تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

احمد لاجوردي

زندگانی احمد لاجوردی

زنده یاد احمد لاجوردی فردی که از سال 1317تا اوایل 1358 قریب 40 سال در عرصه تجارت و صنعت مدرن ایران به عنوان یک کارآفرین برجسته و یکی از موسسان گروه صنعتی بهشهر فعالیت داشت در پنجم اردیبهشت 1388 در کشور کانادا دارفانی را وداع کرد و به دیار…