تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

امیلی دو شاتله

زندگانی امیلی دوشاتله

امیلی در سال 1706 در فرانسه چشم به جهان گشود و بعدها از او به عنوان دانشمند و ریاضیدان بزرگ یاد شد. پدر امیلی از بی دست و پایی دخترش در عذاب بود بنابراین به فکر افتاده بود او را با مهارت های اسب سواری آشنا کند و چون از ازدواج دخترش با…