تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

احمد جام

گوهرنامه – ۵۲

همچنان كه تا مرد را حيات است، از نان چاره نيست، همچنين تا مرد را ايمان است، از علم چاره نيست."شيخ الاسلام احمد جام (متوفاي۵۳۶ هجری قمری)"