شمس تبریزی

خلاصه : شمس الدین محمد بن ملک داد از شگرف ترین ستاره های آسمان و ادب است . شمس به دو دلیل اهمیت دارد . نخست بدلیل اقوالی که به او منتسب است و درکتاب مستطاب مقالات شمس گرد آمده و دیگر به سبب آنکه ،‌او بود که توانست ازمدرس ، فقیه ،‌واعظ ،‌سجاده نشین با وقاقونیه یعنی مولوی ، عارفی شیفته و شاعر رطلب اللسان بسازد که زیباترین منظومه عرفانی را بیافریند.
تحصیلات رسمی و حرفه ای : شمس از همان آغاز کودکی به فرا گرفتن اصول دین و حقایق دین محمدی (ص) پرداخت. عشق به فراگیری اصول دین و سخنان روح بخش کلام الهی و عشق به سیرت محمدی او رابه مجالس وعظ و خطابه ومحافل دینی و علمی آن زمان کشیدو کام او را سیراب کرد.
استادان و مربیان : شیخ ابوبکر تبریزی ، رکن الدین سجاسی ، باباکمال خجندی و شیخ اوحد الدین کرمانی،‌از جمله استادان شمس بودند.
وقایع میانسالی : شمس چون روحی دیر آشنا و غریب داشت و سرانجام درقله قاف معرفت و معنویت طلوع نمود.
فعالیتهای آموزشی : شمس در فارسی وعربی ودانش های متداول زمان خود سر آمد و در طریقت و عرفان ره پویی تمام و به حق رسیده بود. شمس الدین مدتی در ازروم به شغل معلمی پرداخت و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان رابرعهده گرفت ولی دراین شغل ماندگار نشد.
سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : شمس که در پی معرفت و شناخت بیشتر از پیرامون خودبود، سفرهای بسیاری در زمان حیات خود نمود و با بزرگان بسیاری به حشر و نشر پرداخت، تا خوشه چین علوم مختلف گردد. شمس از عوام الناس گلایه و انتظار نداشت . آنچه که جان و روان اورا آزار می داد رفتار و کردار علمای دین و پیشوایان بی خبر از حقیقت دین بود ه است
آرا و گرایشهای خاص : شمس پیوسته سفر میکرد و در پی آن بودکه سوخته و قابلی بیابد تا آتش درخرمن او بزند . حکمت دیدار رابه او ارزانی دارد ،‌چون معتقد بود که حکمت سرگونه است . گفتار ،‌کردار ، دیدار . حکمت گفتار عالمان را است و حکمت کردار عابداران است و حکمت دیدار عارفان را است . تااینکه در قونیه ،‌مولوی را دیده و چنان آتشی در وجود او برافروخت که آن سجاده نشین را درمیانه بازار به سماع و قمار عاشقانه واداشت.

مطالب مرتبط

۶ دیدگاه‌

 1. اکبرعبدلی گفت:

  ازسایت متشکر م اطلاعات شما کامل وجامع میباشد

 2. سید حسن گفت:

  خوشحالم از اینکه میبینم که
  یکی از شخصیتهای مهم را به معرفی گرفته اید
  بنده بنوبه خود از خدمات بی شایان تان
  اظهار سپاس و قدر دانی میکنم
  امید این را دارم تا در کار تان به برکت ایز متعال موفق و موید وپیروز و کامگار و کره خر باشید

 3. سید حسن گفت:

  Best Answer – Chosen by Voters
  It’s never easy learning something new, especially learning another language. Yes, it’s a challenging process, but with some advice and guidance you can be successful.
  So here’s my advice on some great ways to learn and improve your English:

  MAKE TIME & MAKE AN EFFORT
  Learning another language, like English, requires a great deal of time, effort, and dedication. The more time you can devote to learning, the quicker you will be able to grasp new concepts. If you can spare at least an hour a day, you will definitely see results by the end of a month…and within six months, you will be amazed!

  BEGIN WITH THE BASICS
  The best method is to begin with the basics: numbers, the alphabet, days of the week, and the basic vocabulary. Keep a notebook and write down what you learn, with the definition in your native language, so you’ll have a reference guide to help refresh your memory. Use the same or different notebook to keep a “vocab list” of words you would like/need to learn.

  KEEP A DICTIONARY HANDY
  Invest in a good hand-sized or pocket-sized dictionary. Carry it with you at all times. When you hear or see a word you do not understand, look it up. You will want to start with a bilingual dictionary for cross-reference. Further along, you will need a dictionary only in English in order to learn the meaning of the word and its context. Don’t use online translators for translating more than one word at a time, they are unreliable.

  IMMERSE YOURSELF!
  Surround yourself with materials in English. The fun part is that you get to choose materials that you like. Working with topics that hold your interest is motivating and makes learning enjoyable:

  ~Literature: Books, Magazines, or Newspapers- you can start by reading material you’ve already read in your own language. If it is literature you already know, it will be easier for you to understand and to make the vocabulary connection in English. Another option is to read English children’s literature- illustrations help with comprehension of what you are reading.

  ~Media: TV, Movies, and News- it is a great help to use subtitles. If you are watching media in your native language, use English subtitles. If you watch media in English, use subtitles of your native language. Using English children’s media is a good option here also because of the simplified language and structure of the narratives.

  ~Music: Songs and Karaoke- listening to music can be the funnest way to learn English. Find the lyrics to a song and read them along with the singer. Once you feel comfortable enough, use the same lyrics to sing the song Karaoke-style. Singing helps you learn new words, memorize them and to feel comfortable with pronouncing them.

  ASSISTED LEARNING
  There are many resources available to help in your goal of learning English. Classroom-based lessons are one of the best ways to learn. The many options include: one-on-one tutoring, short-term intensive courses, and long-term group classes. Online courses are available- with or without live assistance. Youtube.com offers some informative tutorials. Popular online chat rooms include those at EnglishForums.com and EnglishClub.com. Language learning software is another option- you will need to research programs for ones with the best reviews and highest success rates.

  KEYS TO YOUR SUCCESS
  *Learn at your own pace…you will see results sooner than you think.
  *Get motivated…make it fun, enjoyable, and interesting.
  *Be proud of yourself…for taking the initiative of learning a new language.
  *Socialize with those who speak English in person or online.
  *Practice, practice, practice…then practice some more.
  *Practice in front of a mirror or use a recorder to help with pronunciation.
  *Don’t be afraid to make mistakes…it is part of any learning process.
  *Test yourself occasionally to see your progress (online tests available).

 4. شاهین گفت:

  اگر برای شما مقدور است راجع به قدرت ذهنی وقدرت طریقتی که فعال کرده بود برایم ارسال کنید مثل فرستادن مولانا درون خلسهی ۷ ساله در مدت ۰٫۰۰۱ثانیه

 5. سارا گفت:

  سلام
  مرسی از زحماتتون.
  من میخواستم یه تحقیق بنویسم که خیلی این متن به دردم خورد.
  باییییی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *