زندگانی لودویگ ویتگنشتاین

لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین در ۲۶ آوریل ۱۸۸۹  در وین به دنیا آمد، در میان هشت فرزند جوانترین آنها بود چهار برادر و سه خواهر داشت که همه از استعداد عقلانی و هنری بالایی برخوردار بودند و در این میان لودویگ ویتگنشتاین استثنایی ترین فرد بود . سه بردادرش خودکشی کردند  و برادر دیگرش که نابغه پیانو بود دست راستش را در جنگ از دست داد . مرگ اندیشی و میل به آن در سرشت لودویگ هم بود اما ویتگنشتاین...