تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
آرشیو ماهانه

خرداد ۱۳۹۰

گوهرنامه – ۳۸

بر فراز كوه‌ آمد. و وقتي‌ كه‌ او بنشست‌، شاگردانش‌ نزد او حاضر شدند.  2  آنگاه‌ دهان‌ خود را گشوده‌، ايشان‌ را تعليم‌ داد و گفت‌: 3  «خوشابحال‌ مسكينان‌ در روح‌، زيرا ملكوت‌آسمان‌ از آن‌ ايشان‌ است‌.  4  خوشابحال‌ ماتميان‌، زيرا ايشان‌…

زندگانی دکتر سید علی شایگان

سید علی شایگان فرزند سید هاشم مولی رهی شیرازی در سال ۱۲۸۰ در شیراز به دنیا آمد.پس از پایان تحصیلات متوسطه مدتی به آموزگاری پرداخت و در ضمن یك دوره كامل فقه و اصول و حكمت را نزد اساتید روز آموخت .بعدها پس از گذراندن دوره مدرسه عالی حقوق به…

گوهرنامه – ۳۷

محبت به کسانی که تو را دوست دارند، اعتباری برای تو نیستچون گناه کاران هم به کسانی که آن ها را دوست دارند محبت می کنندنیکی در مقابل نیکی، اعتباری برای فرد محسوب نمی شود،زیرا گناه کاران هم به گناه کاران قرض داده و انتظار دارند وام…

گوهرنامه – ۳۶

آنان که هیچ گاه اشتباه و لغزشی نداشته اند کشفی هم نکرده اند. _ گالیله

زندگانی میرزا کوچک خان جنگلی

میرزا یونس معروف به میرزا كوچك فرزند میرزا بزرگ، اهل رشت، در سال 1259 شمسی، دیده به جهان گشود. سال های نخست عمر را در مدرسه ی حاجی حسن واقع در صالح آباد رشت و مدرسه ی جامعه آن شهر به آموختن مقدمات علوم دینی سپری كرد. در سال 1286…

گوهرنامه – ۳۵

«هنگامی ‌که آن خانم مهربان از طرف سازمان حمایت کودک به دیدن ما آمد و مثل دیگران از ما پرسید:چرا ما این‌همه بچه داریم؟زنم، که آن ‌روز خلق خوشی نداشت، صادقانه و بی‌غل و غش جواب داد:اگر وضع مالی ما اجازه می ‌داد شب‌ها به…