تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

آموخته ها خواجه نصرالدین طوسی

زندگینامه خواجه نصرالدین طوسی

خواجه نصرالدین طوسی یکی از سرشناس‌ ترین و متنفذترین شخصیت‌ های تاریخ جریان های فکری اسلامی‌ می باشد. علوم دینی و عقلی را زیر نظر پدرش و منطق و حکمت طبیعی را نزد دایی اش آموخت. وی تحصیلاتش را در نیشابور به اتمام رساند و در آنجا به عنوان…