تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

با زندگینامه محمدباقر آصف زاده همراه شوید

زندگینامه محمدباقر آصف زاده

محمدباقر آصف زاده فرزند میرزا هادی، پسر آصف التجار قزوینی، دبیر بازنشسته مراکز آموزشی قزوین از نقاشان و شاعران و محققان شهرقزوین است. پدر و اجدادش از بازرگانان قزوین بوده و اکثر آنان خطی خوش و در نوشتن دست داشته‌اند.