تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

آثار ویتگنشتاین

زندگانی لودویگ ویتگنشتاین

لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین در 26 آوریل 1889  در وین به دنیا آمد، در میان هشت فرزند جوانترین آنها بود چهار برادر و سه خواهر داشت که همه از استعداد عقلانی و هنری بالایی برخوردار بودند و در این میان لودویگ ویتگنشتاین استثنایی ترین فرد بود .…