چهره های ماندگار چین باستان : “یان” و “شون”

نامداران باستانی — “یان و شون “

منبع : وبسایت چینی زبان CRI.cn

طبق روایات چین “یائو “و “شون “دو تن از قدیمی ترین امپراتور چین هستند . به عبارت دیگر چین دوران “یائو “و”شون ” محسوب می سرآغاز تاریخ بیش از دو هزار ساله باستانی شود .درمیان افسانه ها و روایات بی شمار در یادداشتهای قدیمی داستانهایی درباره این دو امپراتور وجود دارد که جایگاه مهمی در اشغال داشته و در فرهنگ ستنی چین تاثیرات دیرپائی برجای گذاشته است . ادامه خواندن “چهره های ماندگار چین باستان : “یان” و “شون””