برچسب: انسان

گوهرنامه – ۱۴ ۰

گوهرنامه – ۱۴

ما به راحتی می توانیم کودکی که از تاریکی میترسد را ببخشیم ؛ اما تراژدی واقعی زندگی زمانی است که انسانها از نور میترسند. افلاطون