تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر سلوکی

مشاهیر و بزرگان تاریخ سلسله ایرانی سلوکی ها » سلوکیان (۳۳۰ ق. م.- ۱۲۹ ق. م.) بنیان‌گذار سلوکوس یکم

چیزی پیدا نشد

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه که شما دنبال آن هستید را پیدا کنیم.