تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

باباسماسی

باباسماسی

باباسَماسی ، خواجه محمد، از مشایخ سلسلة خواجگان ماوراءالنهر که نسبت طریقتی ایشان به خواجه ابو یعقوب * همدانی می رسد. وی در سَمّاس از دیه های قصبة رامتین در سه فرسنگی بخارا به دنیا آمد (سرور لاهوری ، ج 1، ص 545) و در اوان حیات ، مرید خواجه…