گوهرنامه _ ۸۱

من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم، دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن، وجدان و قلب من است.

_آبراهام لینکلن

گوهرنامه _ ۷۹

تمامِ تاریخِ بشر در حُکمِ نقطهٔ ناچیزی در فضاست،
و نخستین درسِ آن فروتنی است..

_ویل دورانت

گوهرنامه _ ۷۸

باید زندگی مان را آنگونه بگذرانیم
که وقتی مرگ برای بُردن ما بیاید
بر خود بلرزد…

_چارلز بوکوفسکی

گوهرنامه _ ۷۷

احمق ها در این دنیا همیشه سرنوشت بهتری دارند. اگر چیزی از پیروزی نمی دانند، دست کم از شکست هم شناختی ندارند. همانطوری زندگی می کنند که همه مان باید بکنیم: آسوده خاطر، خونسرد و بدون تشویش. اگر غیر از این باشی سخت رنج خواهی برد.

_اسکار وایلد

گوهرنامه _ ۷۶

دیشب به خودم گفتم: شعور یک گیاه در وسط زمستان، از تابستان گذشته نمی آید، از بهاری می آید که فرا می‌رسد.
گیاه به روزهایى که رفته، نمی اندیشد، به روزهایى می اندیشد که می آید، اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد، چرا ما انسان ها باور نداریم که روزی خواهیم توانست به هر آن چه می‌خواهیم، دست یابیم؟

_جبران خلیل جبران