تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

افندی

بهجت افندی

بهجت افندی ، بهلول ، فقیه ، مورخ و فیلسوف قرن سیزدهم و چهاردهم . به گفتة خود او، نسبش به ابوایّوب انصاری صحابی مشهور می رسد. در 1288، در زنگی زور، از نواحی قره باغ ارمنستان ، متولد شد؛ در همانجا به تحصیل علم پرداخت ، نزد پدر خود، قاضی محمد…