تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

اندی

زندگینامه اندی

اندی با اسم مستعار آندرانیک مددیان هنرمند مشهور ایرانی است است. این هنرمند مشهور نخستین هنرمند ایرانی است که توانست مدال افتخار جزیره الیس را کسب کند.