تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

باغستانی

باغستانی

باغستانی ، عمر ، از مشایخ صوفیان ماوراءالنهر در قرن هفتم . وی از ده باغستان از کوهپایه های تاشکند بود. گفته اند که نسبش به شانزده واسطه به عبداللّه بن عمر می رسد (کاشفی ، ج 2، ص 368). سلسلة نسب طریقتی او به شیخ صلاح الدین حسن بلغاری (رجوع…