تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

آسایش

گوهرنامه – ۵

انسان والا همیشه به شرافت می اندیشد؛ انسان عادی، به آسایش خود. _کنفوسیوس حکیم