تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

افضل

زندگانی بابا افضل کاشانی

بابا اَفْضَل‌ِ كاشانى‌، افضل‌الدين‌ محمد بن‌ حسن‌ مَرَقى‌ كاشانى‌، حكيم‌، عارف‌ و شاعر ايرانى‌ نيمة دوم‌ سدة 6 و نيمة نخست‌ سدة 7ق‌. وي‌ به‌ويژه‌ به‌ سبب‌ داشتن‌ آثار فلسفى‌ به‌ زبان‌ فارسى‌ و نيز سروده‌هايش‌، در ايران‌ آوازه‌اي‌ بلند…