تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر برزیلی

زندگینامه پائولو فریره

دوران کودکی فریره در ماه سپتامبر سال ۱۹۲۱ در خانواده‌ای متوسط در رسیف برزیل به بدنیا امد. با دقت کردن به ثبات اقتصادی فوق العاده سال‌های ۱۹۳۰ فریره با فقیر بودن آشنا شد. در سال ۱۹۳۱ به همراه خانواده به شهر ژاپوآتودوس گواراراپس مهاجرت کردند…