محمود سامی بارودی

بارودی ، محمود سامی ، شاعر و سیاستمدار مصری ، متولد ۲۷ رجب ۱۲۵۵، متوفی ۱۳۲۲ در قاهره . نسب او به نوروز اتابکیِ مَلَکیِ اشرفی ، برادر بَرْسْبای (حک : ۸۲۵ ـ ۸۴۱) می رسد. بارودی منسوب به قصبه ای موسوم به اِتای البارود واقع در بَحیره است که ولایتی است در مصر سفلی . بارودی هفت ساله بود که پدرش ، که در آن هنگام در دنقله خدمت می کرد، درگذشت . در زمان حکمروایی نایب السلطنه عباس...