تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر اسپانیا

زندگینامه فرانسیسکو فرانکو

سردار فرانسیسکو فرانکو سیاستمدار و ارتشی اسپانیایی و دیکتاتور این کشور بود. او بعد از نبرد مرکز اسپانیا، از سال ۱۹۳۹ تا سال ۱۹۷۵ بر اسپانیا فرمانروایی می‌کرد.