بایگانی‌ ماهانه: بهمن ۱۳۹۰

زندگانی لئوناردو داوینچی ۶

زندگانی لئوناردو داوینچی

تاریخ تولد : ۱۵ آوریل ۱۴۵۲ روستای وینچی، فلورانس تاریخ وفات : ۲ مه ‌۱۵۱۹ آمبواز، فرانسه ملیت : ایتالیایی جذابترین فرد دوره رنسانس در ۱۵ آوریل ۱۴۵۲ نزدیک قریه وینچی، تقریباً درصد کیلومتری فلورانس، متولد شد. به مدرسه‏ای در نزدیکی منزل وارد شد. با عشقی فراوان به ریاضی، موسیقی، و رسم پرداخت، و با آوازخواندن و عود نواختن پدر خویش را شاد می‏ساخت. برای خوب نقاشی کردن همه‌ اشیای طبیعت را با کنجکاوی، صبر، و دقت بررسی می‏کرد. علم...

زندگانی چنگیز خان مغول ۸

زندگانی چنگیز خان مغول

متولد ۱۱۶۲ ، مرگ ۱۲۲۷ چنگیز که بعدها لقب خان، به معنی حاکم و فرمانروا را یافت موسس امپراطوری مغول بود که پس از مرگش تبدیل به دومین امپراطوری بزرگ تاریخ گردید. او موفق شد اقوام زرد پوست بدوی و چادر نشین شمال شرقی آسیا را متحد سازد. او پس از آنکه حاکم بلا منازع مغولستان شد ملقب به چنگیز خان گردید و شروع به تهاجم به دیگر نقاط نمود و توانست بخش مهمی از اوراسیا را تسخیر نماید. این...

گوهرنامه – ۷۱ ۰

گوهرنامه – ۷۱

“اگر چه ملت و دین اسلام اختتام ملک و ادیان است، اما مسلمانان بدترین امت و نازلترین قومند” [۱] (چنگیزخان در واکنش به دروغ و دورویی برخی ایرانیان و مسلمانان) “شما تازیکانید، چنان کنید و دروغ گویید، مغول اگر هزار جان در سر آن شود، کشتن اختیار کنند و دروغ نگویند، که دروغ گفتن کارتان باشد، یعنی تازیکان. ازین چیزهاست که خدای تعالی بلای ما بر شما افتاده است.” [۲] [۱] القاشانی، تاریخ اولجایتو، ص۹۱ [۲] طبقات ناصری، ج۲ ص...