f مشاهیر – مشاهیر تاریخ ما https://mandegar.tarikhema.org ← زندگی نامه بزرگان و اندیشمندان تاریخ ایران و جهان Fri, 02 Nov 2018 20:20:56 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 زندگینامه چارلز سیمونی – کارآفرین https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%84%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%84%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86#respond Thu, 01 Nov 2018 07:08:37 +0000 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%84%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86   بیوگرافی چارلز سیمونی (زندگینامه بزرگان) دوستان عزیز سایت پرورش افکار در این مقاله قصد داریم زندگی نامه چارلز سیمونی یکی از بزرگان دنیای تکنولوژی را مورد بررسی قرار دهیم. وی در طول زندگی خود موفقیت های زیادی را به دست آورده و تجربه های جالبی کسب نموده است. در ادامه مطلب می خواهیم چگونگی […]]]> https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%84%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86/feed 0 زندگینامه مریم طوسی – قهرمان دو و میدانی https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7#respond Wed, 31 Oct 2018 07:07:46 +0000 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7/feed 0 زندگینامه کاترین لانگفورد – بازیگر و خواننده https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%da%af%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%88 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%da%af%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%88#respond Tue, 30 Oct 2018 07:07:46 +0000 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%da%af%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%88 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%da%af%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%88/feed 0 زندگینامه روزالیند فرانکلین – دانشمند و شیمی دان https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%85%d9%86 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%85%d9%86#respond Sun, 28 Oct 2018 07:08:14 +0000 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%85%d9%86 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%85%d9%86/feed 0 زندگینامه پژمان منتظری – فوتبالیست https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa#respond Sat, 27 Oct 2018 07:08:46 +0000 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa/feed 0 زندگینامه چنینگ تیتوم – بازیگر https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%86%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%86%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1#respond Thu, 25 Oct 2018 07:07:44 +0000 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%86%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%86%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1/feed 0 زندگینامه سام والتون – کارآفرین https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86#comments Tue, 23 Oct 2018 07:07:51 +0000 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86 https://mandegar.tarikhema.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86/feed 2