تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

اسلامی

زندگانی آندره گدار

آندره گدار (متولد 1881 و متوفي 1965) باستان‌شناس و معمار فرانسوي و متخصص در صنايع اسلامي و ايراني و خاورميانه بوده كه تحصيلات خود را در دانشكده هنرهاي زيباي پاريس در رشته معماري و باستان‌شناسي به پايان رسانده و اوقات خود را در بررسي دو…