تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

زندگینامه آزاد حبشی

با زندگینامه آزاد حبشی همراه شوید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

 

آزاد حبشی از شاعران پارسی‌گوی بود.

نامش الماس و نخست مملوک سیدمحمد متخلص به سحاب بود، چون شعر فارسی نیک می‌گفت فتحعلی‌شاه قاجار او را خرید و آزاد کرد.

مطالب خواندنی:

نظامی گنجوی

زندگینامه سعدی

صاحب مجمع‌الفصحاء در شرح حال شعرای معاصر دو شاعر آزادتخلص را یکی به‌عنوان «آزاد حبشی» و دیگری به نام «آزاد» مطلق یاد کرده‌است. لیکن این هر دو چنان‌که از خود کتاب مستفاد می‌شود یکی است.

 

تولد و وفات: ( … )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از غلامان میرزا سید محمد سحاب بود. چون طبعی موزون یافت و تعریف شعر او به سمع فتحعلی شاه رسید ، وی را از صاحب او ، میرزا محمد سحاب ، خریداری و آزاد کرد و مخارج روزانه‌ او را تأمین کرد تا به شعر بپردازد.

 

صاحب مجمعالفصحاء در شرح حال شعرای معاصر دو شاعر آزادتخلص را یکی بعنوان «آزاد حبشی » و دیگری به نام «آزاد» مطلق یاد کرده است. لیکن این هر دو چنانکه از خود کتاب مستفاد می شود یکی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of