تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ارباب‌

ارباب‌ جمشیدیان

جمشيديان‌ ، ارباب‌ جمشيد، تاجرِ بنام‌، نخستين‌ نماينده زردشتيان‌ در مجلس‌ شورای ملی و از بنيانگذاران‌ بانك‌ ملی ايران‌. وی در 1267 در يزد به‌دنيا آمد. پدرش‌، بهمن‌، از زردشتيان‌ يزد بود (اشيدری، ج‌ 1، ص‌ 378؛ بامداد، ج‌ 1، ص‌280). ارباب‌…