تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

زندگینامه محمود ساعتچی

محمود ساعتچی در  ماه مهر 1383 با رتبه معلمی پایه 28 با اراده خود و بخاطر معرفی وسیع تر رشته روانشناسی بهره وری به مدیران سراسر كشور بخاطر بازنشستگی نائل شده است.

زندگینامه محمود ساعتچی

محمود ساعتچی در  ماه مهر ۱۳۸۳ با رتبه معلمی پایه ۲۸ با اراده خود و بخاطر معرفی وسیع تر رشته روانشناسی بهره وری به مدیران سراسر کشور بخاطر بازنشستگی نائل شده است. کماکان به تدریس در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه ها، اشتغال دارد. وی در ســال ۱۳۴۴، درجهء کارشناسی و در سال ۱۳۴۷ درجهء کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم اجـتماعی از دانشگاه تهران دریافت کرد؛ طی سال های ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۵ بخشی از دورهء خدمت نظام وظیفه را در دانشکدهء پیاده شیراز و بخش دیگر را به عنوان افسر نیروی هوایی در قسمت تستینگ آن نیرو (در تهران) طی کرد. در سال ۱۳۴۶به عنوان کمک کارشناس به استخدام سازمان امور اداری و استخدامی کشور درآمد و پس از چندی به «پُست» مُعاونت قسمت آزمون سازیِ اداره کل آزمایش و انتخاب آن سازمان، منصوب شد. در این زمان، ضمن بهره گیری از تجارب حاصل از اجرای جلسات گوناگون ومتعدد مصاحبه استخدامی فردی و گروهی، در سال ۱۳۴۷ اولین کتاب مصاحبه استخدامی را در زبان فارسی، به چاپ رسانید. محمودساعتچی از سال ۱۳۴۸ با تدریس درس روانشناسی عمومی در مدرسه عالی ادبیات وزبان های خارجی، کار تدریس در دانشگاه را آغاز کرد.
در همین دوره نیز شروع به ترجمه و اقتباس کتاب اصول روانشناسی، اثر نرمان، ل. مان نمود. این کتاب درسال ۱۳۵۳ در دو جلد کامل انتشار یافت و به صورت یکی از معتبرترین و پرفروش ترین کتاب های مرجع روانشناسی در زبان فارسی درآمد. درسال ۱۳۵۳ دورهء دکترای روانشناسی را در دانشگاه اله آباد در هند به اِتمام رسانید و به عنوان عضوهیأت علمی به مرکزآموزش مدیریت دولتی، منتقل گردید. دراین مرکز، ضمن عضویت در هیأت علمی، به ترتیب ریاست قسمت انتشارات وترجمه، مدیریت امور مطالعات و پژوهش، سرپرستی گروه مدیریت آموزش (در دوره کارشناسی ارشد) و در سال ۱۳۵۸ نیز سرپرستی موقت مرکز آموزش مدیریت دولتی را عهده دار گردید.
محمود ساعتچی طی سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۳، ضمن عضویت در هیأت علمی آن مرکز، ابتدا مدتی مدیریت داخلیِ مجله فنون اداری و ریاست دفترِ کانون علوم اداری ایران را عهده دار گردید و سپس مدتی نیز مسئولیت چاپ و انتشار فصلنامه مدیریت امروز، به عهده او گذاشته شد. در سال۱۳۵۷، به دعوت سازمان ملل برای بازدید ازمراکز آموزش مدیریت در انگلستان و مشارکت در برگزاری یکی از این دوره ها، به کالج هِنلی در انگلستان عزیمت کرد؛ در سال ۱۳۵۸ به عنوان عضو افتخاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران انتخاب شد و ضمن همکاری در برگزاری سال جهانی کودک، به ایراد سخنرانی های هفتگی و ماهانهء رادیویی برای خانواده ها، پرداخت؛ درسال ۱۳۵۹ {به تعبیری}اولین دفتر مشاورهء روانشناسی در ایران را تأسیس کرد.
درسال ۱۳۶۰ به مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی، بعداً به گروه روانشناسیِ بالینی دانشگاه علامه طباطبایی و در سال ۱۳۷۸ نیز به گروه مدیریت دولتی همان دانشگاه منتقل و عهده دار تدریس دروسی نظیر: آسیب شناسی روانی، رواندرمانی (نظری و عملی) بهداشت روانی، روانشناسی کار، روانشناسی صنعتی،  توسعه سازمان،  استراتژی های مدیریت آموزشی،  بررسی روابط فرد و سازمان،  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تحلیل رفتاری در سازمان های اداری،  سمینار مسائل رفتاری و… گردید. ا
مطالب خواندنی:

زندگینامه امین رستمی

از سال ۱۳۵۳تاکنون محمود ساعتچی بیش از “ ۲۳۵۰ ” همایش یا کارگاه آموزشی یک تا پنج روزه را در زمینه هایِ گوناگونِ روانشناسی بهره وری، روانشناسیِ کار و روانشناسی کاربردی برای مدیران سازمان های دولتی و بخش های خصوصی در تهران و شهرهای مختلف کشور، برگزار کرده است. در این کارگاه های آموزشی، محمود ساعتچی توانسته است امکان آشنایی هزاران مدیر و کارشناس شاغل در سازمان های تولیدی، خدماتی  ، آموزشی، درمانی، نظامی، پژوهشی و نظایر آن را در بخش های دولتی و خصوصی، با ابعاد گوناگون کاربردهای مفاهیم اساسی روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت و به ویژه با روانشناسی بهره وری، فراهم آورد. محمود ساعتچی که اکنون، (۱) ریاست پژوهشکده علوم انسانی پارس، (۲) مدیریت مؤسسه روانشناسی بهره وری، (۳) مسئولیت مرکز خدمات مشاوره ای سلامت ذهن را عهده دار می باشد، به عنوان ارائه دهنده،  تدوین کننده و معرف رشتهء جدیدی از دانش روانشناسی کاربردی تحت عنوان روانشناسی بهره وری شناخته می شود.

سازماندهی دیدگاه 

محمود ساعتچی در چند سال اخیر، برای سازماندهی دیدگاه های خود در این زمینه، نظریهء چند عاملی بهره وری و پارادایم یا مدل وارهء معروف به مُناباماس (مدل نظام مند انتخاب و به کارگیری اثربخش منابع انسانی در سازمان) و روانشناسی بهره وری، کوشیده است تا این نظریه و مدل واره را در کتابی تحت عنوان روانشناسی بهره وری،  به جامعه مدیران کشور و نیز استادان و دانشجویان رشته های گوناگون روانشناسی،  جامعه شناسی،  مدیریت،  مهندسی صنایع و… در دانشگاه ها و به همه کسانی که اهمیت نظریه های بومی را می شناسند، ارائه دهد و هزاران مدیر شاغل در سازمان های گوناگون کشور را با این نظریه و مدل واره، آشنا سازد، محمود ساعتچی در تلاش برای تحقق بخشیدن به این اعتقاد خود می باشد که: کشوری می تواند در جنگ اقتصادی سال های قرن بیست و یکم و اقتصاد آزاد جهانی پیروز شود و به آرمان های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و انقلابی خود دست یابد و در نتیجهء آن، در ردیف کشورهای مستقل، آزاد و آبرومند جهان درآید که ابتدا با فراهم آوردن امکانات آموزشی فراگیر، مداوم و مناسب برای مدیران و دیگر کارکنان سازمان ها،  از مرحله بحران مدیریت و رهبری در سازمان های گوناگون کشور عبور کند و با اعتقاد راسخ و صرف هزینه و زمان کافی، تلاش گسترده، بی وقفه و نظام مندی را جهت تحقق بخشیدن به شعار جدیدتر مدیریت، یعنی؛ اَبَر رهبری در این سازمان ها، معطوف سازد و فرصت های طلایی را که در زمان حال برای تحقق بخشیدن به چنین آرمانی در اختیار دارد، از دست ندهد. پرثمرترین تلاش مدیران کشور، فراهم آوردن بستر مناسب برای افزایش بهره وری سازمانی و بهره وری ملی است.
تاکنون از محمود ساعتچی بیش از ۱۳۰ مقاله علمی، روانشناسی، اجتماعی، انتقادی و… در فصلنامه ها، ماهنامه ها، مجلات هفتگی و روزنامه ها به چاپ رسیده و ۲۰ عنوان کتاب درسیِ دانشگاهی را تألیف، ترجمه و اقتباس و تخلیص نموده است. نمونه هایی از این کتاب ها عبارتند از:  مصاحبه استخدامی (چاپ ۲)، اصول روانشناسی (در دو جلد/ چاپ ۱۵)، روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت (چاپ۲)، روانشناسی بهره وری (چاپ ۵)، روانشناسی کار (چاپ ۶)، روانشناسی کاربردی برای مدیران (چاپ ۸)، مشاوره و رواندرمانی (چاپ ۳)، نظریه های مشاوره و رواندرمانی (چاپ ۳)، نظریه پردازان و نظریه ها در روانشناسی (چاپ ۳)، اصول و فنون اجرای مصاحبه: استخدامی، ارزشیابی و بالینی، (چاپ ۴)، زمینه روانشناسی (تک جلدی)  اثر اتکینسون و هیلگارد ترجمه محمود ساعتچی و دیگران….

سوابق تحصیلات دانشگاهی

۱-لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۴.
۲-لیسانس نظامی از دانشکده پیاده نظام ارتش (شیراز) در سال ۱۳۴۵.
۳-فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۷.
۴- دکترای (Ph.D.) روانشناسی از دانشگاه اله آباد (Allahabad University) هندوستان در سال ۱۳۵۳.
۵- طی دوره تخصصی راهبردها، فنون و روش های عملی کاربردی روانشناسی در برگزاری دوره های آموزش مدیریت عالی در کالج هنلی (Henly)، انگلستان (لندن) در سال ۱۳۵۷.
ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of