زندگانی النا آندری یوا

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: منبع: سایت مشاهیر تاریخ ما، اِنی کاظمی http://bashgah.net/fa/category/show/76496 تاریخ ما امیدوار است با انتشار بیوگرافی بزرگان تاریخ، قدمی در راستای بهبود وضعیت فرهنگی و حافظه تاریخی مردم کشورمان بردارد. / انی کاظمی