تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
آرشیو ماهانه

آذر ۱۳۸۸

ابن شاکر کتبی

بْن‌ِ شاكِرِ كُتُبى‌، صلاح‌الدين‌ ابوعبدالله‌ محمد بن‌ شاكر بن‌ احمد بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ شاكر بن‌ هارون‌ بن‌ شاكر دارانى‌، مورخ‌ و اديب‌ دمشقى‌ (د 764ق‌/1363م‌). حاجى‌ خليفه‌ لقب‌ او را فخرالدين‌ ياد كرده‌ است‌ (2/1185). از جزئيات‌…

زندگینامه ابوریحان بیرونی

بیرونی ، ابوریحان ، محمدبن احمد ، دانشمند برجستة ایرانی در نیمة دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم . او نویسنده ای جامع الاطراف و صاحب آثار پرشماری در ریاضیات ، نجوم ، داروشناسی ، کانیشناسی ، جغرافیا و هندشناسی بوده است .مقالة حاضر دارای…