تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر صفاریان

مشاهیر و بزرگان تاریخ سلسله ایرانی صفاری ها » صفاریان (۲۶۱ – ۲۸۷ ه. ق.) بنیان‌گذار یعقوب لیث

چیزی پیدا نشد

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه که شما دنبال آن هستید را پیدا کنیم.