تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

بقراط

گوهرنامه – ۱۲

در عمل دو چیز است که باید درباره دانستن بدانیم، اینکه دانستن علم است و اینکه باور کردن دانسته های دیگران، نادانیست بقراط

بقراط

بقراط که به عنوان پدر علم طب جدید شناخته شده است نخستین کسی بود که پزشکی را از خرافات جدا کرد. وی که در جزیره یونانی توس به دنیا آمد پسر یک طبیب بود . بقراط اعتقاد معاصرین خود را که بر اساس آن بیماری توسط خدایان انتقام جو به وجود می آید رد…