زندگانی ابن‌ راوندی

اِبْن‌ِ راوَنْدی‌ ravandi] ، ابوالحسین‌ ebn-e احمد بن‌ یحیى‌ بن‌ محمد بن‌ اسحاق‌، مشهور به‌ ابن‌ راوندی‌ یا ابن‌ ریوندی‌، یکى‌ از متکلمان‌ مشهور به‌ الحاد سده ق‌/م‌. از تاریخ‌ تولد و زندگى‌ وی‌ اطلاع‌ روشنى‌ در دست‌ نیست‌، اما برپایه برخى‌ گزارشها، او در ۴۵ق‌/۵۹م‌ در ۰ سالگى‌ درگذشته‌ است‌ که‌ بر این‌ پایه‌ مى‌توان‌ تولد او را در حدود ۰۵ق‌ در نظر گرفت‌. ابن‌ راوندی‌ را گروهى‌ اهل‌ راوند کاشان‌ و برخى‌ دیگر از مرو رود خراسان‌ دانسته‌اند...