تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
آرشیو ماهانه

اردیبهشت ۱۳۹۰

زندگانی محمد فرخی یزدی

محمد فرخي يزدي، زاده در 1268 ه.ش و درگذشته در 1318 ه.ش، در يك خانواده زحمتكش يزدي به دنيا آمد. با اين همه، تحصيلات مقدماتي را در مدرسه مسيونر هاي انگليسي يزد با نام «مدرسه مرسلين» به پايان آورد. استعداد شاعري فرخي از زمان نوجواني آشكار…

گوهرنامه – ۳۳

"و ترس با نا اميدى و شرم با محروميت همراه است؛ فرصت ها چون ابرها مى گذرند، پس فرصت هاى نيك را غنيمت شماريد."_امام علی بن ابیطالب

گوهرنامه – ۳۲

وقتی ما همه یک نوع می اندیشیم هیچ یک از ما نمی اندیشد._والتر لیپمن

گوهرنامه – ۳۱

وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم و به قضاوت درباره دیگران بنشینیم. ما باید تمام نیروی خویش را برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم و تا وقتی که حتی یک خطا در خود می بینیم حق نداریم که در کار مردم دیگر دخالت کنیم . _ماهاتما گاندی

گوهرنامه – ۳۰

نادرستی، هرچند هم که درباره آن تبلیغات فراوان به عمل آید حقیقت نخواهد شد و حقیقت، هرچند هیچ کس آنرا نبیند نادرست نخواهد شدماهتما گاندی (مهاتما گاندی)

گوهرنامه – ۲۹

هیچ تمدنی به وسیله بیگانگان از بیرون فتح نمی‌شود مگر آنکه ابتدا خود را از درون تخریب کرده باشد.» _ویل دورانت