گوهرنامه – ۴۱

 

برتری مردم به یکدیگر،
به دانش‌ها و خرد‌هاست؛
نه به ثروت‌ها و تبار‌ها.

_ علی اِبنِ اَبیطالب (چهارمین خلیفه تاریخِ جهانِ اِسلام)