تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

بنجامين فرانكلين

گوهرنامه – ۶۹

حرف حق بر شما تاثير خواهد گذاشت، حتي اگر آن را قبول نداشته باشيد. _ بنجامين فرانكلين