تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
آرشیو ماهانه

فروردین ۱۳۹۶

زندگینامه بهاءالدین ولد

بهاءالدين ولد، محمد بن‌ حسين‌ خطيبي معروف به بهاءولد «سلطان العلماء»، از عارفان، وعّاظ، و مشايخ صوفيه خراسان در سده ششم و هفتم هجري و پدر جلال‌الدين مولوي است. خاندان بهاءولد در بلخ زندگي مي‌کردند. برخي، او را از تربيت‌يافتگان شيخ‌نجم‌الدين…