گوهرنامه – ۴۱

  برتری مردم به یکدیگر، به دانش‌ها و خرد‌هاست؛ نه به ثروت‌ها و تبار‌ها. _ علی اِبنِ اَبیطالب (چهارمین خلیفه تاریخِ جهانِ اِسلام)