زندگانی ارسطو

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: ارسطو در سال ۳۸۴ ق. م، در استاگیرا واقع در شمال یونان چشم به جهان گشود. پدرش نیکو ماخوس، پزشک دربار پادشاه مقدونیه بود. هنگامی که حدود هفده سال داشت به قصد تحصیل به آتن رفت و در سال ۳۶۸ ق. م، عضو آکادمی افلاطون شد و به مدت بیست سال، یعنی تا هنگام مرگ افلاطون در ۳۴۸ ق. م در آکادمی افلاطون بود. وی بزرگترین و مبرزترین شاگرد افلاطون است. پس از مرگ استاد، آتن...