تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ابیوردی

زندگانی انوری ابیوردی

اوحدالدین علی‌بن‌اسحق انوری ابیوردی از گویندگان نامبردار نیمه‌ی دوم قرن ششم هجری قمری در ابیورد که شهرکی بوده از شهرهای خراسان بین نساء و سرخس که به دشت خاوران شهرت داشته است متولد شد.انوری در دوران کودکی و اوایل دوران جوانی به تحصیل در…