بایگانی‌ ماهانه: اردیبهشت ۱۳۸۹

زندگانی ابوسعید ابوالخیر ۶

زندگانی ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید فضل‌الله بن ابوالخیر احمد بن محمد بن ابراهیم (۳۵۷-۴۴۰ق) عارف و شاعر نامدار ایرانی قرن چهارم و پنجم است. زندگانی ابوسعید ابوالخیر شیخ ابوسعید ابوالخیر از عارفان بزرگ و مشهور اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است. ولادت او در سال ۳۵۷ هجری در شهری به نام میهنه یا مهنه از توابع خراسان اتفاق افتاده‌است. ویرانه‌های این شهر در بین شهر های سرخس، مرو، هرات، نیشابور امروزی قرار دارد. او سالها در مرو و سرخس فقه و...

محمد بن وفا ۰

محمد بن وفا

اِبْنِ وَفا، ابوالحسن علی بن محمد بن محمد بن وفا، مفسر، فقیه، ادیب، شاعر و صوفی مشهور سدۀ ۸ق مصر. او را قریشی و انصاری و نیز اصل وی را از اسکندریه دانسته‌اند (سخاوی، ۶/۲۱؛ داوودی، ۱/۴۳۷). اغلب مآخذ تولد او را در ۷۵۹ق/۱۳۵۸م، در قاهره ضبط کرده‌اند، اما شعرانی (۲/۲۲)

ابوبکر سجستانی ۱

ابوبکر سجستانی

َبوبَکْرِ سِجِسْتانی، محمد بن عزیر (د ح ۳۳۰ق/۹۴۲م)، مفسر، ادیب و مؤلف در زمینۀ غریب القرآن. برخی چون دارقطنی (د ۳۸۵ق) و خطیب بغدادی او را محمد بن «عزیز» خوانده‌اند (نک‍ : ابن نقطه، ۷/۷). اکثر قریب به اتفاق منابع در نام و نسب او به «محمدبن عزیر» بسنده کرده‌اند، ولی در مواردی محمد بن عزیر بن اعین (نک‍ : ابن قاضی شهبه، ۱۸۹)، محمدبن عمربن احمد (نک‍ : پرچ، شم‍ ۵۲۲؛ قس: ورهووه، ۲۶۰) و محمدبن عمربن احمدبن عزیر...

زندگی نامه شیخ بهایی ۰

زندگی نامه شیخ بهایی

بهاءالدین محمدبن‏حسین‏عاملی، معروف به شیخ‏بهایی (۱۰۳۰- ۹۵۳ ه ق) از عالمان بزرگ شیعی در سده دهم و یازدهم هجری است. او از جمله نوادر روزگار است که در عرصه‏های گوناگون علمی، سیاسی و هنری شهرت جهانی دارد. بهایی در حوزه علوم عقلی و نقلی دارای تالیفات بسیار است، ایشان در فنون و علوم غریبه نیز دست توانایی داشته است. در عرصه سیاست از فقهای بزرگ عصر صفوی است و سالیان متمادی عهده‏دار مهم‏ترین منصب سیاسی مذهبی (شیخ الاسلام) در دولت‏شاه...

آیدین او غوللری ۰

آیدین او غوللری

آیْدین‌ اوغولْلَری‌۱، خاندانى‌ ترکمانى‌ که‌ از ۷۰۸ تا ۸۲۹ق‌/ ۱۳۰۸- ۱۴۲۶م‌ بر ولایت‌ آیدین‌، جنوب‌ غربى‌ آسیای‌ صغیر، فرمان‌ راندند. به‌ هنگام‌ زوال‌ دولت‌ سلجوقیان‌ روم‌، قلمرو آنان‌ به‌ ۱۰ امیرنشین‌ کوچک‌ تجزیه‌ شد که‌ آیدین‌ یکى‌ از آنها بود. از شهرهای‌ زیر فرمان‌ این‌ خاندان‌، ازمیر، ایاسلوق‌، آلاشهر، آقچه‌شهر، آیدین‌ (گوزل‌ حصار)، بِرگى‌، بلاط، بزدغان‌، تیره‌، سلطان‌ حصار، صارت‌، نازیللى‌ و ینى‌شهر در خور یاد کردن‌ است‌ (زامباور، .(۱۵۱ گرچه‌ مرکز حکمرانى‌ آنان‌ شهر آیدین‌ بود، امیران‌ این‌ خاندان‌...

آبازه محمد پاشا جلالی ۰

آبازه محمد پاشا جلالی

آبازه محمدپاشا جلالی، یا ابازه، اباظه (د ۱۰۴۳ق/۱۶۳۳م)، دولتمرد و سردار عثمانی، بیگلربیگی حلب، فرمانروای مرعش و سپس والی ارزروم، منسوب به قبیله آبازه یکی از قبایل ساکن در منطقه شرقی دریای سیاه (هامر پورگشتال، ۸/۲۳۹). او نخست خزانه‌دار و از سپاهیان «جان پولاد» شورشیِ دروزی بود (مصطفی نعیم، ۲/۲۴۰؛ عمرفاروق، ۵/۱۵۲). هنگامی که جان پولاد از مراد پاشا شکست خورد، آبازه همراه دیگر یارانِ جان پولاد اسیر گشت.