تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

امیرالمومنین

گوهرنامه – ۴۱

برتری مردم به یکدیگر، به دانش‌ها و خرد‌هاست؛ نه به ثروت‌ها و تبار‌ها._ علی اِبنِ اَبیطالب (چهارمین خلیفه تاریخِ جهانِ اِسلام)