تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ابن شاکر کتبی

ابن شاکر کتبی

بْن‌ِ شاكِرِ كُتُبى‌، صلاح‌الدين‌ ابوعبدالله‌ محمد بن‌ شاكر بن‌ احمد بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ شاكر بن‌ هارون‌ بن‌ شاكر دارانى‌، مورخ‌ و اديب‌ دمشقى‌ (د 764ق‌/1363م‌). حاجى‌ خليفه‌ لقب‌ او را فخرالدين‌ ياد كرده‌ است‌ (2/1185). از جزئيات‌…