تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

بادکوبی

سیدحسین بن رضا حسینی لاهیجی بادکوبی

بادکوبی ، سیدحسین بن رضا حسینی لاهیجی ، از علمای امامیه در قرن چهاردهم و از مدرسان بزرگ کلام و فلسفه و عرفان . در 1293 در قریه خوددلان از قراءِ بادکوبه به دنیا آمد و در 28 شوال 1358 در نجف در گذشت . مقدمات علوم را نزد پدر فرا گرفت و پس از…

بادکوبی

بادکوبی ، سیدحسین بن رضا حسینی لاهیجی ، از علمای امامیه در قرن چهاردهم و از مدرسان بزرگ کلام و فلسفه و عرفان . در 1293 در قریه خوددلان از قراءِ بادکوبه به دنیا آمد و در 28 شوال 1358 در نجف در گذشت . مقدمات علوم را نزد پدر فرا گرفت و پس از…