برچسب: اسماعیلیه

زندگانی
ابوحنیفه محمد ابن نعمان ۰

زندگانی ابوحنیفه محمد ابن نعمان

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: قاضى نعمان منبع: سایت مشاهیر تاریخ ما، اِنی کاظمی http://bashgah.net/fa/category/show/71089 تاریخ ما امیدوار است با انتشار بیوگرافی بزرگان تاریخ، قدمی در راستای بهبود وضعیت فرهنگی و حافظه تاریخی مردم کشورمان بردارد. / انی کاظمی

زندگانی
ابوالحسن راشدالدین سنان ابن محمد ۰

زندگانی ابوالحسن راشدالدین سنان ابن محمد

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: ابوالحسن راشدالدین سنان منبع: سایت مشاهیر تاریخ ما، اِنی کاظمی http://bashgah.net/fa/category/show/73918 تاریخ ما امیدوار است با انتشار بیوگرافی بزرگان تاریخ، قدمی در راستای بهبود وضعیت فرهنگی و حافظه تاریخی مردم کشورمان بردارد. / انی کاظمی

زندگانی حسن صبّاح ۲

زندگانی حسن صبّاح

نگارنده فرهاد دفترى | حسن صبّاح ، بنیان‌گذار دولت اسماعیلیه در ایران و نیز بانى دعوت مستقل اسماعیلیه نزارى. درباره آغاز زندگى و دوره جوانى او اطلاعات کمى وجود دارد. اینکه حسن صباح و خواجه نظام‌الملک و عمر خیام در کودکى باهم در مکتبى در نیشابور به تحصیل مشغول بودند  ، افسانه است و سند تاریخى ندارد. مؤلفى مجهول وقایع دوران حکمرانى حسن صباح، اولین خداوند الموت* و رهبر اسماعیلیان ایران (که آنان وى را سیّدنا خطاب می کردند)، را...