تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

اَيّوب

زندگانی اَیّوب نبی

اَيّوب‌، پيامبري‌ از ذرية اسحاق‌ نبى‌ كه‌ صبر و بردباري‌ او در مقابل‌ بلايا شهرت‌ بسيار دارد و در قرآن‌ كريم‌ نيز با همين‌ صفت‌ ستوده‌ شده‌ است‌. نام‌ ايوب‌ 4 بار در قرآن‌ كريم‌ ذكر شده‌، و در اين‌ آيات‌ از دعاي‌ ايوب‌ و اقرار به‌ رحمت‌…