زندگینامه پیامبر اعظم محمد (ص)

پیامبر اعظم (ص)
نام: محمد
همسران
فرزندان
الف) پسران
ب) دختران
اصحاب و یاران
زمامداران معاصر
رویدادهاى مهم
داستان‏ها
۱٫ امین قریش
۲٫ سفیر پیامبر اسلام (ص) در سرزمین روم.
کلمات شریفه

نام: محمّد

در تورات و برخى کتب آسمانى «احمد» نامیده شده است. آمنه، دختر وهب، مادر حضرت محمد (ص) پیش از نامگذارىِ فرزندش توسط عبدالمطلب به محمّد، وى را «احمد» نامیده بود.
کنیه: ابوالقاسم و ابوابراهیم. ادامه خواندن “زندگینامه پیامبر اعظم محمد (ص)”