تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

اشعار عشقی

زندگانی میرزاده عشقی

ميرزاده عشقي نامش « سيد محمد رضا » فرزند « حاج سيد ابوالقاسم کردستاني » ودر تاريخ دوازدهم جمادي الآخر سال 1312 هجري وقمري مطابق 1272 خورشيدي وسال 1893 ميلادي در شهر همدان متولد شده است.سالهاي کودکي را در مکاتب محلي واز سن هفت سالگي…