گوهرنامه – ۷۴

تعجب مى کنم از کسى که در جستجوى گمشده اش بر مى آید و حال آن که«خود»را گم کرده و در جستجوى آن بر نمى آید.

_امام علی بن ابیطالب
منبع: غرر و درر آمدى،ج ۴ – ص ۳۴۰

گوهرنامه – ۷۲

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند.

_مارتین لوتر‌ کینگ

گوهرنامه – ۷۱

“اگر چه ملت و دین اسلام اختتام ملک و ادیان است، اما مسلمانان بدترین امت و نازلترین قومند” [۱]
(چنگیزخان در واکنش به دروغ و دورویی برخی ایرانیان و مسلمانان)

“شما تازیکانید، چنان کنید و دروغ گویید، مغول اگر هزار جان در سر آن شود، کشتن اختیار کنند و دروغ نگویند، که دروغ گفتن کارتان باشد، یعنی تازیکان. ازین چیزهاست که خدای تعالی بلای ما بر شما افتاده است.” [۲][۱] القاشانی، تاریخ اولجایتو، ص۹۱

[۲] طبقات ناصری، ج۲ ص ۱۴۶

گوهرنامه – ۷۰

سزاوار است بشریت، کسانی را که به بررسی عمیقِ تاریخ جهان پرداخته، با آثار خویش سعی کرده‌اند در سعادت همگانی سهمی داشته باشند، مورد تقدیر و قدردانی قرار دهد.
– دیودور سیسیلی، کتاب یکم، بند یک

گوهرنامه – ۶۹

حرف حق بر شما تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید.
_ بنجامین فرانکلین