنت نفرستاد //// نفسم کوروش

  [پاسخ]

  Amin ARIANEZHAD پاسخ در تاريخ آذر ۲۴ام, ۱۳۹۰ ۱۹:۰۰:

  به همون یزدانی ک کورش قبول داشت قسم که اگه اون زمان هم این اعراب سوسمار خور این طور شاخ میشدن کورش به لعن گرفتارشون می کرد . حیف که قدرت اجدادم رو از من گرفتند . وگرنه همشونو …

  [پاسخ]

 361. فرید گفته است :

  بابا بعضیا مثل اون آزاده که نمیدونم خانومه یا اینکه اسم مستعارشه؟ قاط زده.بحث کوروش هست وسخنان وکلمات زیبا راجع به کوروش” که یه دفعه یکی میاد میگه درود بر ترکها درود بر شهریار درود بر………فکر کنم حالش خوب نبود. ترکها همین کارا رو میکنند که واسشون جوک مسیازند.فکر کنم تاریخ نخونده که همین فتحعلی شاه وناصرالدین شاه ترک و…..یا همین ترکهی عثمانی چه ها بر سر ایران نیاوردند.

  [پاسخ]

 362. majid01 گفته است :

  اولاً تبریک به خاطر داشتن وبلاگ خوبت

  دوماً درود بر کوروش بزرگ

  سوماً خیلی خیلی ازت ممنون میشم اگه داستان هایی از زندگی کوروش بزرگ داشتی رو برام بفرستی.

  راستی تا به حال به این فکر کردید که اگه یه روز کوروش در هر عالمی ازتون بپرسه باکشور من چه کردید؟
  چه جوابی میدید.
  دورد بر کوروش

  [پاسخ]

 363. احمد گفته است :

  سایت خیلی خوبیه حتما برید…
  http://www.kooroshkaber.vcp.ir
  درموردکوروش است

  [پاسخ]

 364. عاطی گفته است :

  با درود
  سپاسگذار و بسیار خوشحالم که هنوز کسانی در این کشور وجود دارند که تاریخ فراموش شده ما را به دیگر مردمان یاد آور می شوند و یادی می کنند از پدر ایران زمین کورش کبیر… کمی از مطالب شما را جهت بازنویسی در وب لاگ شخصی ام یادداشت برداری کرده ام…این جسارت مرا ببخشید…من ساکن شهری به نام اندیمشک هستم که دقیقا در همان منطقه تولد و فرمان روایی کورش کبیر می باشد و از این بابت بسیار خرسندم…خوشحال می شوم از وبلاگ من دیدن کنید…

  [پاسخ]

 365. هادی گفته است :

  زیر کامنت کسی نظر نمیدم تا به کسی بر نخوره
  اما فقط اینو بدونین که صرف داشتن نام پارسی اصالت نمیاره
  اصالت یعنی داشتن فهم ، شعور ، درک
  اصالت یعنی توهین نکردن ، اصالت یعنی گفتار نیک

  اصالت یعنی به نظر همدیگه احترام گذاشتن
  اصالت یعنی شعار ندادن
  اصالت یعنی عمل کردن بعه حرفهایی که میزنیم

  اگه تنها داشتن نام ایرانی اصالت است که ددان از همه اصیل ترند چون نام پارسی دارند
  به اسمهای زیر دقت کنید
  شتر، گاو ، پلنگ ، سگ و…….

  آیا اینها هم اصیلند ؟
  بلی چون نام پارسی دارند.

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ آبان ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۴۵:

  خواهشا اون شخصیت عرب خودتو نشون نده……

  [پاسخ]

 366. AAA گفته است :

  عید غدیر مبارک

  [پاسخ]

  کوروش(واقعا اسمم کوروشه) پاسخ در تاريخ فروردین ۸ام, ۱۳۹۱ ۲۰:۵۳:

  نرود میخ آهنی در سنگ

  [پاسخ]

 367. *عليرضا* گفته است :

  سلام دوست عزیز
  بسیارسایت زیبایی داری.حتما هم به من سربزن.نظریادت نره.

  [پاسخ]

  اِنی کاظمی پاسخ در تاريخ آبان ۲۸ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۱۴:

  تو هم شورش رو در نیار، حتماً باید مسدود بشی، لینک هات رو پاک کنم و از دیدن کل سایت محروم بشی ؟

  [پاسخ]

 368. *عليرضا* گفته است :
 369. آریان گفته است :

  تو سرزمینی که سایه آدم های کوچیک بزرگ میشه غروب اون سرزمین در حال نزدیک شدنه

  [پاسخ]

 370. اکبر گفته است :

  خاک بر سر ما که تمدن ۲۰۰۰ ساله مان را به صد ساله تبدیل میکنیم
  اونوقت اتریش تمدن ۵۰۰ساله اش را به سه هزار ساله تبدیل میکند

  [پاسخ]

 371. اکبر گفته است :

  کوروش پا شو ببین کشور تو راه مهیبیه
  پاشو بنگر که ملت توی خواب عمیقیه
  akbarakbar.f736@yahoo.com

  [پاسخ]

 372. آریان گفته است :

  در روزگار جهل شعور خود جرم است

  [پاسخ]

 373. حسن گفته است :

  نوشته روی پنج هزار تومانی به این شعر تغییر کرد :

  چیخاردارام باشماغیمی گورسدرم قاشماغیمی

  ثریایا گدن او فارس ( سگ ) یسین منیم داشّاغیمی

  مرگ بر پان فارسیسم

  [پاسخ]

 374. آریان گفته است :

  حکومت ها بر اساس لیاقت ملت ها حکمرانی می کنند.

  [پاسخ]

  زرتشت پاسخ در تاريخ آذر ۷ام, ۱۳۹۰ ۱۸:۵۶:

  چون که ما تاریخمان بر باد رفت–هستی و فرهنگمان بر خاک رفت– کاوه و ارش همانجا خاک شد–پهلوان کشورم عباس شد– جای کوروش را علی امد گرفت–کل ان اتشکده اتش گرفت– رستم و سهرابها گم میکنیم–تازی ناموس خود بت میکنیم

  [پاسخ]

  امین پاسخ در تاريخ آذر ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۳۴:

  به کروش چه خواهیم گفت اگر سر برارد ز خاک/ اگر باز برسد ز ما /چه شد دین زرتشت ما ؟
  چه شد ملک ایران زمین؟
  چرا دشمنش این چننین سر کش است ؟
  چرا ملک تاراج میشود ؟
  جوانمرد محتاج میشود؟
  بگو کیست این ناباک مرد ؟که بر تخت من این چنین تکیه کرد؟
  مگر نیست مردی در ایران زمین که براند گرگان این سر زمین؟

  [پاسخ]

 375. هم شیره کوروش گفته است :

  انی جون کارت درسته! پرچم و بردی بالا

  [پاسخ]

 376. afsan گفته است :

  کورش همیشه زنده است

  [پاسخ]

 377. ستاره گفته است :

  با سلام به همه ایرانیان
  مطالبتون خیلی جالب بود اما در پاسخ به پیام بعضی از دوستان (البته به گفته خودشون دوست)میخوام بگه به راهتون ادامه بدید نذارید این اختلافات مارو از هدف اصلیمون دور کنه بعضی از دوستان مسایل رو به هم می پیچونند تا ما رو از حرکت به سمت جلو دور کنند مگر نه اینکه کوروش بزرگ به تمام انسانها با هر ملیت و قومیتی احترام میگذاشت پس چرا ما نتونیم
  مهم این نیست که من کی هستم مهم اینه که ما با هم کی هستیم خواهش میکنم نذارید اختلافات و جدل ها باعث بشه که ما فراموش کنیم همه ایرانی هستیم …

  [پاسخ]

 378. آریان گفته است :

  آزاد هستم و آزاد زندگی می کنم ، هنوز فرزند پدرم کوروش بزرگم.

  [پاسخ]

 379. آریان گفته است :

  آزادی حق من نیست ، آزادی حق تو نیست ، آزادی حق ماست.

  [پاسخ]

 380. آریان گفته است :

  به نام خداوند جان و خرد
  به کوروش به آرش به جمشید قسم
  به نقش و نگار تخت جمشید قسم
  ایران همی قلب و خون من است
  گرفته ز جان از وجود من است
  بخوانیم این جمله در گوش باد
  چو ایران نباشد تن من مباد

  [پاسخ]

 381. کوروش گفته است :

  دوروده اهورمزدا بر کوروش و خاندانه پاکش.

  [پاسخ]

 382. atoosa گفته است :

  ممنون از مطالبی که نوشتید.بسیارجالب بود

  [پاسخ]

 383. ماری گفته است :

  خیلی خوشم اومد واقعاعالی بود اگه میشه این مطالب روبرای من ایمیل کنید باتشکرmh_1338@yahoo.com

  [پاسخ]

 384. تورک گفته است :

  سلام دوستان اینقدر خودتون رو ناراحت نکنید .
  سه بار با صدای بلند بگید
  یاشاسین آذربایجان . یاشاسین آذربایجان . یاشاسین آذربایجان
  آذربایجان بیر اولسون مرکزی تبریز اولسون

  [پاسخ]

  مهرداد پاسخ در تاريخ دی ۱ام, ۱۳۹۰ ۰۸:۳۱:

  یاشا قارداش

  [پاسخ]

  امیرخان پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۵۷:

  تو رو خدا آبرو ریزی نکنید…..یاشاسین کل ایران….نه آذربایجان! با این کارتون انتظار نداشته باشید که شما رو آدم فرض کنند!!!!

  [پاسخ]

  یاکاموز پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۵۷:

  @امیرخان, یاشاسین آذرباجانیم

  [پاسخ]

  علي از ملاير پاسخ در تاريخ بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۰۶:

  خاک بر سرت.اصلآ ترک ها ایرانی نیستند آن ها از زمان سلجوقیان به ایران آمدند .اگر من روزی رئیس جمهور شوم آن هارا از ایران بیرون میکنم .

  [پاسخ]

 385. پارسا گفته است :

  کوروش کبیر مانند نسیمی مهربان است که عدالت و آزادی را به این جهان هدیه کرد
  روح این بزرگمرد تاریخ شاد باد

  [پاسخ]

  پارسا پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۰۵:

  دوست عزیز با شما موافقم

  [پاسخ]

 386. پارسا گفته است :

  لان روح کوروش کبیر در دل بر بیابان ارام گرفته کاری کنیم که روحش به خواب رود
  ان شائالله

  [پاسخ]

 387. آریان گفته است :
 388. مرتضی گفته است :

  سلام عالی بود کیف کردم با اجازت من نوشته داریوش را در وبلاگم کپی می کنم اگر رضایت نداشتید ایمیل بدید حذف کنم. ممنون

  [پاسخ]

 389. مرتضی گفته است :

  ببخشید داستان زندگی کورش نه داریوش

  [پاسخ]

 390. امیر گفته است :

  درچندکیلومتری تخت جمشید زندگی میکنم با توجه به کارم دختر مطلقه ای رادیدم که از دست تجاوز برادرش فراری بودیامردی که همسرش راتهدید میکرد اگر مهریه اش را نبخشد فیلم سکسشان را پخش میکند یاجوانان بسیاری که لواط عادتشان …عاقبت نژادپاک اریایی به کجا میرود

  [پاسخ]

 391. آریان گفته است :

  جهان سوم جایست که هر وقت سرعت اینترنت کم است به جای تماس با پشتیبانی باید به تقویم نگاه کنیم ببینیم چه روز مهمی است.

  [پاسخ]

  تینا پاسخ در تاريخ دی ۱۰ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۰۴:

  آخ گفتی

  [پاسخ]

 392. فاطمه گفته است :

  سلام، روی حرفم با بعضیاست که ادعای مسلمونیشون میشه. تعجب میکنم که چجور به خودشون اجازه دادن که این حرفارو راجب کوروش بزنن. من فقط ۱۶ سالمه، اما میفهمم که تو دین اسلام چیزی به اسم نبوت وجود داره و احترام به همه ی پیامبرا مورد تأکیده، پس شما اگه مسلمون واقعی بودید به خودتون اجازه نمیدادید کوروش و کاراشو زیر سوال ببرید. اگرم میگید که کوروش پیامبر نبوده تو اسلام عدل وجود داره و شما هم که ادعا دارید مسلمون واقعی هستید باید برای عدالت کوروش که بعد از حضرت علی (ع) عادلترین فرد توی تاریخ بوده احترام قائل باشید. من اسلامو با گوشت و خونم قبول کردم اما به کسی اجازه نمیدم به اسم اسلام سعی کنه کوروش کبیر رو کوچیک بشمره. شماها نه تنها مسلمون نیستید بلکه از کفار هم بدترید. سولون که یکی از اندیشمندای زمان کوروش بوده در موردش میگه: “نخستین فرمانروای هخامنشی درگذشته بود ، ولی به اوج افتخار رسیده بود ، امپراطوری ئی را به تصرف درآورده بود که بین حدود شرقی و غربی آن در حدود هفتصد فرسنگ فاصله بود و در تمام سرزمینهایش خاطره ی فردی عادل، بخشنده و نیز رده ای از تحسین و حقشناسی از خود باقی میگذاشت.” به امید روزی که یه نفر مثل کوروش آزادی رو دوباره به جهان هدیه کنه! راستی میشه لطف کنید و راجب قوم ماساگاتها بهم اطلاعاتی بدید؟

  [پاسخ]

  امیر پاسخ در تاريخ آذر ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۱۷:

  به قول بزرگی در ایران مسلمان بسیاره اما مسلمانی نمیبینی اما در کشورهای دیگه مسلمان نمیبینی اما مسلمانی بسیاره مثال ساده سال گذشته به کشوری سفر کرده بودم که مذهبشان بودیسم بود وقتی در برابر جوابی که از سوالم گرفتم گفتم راست میگویی با تعجب نگاهم کرد منظورش را متوجه نشدم دوستم گفت در مخیله اینها چیزی به عنوان دروغ نیست اصلا معنای ان را نمی فهمند یا دربرخود با خانواده ای با اعتقاد بهاءیت همین وضعیت را دیدم در حالیکه ما مسلمانان به قول دوستی اولین دروغ روزمان را به خدا میگوییم(الهی به امید تو )در حالیکه به امید همه هستیم اعم از رءیس وابدارچی بزرگانی که فوت کرده اند غیر از خدا وبه خیال خودمان سر خدا کلاه گذاسته ایم

  [پاسخ]

  بهزاد پاسخ در تاريخ آذر ۲۵ام, ۱۳۹۰ ۲۰:۲۸:

  مرسی از حرفاتون من هم دقیقا بانظرتون موافقم ما همه باید از کروس درس بگیریم لحضه لحضه های عمر کروش برای ما مردم ایران یک درسه درس جوانمردی احترام استقلال صداقت و خیلی چیزای دیگه که ما از اون بی خبریم

  [پاسخ]

  tahere پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۱۵:۲۵:

  @فاطمه,
  دختر عزیزم آفرین که اسلامو قبول داری ولی هیج جای قرآن ننوشته که کوروش پیامبره هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  [پاسخ]

 393. امیر گفته است :

  سفره ها ونذرهای انچنانی به بهانه نذر امام حسین با هزینه های بالا در حالیکه فقط کله گنده ها وخویشان نزدیک دعوت وبرای چشم وهم چشمی وغافل از اینکه در همین نزدیکی زنی از نداری تن فروشی میکند جوانی از دست اعتیاد سرقت میکند خانه ای بخاری نداردوتا صبح بچه های چند ساله میلرزند خانواده هایی که ماهها طعم گوشت را نچشیده اند جوانهایی که به خاطر نداری قدرت عروسی گرفتن ندارند وکار به طلاق توافقی میکشد وای بر مردم ظاهر نماوظاهر پرست تف براین چشمان کور وحقیقت نبین لعنت اهورامزدا خدای یکتا بر این کذابین دین نما

  [پاسخ]

 394. محسن گفته است :

  هرگز نخواب کوروش. دارا جهان ندارد. سارا زبان ندارد.

  رستم در این هیاهو.گرز گران ندارد.روز وداع خورشید.

  زاینده رود خشکید. زیرا دل سپاهان.نقش جهان ندارد.

  بر نام پارس دریا. نامی دگر نهادند.گوییکه آرش ما.

  تیرو کمان ندارد.دریای مازنی ها.بر کام دیگران شد.

  دارا کجای کاری؟دزدان سرزمینت بر بیستون نوشتند.

  اینجا خدا ندارد!!هرگز نخواب کوروش.بی نام تو وطن نیز .

  نام ونشان ندارد…..

  [پاسخ]

 395. masome گفته است :

  سلام و ممنون از سایتتون. یه سوال داشتم. راسته که قراره ارامگاه کوروش کبیر به زیر اب سد بره؟؟؟؟؟؟ اگه راسته به چه دلیل؟ من واقعا از این خبر متاسف شدم

  [پاسخ]

 396. ایرانی گفته است :

  کورش دین خدا رو تبلیغ میکرد الان دین خدا اسلام هست

  [پاسخ]

 397. امین گفته است :

  دیروز سره مزاره کروش بزرگ بودم . ای کاش یه روزی بیدار شه

  [پاسخ]

  امیر پاسخ در تاريخ آذر ۲۳ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۲۶:

  ما میتوانیم با سرلوحه قراردادن اعمال ورفتار وگفتار ان بزرگ مرد او را زنده کنیم برای خودمان ونسلهای اینده و تنها به ذکر گفتار وقاب کردن تصویر فروهر ونگهداری تندیس وبه گردن انداختن وبه دست کردن انگشتر ان اکتفا نکنیم

  [پاسخ]

  میلاد پاسخ در تاريخ اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۰۷:

  امین جان سلام به منم میگی کجاست. مزاره کوروش بزرگ رومیگم

  [پاسخ]

 398. آریان گفته است :

  چون که ما تاریخمان بر باد رفت
  هستی و فرهنگمان بر خاک رفت
  کاوه و آرش همانجا خاک شد
  پهلوان کشورم عباس شد
  جای کوروش را علی آمد گرفت
  … کل آن آتشکده آتش گرفت
  رستم و سهرابها گم میکنیم
  تازی ناموس خود بت میکنیم
  نقش رستم ،تخت جمشید خاک شد
  کربلا و کاظمین آباد شد
  رسم زرتشت را اگر دانی که چیست
  عید ما جشن غدیر و فطر نیست
  ای عزیزان جملگی همت کنیم
  سنت اعراب خاکستر کنیم

  که با دین عرب آمیخته ام

  / کیش و آیین را به تازى باخته ام

  / من که زرتشت کهن را داده ام

  / جاى آن قر آن تازى دیده ام

  /من کجا ایرانیم؟

  /من که نامم نام تازى گشته است

  /گه غلام این و گه آن گشته است

  /میروم مشهد به پا بوس رضا

  / گرچه فردوسى همانجا خفته است

  / من کجا ایرانیم ؟

  / من که بر گوشم چو روحم خسته است

  / زاهدى بانگ اذان را گفته است

  / بر سر هفت سین من هر نوبهار

  / جاى شهنامه چو تازینامه است

  / من کجا ایرانیم ؟

  / من که از دستم زبانم رفته است

  / آن شکر شیرین نباتم رفته است

  / من که از پارسى به فارسى تن دهم

  / چون عرب با واژه ام بیگانه است

  / من کجا ایرانیم ؟

  / من که قلبم با عزا پر گشته است

  / با غم بیگانه دل آغشته است

  / من که با اشک و غم و سینه زنى

  / شور و شادى از برم گم گشته است

  / من کجا ایرانیم ؟

  / من که خرمدین ز یادم رفته است

  / مهر میهن از روانم رفته است

  / گرچه از بانگ خروس تابانگ شب

  / حلق من الله اکبر گفته است

  / من کجا ایرانیم ؟

  / من کجا ایرانیم تا فتنه است

  / من کجا ایرانیم تا فتنه است

  / خاک میهن در کف بیگانه است

  / من کجا ایرانیم تا میهنم

  / اینچنین بى یار و یاور گشته است

  [پاسخ]

  امیر پاسخ در تاريخ دی ۹ام, ۱۳۹۰ ۱۳:۰۷:

  با این شعر هم نیرو گرفتم هم به حال خودم افسوس خوردم.پیروز باشی اریایی

  [پاسخ]

  مهسا پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۴۴:

  آریان جان مرسی خیلی قشنگه
  گریه ام گرفت

  [پاسخ]

  کوروش کبیر پاسخ در تاريخ دی ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۳۱:

  آخه آریاییی خواب برده ی از تاریخ سر در آورده تخت روکه علی خراب نکرد بگو کی درستش کرد ، بگو کی ناموست رو از دست فراماسون ها ی شیطانی نجات داد وقتی که یزگرد دختربازی می کرد. کی شیراز رو آباد کرد، کی مشهد و پایتخت قلوب ایران و جهان کرد. تو چه دوره ای دانشمندای ایرانی نام درآوردند و ایران رو دیگه به اسم دانشمنداش شناختن.
  حالا اگه علی جلوی شهوات رو می گیره ولی کوروش فقط کلیّت انسانیّت رو اجرا میکنه، گناه گردنه کیه؟

  [پاسخ]

  کوروش کبیر پاسخ در تاريخ دی ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۱۷:۳۲:

  آخه آریاییی خواب برده ی از تاریخ سر در آورده تخت رو که علی خراب نکرد بگو کی درستش کرد ، بگو کی ناموست رو از دست فراماسون ها ی شیطانی نجات داد وقتی که یزگرد دختربازی می کرد. کی شیراز رو آباد کرد، کی مشهد رو پایتخت قلوب ایران و جهانیان کرد. تو چه دوره ای دانشمندای ایرانی نام درآوردند و ایران رو دیگه به اسم دانشمنداش شناختن.
  حالا اگه علی جلوی شهوات رو می گیره ولی کوروش فقط کلیّت انسانیّت رو اجرا میکنه، گناه گردنه کیه؟
  علی ولی یا کروش یا من و تو

  [پاسخ]

  علي از ملاير پاسخ در تاريخ بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۰ ۱۶:۰۱:

  ایول به خدا قسم تو خون یک ایرانی اصیل در رگ هایت است .
  من علی روزبهانی هستم از ملایر خیلی خوشم آمد. ایزد منان تو را حفظ کند

  [پاسخ]

 399. بهزاد گفته است :

  منم کوروش شاه جهان انگاه بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم همه مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند . من برای صلح کوشیدم من برده داری را برانداختم و به بدبختی مردم پایان دادم من فرمان دادم مردم در پرستش خدای خود آزاد باشن من تمتم شهرهای ویران را آباد کردم و مردم را به همبستگی فرا خواندم من برای همه ی مردم جامعه ای آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به تمتمی مردم عطا کردم. زنده باد کروش

  [پاسخ]

 400. omid گفته است :

  bacheha boghz kardam.man iranamo mikham .korosh pashoooooooooooooooooo vaght khab nist pashoooooooooo

  [پاسخ]

 401. مریم گفته است :

  چقدر خوبه پدری مثل کوروش داریم تا به هویت و اصالتمون افتخار کنیم. کاش بشه بشینیم و فکری به حال بی هویتی الانمون هم بکنیم.
  با تشکر از دوستان

  [پاسخ]

 402. زرتشت گفته است :

  زادگاه وتاریخ تولدهیچکس درهیچ نقشه وتقویمی نیست:چراکه ادم ها هر لحظه درطپش قلب کسانی که دوستشان دارند متولد می شوند .. (کوروش کبیر)

  [پاسخ]

 403. دنیز گفته است :

  واقعا برای همتون متاسفم حقا که حقتونه تو توهم باشین

  [پاسخ]

  مریم پاسخ در تاريخ دی ۱۷ام, ۱۳۹۰ ۱۵:۲۱:

  یعنی چی؟

  [پاسخ]

 404. ناشناس گفته است :

  acronis یا خیلی احمقی یااینکه گول خوردی که اگه گول خورده باشی بازم یعنی خیلی احمقی پس نتیجه می گیریم که خیلی احمقی

  [پاسخ]

  آریان پاسخ در تاريخ دی ۸ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۴۸:

  عرب و ذهن بسته رو هم بهش اضافه کن

  [پاسخ]

 405. آریان گفته است :

  سلام به همگی سلام به همگی ایرانیان و پارسی زبانان

  [پاسخ]

 406. غزال گفته است :

  زنده باد ایران و ایرانی
  زنده باد آزادی…

  [پاسخ]

 407. امیر گفته است :

  سلام و درود به همه ی دوستان.واقعا کوروش بزرگ افتخار همه ی ما ایرانی ها بوده و هست و خواهد بود.اما تاالان به این فکر کردید که مشکل اصلی ما کجاست که به این روز افتادیم؟به نظر من سرنوشت هر ملتی به دست خودش رقم می خوره.مثل مسایل فرهنگی.به نظر شما اگه ما مثل دور از جون حیوانات رانندگی می کنیم تقصیر کیه؟اگه تو همین سایت به عقاید همدیگه توهین میکنیم تقصیر کیه؟اگه همه تو فکر ضربه زدن به دیگری هستند تقصیر کیه؟اگه لب ساحلامون شبیه اشغال دونیه تقصیر کیه؟من نمی خوام از حکومتمون دفاع کنم ولی ۸۰ درصد مشکلاتمون تقصیر خودمونه.به نظر شما اعضای یک حکومتو چه کسانی تشکیل میدن؟خوب معلومه مردم اون کشور.پس بیاییم خودمونو درست کنیم.اگر مردم یه کشور درست باشند حکومت مجبوره درست کار کنه.
  به امید روزی که ایران درست بشه.

  [پاسخ]

  امیرخان پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۰۹:۴۱:

  سلام نظراتتون رو خوندم و کیف کردم که اینقدر کوروش رو دوست دارید….اما متاسفانه از نظرات کسانی چون هادی خوشم نیومد….این سایت مختص کوروش کبیر هست و بس….و لازم نیست که نامی از شهدا ببریم یا فرضا بیاییم و اونا رو با کوروش کبیر مقایسه کنیم….آقای هادی شمایی که اینقدر ادعا میکنی که شما مطالعه ندارید و اینا یه چندتا حرف دارم بهت بگم: اولا من قطعا میدونم چون کسانی مثل شما و امثالت کورکورانه اسلام را پذیرفته اید واسه همین طالقت ندارید که بگند فرضا اعراب تمدن ما رو تخریب کردند….این یه واقعیت هست….کلا چرا هیچ اثرای از آثار ادبی ماقبل تاریخ نیست؟! چون این اعرب سوسمار خوری که هیچ فهمی از تمدن و فرهنگ نداشتند همشونو سوزانده اند…..میگند وقتی سربازان«عمربن خطاب» به عیوان مداین میرسند به طور وحشیانه به زنان خاندان ساسانی تجاوز میکنند! خب این اعرابی که اینهمه ادعا میکردند ما طرفدار بی هاشم هستیم پس زنان ایرانی الاصل ساسانی چه گناهی داشتند؟! بچه های اصیل ساسانی چه گناهی داشتند که زیر نیزه اعراب وحشی و تمدن زدا رفتند؟! حرف اینه و البته بزرگواری های کوروش کبیر….اما شما انگار داری با طرفداران کوروش کبیر مخالفت میکنی….حقم دارند طرفداری کنند….ببین کیست؟!…چی کرده؟!….این کامنت من اصلا توهینی به مقدسات نیست اما به قول یکی از دوستان ما رو به زور شمشیر مسلمون کرده اند….اگه باور ندارید برید تحقیق کنید و اگه میدونید و قصد ندارید که قبول کنید از خدا میخوام که هدایتتون کنه! چون آتش جاهلیت(قابل توجه هادی) خیلی آتش سورز آوریه…..هویت ما رو از دستمون گرفتند….حاکمان کثیف عرب با تریف تاریخ سعی در بد جلوه نشان دادن ایرانیان شدن…..مثلا خسرو پرویز ساسانی رو که اسمش تو قران اومده(جنگ های ایران و روم اگه قبول نداری هادی برو بخون) رو آدمی کافر میدانند! چرا؟ چون به موسیقی علاقه داشته و تو دبارش نوازنده بوده!…..اسلام خودش گفته هیچ اجبار در دین نیست….خب ساسانیان هم اون زمان به اهورامزدا اعتقاد داشتند و دینشان زردشت بود و اون دین رو ارث گذشتگانشان میدانستند و به همین جهت اسلام رو قبول نمیکردند….خلاصه خواستم بگم شمایی که با تعصبی سرشار از جاهلیت میفرمایید که:چرا اینقدر طرفداری کوروش میکنید….میگم که وقتی داری تو مسجد(محل همیشگیت) نماز میخونی از خدا بخواه که تو را از آتش جاهلی و بدبدختی نجات بده!!!!!

  [پاسخ]

 408. زرتشت گفته است :

  هفت رازخوشبحتی اززبان کوروش بزرگ:۱-متنفرنباش ۲-ساده زندگی کن ۳-کم توقع باش ۴-همیشه ابخند بزن ۵-زیادببخش ۶-عصبانی نشو ۷-یک دوست خوب داشته باش.

  [پاسخ]

 409. عسل گفته است :

  ..salam” ye modat nabodam engar khabari nist??

  [پاسخ]

 410. علي گفته است :

  سلام به نظر من کوروش مرد ی بزرگ هست وخواهد ماند . وکسانی که از کوروش شاه ایران به بدی یاد میکنند ودرباره ی آن با بدی مینویسند به عقیده من” آنان که می دانند میدانند که هیچ چیزنمی دانند”آنها برای پرکردن سایت دارن مینویسند نمی دونن چی دارن مینویسن بیاید کمی فکر کنیم و بعد بنویسیم به امید این که ایران ماایران شود

  [پاسخ]

 411. هادي گفته است :

  علی آقادمت گرم

  [پاسخ]

 412. مریم گفته است :

  سلام وبلاگ خوبی داری
  اگه واقعا ایرانی هستی پس همین الان کوروش کبیر رو پاک کن و بنویس کوروش بزرگ “فارسی را پاس بدارید”

  [پاسخ]