تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

انسان

گوهرنامه – ۱۴

ما به راحتی می توانیم کودکی که از تاریکی میترسد را ببخشیم ؛ اما تراژدی واقعی زندگی زمانی است که انسانها از نور میترسند. افلاطون

گوهرنامه – ۵

انسان والا همیشه به شرافت می اندیشد؛ انسان عادی، به آسایش خود. _کنفوسیوس حکیم