تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر مجارستان

زندگینامه یوجین پال ویگنر

یوجین پال ویگنر فیزیکدان معروف در هفده نوامبر سال 1902 در بوداپست مجارستان به دنیا امد. همچین فیزیکدان معروف ازکودکی تحت تعلیم خصوصی قرار داشت