تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

آریستوکراسى

زندگانی ارسطو

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: ارسطو در سال 384 ق. م، در استاگیرا واقع…