تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

الامامة

زندگانی ابن‌ راوندی

اِبْن‌ِ راوَنْدي‌ ravandi] ، ابوالحسين‌ ebn-e احمد بن‌ يحيى‌ بن‌ محمد بن‌ اسحاق‌، مشهور به‌ ابن‌ راوندي‌ يا ابن‌ ريوندي‌، يكى‌ از متكلمان‌ مشهور به‌ الحاد سدة ق‌/م‌. از تاريخ‌ تولد و زندگى‌ وي‌ اطلاع‌ روشنى‌ در دست‌ نيست‌، اما برپاية…